ALEŠ ERNST

Avtor AEQ metode®;  Avtor AEQ dihanja®; Avtor AEQ odnosov®

Avtor knjige “Lahkotno iz kroničnih bolečin” AEQ klinična somatika

Sem Aleš Ernst, rojen leta 1971. S partnerko Vesno in sinovoma Klemnom in Domnom živimo v Brežicah. Zaradi slabše razvite desne strani telesa sem v otroštvu imel precejšnje težave z motoriko, stabilnostjo in gibljivostjo. To je močno vplivalo name, saj so se sovrstniki norčevali iz mene, zaradi česar sem se popolnoma izoliral. Prosti čas sem preživljal tako, da sem veliko bral. Potreba po branju je izvirala tudi iz odnosa okolja do mene v tem obdobju, saj sem pogosto slišal in občutil, da iz mene nič ne bo, ker sem počasen, neroden, povrhu pa še površen. Po drugi strani pa je name močno vplivala tudi odsotnost očeta, ki je mojo mater zapustil, ko je bila še noseča z mano. Zaradi nezaupanja vase sem se kolo naučil voziti šele pri petnajstih, a sem kmalu začel intenzivno kolesariti in se udeleževati kolesarskih maratonov. 

Ob obilici dela v svojem podjetju sem v prostem času aktivno kolesaril, tekel, plaval in dvigoval uteži. Danes razumem, da me je v to sililo sovraštvo, ki sem ga v sebi razvil zaradi nemoči v otroštvu. Ta nemoč se je ohranila vse do odrasle dobe in mi jo je uspelo odpraviti šele z uporabo AEQ metode. Sovraštvo, ki sem ga imel, je bil dovolj močan vir energije, da sem iz nič ustvaril uspešno trgovino in ob delu še veliko preveč treniral. Sčasoma se mi je v levem kolku pojavila bolečina in se razvila do neznosnih bolečin. Zaradi vse močnejših bolečin sem prenehal kolesariti ter se preusmeril v dvigovanje uteži in posebnih uteži, imenovanih kettlebell. Pridobil sem ustrezne certifikate ter kliente poučeval o pravilnem delu in gibanju pod obremenitvijo. Ob tem sem začel opažati pomanjkljivosti lastne gibljivosti. Bolečina v kolku, ki se je sprva, ko sem se preusmeril v drug šport, začasno umirila, se je čez čas spet vrnila. Zato sem poiskal medicinsko pomoč, vendar me razlaga vzrokov neznosnih bolečin niti ponujene rešitve niso prepričale. Fizikalna terapija, utrjevanje mišic, delo z elastikami, masaže, kiropraktika in ure meditacij niso imeli bistvenega učinka. Preprosto sem moral sprejeti bolečino kot stalnico v svojem življenju, vendar se s tem nisem nikoli sprijaznil.

V starosti od 23. do 39. leta sem imel stresno službo z veliko odgovornosti. Ogromno sem delal, sproščanje zjutraj, zvečer, ob koncu tedna in med dopustom pa je večinoma pomenilo kolesarjenje. Če na to obdobje gledam s sedanjim znanjem, vem, da nisem bil zmožen sebi privoščiti trenutka miru ali sprostitve ali – povedano drugače – nisem bil v stiku s seboj, s svojo somo. Deset- do štirinajsturni delovnik je načel moje zdravje. Posledica so bile nenehne in vse močnejše bolečine tako v levem kolku kot nogi, obenem pa ni bilo časa, da bi izboljševal učinkovitost uporabe svojega časa, energije in čustev. Ob tem ni trpelo le moje telo, temveč tudi moja družina.

Leta 2003 sem zaradi prezgodnje smrti Vesnine matere začel spoznavati, da dobro počutje in zdravje nista samoumevna, kar me je spodbudilo k branju literature ter knjig, povezanih z delovanjem človeškega telesa, uma in možganov ter načini, kako spremeniti obliko in delovanje telesa. Vesna se je vse bolj poglabljala v nefizični del človeka ter proučevala delovanje občutkov, čustev, psihologije, vzgoje in vedenja.

''Ko je treba z avtoceste zaviti na makadamsko pot in voziti zlagoma, smo zmedeni in negotovi.
Skorajda pod stresom, čeprav smo kot vrsta preživeli milijone let
in se razvijali v neprilagojenem sovražnem okolju.''

