AEQ Šolanje

Šolanje AEQ metode® je namenjeno razvoju načinov razmišljanja, ki omogočijo primerno razumevanje povezanosti in soodvisnosti uma in telesa, ter s tem uspešno reševanje kroničnih fizičnih in psihičnih težav - najprej pri sebi in potem skozi terapije in delo z drugimi.

Kaj boste skozi šolanje osvojili in se naučili:

Bodoči učitelj AEQ metode® bo skozi stopnje pridobival vedno bolj celovito in širše uporabno dojemanje teh  principov delovanja človeka in znal odpravljati nepotrebne mišične napetosti v telesu. Vedno bolje bo razumel dejstvo, da um deluje po principih kvantne fizike, telo pa deluje po zakonih Newtnove fizike, medsebojno komunikacijo med njima pa omogočajo občutki in čustva, ki ležijo v razponu med bolečino in užitkom.

Na žalost sta pomen in vloga kroničnih mišičnih napetosti na delovanje celote močno podcenjena in odločno premalo razumljena pri veliki večini pristopov, ki se trenutno uporabljajo za zmanjšanje bolečin in dvig kvalitete življenja.  

Življenski dogodki, še posebej tisti v otroštvu ustvarijo pogoje za nastanek teh kroničnih napetosti, ki nas zasužnjijo, omejijo našo gibljivost, znižajo učinkovitost ter možnost da se čutimo. 

Te napetosti ki držijo telo v ujetosti, ga ukalupijo, ločijo in popačijo delovanje celote je potrebno odpraviti preden lahko oseba doseže notranjo svobodo. Brez ureditve teh stanj, kar je glavna naloga učitelja AEQ metode® je notranja svoboda nemogoča in vodi v iluzijo da mislimo, čutimo in delujemo po svoji volji.

Kako AEQ Šolanje poteka / Ravni AEQ šolanja:

Pogosta vprašanja:

Aleš Ernst, učitelj AEQ metode® 5. stopnje

Rodil sem se leta 1971, z družino živim v Brežicah. V otroštvu sem imel precejšnje težave z motoriko, stabilnostjo, gibljivostjo. Čeprav se naučil kolo voziti šele pri petnajstih, sem kmalu začel intenzivno kolesariti, se udeleževati kolesarskih maratonov in ves ta čas kolesa tudi popravljal v svoji trgovini s kolesi.

Aktivno sem kolesaril, tekel, plaval in dvigoval uteži. Sčasoma se mi je v levem kolku pojavila bolečina in se razvila do nevzdržnosti. Ob tem moram povedati, da so mi v otroštvu postavili diagnozo krajše desne noge, temu primerno se mi je slabše razvila desna stran telesa. Zaradi čedalje močnejših bolečin sem prenehal kolesariti ter se preusmeril v dvigovanje uteži in ketlebelov. Pridobil sem ustrezne certifikate ter stranke poučeval o pravilnem delu in gibanju pod obremenitvijo. Ob tem sem začel opažati pomanjkljivosti lastne gibljivosti. Bolečina v kolku, ki se je sprva, ko sem zamenjal šport, umaknila, se je vrnila. Zato sem poiskal medicinsko pomoč, vendar me razlaga vzrokov neznosnih bolečin in ponujene rešitve niso prepričale. Fizikalna terapija, utrjevanje mišic, delo z elastikami, masaže, kiropraktika ter ure meditacij niso imele bistvenega učinka. Preprosto sem se navadil na bolečino.

Šele kasneje, ko sem se začel poglabljati v možne vzroke, sem naletel na razlage delovanja telesa in uma v luči somatike Thomasa Hanne. Ugledal sem možno rešitev za svoje probleme brez invazivnih posegov v telo. Ob branju knjige Marthe Peterson in dopisovanju z njo sem počasi dojel, kaj je pravi razlog moje krajše desne noge in zakaj imam tako trdožive bolečine v levi nogi. Že po nekaj dnevih izvajanja osnovnih vaj sem opazil neverjetno izboljšanje; zato sem želel več. Klinične somatike sem se nato učil pri Marthi Peterson ter drugih strokovnjakih sorodnih področij. Somatski pogled na delovanje uma in telesa mi je omogočil boljšo razlago za vzroke težav, ki postanejo kronične.

