POSLEDICE RAZVOJA

Sprememba v materialni zrelosti se je zgodila prehitro in brez razvoja zavedanja, kako je med seboj povezan in pomemben sočasen razvoj materialne in čustvene zrelosti. Napredek materialne zrelosti je bil lažji od čustvene, saj pri njem ni bilo prevzemanja in občutenja teže in neprijetnosti napak iz preteklosti, medtem ko je to sestavni del procesa razvoja čustvene zrelosti. Tehnologija je z razvojem odpravljala posledice napak v preteklosti, vendar jih je le redko priznavala, ter ob tem omogočila, da smo lahko bolje živeli z neprimerno čustveno zrelostjo, saj nam je s svojo vedno večjo sintropijo pomagala nadomeščati entropijo na čustvenem področju in področju odnosov. Če iz tega pogleda obravnavamo odnose, lahko vidimo jasen trend nasprotne urejenosti odnosov.

Bolje ko so med seboj povezane naprave in bolj ko imajo med seboj zanesljiv celosten in urejen odnos tehnološki sistemi, slabše smo v sebi in med sabo povezani ljudje in slabše se razumemo ter sodelujemo v družinskem ali družbenem okolju. Če primerjate zanesljivost in raznovrstnost možnosti, da s tehnologijo komentirate objave drugih (sintropija), bolj vidite, kako ti komentarji večinoma razdvajajo in razkrajajo odnose med osebami, ki jim ta tehnologija omogoča povezanost in medsebojen vpliv. Že dolgo je znano, da so v nerazvitejših okoljih odnosi med ljudmi bolj pristni in s tem sintropični, kar potrjuje logiko zakona o ravnovesju in s tem razmerja med entropijo in sintropijo za naša življenja.

Zato je bil čustveni del vedno bolj zapostavljen in je vsako leto bolj zaostajal za materialnim. Danes je razlika že tako velika, da je pritisk, ki je posledica teh razlik, postal dovolj velik za nastanek in razvoj metod, ki se ukvarjajo z odpravo teh problemov. Na njih temelji tudi AEQ metoda, ki nadaljuje razvoj področja dviga celostne čustvene zrelosti, ki se je začel pred dobrim stoletjem z Aleksandrovo tehniko in nadaljeval z nastankom in razvojem somatskih pristopov ter razvojem fizike, medicine, psihologije in tehnologije.

AEQ deluje v smer in način, da se visoka materialna zrelost uporabi za dvig čustvene zrelosti in se tako tehnološki razvoj (sintropija) uporablja za zmanjševanje entropije v odnosih znotraj človeka kot tudi v odnosih med ljudmi. Še posebej za dvig celostne čustvene zrelosti, da bo tako postopoma v nekaj generacijah dohitela materialno zrelost, kar bo sploh pomembno, ker je že zelo očitno, da ni dobro, da tehnologijo razvijajo čustveno celostno nezrele osebe, ki pri svojem delu ne uporabljajo desne možganske poloble.

V odnosu in načinu izvajanja AEQ vaj, ki se jih učite, se spomnite, kaj pričakujete od strojev, od tehnologije, ki jo uporabljate vsakodnevno. Pričakujete, da je predvidljiva, da je zanesljiva in da je točna. Potem pa se vprašajte, koliko lahko od svoje zavesti resnično pričakujete vse to, čeprav imate v sebi močno SMA, SMO in SMI, ki zelo močno vplivajo na sodelovanje med vašo zavestjo in vašim telesom. Pričakujete vse to, kar krasi tehnologijo ali pa to zahtevamo od nje, da lahko z njo naredimo tisto, kar je treba.

Koliko ste med vajo predvidljivi?

Koliko ste točni?

Koliko ste zanesljivi?

Ali opazite, da pogosto zavest ne zmore primerno voditi telesa in se ga zavedati?

Zato v spletnih programih dajem toliko časa in pozornosti dvigu čustvene zrelosti in učinkovitosti. Da nam bo vedno bolje. Ker je alternativa nesprejemljiva, nevzdržna in vodi v razkroj dobrega.

 

Preberite še:

Sprememba v materialni zrelosti se je zgodila prehitro in brez razvoja zavedanja, kako je med seboj povezan in pomemben sočasen razvoj materialne in čustvene zrelosti. Napredek materialne zrelosti je bil...