AEQ® ŠOLANJE

Šolanje AEQ® metode je namenjeno razvoju načinov razmišljanja, ki omogočijo primerno razumevanje povezanosti in soodvisnosti uma in telesa, ter s tem uspešno reševanje kroničnih fizičnih in psihičnih težav - najprej pri sebi in potem skozi terapije in delo z drugimi.

Kaj boste osvojili in se naučili skozi AEQ šolanje?

Bodoči učitelj AEQ® metode bo skozi stopnje pridobival vedno bolj celovito in širše uporabno dojemanje principov delovanja človeka ter znal odpravljati nepotrebne mišične napetosti v telesu. Vedno bolje bo razumel dejstvo, da um deluje po principih kvantne fizike, telo pa deluje po zakonih Newtnove fizike. Medsebojno komunikacijo med njima pa omogočajo občutki in čustva, ki ležijo v razponu med bolečino in užitkom.

Na žalost sta pomen in vloga kroničnih mišičnih napetosti na delovanje celote močno podcenjena in odločno premalo razumljena pri veliki večini pristopov, ki se trenutno uporabljajo za zmanjšanje bolečin in dvig kvalitete življenja.

Življenski dogodki, še posebej tisti v otroštvu, ustvarijo pogoje za nastanek kroničnih napetosti, ki nas zasužnjijo, omejijo našo gibljivost, znižajo učinkovitost ter zmožnost, da se čutimo.

Napetosti držijo telo v ujetosti, ga ukalupijo, ločijo in popačijo delovanje celote. Te napetosti je potrebno odpraviti, da lahko oseba doseže notranjo svobodo. Brez ureditve teh stanj, kar je tudi glavna naloga učitelja AEQ® metode, je notranja svoboda nemogoča in vodi v iluzijo, da mislimo, čutimo in delujemo po svoji volji.

Bodoči učitelj AEQ® metode bo skozi stopnje pridobival vedno bolj celovito in širše uporabno dojemanje principov delovanja človeka in znal odpravljati nepotrebne mišične napetosti v telesu. Vedno bolje bo razumel dejstvo, da um deluje po principih kvantne fizike, telo pa deluje po zakonih Newtnove fizike, medsebojno komunikacijo med njima pa omogočajo občutki in čustva, ki ležijo v razponu med bolečino in užitkom.

Na žalost sta pomen in vloga kroničnih mišičnih napetosti na delovanje celote močno podcenjena in odločno premalo razumljena pri veliki večini pristopov, ki se trenutno uporabljajo za zmanjšanje bolečin in dvig kvalitete življenja.

Življenski dogodki, še posebej tisti v otroštvu ustvarijo pogoje za nastanek kroničnih napetosti, ki nas zasužnjijo, omejijo našo gibljivost, znižajo učinkovitost ter možnost, da se čutimo. 

Te napetosti ki držijo telo v ujetosti, ga ukalupijo, ločijo in popačijo delovanje celote, je potrebno odpraviti preden lahko oseba doseže notranjo svobodo. Brez ureditve teh stanj, kar je glavna naloga učitelja AEQ® metode je notranja svoboda nemogoča in vodi v iluzijo da mislimo, čutimo in delujemo po svoji volji.

Kako poteka AEQ šolanje / Ravni AEQ šolanja:

AEQ METODA

Učitelj AEQ metode 1. stopnje

Učitelj AEQ metode 2. stopnje

Učitelj AEQ metode 3. stopnje

Učitelj AEQ metode 4. stopnje

AEQ DIHANJE

Učitelj AEQ dihanja 1. stopnje

Učitelj AEQ dihanja 2. stopnje

Učitelj AEQ dihanja 3. stopnje

AEQ ODNOSI

Učitelj AEQ odnosov 1. stopnje

Učitelj AEQ odnosov 2. stopnje

Učitelj AEQ odnosov 3. stopnje

Učitelj AEQ odnosov 4. stopnje

Učitelj AEQ odnosov 5. stopnje

Izobraževanje: AEQ metoda®

Izobraževanje bodočih učiteljev AEQ metode® se bistveno razlikuje od načinov izobraževanja pri drugih podobnih metodah. Bodoči učitelj AEQ metode® lahko napreduje skozi stopnje izobraževanja le skladno z večanjem občutljivosti in spretnostjo prepoznavanja stanja v lastni membrani kot tudi s sposobnostjo, da to stanje opiše z besedami.

Redno izobraževanje ter praksa bistveno povečata zavedanje lastnih gibov in nereda ter nenehno razvijata nove modele razmišljanja. Obenem zmanjšata informacijski vakuum. Za učitelja AEQ metode® sta izjemno pomembni vodoravna in navpična povezanost, kajti le tako lahko začuti, opazi, posnema in opiše stanje, držo in počutje svojih strank. Pomembno je, da dovolj dobro pozna, čuti, razume in zmore spreminjati svojo somo, da lahko sploh opazi, razume ter zna naučiti vse potrebno za odpravo entropije in bolečin pri strankah.

