AEQ vaje®

Pri AEQ vajah® izboljšujemo povezavo um-telo, izboljšujemo občutek ter nadzor nad mišicami in iščemo najlažji trenutno možen način za izvedbo gibov ki jih vaja vsebuje.

Bolečine ter gibalne omejitve običajno nastanejo zaradi premočne podzavestne blokade samoizražanja. Samoizražanje ki je mogoče samo skozi gibanje je skozi življenje potrebno imeti pod primernim samonadzorom, ki se ga učimo večino otroštva. Pogosto pa pride do ponavljajočih se situacij in travm, ki vodijo v nastanek značilnih vzorcev mišičnih napetosti potrebnih za dolgotrajnejši nadzor samoizražanja, ki se jih skozi čas vse manj zavedamo, a kljub temu vedno močneje vplivajo na naše gibanje, držo, odločitve in izražanje.

Ko ti vzorci postajajo vedno bolj neustrezni in onemogočajo učinkovito gibanje izražanje ter življenje, običajno to neustreznost občutimo kot kronične težave in bolečine. Vzrok nam ni znan posledice pa še kako dobro občutimo. In taka stanja učinkovito ter zanesljivo odpravlja AEQ metoda® skozi razumevanje popačitve teh povezav in odzivov uma ter telesa na realnost.

Z zavestnim ponavljanjem gibov nanašamo sloje mielina (sestavine mielinske ovojnice) na nevrite (dolge izrastke živčnih vlaken) ter tako izboljšujemo učinkovitost določenega giba. Gib postaja bolj učinkovit ter s tem bolj prijeten, zato ga z užitkom ponavljamo, kar AEQ metodo® loči od večine terapij, kjer gibe ponavljamo z naporom ob bolečini ter brez učenja ter zato razvijemo odpor do vaj. Načrtno izvajan neboleč gib pripravi in zahteva um, da se ta bolje poveže s telesom ne pa da telo kot že tolikokrat poprej telo premaguje in se od njega ločuje. Tako se vedno bolj zavedamo ter razumemo dejansko stanje, kar zmanjšuje strah ter omogoča sprostitev v strahu zakrčenega telesa in oskousmerjenosti uma.

Pravilno izvedene AEQ vaje v razmeroma kratkem času močno povečajo učinkovitost ter odpornost celote na stresne situacije. Dobimo realen občutek moči, lažje izboljšujemo kondicijo. Običajno mišice, ki so podzavestno napete, čutimo kot šibkejše, želimo jih spočiti. Utrujene in trde so zaradi amnezije med umom in telesom. Šele ko bomo naredili vaje AEQ metode®, lahko realno ocenimo stanje telesa in gibanja. Z AEQ vajami® udobno in trajno popravimo napake pri ponavljajočih se gibih, zmanjšamo ločenost uma in telesa , kontroliramo gibe in gibanje.

Ta hkrati vpliva na spreminjanje naših vedenjskih, osebnostnih, psihičnih vzorcev. Bolje začnemo razumevati sebe. Redno vsakodnevno izvajanje in učenje AEQ vaj® nam tudi v starosti pomaga obdržati lahkotno neboleče telo ter živahen mladosten um. Vzpostavitev boljšega občutenja in nadzora omogoča izboljšati splošne gibalne sposobnosti.

Zaradi boljšega razumevanja sebe občutimo potrebo za te specifične spremembe. V človeku vsakršno dejanje, ki mu ni v takojšnje zadovoljstvo, torej ki bi omogočilo osebnostno rast, zdravje in celovitost, ustvarja upor. Zavzetost realnega stanja in razmišljanje med vajamo nam omogočita, da dejanja prevetrimo iz različnih zornih kotov. Odpor, ki se porodi v človeku, je navsezadnje nastal zaradi nenehnega boja praljudi, da bi preživeli. Tudi hoja v hrib pomeni za telo upiranje.Potrebnih spremembam se upiramo se tako fizično kot razumsko in čustveno. Nadzor nad čustvi je nujen, da bi živeli uravnovešeno, in kot smo čustva razvijali hkrati z učenjem gibanja in uma, tako jih v odrasli dobi bolje nadzorujemo hkrati z skozi AEQ vaje usmerjenim nadzorovanim gibanjem.

Ob vajah AEQ metode® smo zato v spreminjanju ki je nujno za napredek lahko zelo uspešni. Senzorno motorna amnezija (SMA) je namreč oblika odpora telesa proti nerealnim zahtevam uma po napredku in rezultatih in AEQ vaje jo učinkovito zmanjšujejo. V bistvu je SMA nejasna komunikacija. Tako da lahko AEQ vajo® primerjamo z obračanjem antene na strehi in premikanjem kanalnika na TV sprejeminku, da dobimo boljšo sliko.

Do vaj AEQ metode® boste zato pogosto čutili nerazložljiv odpor in iskali razloge, zakaj vam ne morejo pomagati. AEQ metoda® je dobra izbira da lažje dosežete več, ker je nežna in dobrotljiva telesu. Ko gibe usvojimo, odpor do rednega izvajanja popušča. Ko zjutraj in zvečer izvedete AEQ vaje® z največjim možnim zavedanjem, ustvarite zaveswtno rutino, ki poskrbi, da premagujete odpor čedalje bolje in takrat pritegnete inspiracijo in zamisli potrebne za lažji napredek.

