INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

 Na individualni obravnavi se AEQ metodo učite skozi osebni stik z avtorjem AEQ metode, AEQ dihanja in AEQ odnosov, Alešem Ernstom. Skozi pogovor ter skozi delo na mizi ter z AEQ protokoli zmanjšujete senzorno-motorno iluzijo. Na tak način lahko povečujete sposobnost zavestnega zaznavanja realnega stanja v telesu in dvigate čustveno zrelost ter učinkovitost.

Individualno učenje AEQ metode pri Alešu Ernstu, avtorju AEQ metode, AEQ dihanja in AEQ odnosov

Če se boste odločili zmanjševati kronične bolečine po tej poti, je najučinkovitejša kombinacija sodelovanje v spletnih programih, ki jih izvajam v živo preko Zoom srečanj in individualna obravnava v centru AEQ metode v Brežicah.

Pogoj za individualno aktivno učenje je redno sodelovanje v vsaj enem od mojih 30-dnevnih programov, saj s tem sebi dokažete resnost in odločenost hoditi po poti v spremembe. Pot je vse prej kot lahkotna, a le tako vplivate na bremeneča kronična stanja.

Učenje tako najprej poteka preko mojih spletnih programov. Če se v programih pokažejo področja, ki jih sami ne morete urediti, in bi želeli individualno obravnavo, določimo termine pri meni ali pa pri katerem od mojih učencev. O tem se odločam na podlagi vaših izkušenj in občutkov pridobljenih na programu/programih. 

Zakaj je potreben obisk 30-dnevnega programa?

Tak pristop omogoča postopno spoznavanje, ob tem pa vse boljše razumevanje principov, potrebnih za zmanjšanje senzorno-motorne amnezije. Skozi 30-dnevni program boste vadili rednost in urejenost, ki sta nujni za uspešno izvajanje vaj. To je še posebej pomembno za optimalno izrabo vašega vsakodnevnega časa in primerno usmerjenost v vašo notranjo bit.

Razlage in odgovori na vaša vprašanja, ki se vam bodo porajala med izvajanjem programa, vam bodo omogočili vpogled v razloge za kronične bolečine. Če se to zgodi v intimnosti lastnega doma, je zdravljenje toliko bolj učinkovito.

Kakšne so koristi individualnega učenja?

Individualno učenje stranki omogoča, da sama prepozna in izbere, ali je določen refleks v določenem trenutku potreben in primeren, ali pa je to star vzorec, ki je v sedanjosti neprimeren in celo škodljiv. Aktivno učenje da stranki bistveno močnejši občutek spremembe. S tem se zaveda, kako močan je vpliv uma na njeno počutje in njeno sposobnost spreminjanja na videz nespremenljivih navad. Tako lahko stranka dobro občuti ter razume vzroke in posledice, zaradi katerih je v trenutnem stanju.

Nauči se spreminjati okoliščine, v katerih se znajde, ter si s tem omogoči možnost za drugačen rezultat in drugačno počutje, čeprav ima določeno težavo morda že vrsto let. Če je vzrok za težavo v trenutnih okoliščinah nepravilna mišična napetost, jo lahko z aktivnim učenjem hitreje spremeni v pravilno. To je mogoče, ker bolj jasno in razumljivo zaznava, da je nekaj, kar je mislila, da je normalno, v resnici nepotrebno in razlog za kronična stanja.

Kaj se še naučimo med individualnim učenjem?

Med individualnim učenjem se stranka nauči eno ali dve AEQ vaji, ki poustvarjajo na novo osvojeno znanje in nadzor. Nato z vsakodnevnem zavestnim ponavljanjem in razvojem kompleksnosti gibanja to znanje vtirajo bolj globoko in zagotovijo trajno spremembo senzorno-motorne povezave med telesom in umom. S tem utrjujejo nove vzorce gibanja in vedenja. To osebi pomaga, da se vedno težje vrne nazaj na stare navade, pa tudi takoj lahko občuti, če je morda aktivirala star vzorec, kar ji daje zavestno možnost izbire: v njem ostati ali oditi.

Kdaj se uporablja delo na fasciji?

Mišica sama nima spomina ter vztrajnosti, temveč je popolni služabnik, ki poslušno izvaja ukaze, ki prihajajo iz možganov. Mišica niti ne razlikuje, ali so določeni ukazi dobri ali ”slabi”. Na stanje mišic ima velik vpliv preteklost v obliki spremenjenega vedenja in spremenjenih gibalnih vzorcev, ki iz podzavesti držijo določene mišične skupine v konstantni zakrčenosti.

Kaj vključuje aktivno učenje?

Aktivno učenje lahko vključuje tudi učiteljevo delo na fasciji po AEQ metodi, kjer s posebnimi prijemi in razumevanjem pretoka impulzov, energije ter senzacij učitelj odkriva področja fascije, ki so stisnjena in suha. Ta postopek je lahko tudi zelo boleč in poteka po goli koži.

