ZNANSTVENE RAZISKAVE

Tukaj so objavljene raziskave izvedene z namenom ugotavljanja vpliva učenja AEQ metode na kronična in medicinsko nepojasnjena stanja sodelujočih na spletnih programih AEQ metode in AEQ dihanja.

S tem želimo dodati objektiven pogled in analizo sprememb, ki jih omogoča spoznavanje občutkov, občutenj, čustev, pravil in principov, ki so pomembni in potrebni za pravilno delovanje človeka in zmanjševanje vplivov senzorno-motorne amnezije in senzorno-motorne odtujitve.

Zakaj trdimo, da so raziskave objavljene na www.aeq.si znanstvene.

  • Sistematičnost in red raziskave zagotavljamo z izborom preverjenih vprašalnik. Vedno navedemo uporabljene vprašalnike, v literaturi so pa vedno navedeni avtorji vprašalnikov kot tudi znanstveni članki, ki dokazujejo veljavnost in zanesljivost vprašalnikov.
  • Empiričnost. V naših raziskavah raziskujemo na osnovi udeležencev AEQ programov, ki jih vodi Aleš Ernst. Torej raziskave izhajajo iz opazovanj udeležencev. Ker imamo več raziskav, podatke lahko med seboj že primerjamo.
  • Udeležence raziskave natančno opišemo z demografskimi podatki.
  • Postavimo hipoteze.
  • Podatke obdelamo z poznanimi statističnim programom, ki se uporablja po vsem svetu.
  • Podatki so obdelani z zahtevanimi statističnimi metodami kot zahteva znanstveni pristop. Največkrat uporabljamo iskanje in preverjanje razlik med eno ali več grupami ter iskanje in preverjane povezav med proučevanimi dimenzijami. Vsi dobljeni podatki so preverjeni z ustreznimi statističnimi testi.
  • Potrdimo ali zavrnemo hipoteze na osnovi podatkov in statističnih testov.
  • Tako so naše raziskave narejene objektivno brez subjektivnih mnenj in vplivov.
  • Jasnost in natančnost raziskave sta razvidni iz zaključnega poročila.
  • Navajamo

Opisan znanstveni način obdelave podatkov je nujna osnova za pisanje znanstvenega članka, ki poleg statističnega dela obsega še pregled literature za proučevanje dimenzije, razpravo, zaključek in sklep.