Kako vaje klinične somatike učinkujejo na živčno-mišični sistem, sem se imel priložnost podučiti ob nekajletnem delu s strankami. Ob aktivnih terapijah so se mnogim zgodile znatne spremembe in življenje se jim je izboljšalo, a vendarle so se dobrodejni učinki pri večini obdržali le nekaj mesecev. Sčasoma so se vrnili v prejšnje stanje in somatske vaje izvajali le občasno, ko je bolečina postala preveč moteča.

Ob proučevanju različnih področij fizike in človeškega gibanja sem bolje razumel, da se je življenje izjemno pohitrilo in da je temu primerna manjša sposobnost zbranosti in prilagodljivost človeka, ki mu hitro življenje omogoča tehnologija. Za tak način življenja potrebujemo veliko energije, a tudi naprave, ki delo opravljajo namesto nas ter nam tako prihranijo čas. Medtem ko si čas odmerjamo racionalno, pa tega ne delamo pri energiji. Naše telo se je skozi evolucijo ter boj za obstanek razvijalo ob pomankanju in boju za energijo. Čas ni bil bistven, danes pa živimo, kot da bi se venomer vozili po avtocesti, kar nam omogoča prihranek časa, hkrati pa pomeni tudi večjo porabo goriva (energije) ter večjo obrabo. Obenem je prilagodljivost, to manipulacijsko polje, ko se zgodi nekaj nepredvidljivega, manjša.

Ko je treba z avtoceste zaviti na makadamsko pot in voziti zlagoma, smo zmedeni in negotovi.

Skorajda pod stresom, čeprav smo kot vrsta preživeli milijone let

in se razvijali v neprilagojenem sovražnem okolju.

Ugotavljam, da nas hitrost ubija dobesedno ali posredno, nas dela napete, trde in toge. Nastaja bolečina, ki opozarja na neučinkovitost. Temeljni namen AEQ metode® je, da si vzamemo čas in opazujemo, kaj počnemo ter ob povečani pozornosti iščemo boljšo rešitev.

Boljša rešitev je tista, kjer z manj truda (energije) naredimo enako ali več kot prej.

Povedano drugače: dvakrat premisli, enkrat naredi.

Kot če bi z avtoceste zavili na poligon spretnostne vožnje.

Naslednji korak je rezervacija klica z Alešem Ernstom, ustanoviteljem metode, kjer boste spoznali kako lahko šolanje pomaga vam na vaši življenski in/ali karierni poti in določili kaj so naslednji korak za vas. 

Za Prijavo na šolanje 1 stopnje dodatna predznanja niso potrebna. Potreben pa je jasen motiv, zakaj bi želeli postati učitelj AEQ metode in pripravljenost prepoznavati svoje vzorce in pogojne odzive v podzavesti in skozi proces lastne transformacije pridobiti zmožnost in pravico pomagati drugim v podobnih težavah.

Primerno je za vse, ki želijo pomagati najprej sebi nato pa tudi drugim iz senzorno motorne amnezije, kroničnih bolečin in kroničnih bolezni.

Po opravljeni prvi stopnji, boste prejeli certifikat, ki vam omogoča izvajanje AEQ terapije svojim strankam. 

Po opravljeni tretji stopnji boste prejeli certtifikat za izvajanje aktivnih terapij s svojimi strankami. 

Mnenja o šolanju AEQ metode®

Izobraževanje: AEQ metoda®

Izobraževanje bodočih učiteljev AEQ metode® se bistveno razlikuje od načinov izobraževanja pri drugih podobnih metodah. Bodoči učitelj AEQ metode® napreduje skozi stopnje izobraževanja lahko le skladno z večanjem občutljivosti in spretnostjo prepoznavanja stanja v lastni membrani kot tudi s sposobnostjo, da to stanje opiše z besedami.

