POGOSTA VPRAŠANJA

Pogosta vprašanja v zvezi z AEQ Metodo

Bistvo AEQ sistema je postopna odprava notranje ločenosti, ki se razvije zaradi prenosa vzorcev in odzivov iz okolja v naš osrednji živčni sistem. Ta nastane zaradi nemoči vpliva na okolje v otroštvu, ko to na nas škodljivo deluje in nam tako onemogoča višanje ravni homeostaze. Zato nimamo druge izbire, kot da prevzamemo, ali razvijemo ločenost v sebi, da s tem preprečimo ločitev okolja od nas, ki dolgoročno vodi v kronična stanja, saj se ne zavedamo dovolj dobro kakšna stanja imamo v telesu, čeprav so ta stanja dovolj močna, da bi se jih morali zavedati. Na ta način ni mogoče imeti primerne visoke homeostaze in učinkovitosti delovanja, ki bi omogočale primerno ureditev akutnih težav in tako preprečiti nastanek kroničnih stanj.

AEQ uporablja vse tri osnovne gradnike človeka kot celote. Zavest, podzavest in telo močneje poveže med seboj. Poveča vpliv telesa na delovanje uma, na misli, odločitve in dejanja. Tako lažje in jasneje določimo, kaj delamo prav in kaj narobe in v proces odločevanja dodamo telo, ki je izvajalec dejanj in bi torej moral imeti pomemben vpliv na odločitve. Dolgoročno primerno AEQ učenje dodaja izjemno pomembno sestavino v vsakdanje življenje; telo.

AEQ se najbolje uči preko spletnih programov in individualne obravnave pri AEQ učiteljih. Spletni programi omogočajo najbolj učinkovito postopno učenje teorije in AEQ vaj, individualna obravnava pa dopolni naučeno na programih in ustvari celosten pristop, ki omogoči spremembo kroničnih stanj.

AEQ sistem omogoča učenje, potrebno za spremembo delovanja živčno mišičnega sistema, kar nam omogoči pozitiven vpliv na kronična stanja. Kronična stanja nastanejo takrat, kadar ne moremo primerno urediti akutnih stanj. To pomeni, da ste nezmožni začutiti in določiti izvor problema ter razviti učinkovito rešitev zanj. Kronična stanja nastanejo, ko problem rešujemo na očitno neučinkovit način in se tega dejstva ne zavedamo. V nemoči iščemo rešitve zunaj sebe in se predvsem osredotočamo na blaženje ali podorno zdravljenje. Tak odnos pa dolgoročno ne odpravi kroničnih stanj, temveč jih utrdi in razširi.

Zaradi specifičnega pogleda in odnosa do kroničnih stanj je tudi učenje AEQ metode posebno in temelji na učenju ter samospoznavanju z AEQ vajami. Na ta način razumemo in občutimo nepotrebne mišične napetosti in telesne zakrčenosti ter se jih učimo zmanjševati. Tako se vpliv telesa na našo zavest povečuje, kar omogoča tudi višanje vpliva zavesti na telo. Postopoma tako zmanjšamo nemoč vpliva na povišane napetosti, ki ustvarjajo pogoje za kronična vnetja in dominantno simpatično stanje.

Učenje AEQ metode omogoča spremembe pri večini kroničnih stanj in zahteva primerno odločenost in čas ter potrpežljivost ukvarjanja s sabo.

AEQ učitelji se delijo na različne stopnje usposobljenosti, ki določajo, na kakšen način vas bodo učili AEQ in na različna področja specializacije (metoda, dihanje, odnosi)

Učitelji 1. stopnje učijo osnove negativnega vpliva senzorno motorne amnezije na vas ter učijo AEQ vaje, katerih namen je večja sproščenost in boljše zaznavanje preobremenjenosti.

Učitelji 2. stopnje učijo osnove vpliva čustev na telo in um, kako potlačeni in zadržani občutki in čustva vplivajo na držo, gibanje in vedenje ter učijo AEQ vaje višje kompleksnosti in zahtevnosti, ki sprožijo telesne in čustvene odzive. Ti nam omogočijo spoznati, da imamo v sebi marsikaj, česar običajno ne čutimo, a kljub temu vpliva na naše misli, odločitve in dejanja.

