ŠTUDIJE PRIMEROV

Analize postopnih sprememb kroničnih stanj.

Pri urejanju kroničnih stanj smo delovali po AEQ metodi.

Pri urejanju kroničnih stanj smo delovali po metodi AEQ klinične somatike.