Pravo učenje skozi AEQ vaje

Neuspeh ne obstaja, če ste se iz napake nekaj naučili in namenili spremeniti se. To imejte na umu in dosegli boste več. V bistvu boste lahko tako dosegli vse, kar si boste zamislili, kar je realno dosegljivo, če si boste za to le vzeli dovolj časa ter vložili primerno količino energije, pozornosti in znanja. Na ta proces glejte tako, da v življenju ne doživljamo neuspehov, ampak ustvarjamo rezultate, na katerih se potem učimo in spreminjamo na bolje.

Če, na primer, večkrat zaporedoma vržete žogo na koš in zgrešite, niste neuspešni. Ustvarili ste rezultat. Vaš občutek neuspeha izvira iz tega, ker veste, da nekdo drug zna zadeti koš pri skoraj vsakem metu. V vaši stvarnosti pa žoge niste mogli vreči na koš drugače, kot ste jo, saj je vaš met rezultat trenutne gibalne inteligence in veščine. Dosegli ste merljiv rezultat. In potem lahko z metanjem prenehate ali pa znova poizkusite. Tudi če ste na koš metali še dvestokrat, še zmeraj niste neuspešni, marveč ste dosegli dvesto rezultatov. Bistveno za izboljšanje meta na koš ni samo število metov, temveč ali se pri metanju na koš učite ter opazujete in iščete načine, kako vreči na koš bolje, natančneje in pravilneje. Zgrešen met je neuspeh le, če se pri tem metu ne naučite ničesar in verjamete, da bo samo veliko število metov prineslo natančnost in boljši rezultat. Da razmišljate v okviru načela: Vaja dela mojstra. Izvajanje vaj brez opazovanja ter zavestnih sprememb izvedbe tam, kjer rezultat ni bil primeren, ne vodi v večjo uspešnost.

Zato je treba zgornje načelo dopolniti v:

  • Zavestna vaja dela mojstra

Če namreč hočete na koš zadeti večkrat, morate biti pripravljeni skozi določeno časovno obdobje storiti vse, kar je potrebno za to, da izboljšate svoje metanje na koš. Zelo preprosto, a hkrati tako zelo težko. Ne boste delali enako, kar bi delal vaš prijatelj ali pa profesionalni košarkar; delali boste tisto, kar bo za vas najboljše. Deset, sto, tisoč metov. Če želite, da se vaše želje po nebolečem bivanju udejanjijo v realnosti, morate biti voljni storiti, kar je potrebno, in se zavedati, da vam dolgoročno ne more spodleteti, če ste pri izvedbi zavestno prisotni. Lahko samo dosegate vse boljše rezultate.

Če je rezultat AEQ vaje še naprej nezadovoljiv in giba ne izvedete brez bolečine oziroma tako, kot ste si ga zamislili, poskusite odkriti, katera prepričanja vas omejujejo. Kajti vaše misli in prepričanja so tista, ki vodijo v odločitve in izvedbo ter ustvarjajo neželene rezultate. AEQ somatske vaje so zelo učinkovit način, kako sami najdete odgovore. Učite se na napačno izvedenih gibih. Te napake pa niso tako znatne, da bi zelo negativno vplivale na razvoj občutka in nadzora. A so dovolj velike, da jih občutite, razumete in se na njih učite. Tako lažje iščete pristop, ki vam bolj ustreza, na odgovornosti do sebe temelječ pristop in na dejstvu, da čedalje bolj razumete občutenje, čeprav vam to včasih ni po godu. Tako lahko spreminjate svoje misli in prepričanja, saj lahko z obratnim inženiringom preverjate, na osnovi kakšnih misli in prepričanj temelji vaša izvedba. Tako se boste bolje spoznali, ker boste skozi dvig občutka in dinamično meditacijo med vajo dvignili v zavest potrebne rešitve, odgovore in pojasnila.

