INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

Tu se metodo učite skozi osebni stik z avtorjem AEQ metode, AEQ dihanja in AEQ odnosov in s pogovorom ter delu na mizi z AEQ protokol zmanjšujete senzorno motorno iluzijo. Tako povečujete sposobnost zavestnega zaznavanja realnega stanja v telesu in dvigate čustveno zrelost in učinkovitost.

Individualno učenje AEQ metode pri Ernst Alešu, avtorju AEQ metode, AEQ dihanja in AEQ odnosov

Če se boste odločili zmanjševati kronične bolečine po tej poti je najučinkovitejša kombinacija sodelovanja v  spletnih programih, ki ga izvajam prek ZOOM-a, in individualne obravnave v centru AEQ metode v Brežicah.

Redno sodelovanje v vsaj enem od 30-dnevnih programov je pogoj za individualno aktivno učenje, saj s tem sebi dokažete resnost in odločenost hoditi po poti v spremembe. Pot je vse prej kot lahkotna, a le tako vplivate na bremeneča kronična stanja.

… bolečin ter se naučite vlagati čas in pozornost vase na način, kot ga učim v programih. Tako vedno bolj razumete zakaj imate kronične težave in kaj je potrebno spremeniti, da jih lahko odpravite. V programu se učite tudi pravilno razumevanje smisla in namena AEQ vaj in ob vodenju v živo dobivate dovolj podpore in razlage, da ne odnehate ko iz telesa začutite iz preteklosti znana in neželjena počutja, temveč se lahko spustite raven globlje vase in v zgodovino katere potlačitev in blokada je glaven razlog, da telo z vami komunicira preko kronične bolečine.

Če se v programih pokažejo področja, ki jih sami ne morete urediti pa določimo termine za individualno obravnavo pri meni ali pa pri katerem od mojih učencev. O tem se odločam na podlagi vaših izkušenj in občutkov pridobljenih na programu/programih. 

Tak pristop omogoča postopno spoznavanje, ob tem pa vse boljše razumevanje principov, potrebnih za zmanjšanje senzorno motorične amnezije. Vadili boste rednost in urejenost, ki sta nujni za uspešno izvajanje vaj. To je še posebej pomembno za optimalno izrabo vašega vsakodnevnega časa in primerno usmerjenost v vašo notranjo bit.

Razlage in odgovori na vaša vprašanja, ki se vam bodo porajala med izvajanjem programa, vam bodo omogočili vpogled v razloge za kronične bolečine. Če se to zgodi v intimnosti lastnega doma, je zdravljenje toliko bolj učinkovito.

Individualno učenje stranki omogoča, da sama prepozna in izbere, ali je refleks v določenem trenutku potreben in primeren ali pa je star vzorec, ki je v sedanjosti neprimeren in celo škodljiv. Samo aktivno učenje, da stranki bistveno močnejši občutek spremembe. S tem se zaveda, kako močen je vpliv uma na naše počutje in našo sposobnost spreminjanja na videz nespremenljivih navad. Tako lahko stranka dobro občuti in razume vzroke in posledice, zaradi katerih je v trenutnem stanju. Nauči se spreminjati okoliščine, v katerih se znajde, ter si s tem da možnost za drugačen rezultat in drugačno počutje, čeprav ima določeno težavo vrsto let. Če je vzrok za težavo v trenutnih okliščinah nepravilna mišična napetost, jo lahko z aktivnim učenjem hitreje spremenimo v pravilno, sploh ker bolj jasno in razumljivo zaznavamo da je nekaj do sedaj normalnega, nepotrebno in razlog za kronična stanja.

razlikuje, ali so ukazi dobri ali ”slabi”. Ima pa na stanje mišic velik vpliv preteklost v obliki spremenjenega vedenja in spremenjenih gibalnih vzorcev ki iz podzavesti in fascije držijo določene mišične skupine v konstantni zakrčenosti. Aktivno učenje vključuje tudi učiteljevo delo na fasciji po AEQ metodi, kjer s posebnimi prijemi in razumevanjem pretoka impulzov, energije in senzacij odkriva področja fascije, ki so stisnjena in suha. Ta postopek je lahko tudi zelo boleč in poteka po goli koži. Pristop se uporablja pri težjih primerih senzorno motorne amnezije ki so posledica močnih sprememb vedenja zaradi čustvenih travm, kjer fascija pomaga ohranjevati določeno vedenje, čeprav je v globokem nasprotju od tega, kar si oseba resnično želi izraziti.