Do leta 2011 sem tako preučil veliko literature, spisane o telesu in načinih, kako izboljšati delovanje telesa ter odpraviti težave in neravnovesja v njem. To mi je delno pomagalo zmanjšati kronične težave, a nikoli povsem urediti stanje, predvsem pa ustvariti mir in sproščenost tako v sebi kot okolici. Čeprav sem si to močno želel in za to tudi trdo delal, se je stanje le še slabšalo, kar me je sililo v brezup in predajo pred časom in življenjem.

Šele pozneje, ko sem se začel poglabljati v možne vzroke za nezmožnost odprave bolečin, sem naletel na razlage delovanja telesa in uma v luči somatike Thomasa Hanne. Našel sem možno rešitev za svoje težave brez invazivnih posegov v telo. Ob branju knjige Marthe Peterson in dopisovanju z njo sem počasi doumel, kaj je pravi razlog za mojo krajšo desno nogo in zakaj imam tako trdožive bolečine v levi nogi. Že po nekaj dnevih izvajanja osnovnih vaj sem opazil neverjetno izboljšanje. Želel sem si še več. Klinično somatiko sem se učil pri Marthi Peterson in jo tudi uspešno zaključil, sočasno pa se izobraževal tudi pri drugih strokovnjakih s sorodnih področij. Somatski pogled na delovanje uma in telesa mi je postopoma omogočil najti boljšo razlago za vzroke težav, ki so me pestile. Po drugi strani pa sem spoznal, kaj mi sporoča družina, ko me opozarja na neželene posledice mojih odločitev in dejanj.

Boljša rešitev je tista, kjer z manj truda (energije) naredimo enako ali več kot prej.
Povedano drugače: dvakrat premisli, enkrat naredi.
Kot če bi z avtoceste zavili na poligon spretnostne vožnje.

S somatiko sem spoznal, da smo veliko več kot le fizično telo in da preživljamo dneve, ne da bi pomislili tudi na svoje duševno zdravje. S tem sem se začel zavedati, da ne bi nikomur dovolil, da ravna z mano tako, kot sem sam s seboj. Vedno bolj sem tudi razumel, kaj mi želi dopovedati Vesna. Zato sem počasi sprejel drugačen pogled in se začel drugače obnašati, posledično tudi gibati. 

Štiriletno učenje za učitelja klinične somatike mi je dalo dovolj širine in globine razumevanja somatike, da sem jo lahko uspešno uporabljal pri pomoči klientom, ki so iskali rešitev za kronične bolečine in bolezni sklepov ter okostja. Več tisoč klientov, ki sem jih učil klinično somatiko, da bi razumeli, zakaj trpijo kronične bolečine, ter več tisoč aktivnih procesov z njimi so mi odprli možnost določanja, kaj pri klinični somatiki deluje, obenem pa odkrivati, kje ima klinična somatika pomanjkljivosti, ki onemogočajo celosten in dolgoročen vpliv prejetega znanja in občutenja na klienta za trajno odpravo kroničnih stanj.

Somatika mi je odprla možnost spoznavanja drugačnega pogleda in odnosa znotraj mene. Postopno sem spoznal, da sem prej sebe dojemal preveč mehansko in premalo življenjsko. Na svoje težave sem gledal kot na težave, ki sem jih na servisu odpravljal pri pokvarjenih kolesih, saj mi je bil ta pristop blizu in sem ga zelo dobro obvladal. A mi žal ni šlo tako, kot sem si zamišljal. Obup in depresija sta mi omogočila na dokaj sprejemajoč način prebrati Marthino knjigo. V napisanem sem videl zadosti logike, da sem se odločil poskusiti. Nikoli se nisem več vrnil nazaj na stara pota.

Obdobje po letu 2011 sem tako posvetil proučevanju somatskih pristopov in razmišljanj ter učenju klinične somatike. Vsemu temu sem dodal že naučeno znanje v povezavi s tem, kar sem trenutno spoznaval, obenem pa dodajal Vesnine poglede. Medtem sem bundo opazoval odzive in učinke pri klientih. Postopno sva krepila nov model razmišljanja, ki je z leti dozorel v celosten pristop. Poimenovala sva ga AEQ metoda (AEQitas). Čez čas sva spoznavala omejitve razlage, da je za kronična stanja odgovorna samo senzornomotorna amnezija, ob tem pa razvijala koncept čustvene zrelosti kot tiste vrednosti in sposobnosti, ki vpliva na vsa področja našega življenja, predvsem pa določa, kako bomo živeli.

