Šola čustvene zrelosti po AEQ metodi; vodi avtor AEQ metode Aleš Ernst

Namen šole je, da učencu omogoči znatno spremembo in dvig celostne čustvene zrelosti z zaporednim sodelovanjem na štirih spletnih programih, kjer obravnavam štiri po mojih izkušnjah najpomembnejša področja, ki določajo našo življenjsko pot in »usodo«. Letošnje programe sem zato oblikoval in razporedil v dve šoli za čustveno zrelost z namenom, da bodo tisti, ki želijo ali morajo dvigniti čustveno zrelost to lahko naredili na najbolj učinkovit in varen način, ki jim ga lahko ponudim izven šolanja za AEQ učitelja.

Naslednja šola čustvene zrelosti se začne  poteka od 7. 9. 2024.

Prijavo izvedete s sporočilom o nameri na elektronski naslov [email protected]

Cena šolanja je cena posameznega programa (350 €), ki jo plačate ob začetku posameznega programa. Poseben učinek, ki ga šola omogoča je posledica obveze in namena, da sodelujete na štirih zaporednih programih, ki so razporejeni z namenom največjega mogočega pozitivnega vpliva na dvig čustvene zrelosti.

Nagrada za takšno odločitev in izvedena dejanja ter dokončanja šole je večji dvig čustvene zrelosti, kot če bi v programih sodelovali z daljšimi prekinitvami, kot tudi dejstvo, da zaključite določen proces, razvit z namenom dviga čustvene zrelosti. Rezultat je tako večji od seštevka vpliva posameznih programov. Za vloženo doslednost in vztrajnost in zmožnostjo odrekanja, ki je potrebna za sodelovanje v šoli bo učenec nagrajen z dodatno pomočjo pri razumevanju spoznanj v tretjem in četrtem programu in učbenikom ter priznanjem, ki mu bo v  spodbudo, dokaz in spomin na zaključeno zahtevno dogodivščino, ki mu bo povečala verjetnost “sreče” v življenju. Kot ko najdemo štiriperesno deteljico :).

Kako vam bo šolanje pomagalo?

Raziskava, s katero smo merili učinek sodelovanja na spletnih programih v lanskem šolskem letu, je pokazala znatno razliko dolgoročnega izboljšanja telesnih kroničnih stanj in odnosa do negativnih čustev v osebnih odnosih pri tistih, ki so sodelovali na štirih programih v primerjavi s tistimi, ki so sodelovali na treh ali dveh programih. Analiza rezultatov je pokazala, da je obravnava vloge in vpliva čustvene zrelosti z več smeri, da je tistim, ki so zmogli prenesti negativne odzive telesa in podzavesti in vztrajati na programih uspelo bistveno bolje zavestno vplivati na svoje vedenje in telesne odzive ter vplive in s tem občutno dvigniti čustveno zrelost in učinkovitost. Ta sprememba jim je postopno spremenila razmerje med rešenimi in nerešenimi problemi in povečala uporabo ustvarjalnosti pri njihovem reševanju ter povečala zavedanje pomena doslednosti in dokončnosti pri njem.

Pet mesecev, vloženih v učenje AEQ metode in vodeno izvajanje AEQ vaj, ki zmanjša na minimum vpliv podzavesti na izvajanje AEQ vaj, spremeni zakrčenost mišic, zmanjša senzorno amnezijo in motorni odpor do drugačnega gibanja in s tem spremeni dejanja iz kroničnih v drugačna, kar omogoča večji vpliv zavesti na telo in tako spremembo vedenja ob dovolj razumevanja, da prenesemo povratni odziv in pritisk podzavesti v obliki strahu pred spremembo in sproščenostjo, ki jo prinese višja učinkovitost reševanja problemov.

Takšne posledice ima tudi udeležba na enem, dveh ali treh programih. Raziskava pa kaže na to, da so spremembe manjše in manj odporne na pritisk naše podzavesti in še bolj okolice, ki jim naše spreminjanje, kljub temu da je za nas in za okolico dolgoročno koristno, ne ustreza in sproži pritisk na našo spremembo, da jo umaknemo in ukinemo. Mislim, da ta občutek vsi še predobro poznamo.  