Redno izobraževanje ter praksa bistveno povečata zavedanje lastnih gibov in nereda ter nenehno razvijata nove modele razmišljanja. Obenem zmanjšata informacijski vakum. Za učitelja AEQ metode® sta izjemno pomembni vodoravna in navpična povezanost, kajti le tako lahko začuti, opazi, posnema in opiše stanje, držo in počutje svojih strank. Pomembno je, da dovolj dobro pozna, čuti, razume in zmore spreminjati svojo somo, da lahko sploh opazi, razume in zna naučiti vse potrebno za odpravo entropije in bolečin pri strankah.

Skozi boljše samozavedanje dobiva učitelj tudi več samozavesti in sposobnosti za boljšo in bolj vzdržljivo pozornost do stranke. Ta je nujna tako na individualnih terapijah kot skupinskih delavnicah. S tem zagotovi primeren odnos s stranko in prepreči, da bi se spraševala, ali je za svoje plačilo res dobila dovolj. Če je torej to razmerje enakovredno, sta zagotovljena sintropija in obojestransko osebno zadovoljstvo.

O vsem omenjenem se bodoči učitelji AEQ metode® seznanijo že na delavnici, kjer se učimo osnov metode. Učenje odnosa in čutenja poteka hkrati s spoznavanjem, kako daljšati mišice in odpraviti nered pri gibanju. Učimo se prepoznati senzorno motorično amnezijo, poučim jih o pendikulaciji, somatskih refleksih in AEQ vajah®. Tako si na delavnici in doma, ob lastnem raziskovanju, postopoma bistveno izboljšajo zavedanje, kontrolo in urejenost gibanja in so bolje pripravljeni na izobraževanje za učitelja AEQ metode® 1. stopnje.

 

Seminar za učitelja AEQ metode® 1. stopnje je namenjen temeljitejšemu spoznavanju AEQ metode®. Bodoči učitelj bo deležen dovolj znanja o osnovnih temeljih metode ter spoznal, kako razviti dovolj jasno komunikacijo znotraj sebe ter med njim in stranko. Uril se bo v razlagi vzrokov za trenutno počutje, nadgrajeval  in spoznaval nove in nove vaje ter njihovo primernost za posamezno težavo.

Na seminarju pridobljeno znanje je primerno in nujno za dovolj kvalitetno učenje strank.  Omogoča boljšo rehabilitacijo po poškodbah ter odpravo manj kompleksnih kroničnih mišičnih zakrčenosti in kroničnih bolečin. Učimo se pravilnega usmerjanja pozornosti, da bi zaznali morebitne nejasnosti v komunikaciji s stranko. Tako se bo učitelj uspešneje spopadel z neučinkovitostjo strankinih gibov. Znanje zmanjšuje ugibanje pri odločitvah, kako naprej, zmanjša tudi možnost ponavljanja poškodb in porabo časa za korekcijske vaje.

Pomemben del učenja AEQ metode® je razumevanje somatske filozofije, ki omogoča drugačen pogled na vzroke težav. Znanje, pridobljeno na seminarju, zadošča za pridobivanje izkušenj in zmožnost vodenja 3-4 urnih delavnic za skupino desetih oseb.

Povpraševanje po tej vrsti učenja je čedalje večje v vseh starostnih skupinah in poklicih. V šestih dneh bomo delali na sebi in na soudeležencih seminarja. Tako se boste lahko primerno pripravljeni potopili v globine AEQ metode® ter začeli korenito vplivati na kvaliteto svojega življenja, znanje pa kasneje uporabili na strankah. Po uspešno zaključenem seminarju prejmete certifikat učitelja  AEQ metode® 1. stopnje.