Učitelji 3. stopnje učijo globlje razumevanje delovanja živčno-mišičnega sistema ter s protokoli na mizi močno povečajo zavedanje notranje povezanosti telesa in pomembnosti pravilne usklajenosti med mišično napetostjo in mišično sproščenostjo. Omogočajo znatno spremembo mišičnih zakrčenosti, ki tako vplivajo na zakrčenost vedenja in razmišljanja. Čustvena zrelost učitelja omogoča globlja spoznanja o nemočeh, ki povzročajo kronična vnetja in vpliv na ustvarjanje novih pristopov in zavestnega spreminjanja vedenja iz vzorcev, ki povzročajo in ohranjajo kronična stanja v druge boljše in učinkovitejše odzive in dejanja ki kronična stanja zmanjšujejo.

Učitelji 4. stopnje učijo globlje razumevanje vpliva telesa na delovanje avtonomnega živčnega sistema, podzavest in insulo ter vpliv starejših možganskih struktur na zavestni del živčnega sistema. Tako vam omogočajo postopno spremembo podzavestnih vzorcev, zaradi katerih se zataknemo v uničujoča vedenja, iz katerih sami ne znamo drugi pa nas iz njih ne morejo rešiti. Protokoli, ki jih učijo, so za stranko bolj zahtevni in razkrivajo nemoči v odnosih ter notranje blokade celostnega vse telesnega izražanja močnih čustev. Pri učenju po potrebi uporabijo AEQ fascijo, ki omogoči globinsko sprostitev v fascijo ujete napetosti, kar dodatno dvigne čustveno zrelost ter tako omogoči izvajanje boljših rešitev za probleme, ki jih ne znamo ali ne moremo urediti.

• 22 opisov somatskih gibov z slikami

• podrobno razloženi razlogi za nastanek senzorno motorične amnezije

• predstavljeni načini in priporočene vaje ter njihovo zaporedje za najbolj učinkovito odpravo kroničnih bolečin in težav

• AEQ klinična somatika in somatski gibi, opisani v knjigi, omilijo in v milejših oblikah odpravijo kronične bolečine in težave

Več o knjigi najdete TUKAJ

AEQ zahteva določen čas in osredotočenost nase in na vedenje, ki ga imamo. Tako lahko postopoma dojamemo, zakaj smo v kroničnih stanjih. Zato je zahtevnost učenja AEQ pristopa v celoti odvisna od zahtevnosti in vzrokov za kronično stanje in trenutnih odnosov v okolju, ki na nas zavedno ali nezavedno vpliva. 

Osnovni pogoj za učenje AEQ metode je zagotovitev časa in pozornosti, ki ga lahko namenimo samo sebi. Le tako bomo spoznavali povezanost med zavestnim in telesnim. Pomanjkljiva zmožnost usmerjanja zavesti v telesna občutenja in gibanje je najpogostejši vzrok za kronična stanja, zato je pri vseh, ki začenjajo z AEQ učenjem, najti čas in pozornost največji izziv. 

Postopno povečevanje notranjega stika pogosto prinese novo začasno oviro na poti iz kroničnega stanja. Začasno poslabšanje počutja, ki je posledica boljšega občutenja sebe in manjše mišične napetosti, ki pa zato manj blokira bolečine v določenih delih telesa. To stanje je pogosto pri odpravi močnejših kroničnih stanj pri delu z učitelji višjih stopenj in je v bistvu abstinenčna kriza odvajanja od kronične zakrčenosti, ki nam je omogočala živeti na neučinkovit način, ne da bi se te neučinkovitosti zavedali. 

Skladnost ostalih pristopov z AEQ določajo osnovni pogoji, ki določajo učinkovitost pristopa AEQ.
Ti so:
-Več občutka telesa v zavesti
Zavedanje in razumevanje vloge časa na življenje in vedenje
-Zavedanje in razumevanje notranje povezanosti ter vpliva ločenosti v sebi na kronična stanja
-Boljše zaznavanje, ko gremo v preveč ali premalo
-Vloga časa in pozornosti na sposobnost učenja pristopa AEQ in s tem učinka AEQ na kronična stanja

Če drugi pristopi ohranjajo ali celo povečujejo zgoraj naštete pogoje, potem so skladni s pristopom AEQ. Če jih zmanjšujejo ali otežujejo njihov vpliv na nas pa s pristopom AEQ, niso skladni. V tem primeru je potrebo AEQ učenje prestaviti na kasnejši čas ali pa začasno opustiti te pristope.