Raziskava vpliva programov za dvig čustvene zrelosti, ki sem jih vodil med sepretbrom 2022 in avgustom 2023 je zaključena, a bo še nekaj časa trajalo, da bodo vsi rezultati obdelani in napisano poročilo raziskave. Zato tu dodajam rezultate raziskave kjer jeTjaša Šuštar mag. zakonskih in družinskih študij raziskovala dolgoročen vpliv sodelovanja na vsaj treh spletnih AEQ programih

Cilj kvalitativne raziskave, ki je potekala med aprilom 2022 in marcem 2023, je bil ugotoviti ali in na kakšen način se je pri osebah, ki so se udeležile vsaj treh skupinskih programov AEQ-ja, ki jih je vodil Aleš Ernst, spremenilo vedenje oz. odnos do sebe, vedenje v partnerskem odnosu, vedenje v starševstvu ter vedenje v službenih odnosih.

Udeleženci raziskave so bili priložnostno izbrani na podlagi dostopnosti in ustreznostni naslednjima kriterijema: udeležili so se vsaj treh skupinskih programov AEQ-ja Aleša Ernsta, ter so bili pripravljeni spregovoriti o svoji izkušnji preko intervjuja. Za sodelovanje v raziskavi se je odločilo 11 udeležencev, od tega 8 žensk in 3 moški. Od tega je imelo 6 udeležencev (54,5%) poleg skupinskih tečajev tudi izkušnje individualnih ur AEQ-ja.

Učiti se in razumeti, raziskovati in občutiti; AEQ vaje povečajo občutek o sebi in nadzor nad sabo. Omogočijo večji vpliv razuma na občutke, čustva in dejanja.

Razumevanje in občutenje omogoča spoznanja, ki so potrebna za določitev resničnega stanja brez iluzij. Tako se poveča vloga resnice, odgovornosti in zaupanja in manjša vpliv neresnice, sprenevadanja in odlašanja.

Spoznanja omogočajo sprejetje resničnega stanja v nas in odnosov, ki na nas vplivajo slabšalno. Z primerno razlago in vodenjem lahko ta stanja spremenite in ohranite spremenjena dovolj dolgo, da se spremeni struktura podzavesti na tem področju in star vzorec zamenjate z novim.

Spremembe zajemajo tako um kot telo in zato prestanejo pritiske okolja, zaradi katerih bi se drugače sčasoma povrnili v prejšnje preživete vzorce.

Učiti se in razumeti, raziskovati in občutiti; AEQ vaje povečajo občutek o sebi in nadzor nad sabo. Omogočijo večji vpliv razuma na občutke, čustva in dejanja.

Razumevanje in občutenje omogoča spoznanja, ki so potrebna za določitev resničnega stanja brez iluzij. Tako se poveča vloga resnice, odgovornosti in zaupanja in manjša vpliv neresnice, sprenevadanja in odlašanja.

Spoznanja omogočajo sprejetje resničnega stanja v nas in odnosov, ki na nas vplivajo slabšalno. Z primerno razlago in vodenjem lahko ta stanja spremenite in ohranite spremenjena dovolj dolgo, da se spremeni struktura podzavesti na tem področju in star vzorec zamenjate z novim.

Spremembe zajemajo tako um kot telo in zato prestanejo pritiske okolja, zaradi katerih bi se drugače sčasoma povrnili v prejšnje preživete vzorce.

Program šole za čustveno zrelost:

1

Program za dvig čustvene zrelosti, kjer spoznate osnove, kaj čustvena zrelost po AEQ metodi sploh je, zakaj je tako vsesplošno pomembna in uporabna, kako jo občutimo, kako vpliva na nas in druge in kako jo lahko dvigujemo in kaj vse se dogaja v tem procesu. Tako pozitivnega kot negativnega.

2

Program za izboljšanje partnerskega odnosa, kjer se poglobimo v zakonitosti, po katerih deluje partnerski odnos, ki če jih poznamo, spoštujemo in izboljšujemo delovanje po njih ustvari vedno bolj notranje privlačen partnerski odnos, ki je najboljši sistem za reševanje težav in dviganje čustvene zrelosti obeh partnerjev. Poznavanje teh principov in izboljševanje partnerskega odnosa do sebe pa znatno poveča tudi verjetnost, da pritegnemo partnerja, ki bo z nami šel v odnos više čustvene zrelosti in učinkovitosti.