Dejansko je izvajanje AEQ somatske vaje podobno metanju na koš, kjer zavedno nadzorujete, kako boste vajo izvedli. Delate eden in isti gib vsakič nekoliko drugače. Iščete vse boljše rešitve. Opazujete, ali je delo mišic dovolj dobro usklajeno. Ta dvig kompleksnosti občutite kot prijeten nenaporen napredek, ki v možganih ustvari občutek ugodja. Ta vam pove, da ste na poti do boljšega rezultata. Podobno se počutite tudi, ko le malo, a premišljeno spremenite izvedbo meta na koš ter zadovoljno opazite, da mečete bolj natančno in večkrat zadanete kot prej. Če zgrešite koš pri vadbi meta, to ni napaka, ki bi vas drago stala, kot recimo drago stane igralca v odločilnih trenutkih tekme. A se na teh napakah ravno tako učite ter tako počasi dvigujete svoje znanje in dojemanje ter občutek za pravilen met. Podobno kot se pri vaji lok hrbta učite bolje povezati mišice trupa, rok, vratu in nog v usklajeno celoto. Da vajo izvajate vse bolj graciozno, namreč očitno občutite. Posledično vam to omogoči bolj zanesliv korak po stopnicah, stabilno hojo po zaledenelem pločniku ali lažje veslanje po Blejskem jezeru.

Učenje skozi AEQ vaje je enakovredno vsakemu pravemu učenju. Na žalost je pravega dolgoročnega učenja spretnosti in veščin vse manj. Ljudje pričakujejo, da bo dovolj veliko število ponovitev zadosti, da nekaj obvladajo, čeprav med izvajanjem teh ponovitev razmišljajo in usmerjajo pozornost drugam, ne pa na to, kar trenutno počnejo. Potem so na podlagi trdega treninga prepričani, da to, kar trenirajo, obvladajo, zato pretirano ter prehitro povečujejo obremenitve, čeprav je njihovo znanje zaradi nepozornosti in izostanka pravega učenja na nižji ravni, kot ga obremenitve zahtevajo. Tako prej ali slej pride do razočaranj, obupa, depresije, poškodb in obrab.

Ljudje so na terapijah pogosto zelo razočarani nad dejanskim stanjem nadzora nad zavestnimi gibi, ker so prepričani, da vlagajo veliko časa in truda v gibanje, ki jim veliko pomeni. A ravno zaradi pandemije večopravilnosti in izumiranja osredotočenosti na to, kar počnemo v določenem trenutku, je realnost pogosto zelo drugačna od njihovega prepričanja. Posledice so rast mišično skeletnih bolezni in težav, ki so značilne za hkratno večopravilnost. AEQ vaje pomagajo k nadzorovanju misli, občutkov in gibov. Kot pri vsakem pravem učenju pa tudi to zahteva rednost, analitičnost, radovednost, kreativnost in voljnost doseči več in biti boljši.

Naj opozorim, da so to vaje, ne pa veščine, in njihov vpliv na kvaliteto vašega počutja je v celoti odvisen od tega, kako jih boste izvajali. Čas, energijo in pozornost lahko vložimo na skoraj neskončno mnogo načinov, a samo nekaj je pravih. Če boste vaje izvajali mehanično, boste iz njih dobili zelo malo. Če jih boste izvajali rutinsko, bo njihova vrednost zbledela, če jih boste izvajali tekmovalno, ne boste s tem nikomur nič dokazali. Če pa jih boste izvajali skrbno, redoljubno in z zanimanjem, vas bodo njihovi učinki prijetno presenetili.

Aleš Ernst, avtor AEQ metode in avtor AEQ dihanja

Preberite še:

Neuspeh ne obstaja, če ste se iz napake nekaj naučili in namenili spremeniti se. To imejte na umu in dosegli boste več. V bistvu boste lahko tako dosegli vse, kar si boste zamislili, kar je realno dosegljivo, če si boste za to le vzeli dovolj časa ter...