V letu, ali pol leta, praktičnega dela na sebi, vedoželjnosti in učenja drugih, boste dobili dovolj znanja ter izkušenj za lastne spremembe, in to bo dobra iztočnica za vpis na seminar učitelja AEQ metode 2. stopnje. Možnost vpisa imajo tisti učitelji 1. stopnje, ki bodo pokazali nadpovprečno znanje in zanimanje za učenje ter primerno širino poznavanja in uporabe AEQ metode®.

Za seminar AEQ metode® 2. stopnje je potrebna bistveno višja vodoravna in navpična povezanost kot za seminar AEQ metode 1. stopnje. Zmožnost čutenja, nadzora ter jasnost komunikacije so temeljni kriterij za nadaljevanje šolanja.  

Seminar za učitelja AEQ metode 2. stopnje vodi v poglobitev znanja o vzrokih za nastanek SMA ter v principe AEQ metode. Uvede poznavanje ter pomen membrane in vpliv čustev na delovanje in počutje some. V širino znanja boste dodali nove gibe za izboljšanje stanj, kot so zmrznjena rama, skolioza, ponavljajoče športne poškodbe. Seminar vključuje tudi učenje aktivne pomoči učitelja pri pravilnejšem izvajanju vaj s polaganjem in pritiski dlani na določene dele telesa, kar povečuje senzorno občutenje.

To učitelju 2. stopnje omogoča kvalitetno pomoč tudi pri težjih oblikah kroničnih težav. Med drugim omogoča ozdravitev ali bistveno  izboljšanje bolečin v hrbtu, vratu, kolenu in sklepih, išiasa, teniškega komolca, krpalnega kanala, petnega trna, hiperlordoze, hiperkifoze, sindroma piriformisa, torakalnega sindroma, zamrznjene rame, glavobola, plitkega dihanje, migrene, tendinitisa, mišičnih krčev, kronične utrujenosti, mravljinčenja v dlaneh in prstih rok, fibromialgije, skolioze, ahilove tetive.    

Pridobljeno znanje na 2. stopnji vam bo omogočilo kvalitetno pozornost, ki je potrebna za pošteno in primerno vodenje spletnih programov ali do 4-urnih delavnic AEQ metode do 10 oseb samostojno ter do 15 oseb ob pomoči asistentov.

Pogoj za nadaljnje izobraževanje učiteljev na višji stopnji AEQ metode je uspešno dojemanje in praktična uporaba znanja srednje stopnje metode ter izpolnjevanje predpogojev za učenje na srednji stopnji.

 

Osnovna in srednja stopnja temelji na spoznavanju odnosov ter na razumevanju pomena uma in membrane ter komunikacije med njima. Bodoči učitelj 3. stopnje svoje znanje poglablja lahko le praktično, z vajami in razumevanjem principov, ki jih izvaja sam in uči druge, seveda ob teoretični razlagi. Ta mora biti domišljena in jasna, kajti šele z razumevanjem lahko oseba pravilno izvede in razume posamezen gib in niz gibov, ki sestavljajo vsako od vaj. Tako se razvija soma, ki dobro deluje le pri dobri komunikacij med umom in mišicami. Učitelj, ki razume pomen some, to razumevanje prenaša tudi na učence in kliente.

Osnovna in srednja stopnja izobraževanja omogoča razumevanje telesnega stanja, vpliv samozavedanja, izražanja ter samonadzora, kar vse določa človekovo osebnost, katere del sta tudi počutje in lastnosti some. Učenec spoznava pomembnost povezanosti med membrano in zavestjo ter spozna funkcijo ugodja ter bolečine.  

Izobraževanje na višji stopnji za učitelja AEQ metode® 3. stopnje nadgrajuje razumevanje omenjenih povezav s pomočjo naprednejše razlage fizikalnih in bioloških zakonov ter anatomije. Bistven del učenja na tej stopnje je izboljševanje sposobnosti opazovanja strankine drže ter njene pojave in osebnega pristopa. Učitelj ugotavlja, katere mišice so pri klientu kronično zakrčene in kje je izgubil nadzor nad membrano.