Čustvena zrelost po AEQ metodi je vse bolj nazorno in uporabno razkrivala, na katerih področjih smo v redu in na katerih ne. Veliko lažje je razumeti, da na določenem področju nismo primerno čustveno zreli in učinkoviti, da bi lahko na njem rešili več problemov, kot pa jih ustvarili. Če tega ne zmoremo, smo v tem delu življenja vse bolj nemočni, kar nas sili v razvoj senzornomotorne amnezije, senzornomotorne odtujitve in senzornomotorne iluzije. Od več tisoč klientov, ki sem jih naučil AEQ metode, sem dobil potrditev koncepta, ki jim je brez izjem omogočil postopno odpravo kroničnih stanj. Toda to je uspelo le tistim, ki so zmogli odločenost, predanost in potrpežljivost, potrebno za postopno zavestno spremembo svojega vedenja, spoštujoč pravila, po katerih delujejo zavest, podzavest, avtonomni živčni sistem in telo.

Nadaljnji razvoj AEQ metode je narekovala korona, ki je tako rekoč čez noč korenito spremenila življenje velike večine ljudi. Takšni ekstremni dogodki vedno razkrijejo veliko več globine, kot jo je mogoče razkriti v normalnih časih. Prav korona je bila tista, ki je Vesni porodila idejo programov, vodenih prek spleta. Pred tem sem imel do vsega tega zelo velik odpor. Bil sem prepričan, da je za učenje AEQ metode nujno potreben oseben stik, zato učenju prek spleta nikoli nisem bil naklonjen. Sprememba odnosa do spletnega učenja je pri meni nastala v trenutku, ko sem zaradi zaprtja družbe izvajal vse več učenja prek spleta, ker drugih oblik ni bilo mogoče izvajati.

Tako sem moral spoznavati, razvijati in tudi sprejemati vse bolj učinkovit način dela s klienti, kar mi brez Vesnine pomoči, usmeritev in nasvetov ne bi povsem uspelo. Postopoma sem iz večurnih delavnic prešel na večtedenske vsakodnevne programe, ki so pri klientih povzročili do takrat največje premike. Kar nekaj mesecev sva potrebovala, da sva razvozlala, zakaj spletni programi veliko bolje pomagajo pri odpravi kroničnih stanj kot pristopi, ki sem jih za učenje AEQ metode uporabljal pred korono.

V 2014 sva se odločila, da moram napisati knjigo o klinični somatiki. Imel sem že dovolj izkušenj ter pozitivne prakse in začutil sem, da bo knjiga napisana dobro za pomoč tistim, ki ne morejo priti do mene. V letu dni ustvarjanja vsebine je nastala knjiga Lahkotno iz kroničnih bolečin – klinična somatika, ki je vsebovala podrobno razlago stanja senzorno motorne amnezije in razlogov ter vzrokov za najpogostejša kronična stanja, s katerimi sem se srečeval pri svojem delu. Opise vaj sem oblikoval za najprimernejše učenje iz knjige brez prisotnosti učitelja klinične somatike. Knjigo sem v samozaložbi izdal leta 2015 ter jo dopolnil in ponatisnil leta 2018. Odziv bralcev je bil pozitiven, saj je s pomočjo knjige veliko bralcev omililo kronična stanja in na pravilen način uporabilo klinično somatiko za izboljšanje svojega počutja. Knjiga je bila leta 2019 prevedena v hrvaški jezik.

Sočasno z razvojem AEQ metode je potekal tudi razvoj procesov šolanja učiteljev AEQ metode. Že zelo kmalu so nekateri klienti prepoznali koristnost in učinkovitost mojega pristopa ter se želeli učiti na ravneh, ki so primerne za nadaljnje učenje drugih klientov. Potreboval sem nekaj let, da sem začutil dovolj strokovnosti in zrelosti ter predvsem odgovornosti do izobraževanja učiteljev AEQ metode, čeprav sva že od začetka z Vesno vedela, da dolgo ne bom sam zmogel pomagati klientom in biti edini, ki uči AEQ. Tako nove učitelje AEQ metode izobražujem že sedmo leto in v tem času izšolal več kot 120 učiteljev. Večina redno uči in pomaga drugim pozdraviti kronična stanja, hkrati pa s tem izboljšujejo sebe, krepijo svoje samozavedanje in razumevanje vpliva fizikalnih zakonov na življenje. Vsem, ki so se šolanj udeležili, pa je AEQ za vedno spremenil življenje.