Ta pristop se uporablja pri težjih primerih senzorno-motorne amnezije, ki so posledica močnih sprememb vedenja zaradi čustvenih travm. Fascija v takih primerih pomaga ohranjevati določeno vedenje, čeprav je v globokem nasprotju s tem, kar si oseba resnično želi izraziti.

Zakaj se učimo AEQ vaje?

Z izvajanjem AEQ vaj se bistveno povečuje povezanost uma, telesa in tal, kar omogoča višjo čustveno zrelost. To pa omogoča sposobnost, da ob enaki preteklosti drugače živimo sedanjost ter si s tem oblikujemo drugačno prihodnost. Vse stranke, ki pridejo na aktivno učenje, so nezadovoljne s sedanjim stanjem in jih je strah prihodnosti, če se nekaj ne spremeni. Aktivno učenje AEQ metode omogoča razumsko in s telesom usklajeno spremembo vedenja ter s tem spremembo dejanj, ki določijo in omogočajo spremembe. Vse to poveča verjetnost, da dosežemo želeno.

Pri vsakem obisku boste spoznali in se naučili primerne AEQ vaje, ki jih nato izvajate doma. Vsakodnevna 30 do 40 minutna vadba oziroma raziskovanje gibov bo okrepilo nova spoznanja, ki jih boste osvojili med aktivnim učenjem. To je recept za odpravo kroničnih bolečin in za vzpostavitev stanja, ko se bolečina več ne vrne.

Kaj nas bo naučil AEQ učitelj na individualni obravnavi?

Individualno učenje omogoča, da zavest spozna, da je telo njen zaveznik in ne nasprotnik, če k njemu le primerno pristopi. Spozna tudi, da lahko tako oba dosežeta v sodelovanju bistveno več kot zavest sama zase.

Namen aktivnega učenja je zaustaviti vaše posebne vzorce kronične mišične napetosti. Najprej se jih boste zavedali in jih ozavestili, nato pa vas bo učitelj naučil, kako prekvalificirati svoje možgane, da bodo spremenili ukaze in sprostili boleče mišice ter znali bolj pravilno nastaviti njihovo dolžino in funkcijo.

Postali boste sposobnejši za samonadziranje, pravilno in samostojno prilagoditev drže, gibanje in odzive na stres. Na vsakem srečanju se osredotočimo na vaše specifično stanje, vedenje, zgodovino mišične bolečine in gibalne vzorce.

Zakaj je potreben pogovor z AEQ učiteljem?

Učenje se začne s pogovorom, tekom katerega učitelj poišče najmočnejše podzavestne vzorce. Obenem se s stranko dogovarjata o AEQ protokolu, ki je odvisen od trenutnega stanja stranke, njenih spoznanj doseženih v predhodnem učenju in blokad, ki jih zazna med izvajanjem vaj doma.

 

Na kakšen način nas vodi AEQ učitelj?

Učitelj stranki pomaga – jo vodi s svojima rokama in kasneje nadzoruje pravilnost gibov. Gibi so počasni, s pomočjo dotika učitelja stranka vedno bolj občuti, kako pomanjkljivo se zaveda gibov in motorike telesa. Namreč razlika med gibom, ki ga človek izvede, in gibom, ki ga je hotel izvesti, je posledica vpliva čutno-gibalne amnezije na t. i. čutno-gibalno povratno zanko. Občutek nepopolnega nadzora, ki ga stranka občuti, kot tudi nelogično cukanje pri počasnem sproščanju napetih mišic, opozori zavestni del možganov, da usmeri več pozornosti v telo in gib ter pridobi več senzornih informacij. S tem poveča nadzor in tako gibanje izboljša. Učiteljev dotik olajša in vodi usmerjanje pozornosti na prava mesta, njegov glas pa omogoča pravilno izvedbo giba ter tako preusmeri čutno-gibalni nadzor na pravo pot.

Gibe povežemo v gibalni vzorec, ki replicira enega ali več somatskih refleksov. Stranka se uči občutiti, poustvariti in nato zapustiti reflekse, ko ji ti niso potrebni. Poveča se nadzor nad lastnimi gibi in lahko opušča nezavedne vzorce gibanja. To je še posebej pomembno, ker gibanje definira vedenje. Pa tudi zato, ker je v otroštvu potrebno prilagajati vedenje zahtevam in pričakovanjem okolja ter za dosego drugačnega vedenja močno blokirati določeno gibanje.

Pomembno: AEQ učitelj  je vaš vodič in sopotnik na tej poti in ne vaš nosač!

Koliko obiskov je priporočenih?

Ob sodelovanju v spletnih programih urejanje kroničnih težav nadaljujete z dvemi do štirimi obiski pri meni.

Pri zelo močnih zakrčenostih, povezanih z globokimi čustvenimi travmami, je običajno potrebnih 5 do 10 obiskov v šestih do osmih mesecih. V teh stanjih je treba najprej doreči, kdaj je sodelovanje v 30-dnevnih programih primerno ter se dogovoriti o morebitnem usklajenem sodelovanju s psihoterapevtom.

