OSNOVE AEQ METODE

PRETEGOVANJE MIŠIC

Ločimo med pretegovanjem in zehanjem, ki je posebna oblika pretegovanja, kjer aktiviramo mišičevje ust, dihal in zgornjega dela hrbtenice. Običajno se zehanje aktivira hkrati s pretegovanjem v drugih delih telesa.

PREBERI VEČ »

ODPOR DO NAPREDKA

Zavestna odločitev pomeni, da gremo v dejanje, dejanje pa predstavlja akcijo, ki da rezultat. Akcija seveda izzove reakcijo, ki je tudi razlog za dejanje. Dejanje brez reakcije je neučinkovito…

PREBERI VEČ »

LUČ ZAVESTI

Zavest je aktivna in pasivna funkcija. Luči zavesti ne moremo kar tako prižgati, lahko pa jo večino časa usmerjamo kamor jo hočemo. Na splošno smo odprti, da vidimo in čutimo, kaj…

PREBERI VEČ »

AEQ METODA

Kronično bolečino lahko spremenimo in odpravimo šele z uvedbo sprememb, česar pa ne moremo storiti, če ne vemo, kaj delamo. Zamera, sovraštvo, samo pomilovanje, občutki krivde, jeza, potrtost…

PREBERI VEČ »

POSLEDICE RAZVOJA

Sprememba v materialni zrelosti se je zgodila prehitro in brez razvoja zavedanja, kako je med seboj povezan in pomemben sočasen razvoj materialne in čustvene zrelosti. Napredek materialne zrelosti je bil…

PREBERI VEČ »

ZORENJE V GLOBINO, KI DÁ ŠIRINO

Čustvena zrelost obeh staršev je pomembna predvsem zaradi zahtevnosti procesa odraščanja otroka. Ob rojstvu ima otrok zelo velik potencial in široke možnosti, kaj vse lahko postane. A če želi to postati, mora…

PREBERI VEČ »

BEGANJE MISLI

Psihologa iz Harvarda Matthew Killingsworth in Daniel Gilbert sta na iPhonu uporabila aplikacijo z imenom ”izmerite svojo srečo.” Na tisoče ljudi sta vprašala podobna vprašanja. V različnih delih dneva je aplikacija…

PREBERI VEČ »

ZAHTEVNOST CELOSTNE SPREMEMBE

Ohranitev določenega stanja v življenju, če le ni preveč slabo, je naloga podzavesti, ker je ohranitev obstoječega manj potratna kot sprememba. Pogosto ravno zato, da ne bi šli v spremembo ustvarimo primerno močno iluzijo, da…

PREBERI VEČ »

Osredotočenost

Če želimo na najbolj učinkovit način doseči željeni rezultat, mora veljati: Karkoli počne um, mora početi tudi telo, in obratno. Tako izkušnjo smo v življenju imeli že vsi, osredotočenost nam omogoča želeni rezultat našega…

PREBERI VEČ »

V spremembe s samoopazovanjem

Prvi korak do spremembe je samozavedanje. Opazujte se: svoje misli, strahove, prepričanja, navade, dejanja in tudi svoje nedelovanje. Položite se pod mikroskop. Večina nas verjame, da svoje življenje usmerjamo le mi sami, z lastnimi…

PREBERI VEČ »

Učinkovitost / neučinkovitost

Posledica večje urejenosti je večja učinkovitost. Posledica večje neurejenosti pa večja neučinkovitost. Prvo čutimo kot prijetno čustvo, ugodje in zadovoljstvo. Drugo pa neprijeten občutek, čustvo, ki odbija, jezo in nezadovoljstvo.

PREBERI VEČ »

Vloga čustvene zrelosti

Čustvena zrelost po AEQ metodi določa, kako močno in kompleksno čustvo lahko oseba sprejme ali izrazi ob ohranitvi primernega zavedanja in zavestnega nadzora, da lahko energijo čustva uporabi na način, ki…

PREBERI VEČ »

Zmanjševanje razdeljenosti

Delitev med telesnim in energetskim, ki jo v AEQ metodi® imenujemo senzorno-motorična amnezija, ni mogoče odpraviti samo z znanjem o telesnih procesih ter soodvisnostih uma in telesa. Znanje je površinski fenomen in pripada…

PREBERI VEČ »

Celovitnost in zavestnost

Človek brez zavesti bi bil kot robot: popoln v svojem gibanju, niti giba preveč ali premalo ne bi napravil v brezpogojni usmerjenosti k cilju. Bil bi brez čustev in občutkov, skrbno zaščiten pred bolečino. A ker človek ni stroj, je prav, da se tej svoji…

PREBERI VEČ »

Telo in podzavest

Telo in podzavest imata nalogo, da stanje čeprav navidezne homeostaze (proces, ki omogoča, da se fiziološki procesi in telesna zgradba organizma kljub večjim spremembam v okolici ne spreminjajo bistveno) kronično vzdržujeta. Predvsem…