3

Program za izboljšanje odnosa do otroka, kjer bo namen, da sodelujoči spoznajo razliko med partnerskim in starševskim odnosom in prekinejo, ali preprečijo, da bi z otrokom razvili partnerski odnos zaradi neprimernega ali neobstoječega odnosa s partnerjem. Program bo tudi pomagal spoznati, če ste še vedno v starševskem odnosu s svojim staršem in zato postavite otroka v partnerski ali šibek starševski odnos. Nedelujoč starševski odnos z otrokom ustvari veliko neučinkovitost reševanja problemov na tem in ostalih področjih in tako ustvari kronično povišan pritisk v družini in negativno vpliva na obstoj partnerske zveze in odnosa ter povezanosti s sabo, kar še dodatno otežuje in onemogoča primerno čustveno zrelost in učinkovitost in zelo močno vpliva na višanje kroničnih bolečin in stanj. Program omogoči boljšo pripravo na starševstvo in omogoči uporabno analizo partnerskega odnosa z vidika, kako bo prenesel prihod otroka, kar pomaga pripraviti partnerski odnos za nosečnost in rojstvo ter konkretno spremembo razmerij v družini.

4

Sixty-and-Me_Your-Adult-Children-Are-All-Grown-Up

Program za ureditev odnosa s staršem je po tem, ko ste v treh programih postopno vedno bolje razumeli in znali z zavestjo občutiti in vplivati na svoje stanje in dejanja, kar vas naredi bolj čustveno zrele in vam dvigne moč vpliva na starše ter odpornost na njihove vplive, ki so vam v preteklosti jemali moč in vas, kar naprej vračali v otroško vlogo in vedenje. Ko razvijete višjo čustveno zrelost od staršev, zaznajo, da nasproti sedi odrasla oseba in skladno s tem spremenijo odnos do vas in vam razkrijejo mnoge skrivnosti, ki so bile prej, ko ste imeli nižjo čustveno zrelost nedostopne, saj jih ne bi prenesli in je bil nagon strašev, da vas zaščitijo pred resnico logičen in razumljiv. Razlage in izkušnje iz vaj na tem programu vam bodo omogočite povezati vsa tri časovna obdobja. Sedanjost v programu za dvig čustvene zrelosti in izboljšanje partnerskega odnosa. Prihodnost v programu za izboljšanje odnosa z otrokom in preteklosti v programu za ureditev odnosa s staršem. Pritisk na podzavest bo tako dovolj zmeren, konstanten in dolgotrajen, da bo prišlo do spremembe njene strukture in s tem funkcije, kar bo spremenilo nastavitve vašega avtopilota in omogočilo vpliv vaše kreativnosti na vašo usodo.

Ugodnosti za učence šole za čustveno zrelost

Udeleženci šole za čustveno zrelost bodo v tretjem in četrtem programu dobili možnost dveh vprašanj po elektronski pošti, kjer bodo lahko dobili povratno informacijo o opaženem na programu ter odgovor na stanja, ki jih ne morejo vprašati na programu zaradi omejitev komunikacije v skupini. Na koncu četrtega programa pa prejmejo učbenik šole za čustveno zrelost s koristnimi članki, ki bodo omogočili globlje razumevanje tega področja.

Učenci bodo imeli prednost pri sprejemu na programe v primeru, da bo število prijav na program večje od največjega dovoljenega števila udeležencev na programu. Po končani šoli učenec prejme priznanje za vloženo odločenost in sposobnost soočenja z sproščenimi občutji, spomini in travmami. 

Šola za čustveno zrelost je primerna priprava za vpis v šolo za učitelja AEQ metode 1. stopnje v primeru, da v času šole začutite in spoznate, da bi želeli AEQ učiti druge in tako nadaljevati razvoj čustvene zrelosti v globine, ki jih omogoča proces šolanja za AEQ učitelja.

Premislite ali boste lahko sodelovali v šoli, saj kot vsaka res koristna izboljšava in napredek zahteva vložek časa in pozornosti ter energije. Imeti višjo čustveno zrelost je v današnjih časih in razmerah nuja, saj lahko tako določite, kaj je pomembno in kako to urediti, da bo dobro tako za vas kot za tiste, ki vam veliko pomenijo. To je pa v poplavi obremenitev in možnosti vedno težje izvedljivo in ima vedno bolj resne in zahtevne posledice, ki jih običajni pristopi vedno težje zdravijo.