Rodi se sposobnost, z manj truda narediti več, spremeni se funkcionalnost gibanja in s tem obremenitve ter tako zmanjša in/ali odpravi bolečina. Začnete čutiti svobodno gibanje, ki pogojuje osebnostno, celovito svobodo. Ta je možna le do meja, ki jih določata naše samoobvladovanje in samozavedanje. Spremeniti tok življenja je mogoče le, kadar imamo svobodo in moč. Kaj se lahko skozi izvajanje AEQ gibov naučimo o učinkovitejšem življenju? Kako biti učinkovitejši!

AEQ metoda® temelji na procesu povečanja občutka in nadzora nad gibanjem mišic, ki zajema temeljito samoopazovanje in spoznavanje samih sebe na podlagi vzorcev izvajanjaAEQ vaj®. Ne spoznavamo tega, kdo mislimo, da smo, pač pa kdo smo v resnici. Spoznavamo torej svoj pravi jaz in stvari, ki so nam všeč oziroma nam niso. Pomaga nam ugotoviti, kaj nam je všeč in kaj ne, česa nas je strah, katere so naše dobre in slabe navade.

Pri korak do odkrivanja tega, kdo želite postati, je to, da ugotovite, kdo ste trenutno.

Vse je odvisno od vas in samo vas. Ko izvajate AEQ vajo®, je vse odvisno samo od vas. Nihče drug ne bo izvajal giba namesto vas. To, da je vse odvisno od vas in samo vas, je zastrašujoče, hkrati pa vam lahko vlije veliko moči. Lahko je reči, da vas nekdo nadzira oziroma da je odgovoren za vaš uspeh ali neuspeh. To vzame odgovornost z vaših ramen. V resnici ste zgolj vi razlog, da ste na tej točki v življenju, kjer ste. Do tega lahko zavzamete negativno stališče ali pa se odločite, da je to nekaj najbolj pozitivnega, kar imate v življenju. Pri tem, ali se želite pohvaliti ali si priznati poraz, gre predvsem zato, kako močno si to želite ali želite prevzeti nadzor nad tem.

Zgolj dodajanje več moči in sile ni najboljša rešitev. Ko izvajate AEQ vajo®, vam več sile prinese bolečino in utrujenost, več občutka pa užitek in sprostitev, čeprav izvedete isti gib. Dejstvo je, da se noben spor nikoli ne razreši tako, kot si želimo. Zakaj? Pri sporu gre preprosto zato, da imata dve strani različna mnenja, obe pa želita prepričati druga drugo, da imata prav. Redko je mogoče najti želeno rešitev. Kaj torej običajno storimo? Še bolj silovito zagovarjamo svoje stališče. V skladu z inercijo pa eni sili nasprotuje enaka sila, torej ko okrepimo svoje stališče, bo to storila tudi nasprotna stran, kar nas ne pripelje nikamor. Ko imate težave z več sile, običajno situacije ne vidite takšne, kakršna je v resnici. Namesto da uporabite silo, poskusite uporabiti razum, občutek in analizo situacije. Ohranitezavestni nadzor nad situacijo, s tem povečate možnosti za ugodno rešitev problema z minimalnim trudom.

Vsako težavo ali vprašanje je lažje rešiti, če razmišljamo bolj zavestno, uporabimo izkušnje in modrost. Ko izvajamo AEQ vajo® z zavestno pozornostjo in željo, povečati občutek in nadzor nad gibom, hitro odkrijemo, kako lahko isti gib (delo) izvedemo bolje, učinkoviteje in varneje. Ali se hitro odzovete, ko vam kdo kaj reče? Težava je v tem, da lahko zamudite najboljše priložnosti, če si ne vzamete časa za razmislek o celotni situaciji. Ko se, namesto z namero, odzovemo z reakcijo, je težko doseči želeni odziv. Kaj to pomeni? To pomeni, da si vzamemo čas za razmislek o dejanskem vprašanju ali situaciji, preden se odločimo reagirati. S tem oklestimo vsako situacijo čustev in nerazumnosti, zato da lahko ugotovimo, kaj je njeno bistvo, in poiščemo pravo rešitev.

Naj povzamem proces, ki ga občutite skozi AEQ vajo®. Usmerite pozornost v občutke. Občutite bolečino, zavedajte se, da kaže in opozarja na nered v vas. Sprejmite dejstvo, da je tam in da lahko ta nered pospravite z najbolj kompleksnim in urejenim delom sebe, zavestnim delom možganov (korteks). Ne dovolite, da bi občutenje nereda spremenilo vaše mišljenje v »tako pač mora biti ker sem že v teh letih …« Ne istovetite se z bolečino, temveč jemljite ta proces kot pospravljanje nereda v stanovanju. Gibi AEQ vaj® so kot brisanje prahu, pometanje, čiščenje oken … Zavestno opazujete nered in izvajajte gibe, ki nered postopoma spreminjajo v red, hkrati se pa učite, kako to izvajati bolje in bolje, kot pomivanje oken, s pozornostjo, da bo delo opravljeno kar najbolje. Več reda pomeni več učinkovitosti ter boljšo izrabo energije ter časa. Bolj kot vemo/čutimo, kaj delamo, bolj znamo nadzirati, urejati in pravilno uporabljati čustva, besede, gibe …

Aleš Ernst, avtor AEQ metode in avtor AEQ dihanja

 

Preberite še:

Pri AEQ vajah® izboljšujemo povezavo um-telo, izboljšujemo občutek ter nadzor nad mišicami in iščemo najlažji trenutno možen način za izvedbo gibov ki jih vaja vsebuje. Bolečine ter gibalne omejitve običajno nastanejo zaradi premočne...