Učitelj 3. stopnje ob opazovanju, palpaciji ter poslušanju zna dovolj dobro povezati to, kar čuti in vidi, s tem kar sliši ali razbere iz osebne izpovedi klienta pri individualni obravnavi in mu postopoma, skozi pogovor in praktično delo predstavi svoje razumevanje njegovega stanja ter razlogov za težave.

Učitelj višje stopnje zaradi svojega poglobljenega znanja klienta individualno obravnava uspešneje kot učitelj osnovne stopnje, stanje SMA pa pomaga odpraviti veliko hitreje, kot če bi se klient vaj in gibanja učil iz priročnika ali na skupinski delavnici. Gotovo je najpomembnejša prednost te izobrazbene stopnje učiteljeva spretnost usmerjanja pozornosti na ključne klientove probleme. Le tako se učitelj s stranko poveže optimalno. Skupna pozornost stranke in učitelja uspešno zmanjša odtujenost uma in membrane, kar omogoča odpravo bolečin, kroničnih bolečin in čustvenih stanj.

Šolanje 4. stopnje sledi strukturi in smislu šolanja 3. stopnje z razliko, da tu čas in pozornost usmerjamo v čustveno – energijski del področji, ki smo jih v primernem modulu na 3. stopnji spoznavali na fizični ravni. Na ta način bo celotno šolanje za učitelja AEQ metode zaokroženo in omogočilo celostno razumevanje some in njenih neločljivo povezanih kontrastov v obliki fizično – čustveno / klasično fizikalno – kvantno fizikalno. Tako bo učitelj 4. stopnje pridobil primerno čustveno zrelost in celovitost, ki ji daje možnost primernega vpliva na stranko in dovolj visoko stabilnost ter prizemljenost, da lahko obdrži vlogo vodnika in učitelja tudi, ko stranka od njega zahteva, da se postavi v vlogo rešitelja ali sotrpina.

Ker je urejanje čustvenega dela some zaradi visokega nasprotovanja podzavesti zahtevnejše od fizičnega dela some, je šolanje 4. stopnje postavljeno, kot visoko šolanje in je za učenca 4. stopnje dosti zahtevnejše in trše od šolanja 3. stopnje. Na to mora biti bodoči učenec 4. stopnje pripravljen in sprejeti fizikalno dejstvo, da brez bolečine ni mogoče dvigati čustveno zrelosti. Brez dviganja čustvene zrelosti in učinkovitosti pa se ni moč izviti iz primeža kronične bolečine ter dovolj čustveno odrasti, da lahko za sabo pustimo čustveno nezrele starše, ki so nam onemogočili razvoj in ohranitev avtentičnosti in spontanosti zaznavanja in vedenja ter se potisnili v spiralo večanja SMA, ki jo nato prenašamo na svoje otroke.

Bistven del šolanja 4. stopnje je tudi dokončanje procesa dviga splošne in čustvene inteligence, ki je produkt izkušenj in znanja. Dovolj visoka splošna inteligenca preprečuje premlevanje in osebo drži v območju razmišljanja, ki ga potem lahko brez ovir podzavesti spremeni v primerna in dovolj učinkovita dejanja, s katerimi lahko ustvarja dovolj visoko sintropijo svojega vpliva na stranko, da z njo pomaga stranki iz njene entropije. SMA onemogoča dovolj razvito splošno inteligenco in s tem preprečuje učinkovito izražanje ter dejanja, ki odpravljajo kronično neravnovesje, zato je dvig povezave telesa, kjer so izkušnje in zavesti, kjer je znanje nujen. Celoten proces šolanja učitelja AEQ metode se tako zaokroži v učitelju samem, da v 7-9 letih trajanja AEQ šolanja dvigne notranjo integriranost, čustveno zrelost in učinkovitost visoko nad tisto, kar je v otroštvu dobil od staršev. Tako dobi pravico, da vodi tiste, ki to želijo po enaki poti, ki jo je sam prehodil v šolanju do dovolj visoke učinkovitosti vpliva na okolico, ki onemogoča kronične probleme in stanja.