ODLOMKI IZ KNJIG

Objavljeni so odlomki iz knjig, ki pomagajo pri razumevanju vzokov za nastanek senzorno-motorične amnezije pri otrocih.

Pesem Otroci se naučijo, kar živijo ima jasno in preprosto sporočilo: otroci se nenehno učijo od svojih staršev. Upoštevajo vas. Mogoče ne tega, kar jim ukazujete, gotovo pa vaše početje. Vi ste njihov prvi in najučinkovitejši zgled. Starši si prizadevajo, da bi svoje otroke naučili določenih vrednot, toda otroci neizogibno prevzemajo vse vrednote, ki jih izkazujejo z vedenjem čustvi in naravnanostjo v vsakdanjem življenju. Način, kako sami izražate in obvladujete svoja čustva, postane vašim otrokom vzor, ki si ga bodo zapomnili za vse življenje.

Meje otroke mikajo, vsak dan znova jih preverjajo in skušajo prestavljati. Prekoračitve meja kažejo na njihovo željo po odločnosti in jasnosti, da osvajajo prostranstva okrog sebe. Postavljanje meja in doslednost pri tem pa morata temeljiti na medsebojnem spoštovanju. V knjigi spoznate, kako se lahko izognete vsakodnevnemu stresu, ki ga prinaša vzgoja, ne da bi zapadli v avtoritarne načine vedenja. Avtorica tudi svetuje ubiranje srednje poti med popustljivostjo in strogostjo in vsakodnevno postavljanje meja, kar bo otrokom v oporo pri iskanju življenjskega smisla.