ZAHTEVNOST CELOSTNE SPREMEMBE

Ohranitev določenega stanja v življenju, če le ni preveč slabo, je naloga podzavesti, ker je ohranitev obstoječega manj potratna kot sprememba. Pogosto ravno zato, da ne bi šli v spremembo ustvarimo primerno močno iluzijo, da bi bili mnenja, da smo normalno, čeprav to že dolgo nismo. V takem stanju je tudi dihanje primerno neučinkovito in tudi tega ne opazimo in občutimo. To neučinkovitost nam odkrijejo AEQ dihalne vaje in dihalni moduli, kjer jasna navodila in usmeritev v iskanje povratnih informacij iz telesa ter objektivno merjenje dihalnega ritma z metronomom pokaže resnično stanje dihalnega vedenja. Ta spoznanja so lahko v močnih iluzijah za stranko zelo stresna in zato potrebuje, kar nekaj časa, da sprejme dejstva in dejansko sliši in sprejme mogočo razlago, zakaj je tako. Čeprav sem, ji to razložili že pred časom, a ni bila pripravljena sprejeti dejstev, ker še ni dovolj dobro zaznavala nereda v dihanju, da ona s tem nima težav in da so stanja dihalnih omejitev zgolj slučajnost ali usoda.

Ravno zato nam podzavest in okolica poskuša vzeti čas in energijo. Ker tako ne pride do celostne spremembe, katere težava je, da potem veliko bolj globoko in močno deluje na okolico ter jo poziva in sili v to, da se spremeni tudi sama. Zato je za okolico najbolj učinkovit pristop, da prepreči spremembo ali pa je samo površinska. Ta odnos se jasno opazi pri udeležencih programov, kjer se spremembe dogajajo prehitro, ali pa je okolica zelo močno vpeta v stare vzorce vedenja in ima tako močan odpor do sprememb in napredka pri udeležencu. V določenih okoliščinah je lahko za razdor med stranko in okolico tako velik, da pride do razdora odnosa. Razdor je lahko med stranko in AEQ dihanjem (odsotnost s programa, odpor do poslušanja razlag ali odgovorov na vprašanja udeležencev, odpoved povezave ali tehnične težave) ali pa med stranko in okolico, ki ji otežuje spremembo.

AEQ razlaga in omogoča postopno celostno spremembo, ki pa je ravno zato zahtevna za vse strani, ki so udeležene v proces, zato je tudi tako pomembno, da najprej učitelj spoznava ovire in izzive ter razume uspehe in neuspehe pri lastni celostni spremembi, saj lahko le tako resnično uči in omogoča napredek sebi in stranki.

 

Preberite še:

Ohranitev določenega stanja v življenju, če le ni preveč slabo, je naloga podzavesti, ker je ohranitev obstoječega manj potratna kot sprememba. Pogosto ravno zato, da ne bi šli v spremembo ustvarimo primerno močno iluzijo, da...