Med individualnim učenjem se stranka nauči eno ali dve AEQ vaji, ki poustvarjajo na novo osvojeno znanje in nadzor ter nato z vsakodnevnem zavestnim ponavljanjem in razvojem kompleksnosti gibanja to znanje vtirajo bolj globoko in zagotovijo trajno spremembo senzorno motorne povezave med telesom in umom. S tem utrjujejo nove vzorce gibanja in vedenja. Vedno težje se vrnemo nazaj na stare navade, pa tudi takoj občutimo, če smo aktivirali star vzorec, kar nam daje zavestno možnost izbire: v njem ostati ali oditi.

preteklosti drugače živeti sedanjost in si s tem oblikovati drugačno prihodnost. Vse stranke ki pridejo na aktivno učenje so nezadovoljne s sedanjim stanjem in jih je strah prihodnosti če se nekaj ne spremeni. Aktivno učenje AEQ metode omogoča razumsko in s telesom usklajeno spremembo vedenja in s tem spremembo dejanj ki določijo in omogočajo spremembe ter tako povečajo verjetnost da dosegamo željeno.

Pri vsakem obisku boste spoznali in se naučili primerne AEQ vaje, ki jih nato izvajate doma. Vsakodnevna 30 do 40 minutna vadba in raziskovanje gibov bo okrepilo nova spoznanja, ki jih boste osvojili med aktivnim učenjem. To je recept za odpravo kroničnih bolečin in za vzpostavitev stanja, ko se bolečina več ne vrne.

Individualno učenje omogoča, da zavest spozna, da je telo zaveznik in ne nasprotnik, če se mu primerno pristopi, ter da lahko tako oba dosežeta v sodelovanju veliko več kot zavest sama zase.

Namen učenja je zaustaviti vaše posebne vzorce kronične mišične napetosti. Najprej se jih boste zavedeli in jih ozavestili, nato pa vas bo učitelj naučil, kako prekvalificirati svoje možgane, da bodo spremenili ukaze in sprostili boleče mišice ter znali bolj pravilno nastaviti njihovo dolžino in funkcijo. Postali boste sposobnejši za samonadziranje, pravilno in samostojno prilagoditev drže, gibanje in odzive na stres. Na vsakem srečanju se osredotočimo na vaše specifično stanje, vedenje, zgodovino mišične bolečine in gibalne vzorce. Ker aktivna terapija vključuje telesno gibanje, so potrebna ohlapna, udobna oblačila (kavbojke, poslovna obleka in krila niso primerni).

Učenje se začne s pogovorom: učitelj poišče najmočnejše podzavestne vzorce. Obenem se dogovarjata o AEQ protokolu, ki je odvisen od trenutnega stanja stranke, njenih spoznanj doseženih v predhodnem učenju in blokad ki jih zazna med izvajanjem vaj doma. Učitelj ji pomaga – jo vodi s svojima rokama in kasneje nadzoruje pravilnost gibov. Gibi so počasni, s pomočjo dotika učitelja stranka vedno bolj občuti, kako pomanjkljivo se zaveda gibov in motorike telesa. Namreč razlika med gibom, ki ga človek izvede, in gibom, ki ga je hotel izvesti, je posledica vpliva čutno-gibalne amnezije na t. i. čutno gibalno povratno zanko. Občutek nepopolnega nadzora, ki ga stranka občuti kot tudi nelogično cukanje pri počasnem sproščanju napeteh mišic, opozori zavestni del možganov, da usmeri več pozornosti v telo in gib ter pridobi več senzornih informacij ter s tem poveča nadzor in tako gibanje izboljša. Učiteljev dotik olajša in vodi usmerjanje pozornosti na prava mesta, njegov glas pa omogoča pravilno izvedbo giba ter tako preusmeri čutno gibalni nadzor na pravo pot.

