Aktivno učenje AEQ metode pri učitelju 3. stopnje

S pomočjo AEQ metode® odpravimo senzorno-motorno amnezijo in se naučimo zavestno usmerjati telesne gibe; občutke ob gibanju se naučimo zaznavati do meje, ko jih lahko tudi nadzorujemo; razvijamo senzibilnost za čutenje telesa.

Za vse našteto se je kot zelo učinkovito izkazalo aktivno učenje AEQ metode z učiteljem 3. stopnje. Temelji na izkušnji in učinku sodelovanja med stranko, ko ta leži na mizi, in AEQ učiteljem, ki z njim izvaja AEQ protokol.

Srečanje se začne s pogovorom: Učitelj pomaga stranki poiskati najmočnejše neželene podzavestne mišične vzorce. Obenem se dogovarjata o primernem AEQ protokolu, ki je odvisen od trenutnega stanja stranke. Učitelj jo na mizi vodi z navodili, usmeritvami in svojima rokama. Gibi v AEQ protokolih so večinoma počasni. S pomočjo dotika in znanja, ki ga ima AEQ učitelj 3. stopnje stranka vedno bolj občuti, kako pomanjkljivo se zaveda gibov in motorike telesa. Namreč razlika med gibom, ki ga človek izvede, in gibom, ki ga je hotel izvesti, je posledica vpliva senzorno motorno amnezijo na senzorno motorno povratno zanko. Občutek nepopolnega nadzora, ki ga stranka občuti kot cukanje, opozori zavestni del možganov, da usmeri več pozornosti v gib ter pridobi več senzornih informacij ter s tem poveča nadzor in tako gib izboljša. Učiteljev dotik, pritisk in navodila vodijo usmerjanje pozornosti na prava mesta in omogočajo pravilno izvedbo gibov ter tako postopno zmanjšuje čutno in gibalno amnezijo. Gibe protokol poveže v gibalni vzorec, ki replicira enega ali več somatskih refleksov. Stranka se uči občutiti, poustvariti in nato zapustiti refleks, ko ji ta ni potreben, nadzor nad lastnimi gibi se ji poveča, opušča nezavedne vzorce gibanja. Vedno bolj lahko sama izbere, ali je refleks v določenem trenutku potreben in primeren ali samo stara navada. Aktivno učenje da stranki bistveno močnejši občutek spremembe. S tem se bolj zaveda, kako močen je vpliv telesa in podzavesti na naše počutje in našo sposobnost spreminjanja na videz nespremenljivih navad. Tako lahko stranka dobro občuti in razume vzroke in posledice, zaradi katerih je v trenutnem stanju. Nauči se zavestno spreminjati okoliščine, v katerih se znajde, ter si s tem da možnost za drugačen rezultat in drugačno počutje, čeprav ima določeno težavo vrsto let. Če je vzrok za težavo nepravilna mišična napetost, jo lahko hitro spremenimo v pravilno.

Mišica sama nima spomina ter vztrajnosti, je popolni služabnik, poslušno izvaja ukaze, ki prihajajo iz možganov, niti ne razlikuje, ali so ukazi dobri ali ”slabi”. Med aktivno terapijo se stranka nauči primerno AEQ vajo, ki poustvarja na novo osvojeno znanje ter nato z zavestnim izvajanjem vaje to znanje vtira bolj globoko v spomin. S tem utrjuje nove navade ter nadgrajuje neprimerne stare vzorce.

Če pomislimo, da se prej nismo niti zavedali, da vzorec obstaja, ampak smo samo čutili njegove posledice!

Aktivno učenje sledi poglavitni ideji AEQ metode. To je v prvi meri učenje osredotočanja na zdaj, na trenutek, na tisto kar v tem trenutku počnemo. Kako delati vaje, da nam misli ne begajo, pač pa sledijo telesu, čutijo vsak gib, vsako mišico. S tem sprostimo tako telo, kot um. Vzpostavimo nadzor nad telesom. To je tudi osnova za nadzor čustvenih reakcij v telesu. Ko se naučimo opazovati, spremljati svoje telo, napetosti v njem in skladno s tem te napetosti sproščati, nam je prihranjena marsikatera bolezen.

Preberite še:

S pomočjo AEQ metode® odpravimo senzorno-motorno amnezijo in se naučimo zavestno usmerjati telesne gibe; občutke ob gibanju se naučimo zaznavati do meje, ko jih lahko tudi nadzorujemo; razvijamo senzibilnost za čutenje telesa.