Leta 2019 sem dovolj dobro preučil človeško dihanje, da sem lahko v drevo AEQ metode dodal novo vejo, tj. AEQ dihanje. Ta namreč omogoča razumevanje in spreminjanje dihanja kot edine življenjske funkcije, nad katero ima lahko vsak zavesten vpliv. Že veliko prej sem namreč opazil, da skoraj vsi klienti dihajo nelogično in dihanja ne prilagajajo dejanskemu stanju okolja, v katerem so, ali pa navkljub veliko bolj sproščenemu telesu po koncu procesa njihovo dihanje ni počasno, umirjeno in globoko. Večletno proučevanje dihanja in kombiniranje ugotovitev različnih strokovnjakov s specifičnim razumevanjem življenjskih procesov, značilnih za AEQ metodo, je nastalo AEQ dihanje. To že tri leta v praksi dokazuje, da je celosten pristop do dihanja, ki vključuje stanja senzornomotorne iluzije in nezadostne čustvene zrelosti za učinkovito dihanje, med najučinkovitejšimi ter omogoča trajno ureditev velike večine dihalnih težav, ki so označene za nerešljive.

Iz razumevanje vloge čustvene zrelosti in učinkovitosti, ki se je začelo bistriti od leta 2017 ter dokončno dozorelo po uvedbi spletnih programov, sva z Vesno oblikovala AEQ odnose. Od takrat se namreč kaže vse večja potreba po primerni razlagi in učenju vloge odnosov v življenju. Namen je kliente naučiti, zakaj trenutni odnosi zanje niso zadovoljujoči in od kod zvirajo neprimerni vzorci, ki takšne odnose oblikujejo ter vzdržujejo, čeprav so zanje škodljivi in nepotrebni. AEQ tako vedno bolj pomaga pri urejanju odnosov med partnerjema, do staršev in otrok, navsezadnje tudi v poslovnem ali športnem svetu. Tako kot AEQ metoda in AEQ dihanje omogočata spremembo odnosa do sebe, AEQ odnosi omogočijo nadaljevanje urejanja ter povečujejo zmožnost imeti učinkovitejše in boljše odnose z drugimi.

Leta 2021 in 2022 smo izvajali znanstveno raziskavo o vplivu učenja AEQ metode na spletnih programih na kronične bolečine. V raziskavi je sodelovalo 749 udeležencev spletnih programov. Raziskava je pokazala statistično pomembno razliko v medicinsko nepojasnjenih stanjih (kroničnih bolečinah) pred udeležbo in po udeležbi v AEQ-programih. Torej v povprečju se zmanjša nivo kroničnih bolečin, kar je glavni cilj udeležencev, ki že dlje časa močno trpijo zaradi kroničnih bolečin. Učinek udeležbe na AEQ programih je viden po enem mesecu, treh mesecih, šestih mesecih kot tudi po devetih mesecih. Vse to, kar sva z Vesno razvila, je bilo potrjeno na objektiven in merljiv način. Enako dobre rezultate pa dosegajo tudi ostali učitelji AEQ metode v Sloveniji in na Hrvaškem.

AEQ sistem je postal dovolj razvit, urejen in stabilen, da se lahko postopoma širi tudi v tujino, saj je potreba po pristopu, ki lahko učinkovito razlaga in omogoča predvidljivo učinkovit vpliv na kronična stanja, vse večja. Prav v to smer bo tudi najbolj usmerjen prihodnji razvoj AEQ pristopa. Vsekakor pa je možnosti izboljšanja vseh treh vej AEQ še obilo.

Na koncu naj še navedem avtorje, ki so nama s svojim delom omogočili postopen razvoj, obenem pa omogočili, da je AEQ na ravni, kot je trenutno:

Kako do nas?

GPS:  
degrees (DD.dddddd°) 45.912765, 15.592775  
degrees and minutes (DD°MM.mmm’) N 45 54.766, E 15 35.566
degrees, minutes and seconds  (DD°MM’SS.s”) N 45 54 46, E 15 35 34

Stranke, ki jih vodi GPS navigacija opozarjam, naj bodo previdne da jih ne odpelje v Dobovo, kjer je ulica z zelo podobnim imenom (Ulica bratov Gerjovič). Če imate težave z GPS navigacijo, ki vas usmerja v Dobovo vnesite vanjo naslov: Ulica Kozjanskih Borcev 18, Brežice (gostilna pri Mesarju), ki je čisto blizu našega objekta. Google in Apple maps nas najde brez težav, Garmin pa ima s tem velike težave:)

Lokacija

Aleš Ernst, klinična somatika in diferenciacija s.p.
Ulica bratov Gerjevič 1A,
8250 Brežice

Kontakt

Za pomoč in dodatne informacije na email naslov: [email protected]