Gibe povežemo v gibalni vzorec, ki replicira enega ali več somatskih refleksov. Stranka se uči občutiti, poustvariti in nato zapustiti reflekse, ko ji ti niso potrebni, nadzor nad lastnimi gibi se ji poveča, opušča nezavedne vzorce gibanja. To je še posebej pomembno, ker gibanje definira vedenje in ker je v otroštvu potrebno prilagajati vedenje zahtevam in pričakovanjem okolja in za dosego drugačnega vedenja močno blokirati določeno gibanje.

AEQ učitelj  je vaš vodič in sopotnik na tej poti in ne vaš nosač!

Ob sodelovanju v spletnih programih urejanje kroničnih težav  nadaljujete z dvemi do štirimi obiski pri meni.

Pri zelo močnih zakrčenostih, povezanih z globokimi čustvenimi travmami, je običajno potrebnih 5 do 10 obiskov v šestih do osmih mesecih. V teh stanjih je treba najprej doreči, ali in kdaj je sodelovanje v 30-dnevnih programih primerno ter se dogovoriti o morebitnem usklajenem sodelovanju s psiho-terapevtom.

Opozorilo: za skoliozna stanja je izbira primernega načina učenja odvisna od vzroka za ukrivljenost hrbtenice kot tudi, ali je potrebno v proces vključiti starše. Zato je tu potreben uvodni posvet v živo ali pa on-line posvet. Podobno velja tudi za stanje fibromialgije.

Prvi obisk pri avtorju AEQ metode vključuje:

Vsak naslednji obisk pri avtorju AEQ metode vključuje:

Trenutna čakalna doba za individualno učenje je dva do tri mesece od začetka prvega programa, na katerega se prijavite. Termini individualnega učenja se prilagajajo spoznanjem in spremembam razumevanja sebe in okolice, do katerih pride v programih. Glaven napredek se dosega z rednim sodelovanjem v programih, v individualnih srečanjih pa podrobneje obdelamo določena področja vašega življenja in z aktivnim delom na mizi in AEQ fascijo zmanjšamo SMA na delih telesa, kjer je najmočnejša ter tako povečamo napredek zavedanja telesa in vpliv telesa na vašo zavest in dejanja.

 

Za naročilo na individualno učenje AEQ metode mi pišite na [email protected] 

 

Učenje AEQ metode® na daljavo

Učenje na daljavo je mogoče preko Face time-aFB video chat-a ali aplikacije ZOOM

V primerih, ko za nadaljevanje napredka v razumevanju AEQ metode®,  odnosov med umom in telesom ni potrebna aktivna terapija ali oseben stik, je primerno učenje preko video povezave.

Na tak način si razjasnite vprašanja in dvome do katerih pridete skozi redno izvajanje AEQ vaj® in spreminjanja karakternih in gibalnih vzorcev.

Pogosto nejasnosti niso tako velike, da bi zahtevale čas celotne terapije (90 minut), zato je učenje na daljavo mogoče tudi v krajših intervalih, kar omogoči višjo učinkovitost porabe vašega časa.

Delo preko video povezave je primerno tudi za pojasnitev in dopolnitev nejasnosti pravilne izvedbe AEQ vaj® (v tem primeru pri naročilu termina navedite, da bi radi pregledali pravilno izvedbo vaj za prejem navodil o primerni postavitvi kamere in ureditvi okolja za dobro izvedbo vaje).

Pogovor preko video povezave je primeren tudi za pregled/posvet pred prvim obiskom aktivne terapije v fazi dogovarjanja in določanja najprimernejšega pristopa do učenja AEQ metode® kot tudi pri kompleksnejših primerih (skolioza, močno izražene avtoimunske bolezni…). 

Mnenja udeležencev

Prizemljitev skozi razumevanje

Pomembno je ozavestiti preteklost Ob rednem izvajanju AEQ vaj vse bolj razumem celostno povezanost. Sprememba je možna le, ko prevzamemo odgovornost. Danes občutkov in čustev ne zadržujem v sebi in jih ne prikrivam pred drugimi. Odkrivanje teh je pomemben del soočanja z realnostjo in s seboj, z vzroki bolečin. Razumem,...