Opozorilo: za skoliozna stanja je izbira primernega načina učenja odvisna od vzroka za ukrivljenost hrbtenice kot tudi, ali je potrebno v proces vključiti starše. Zato je tu potreben uvodni posvet v živo ali pa online posvet. Podobno velja tudi za stanje fibromialgije.

Kako se obleči za aktivno terapijo?

Ker aktivna terapija vključuje telesno gibanje, so potrebna ohlapna, udobna oblačila (kavbojke, poslovna obleka in krila tako niso primerni).

Prvi obisk pri avtorju AEQ metode vključuje:

Vsak naslednji obisk pri avtorju AEQ metode vključuje:

Trenutna čakalna doba za individualno učenje je dva do tri mesece od začetka prvega programa, na katerega se prijavite. Termini individualnega učenja se prilagajajo spoznanjem in spremembam razumevanja sebe in okolice, do katerih pride v programih. Glaven napredek se dosega z rednim sodelovanjem v programih, v individualnih srečanjih pa podrobneje obdelamo določena področja vašega življenja in z aktivnim delom na mizi in AEQ fascijo zmanjšamo SMA na delih telesa, kjer je najmočnejša ter tako povečamo napredek zavedanja telesa in vpliv telesa na vašo zavest in dejanja.

 

Za naročilo na individualno učenje AEQ metode mi pišite na [email protected] 

 

Učenje AEQ metode® na daljavo

Učenje na daljavo je mogoče preko FaceTime klica, Facebook video klica ali aplikacije Zoom.

V primerih, ko za nadaljevanje napredka v razumevanju AEQ metode oziroma odnosov med umom in telesom ni potrebna aktivna terapija ali oseben stik, je primerno učenje preko video povezave. Na tak način si razjasnite vprašanja in dvome, do katerih pridete skozi redno izvajanje AEQ vaj ter skozi spreminjanja karakternih in gibalnih vzorcev.

Pogosto nejasnosti niso tako velike, da bi zahtevale čas celotne terapije (90 minut), zato je učenje na daljavo mogoče tudi v krajših intervalih, kar omogoči višjo učinkovitost porabe vašega časa.

Delo preko video povezave je primerno tudi za pojasnitev in dopolnitev nejasnosti pravilne izvedbe AEQ vaj. V tem primeru pri naročilu termina navedite, da bi radi pregledali pravilno izvedbo vaj in boste prejeli navodila o primerni postavitvi kamere ter ureditvi okolja za dobro izvedbo vaje.

Pogovor preko video povezave je primeren tudi za pregled/posvet pred prvim obiskom aktivne terapije v fazi dogovarjanja in določanja najprimernejšega pristopa do učenja AEQ metode kot tudi pri kompleksnejših primerih (skolioza, močno izražene avtoimunske bolezni…). 

Mnenja udeležencev

Razmišljanje o napredku

Ena izmed najtežjih nalog vsakega posameznika je vzpostavljanje zdravega in funkcionalnega občutka o sebi. Velika razlika je med tem, kaj mislimo, kako smo, in kako smo v resnici. Šele po vajah, vsej slišani teoriji in povezovanjem s svojim zavedanjem, izkušnjami...

PREBERI VEČ

AEQ metoda, učenje samonadzora

Metoda AEQ ponudi postopek, ki spreminja pogled na lastno telo, način razmišljanja, videnja in čutenja. Spoznavanje lastnega telesa, čutenje le tega in zavesten nadzor nad njim je nekaj izjemnega. Ko si pripravljen videti sebe, si pripravljen na učenje. Sama menim, da ni lepšega odkritja, kot je dojeti, da smo sposobni učiti se in znanje dopolnjevati. […]

PREBERI VEČ

Vrtnarjenje po duši

Počasi sem že obupala nad težavami s hrbtenico in nogami; boleče hoje ni odpravila niti menjava kolka pri mojih 44 letih. Čeprav so rentgenski posnetki potrjevali, da je operacija odlično uspela, težave na moje veliko razočaranje še zdaleč niso bile docela...

PREBERI VEČ

Prizemljitev skozi razumevanje

Pomembno je ozavestiti preteklost. Ob rednem izvajanju AEQ vaj vse bolj razumem celostno povezanost. Sprememba je možna le, ko prevzamemo odgovornost. Danes občutkov in čustev ne zadržujem v sebi in jih ne prikrivam pred drugimi. Odkrivanje teh je pomemben...

PREBERI VEČ

Hčerina skolioza

Junija 2016 smo po naključju odkrili, da ima naša takrat 11-letna hči skoliozo. Pregled in rentgenski posnetek je potrdil, da gre za 22-stopinjski pomik. Takoj so nam priporočili konzervativni tretma za skoliozo – ortozo, za katero so nam obrazložili, da lahko v najboljšem...

PREBERI VEČ

Od preživeti do živeti

Minilo je leto dni od moje zadnje objave na blogu, in to zaradi dobrega razloga. Nisem imel pojma, o čem naj pišem: o treniranju, prehrani, dirkanju? Obstaja na tisoče kolesarjev, ki dan za dnem počnejo enako kot jaz. V preteklem letu ste me lahko malo bolje spoznali.

PREBERI VEČ