AEQ metodno® izobraževanje

AEQ metodno® izobraževanje je proces, ki širi razpon našega zavedanja in svobodne volje.

Za začetnika klinične somatike velja Moshe Feldenkrais, s svojimi metodami pa so jo utemeljili in uporabljali Elsa Gindler, F. Mathias Alexander, Gerda Alexander in Thomas Hanna. Klinično somatiko uporablja množica sodobnih terapevtov. Tehnike AEQ metodnega® izobraževanja, ki jih poučujejo ti terapevti, so primerne za odpravo vseh oblik čutno-gibalne amnezije, vključno s paralizo.

AEQ metodnega® izobraževanja se lahko lotimo z namenom, da bi odpravili senzorno motorno amnezijo, lahko pa se odločimo z njim ukvarjati celo življenje, da bi tako preprečili zdrs telesa v ponavljajoče vzorce, ki jih povzroča stres. Ne glede na razlog to izobraževanje poveča razpon aktivnosti, ki jih je sposobna naša soma, in izboljša njeno sposobnost zaznavanja. Več ko se naučimo na takšen način, bolj se poveča razpon možnih hotenih zavestnih odzivov na vsakodnevne izzive v okolju.

Somatska svoboda

Soma je optimalno svobodna, kadar so naše reakcije v največji možni meri sestavljene iz hotenega nadzora in v najnižji možni meri iz pogojnih refleksov. To avtonomno stanje somatske svobode človeku nudi izjemno raznolik repertoar možnih odzivov na dražljaje iz okolja.

Iz tretjeosebnega telesnega stališča (kakor naše telo dojemajo drugi) je somatska svoboda stanje maksimalne učinkovitosti in minimalne entropije. Iz prvoosebnega somatskega stališča (kakor svoje telo dojemamo sami) pa somatska svoboda pomeni ustrezno stanje postopnega napredka, brez napak in omejitev.

“Ustrezno” stanje človeške some je stanje optimalne sinergije, v kateri vsako namerno dejanje sproži spontano usklajevanje vzdolž celotne somatske verige, brez nezavednih blokad s strani perifernega živčevja. Iz tretjeosebnega stališča bi ustrezno stanje some opisali kot stanje optimalnega mentalnega in telesnega zdravja.

Bolj plastično lahko to ponazorimo z moškima, ki žagata: Predstavljajte si dva moška, ki vsak na svojem koncu držita žago in žagata les. Eden predstavlja agonista, drugi antagonista, gibanje žage pa telesni gib. Če sodelujeta in se gibljeta z občutkom, kontrolirano in koordinirano, potem eden vleče, drugi pa skladno popušča. Opazovalec bi videl veliko gibanja in majhen napor moških. Dejanju podobno je gibanje otroka ali odrasle osebe z malo čutno gibalne amnezije in dobrim občutkom.

Ko se pa zavestni občutek in kontrola za sodelovanje med moškima spremenita, to pomeni, da eden izmed moških vleče, drugi pa ne popušča, to pa privede do večjega napora in manjše kontrole. Opazovalec bi to videl kot več vloženega truda in manj premikanja med žaganjem. Gibanje bi bilo čedalje bolj podobno gibanju starejše osebe.

Takšno stanje je posledica čutno gibalne amnezije in brez spremembe zavedanja in občutka nad kontroliranjem agonista in sprostitvijo antagonista se ta napaka povečuje in čedalje bolj vpliva na naše gibanje in obnašanje. Gibanje občutimo kot težje, napornejše, omejeno, tako pa se tudi počutimo. Običajno dobimo občutek, da smo šibkejši in imamo manj kondicije, zaradi tega se začnemo še bolj truditi biti močnejši in hitrejši, a s tem samo povečujemo svoje težave in nepravilne občutke.

AEQ Klinična somatika* (iz lat. clinice znanost o zdravljenju ležečih, ter gr. sôma telo) je preučevanje some, pri čemer soma ni le to, kako sami v prvi osebi dojemamo svoje telo, temveč tudi to, kako ga nadzorujemo. Soma je skupek čutno-gibalnih funkcij, od katerih so nekatere zavestne in hotene (delujejo pod vplivom naše volje) ter smo se jih naučili, druge pa so tiste, ki smo se jih naučili kot otroci, pa nato nanje ‘pozabili’.

Podrobna razlaga klinične somatike je razložena v knjigi Z lahkotnimi gibi iz Kroničnih bolečin, Klinična somatika. V njej boste našli tudi 22 somatskih gibov za večjo slobodo.

AEQ Klinično somatsko izobraževanje 1

Preberite še:

AEQ metodno® izobraževanje je proces, ki širi razpon našega zavedanja in svobodne volje.

 Za začetnika klinične somatike velja Moshe Feldenkrais, s svojimi metodami pa so jo utemeljili in uporabljali Elsa Gindler, F. Mathias Alexander, Gerda Alexander in Thomas Hanna. Klinično somatiko uporablja množica sodobnih terapevtov. Tehnike AEQ metodnega® izobraževanja, ki jih poučujejo ti terapevti, so primerne za odpravo vseh oblik čutno-gibalne amnezije, vključno s paralizo. AEQ metodnega® izobraževanja se lahko lotimo z namenom, da bi odpravili senzorno motorno amnezijo, lahko pa se odločimo z njim ukvarjati celo življenje, da bi tako preprečili zdrs telesa v ponavljajoče vzorce, ki jih povzroča stres. Ne glede na razlog to izobraževanje poveča razpon aktivnosti, ki jih je sposobna naša soma, in izboljša njeno sposobnost zaznavanja.