Skozi boljše samozavedanje dobiva učitelj tudi več samozavesti in sposobnosti za boljšo ter bolj vzdržljivo pozornost do stranke. Ta je nujna tako na individualnih terapijah kot skupinskih delavnicah. S tem zagotovi primeren odnos s stranko in prepreči, da bi se spraševala, ali je za svoje plačilo res dobila dovolj. Če je torej to razmerje enakovredno, sta zagotovljena sintropija in obojestransko osebno zadovoljstvo.

O vsem omenjenem se bodoči učitelji AEQ metode® seznanijo že na delavnici, kjer se učimo osnov metode. Učenje odnosa in čutenja poteka hkrati s spoznavanjem, kako daljšati mišice in odpraviti nered pri gibanju. Učimo se prepoznati senzorno-motorično amnezijo, poučim jih o pendikulaciji, somatskih refleksih in AEQ vajah®. Tako si na delavnici in doma ob lastnem raziskovanju postopoma bistveno izboljšajo zavedanje, kontrolo in urejenost gibanja ter so bolje pripravljeni na izobraževanje za učitelja AEQ metode® 1. stopnje.

Mnenja o šolanju AEQ metode®

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Kajetan Žilevski

Sam sem se udeležil učiteljskega programa prve stopnje saj sem se želel poglobiti v znanje, ki sem ga osvojil na individualnih urah pri Karimu in z branjem knjig, ki so bile priporočene na Aleševi strani. Z programom sem znanje defenitivno poglobil, še več, odprlo...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Tomaž Hadalin

Seminar za učitelja AEQ metode 1.stopnje je bila zame zelo pozitivna izkušnja. Predhodno sem imel opravljene tri spletne programe za izboljševanje dihanja skozi AEQ metodo, kjer sem se začel zavedati kaj pomeni pravilno dihanje. Seminar za učitelja AEQ...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Teja Šinkovec

Spomladi leta 2021 sem se prvič srečala z Aeq metodo in Aeq vajami. Po prvi vaji je napetost oz. bolečina v mečih, ki je bila prisotna zadnje 3 leta, čudežno izginila. Med vajami so bile neprestane prisotne slabosti, v stegnih neznana bolečina prve tri tedne izvajanja vaj...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Monika Adler

Z metodo AEQ in njeno filozofijo sem seznanjena sedaj dobro leto in pol. Aleševa razlaga, podkrepljena z izkušnjo čutenja pomankljivega nadzora nad svojim zavestnim gibanjem pri aktivni terapiji, mi je omogočila, da sem svojo dolgotrajno bolečino začela...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Benjamin Trontelj

V svet klinične somatike sem vstopil »šepajoče«. Težave z levim kolenom so se vlekle predolgo. Pri delu, športu, celo enostavnemu sprehodu… V bistvu, če dobro premislim sem v preteklosti vedno imel kakšne težave gledano z vidika poškodb, bolečin, ki sem jih...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Janez Logar

V letu 2021 sem se spoznal z AEQ metodo. In z Alešem Ernst. Aktivno sem se udeležil štirih AEQ programov. Vmes sem redno izvajal vaje. Po lastnem izboru. To mi je bila osnova za udeležbo na seminarju za učitelja 1. stopnje. Na seminarju smo dobili še dodatna znanja o...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Dušica Gabrijel

Ko primerjam svoje današnje razmišljanje in občutke s tistimi pred več kot petimi leti, ko sem se prvič srečala z AEQ metodo, lahko rečem, da je res velika razlika in se je ne da opisati v nekaj stavkih. Več let sem imela težave s hrbtenico, fizioterapija in občasne vaje ob...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Niko Akrap

Moja prva izkušnja z AEQ metodo sega približno 3 leta nazaj. Spomnim se, da je šlo za kineziološke dneve in na predstavitveno predavanje sploh nisem imel namen iti. Ker je eden od predavateljev odpovedal svojo prezentacijo so se ure predavanj spremenile in...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Kareem Al Saleh

Profesionalni šport in napačen pristop k treningu sta me je pripeljala do toliko poškodb in bolečin , da sem potreboval in dlje iskal rešitev za vse močnejše kronične bolečine v telesu, slabo voljo in utrujenost. Pot me je pripeljala do Aleša , ki je imel drugačen pristop od vseh...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Lana Bauman

Od konca izobraževanja za učitelja AEQ metode prve stopnje se mi je življenje obrnilo na glavo. Na življenje sem začela gledati drugače - skozi oči vzrokov in posledic fizikalnih zakonov in kršenje ali upoštevanje le teh. Zdaj se zavedam, da naključja ne obstajajo, da...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1.stopnje, Matevž Polak

Vsekakor nepričakovano. Predvsem sem prišel zaradi vaj in odprave bolečin v hrbtenici, ki je povsod prisotna. Najprej me je zmotilo govorjenje malo o tem in drugem, ki ni imelo nobene rdeče niti. Aleš je uporabljal besede, za katere nisem imel pojma, kaj želi povedati.