AEQ metoda je nastala z razvojem in nadgradnjo  klinične somatike in ostalih metod, ki sem jih spoznal, preučil in uporabil pri svojem delu. Pridobljenemu znanju sem dodal znanja iz področij fizike, športa, biologije, psihologije, fascije, dihanja, razvoja otroka in vpliva staršev na razvoj otrokove osebnosti. Tako je postopoma nastal izboljšan in učinkovitejši pristop, ki je prilagojen današnjim razmeram, omogoča urejanje tudi najtežjih posledic kronično zakrčenih mišic in se imenuje AEQ. Več o nastanku metode najdete TUKAJ.

Odvisno od jakosti in dolgotrajnosti težav. Spremembe občutite že med programi, na delavnici ali po aktivnem učenju AEQ metode pri učitelju 3. ali višje stopnje. Poudariti moram, da je odprava kronično zakrčenih mišic dolgotrajen proces, saj je za to treba celostno spremeniti delovanje in vedenje, kar pa zahteva primeren čas in vztrajnost ter rednost. Čas, potreben za občutene dolgotrajne spremembe, se razlikuje glede na starost in dolgotrajnost bolečin, ki lahko trajajo več let ali pa so še sveže.
Vsak si pa lahko pomaga pri spremembi življenja z znanjem, ki ga pridobi pri učenju AEQ metode, in spoznanji, ki mu jih omogočijo AEQ vaje. Pomemben del teh je učenje pravilnega dihanja in drugačnega razumevanja vloge in vplivanja odnosov na nas. Milejša in sveža kronična stanja se uredijo v nekaj mesecih, srednje močna v letu do dveh, težja pa za primerno spremembo tako vas kot okolja, v katerem živite in delate, terjajo več let sistematičnega spreminjanja. AEQ vam nudi potrebno znanje in obrazložitve ter vaje, ki vam to omogočijo. Hkrati zaradi boljšega čutenja in razumevanja sebe bolje izbirate potrebne pristope, ki vam pomagajo iz kroničnih stanj.

AEQ najbolj pomaga pri neopredeljenih medicinskih stanjih, kroničnih bolečinah, in kroničnih boleznih, kjer ni mogoče postaviti jasnega vzroka zanje.

Uspešno zmanjšuje psihosomatska stanja, ki onemogočajo življenje brez kroničnih bolečin.

Učinkovito pomaga pri razumevanju vloge medčloveških odnosov pri delovanju človeka in omogoča njihovo spremembo, ki vodi v zmanjševanje odvisnosti in kroničnih stanj.

Metoda pomaga pri stanjih, ki so posledica izgube zmožnosti sprostitve mišic v mehko sproščeno stanje takrat, ko mišična napetost ni primerna. Ko se zjutraj redno zbujate bolj utrujeni, kot ste zvečer šli spat, je potrebno razmisliti, da bi se spopadli s stanjem senzorno motorične amnezije. Večina kroničnih bolečin izvira iz stanja senzorno motorične amnezije in iluzije in njegovo zmanjševanje pozitivo vpliva na njihovo odpravo.

AEQ metoda
Zmanjšuje kronično zakrčenost mišic in fascije ter tako zmanjšuje upor telesa pri prenosu kinetične energije po telesu. Na ta način pride kinetična energija impulzov in občutkov v bolj avtentični obliki in višji jakosti v osrednji živčni sistem ali pa na površino telesa, kjer se lahko spremeni v gibanje, ki omogoča prenos kinetične energije v okolico, in s tem naš vpliv na okolje.

AEQ dihanje
Izboljšuje učinkovitost delovanja dihalnega sistema in viša možnost, da energijo ustvarjamo aerobno ter tako hitreje dobimo višje vrednosti življenjske energije, s tem pa višjo potencialno energijo v telesnih votlinah.
Dviguje zavedanje vloge časa in njegovega vpliva na učinkovitost dejanj. Povezovanje dihanja s časom (metronom) viša sposobnost zavesti, da sprejme dejanski tek časa in dejstvo, da je za vsako delo potreben primeren čas ter da so poznavanje in odnos do časa ter razumevanje zakona časa ključni za odpravo kroničnih stanj. Ko se osredotočamo na različne časovne kombinacije v dihalnih protokolih, to vse bolj razumemo. Začnemo čutiti vpliv časa na svoje telo in počutje.

