Telo in podzavest

Telo in podzavest imata nalogo, da stanje čeprav navidezne homeostaze (proces, ki omogoča, da se fiziološki procesi in telesna zgradba organizma kljub večjim spremembam v okolici ne spreminjajo bistveno) kronično vzdržujeta. Predvsem zato, ker smo se kot otroci morali prilagoditi homeostazi družine, četudi je bila ta samo navidezna zaradi SMA pri obeh starših, ki sta resničnost dojemala prek SMA popačenosti in podzavestno sledila tradiciji, čeprav jima je zavest omogočala spremembe, ki so bile večje in hitrejše kot kadar koli prej v človeški zgodovini. Kronične bolečine in bolezni so torej posledica nemoči zavesti, da vpliva na telo in podzavest in ju spreminja, ko telo in podzavest ne omogočata primerne resnične stabilnosti homeostaze in s SMA omogočata navidezno ravnovesje. Telesno pa kronična stanja jasno kažejo, da nekaj že dolgo ni, kot bi moralo biti.

Učenje AEQ metode s hkratnim delovanjem na telo in zavest omogoča resnično spremembo podzavesti, če je ta proces, ki je vse prej kot lahek in hiter, oseba pripravljena izvesti, kot je treba. Ta sprememba vpliva na obliko spirale in omogoči spremembo delovanja, ki je pogoj za drugačno stanje (Definicija norosti: Delati vedno znova iste stvari in pričakovati drugačne rezultate; A. Einstein). Tu se običajno pojavi upor podzavesti, ki sprememb na telesni in podzavestni ravni ne omogoča zlahka. Kot kontrast pa se zavest zlahka in kar naprej spreminja. Kontrast v istem sistemu je nujen za dvig učinkovitosti sistema, a le če je med kontrastoma dovolj povezav in medsebojnega dialoga, ki spodbuja urejenost in učinkovitost obeh strani.

Učenje AEQ metode omogoča spremembo strukture in funkcije najprej v zavesti, nato podzavesti in na koncu telesa, ki sledi možganom, čeprav ravno z bolečino in kroničnimi težavami prisili glavo, da nekaj spremeni. In pri manjšanju SMA je ta sprememba vedno bolj dolgoročno pravilna, čeprav jo kratkoročno čutimo kot nepravilno in kot tako neprijetno.

Lahko torej ugotovimo, da je pri neželenih kroničnih stanjih prisotno stanje vzorcev in pogojnih odzivov v podzavesti, ki deluje na neravnovesje tako, da akutnega stanja (akutno stanje je tisto, ki se hitro razvije, hitro poteka in lahko tudi hitro izgine, ker sistem ukrepa na načina, da spremeni potrebo za povrnitev ravnovesja) ne uredi in ga tako postopoma spremeni v kronično. To je mogoče le takrat, ko akutno neravnovesje v telesu ne vpliva primerno na zavest (ker je zavest od telesa ločena od SMA v podzavesti), da bi spoznali, kaj nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, si za to vzeli čas ter vložili trud in izkazali potrebo za spremembo zavesti in nato podzavesti ter tako preprečili razvoj podzavestnih funkcij, ki nas postavljajo v neželena kronična stanja.

Aleš Ernst, avtor AEQ metode in avtor AEQ dihanja

O zgoraj opisanih dejstvih podrobneje razlagam na pet tedenskemu programu za odpravo kroničnih stanj, kjer vas tudi učim pravilno razumevanje in izvedbo AEQ vaj.

Preberite še:

Telo in podzavest imata nalogo, da stanje čeprav navidezne homeostaze (proces, ki omogoča, da se fiziološki procesi in telesna zgradba organizma kljub večjim spremembam v okolici ne spreminjajo bistveno) kronično vzdržujeta. Predvsem...