NAROČANJE NA OBRAVNAVO

Izberite način individualnega učenja pri avtorju AEQ metode Ernst Alešu.

NAROČANJE NA UVODNI POGOVOR

Uvodni pogovor je primeren za vse tiste, ki želite natančneje izvedeti, ali vam lahko AEQ pristop pomaga pri vaših težavah...

NAROČANJE NA POSVET

Pri naročanju na posvet se bomo Pogovorili o problemu, zaradi katerega ste se obrnili name, določili najprimernejši...

NAROČANJE NA INDIVIDUALNO OBRAVNAVO

Tu se metodo učite skozi osebni stik z avtorjem AEQ metode, AEQ dihanja in AEQ odnosov in s pogovorom ter delu na mizi...

NAROČANJE NA INDIVIDUALNO OBRAVNAVO ZA PARE

Če se boste odločili zmanjševati kronične bolečine po tej poti je najučinkovitejša kombinacija sodelovanja v...

NAROČANJE NA POSLOVNO SVETOVANJE

Če želite (ali morate) uporabiti AEQ metodo za dvig poslovne uspešnosti, je primerna individualna obravnava. Prav tako...

NAROČANJE NA INDIVIDUALNO OBRAVNAVO ZA ŠPORTNIKE

V primeru, da želite, ali morate uporabiti AEQ metodo za dvig športne uspešnosti ali pa preprečiti negativen vpliv športa