AEQ odnosi
Omogoča razumevanje pojma čustvene zrelosti in učinkovitosti ter njune vloge pri urejanju odnosov v in okoli some.
Zmanjšuje napetost površine telesa in s tem veča sposobnost, da bolje čutimo in zaznavamo vplive okolja nase.
Izboljšuje naše razumevanje dogajanja v okolici in vpliva okolice na nas ter hkrati omogoča jasnejše določanje vzrokov za čustvene odzive ali njihovo odsotnost ter tako nudi možnost zavestne spremembe odnosov in postopno spremembo delovanja podzavestnega in avtonomnega živčnega sistema.

AEQ vaje
AEQ vaje nam omogočajo, da se bolj čutimo, bolj razumemo svoje odzive in odločitve ter da bolje povežejo zavest in telo. Z višjo povezanostjo pa se izboljšuje tudi sposobnost vpliva zavesti na telesne napetosti in njihovo postopno manjšanje. Na ta način zavestno zmanjšujemo jakost vpliva podzavesti na telo in tako manjšamo vpliv podzavestnih vzorcev na svoje misli, odločitve in dejanja. Ko vpliv AEQ vaj združimo z razlagami AEQ pristopa, lahko vedno bolj natančno zmanjšujemo negativne vplive podzavesti na svoje življenje, ter nekoristne vzorce spreminjamo in nadomeščamo z boljšimi in sodobnejšimi.  Manjšanje prej kronično povišanih mišičnih napetosti povečuje sposobnost spontanega in avtentičnega dojemanja sebe, kar vpliva tudi na naše vedenje in s tem življenje.

Individualna obravnava pri AEQ učitelju 3. ali 4. stopnje omogoča natančneje usmerjati pozornost in zaradi pomoči učitelja večjo pripravljenost globlje začutit sebe in se soočiti s kronično zamrznjenimi deli membrane. AEQ protokoli, ki jih z učiteljem izvajate na mizi, povečajo zavedanja dogajanja v delih telesa, ki so v preteklosti somatsko zamrznili in otrdeli zaradi določenih travm. Bolje se zavedamo, kako telesni občutki in čustvena stanja vplivajo na delovanje uma, na odločitve in dejanja. Individualna obravnava  je potrebna pri močnejših stanjih kroničnih zakrčenosti in kroničnih bolezni, ker omogoča začutiti tudi tisto, česar z AEQ vajami ne moremo čutiti. 

AEQ vaje nam omogočajo, da se bolj čutimo, bolj razumemo svoje odzive in odločitve ter da bolje povežejo zavest in telo. Z višjo povezanostjo pa se izboljšuje tudi sposobnost vpliva zavesti na telesne napetosti in njihovo postopno manjšanje. Na ta način zavestno zmanjšujemo jakost vpliva podzavesti na telo in tako manjšamo vpliv podzavestnih vzorcev na svoje misli, odločitve in dejanja. Ko vpliv AEQ vaj združimo z razlagami AEQ pristopa, lahko vedno bolj natančno zmanjšujemo negativne vplive podzavesti na svoje življenje, ter nekoristne vzorce spreminjamo in nadomeščamo z boljšimi in sodobnejšimi.  Manjšanje prej kronično povišanih mišičnih napetosti povečuje sposobnost spontanega in avtentičnega dojemanja sebe, kar vpliva tudi na naše vedenje in s tem življenje.
Ker je to dolgoročen proces zahteva od nas redno delo s sabo z AEQ vajami, saj spremembe ne smejo nastati na hitro, ker tako ne omogočijo spremembe podzavestnih struktur ter celostnih sprememb vedenja, gibanja, glasu, pogleda in drže. Raziskave so pokazale, da imajo vaje najboljši učinek, ko jih pozorno in umirjeno izvajamo 4-6 krat tedensko.

AEQ: aequitas je latinski koncept pravice, enakosti, skladnosti, simetrije ali poštenosti.