PREBERI VEČ »

Ko se pojavi neznana bolečina

Razlog za boleč gib je premajhna urejenost, nadzorovanost in slaba občutenost, na kar vse nas telo opozori. Ob tem pa lahko začnemo razumeti, kako napačen odnos do bolečine imamo. Glavna posledica zmanjševanja pomena učenja…

PREBERI VEČ »

Izzivi modernega časa in AEQ metoda®

Spremembe v načinu življenja, ki so prišle z moderno dobo, so nastale predvsem zaradi izuma parnega stroja ter kasnejših, s tem povezanih izumov. Z industrijsko revolucijo je razviti del planeta čedalje lažje spreminjal energijo lesa in fosilnih…

PREBERI VEČ »

AEQ metoda® in gibanje

Vsak bi moral izmojstriti zavedanje gibanja svojega telesa. To pomeni, da bi vsakodnevno moral opazovati in se naučiti zaznati spremembe, ki se mu dogajajo ob gibanju ter jih zavestno spreminjati.

PREBERI VEČ »

Pendikulacija

Za AEQ metodo® je značilna pendikulacija, s katero si povrnemo občutek za nadzor nad mišicami in izboljšamo določen gibalni vzorec.

Pendikulacija je aktivni pristop do reševanja izgube nadzora nad mišicami, napravimo jo v treh fazah.

PREBERI VEČ »

AEQ metodno® izobraževanje

AEQ metodno® izobraževanje je proces, ki širi razpon našega zavedanja in svobodne volje. Za začetnika klinične somatike velja Moshe Feldenkrais, s svojimi metodami pa so jo utemeljili in uporabljali Elsa Gindler, F. Mathias Alexander, Gerda Alexander…

PREBERI VEČ »

Principi AEQ

Skozi večletno prakso opažam, da je 80 do 90 % kroničnim bolečinam vzrok senzorno-motorična amnezije (SMA). To je stanje, v katerem senzorno-motorični nevroni cerebralnega korteksa izgubijo del sposobnosti zaznavanja in nadzora skeletnih mišic.

PREBERI VEČ »

Pravo učenje skozi AEQ vaje

Neuspeh ne obstaja, če ste se iz napake nekaj naučili in namenili spremeniti se. To imejte na umu in dosegli boste več. V bistvu boste lahko tako dosegli vse, kar si boste zamislili, kar je realno dosegljivo, če si boste za to le vzeli dovolj časa ter…

PREBERI VEČ »

AEQ vaje®

Pri AEQ vajah® izboljšujemo povezavo um-telo, izboljšujemo občutek ter nadzor nad mišicami in iščemo najlažji trenutno možen način za izvedbo gibov ki jih vaja vsebuje. Bolečine ter gibalne omejitve običajno nastanejo zaradi premočne…

PREBERI VEČ »

Senzorno-motorna amnezija

Kadar nam preide v navado – postane nehotena reakcija -, to pomeni, da smo izgubili zavestni nadzor nad določenim gibom ali vrsto gibanja in zavedno ter čutno zaznavanje tega istega giba ali gibanja. Takemu stanju pravimo senzorno-motorna…

PREBERI VEČ »

Refleksni vzorci

Thomas Hanna je prepoznal in definiral tri splošne refleksne vzorce, ki so adaptacija človeka na stres. Vsak od nas jih lahko prepozna in občuti. A četudi so za človeka značilni, ni nujno, da se jih zaveda. Ti vzorci imajo tako…

PREBERI VEČ »

Spreminjanje uma

Konvencionalni pristopi pri odpravljanju napak v telesu, ki jih občutimo kot kronične bolečine, omejitve gibanja ali kot neučinkovito gibanje, izhajajo iz strukture telesa ter spoznanjih o delovanju mišic in telesnih procesov.

PREBERI VEČ »

Refleks zelene luči

Sprožitev refleksa zelene luči aktivira mišice zadnje strani telesa, ki opravljajo raztezanje. Telo poprime držo vojaka, pripravljenega za akcijo in spremembo. Hrbet se usloči, ritne in zadnje stegenske mišice in meča napnejo, ramena potegnejo nazaj…

PREBERI VEČ »

Refleks rdeče luči

Refleks rdeče luči je nasproten refleksu zelene luči in je skupen vsem živim bitjem s hrbtenico. Služi kot obramba pred nenadno spremembo ali nevarnostjo. Ob nenadnem glasnem poku ali ropotu se aktivira in pokrči mišičje sprednje strani telesa. Trebušna…

PREBERI VEČ »

Refleks travme

Ta refleks nastane zaradi nesreče ali poškodbe, lahko pa tudi kot odgovor telesa na prežečo nevarnost. Velikokrat se pojavi kot posledica nesimetričnih obremenitev (natakarji) ali specifičnih adaptacij pri delu ali športu. Pri zlomu noge na primer se mišice…

PREBERI VEČ »