Preberi več

Kako ozdraviti notranjo bolečino

Vaje AEQ redno izvajam zadnja tri leta. Aleševa metoda mi je pomagala ozdraviti se težkih fizičnih in čustvenih bolečin, razumeti samo sebe in od kje izvirajo moja čustva. Uspelo mi je sprejeti odgovornost za svoje življenje in prevzeti nadzor nad svojim telesom in umom. Vse to je povzročilo ključno spremembo...

Preberi več

Razmišljanje o napredku

Razmišljanje o napredku Postati celosten Ena izmed najtežjih nalog vsakega posameznika je vzpostavljanje zdravega in funkcionalnega občutka o sebi. Velika razlika je med tem, kaj mislimo, kako smo, in kako smo v resnici. Šele po vajah, vsej slišani teoriji in povezovanjem s svojim zavedanjem, izkušnjami in napakami, se zavedam, kaj je...

Preberi več

Od preživeti do živeti

ali kako je AEQ metoda® rešila moje življenje Minilo je leto dni od moje zadnje objave na blogu, in to zaradi dobrega razloga. Nisem imel pojma, o čem naj pišem: o treniranju, prehrani, dirkanju? Obstaja na tisoče kolesarjev, ki dan za dnem počnejo enako kot jaz. V preteklem letu ste...

Preberi več

Izgubil se je jutranji občutek, da živiš v trideset let starejšem telesu

Mnogim zobozdravnikom diagnosticirajo Hernio disci L5-S1 zaradi položaja telesa med delom. Pred šestimi leti so jo tudi meni in sledila so leta bolečine, protibolečinskih tablet, obiskovanje najrazličnejših terapevtov, tu in tam hospitalizacija ter nenehen strah pred operacijo. Vendar pa je to del preteklosti, saj sem vse našteto zamenjal za izvajanje...

Preberi več

Vrtnarjenje po duši

Vrtnarjenje po duši Počasi sem že obupala nad težavami s hrbtenico in nogami; boleče hoje ni odpravila niti menjava kolka pri mojih 44 letih. Čeprav so rentgenski posnetki potrjevali, da je operacija odlično uspela, težave na moje veliko razočaranje še zdaleč niso bile docela odpravljene; po dveh letih trdega in predanega...

Preberi več

Pomoč pri skoliozi

Do Aleša me je pripeljala moja stara znanka, bolečina v vratnem predelu hrbtenice. Vedela sem, da je posledica skolioze, a ker so me že v mladosti zdravniki poučili, da je skolioza neozdravljiva bolezen, sem se z njo nekako sprijaznila. Vse dokler niso bolečine postale dobesedno neznosne. Nikoli ne bom pozabila...

Preberi več

AEQ, čarovnija za skoliozo – moja in sinova skolioza

Moja in sinova skolioza Pred letom dni sem prvič kontaktirala Aleša Ernsta. Zasledila sem, da ga je nekdo poimenoval za čarovnika. Bi se strinjala. Res je, da moraš sam aktivno sodelovati, pod njegovim vodstvom ostati pogumen in vztrajati, kar ni vedno lahko. Odkrivaš čustvene vzroke fizičnih bolečin, spoznavaš, da s...

Preberi več

Hčerina skolioza

Junija 2016 smo po naključju odkrili, da ima naša takrat 11-letna hči skoliozo. Pregled in rentgenski posnetek je potrdil, da gre za 22-stopinjski pomik. Takoj so nam priporočili konzervativni tretma za skoliozo – ortozo, za katero so nam obrazložili, da lahko v najboljšem primeru, če jo bo hči nosila najmanj...

Preberi več

Povezovanje v celoto in AEQ metoda®

Že pomen prvega stavka:« ena izmed najtežjih nalog vsakega posameznika je vzpostavljanje zdravega in funkcionalnega občutka o sebi« daje po AEQ delavnici  povsem druge temelje. Velika razlika je med tem kaj mislimo, kako smo in kako smo v resnici. Šele po vajah, vsej  slišani teoriji in povezovanjem s svojim zavedanjem,...

Preberi več