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Samo Sinik

Seminar za učitelja somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje je bil zame en izmed najboljših izobraževanj katerim sem prisostvoval. Poleg tega, da je potekal v nadvse prijetnem okolju in je bilo za nas v kratkih odmorih lepo poskrbljeno, se je Aleš s svojim znanjem...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Marinka Zgonc

Nagovarjajo me tehnike in metode, ki so neagresivne, enostavne, po katerih se počutimo boljše in zadovoljna. Ena me vodi k drugi. Tako sem spoznala tudi AEQ metodo. Že po osnovni enodnevni delavnici sem začutila razliko v dihanju, drži. Presenetilo me je kako...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje, Lidija Jakljevič

3. stopnja in moja pot se je nadaljevala. Z željo po novem znanju, sem se vpisala na 3. stopnjo AEQ metode. Tri leta se mi niso zdela taka reč, bom že nekako. A to so bila tri ključna in zahtevna leta v mojem življenju. Leta novih, globokih, težkih spoznanj. Kdo...

Preberi več

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Jure Koščak

Po opravljenih 3 različnih programih AEQ, sem se odločil udeležiti še seminarja AEQ za učitelja 1.stopnje. Čutil sem, da je čas za dodatno nadgradnjo znanja in AEQ izkušnje. Namreč vsak od programov, ki sem se jih udeležil so mi dali ogromno prepoznav...

Preberi več

Pogosta vprašanja:

Šolanje izvaja Aleš Ernst, ustanovitelj AEQ metode® in učitelj AEQ metode 5. stopnje v centru AEQ metode v Brežicah.

Rodil sem se leta 1971 in z družino živim v Brežicah. V otroštvu sem imel precejšnje težave z motoriko, stabilnostjo in gibljivostjo. Čeprav sem se naučil kolo voziti šele pri petnajstih, sem kmalu nato začel intenzivno kolesariti, se udeleževati kolesarskih maratonov in ves ta čas kolesa tudi popravljal v svoji trgovini s kolesi.

Aktivno sem kolesaril, tekel, plaval in dvigoval uteži. Sčasoma se mi je v levem kolku pojavila bolečina in se razvila do nevzdržnosti. Ob tem moram povedati, da so mi v otroštvu postavili diagnozo krajše desne noge, temu primerno pa se mi je slabše razvila desna stran telesa. Zaradi čedalje močnejših bolečin sem prenehal kolesariti ter se preusmeril v dvigovanje uteži in kettlebellov. Pridobil sem ustrezne certifikate ter stranke poučeval o pravilnem delu in gibanju pod obremenitvijo. Ob tem sem začel opažati pomanjkljivosti lastne gibljivosti.

Bolečina v kolku, ki se je sprva, ko sem zamenjal šport, umaknila, se je vrnila. Zato sem poiskal medicinsko pomoč, vendar me razlaga vzrokov neznosnih bolečin in ponujene rešitve niso prepričale. Fizikalna terapija, utrjevanje mišic, delo z elastikami, masaže, kiropraktika ter ure meditacij niso imele bistvenega učinka. Preprosto sem se navadil na bolečino.

Šele kasneje, ko sem se začel poglabljati v možne vzroke, sem naletel na razlage delovanja telesa in uma v luči somatike Thomasa Hanne. Ugledal sem možno rešitev za svoje probleme brez invazivnih posegov v telo. Ob branju knjige Marthe Peterson in dopisovanju z njo sem počasi dojel, kaj je pravi razlog moje krajše desne noge in zakaj imam tako trdožive bolečine v levi nogi. Že po nekaj dnevih izvajanja osnovnih vaj sem opazil neverjetno izboljšanje; zato sem želel več. Klinične somatike sem se nato učil pri Marthi Peterson ter drugih strokovnjakih sorodnih področij. Somatski pogled na delovanje uma in telesa mi je omogočil boljšo razlago za vzroke težav, ki postanejo kronične.

Kako vaje klinične somatike učinkujejo na živčno-mišični sistem, sem se imel priložnost podučiti ob nekajletnem delu s strankami. Ob aktivnih terapijah so se mnogim zgodile znatne spremembe in življenje se jim je izboljšalo, a vendarle so se dobrodejni učinki pri večini obdržali le nekaj mesecev. Sčasoma so se vrnili v prejšnje stanje in somatske vaje izvajali le občasno, ko je bolečina postala preveč moteča.

Ob proučevanju različnih področij fizike in človeškega gibanja sem bolje razumel, da se je življenje izjemno pohitrilo in da je temu primerna manjša sposobnost zbranosti in prilagodljivost človeka, ki mu hitro življenje omogoča tehnologija. Za tak način življenja potrebujemo veliko energije, a tudi naprave, ki delo opravljajo namesto nas ter nam tako prihranijo čas. Medtem ko si čas odmerjamo racionalno, pa tega ne delamo pri energiji. Naše telo se je skozi evolucijo ter boj za obstanek razvijalo ob pomankanju in boju za energijo. Čas ni bil bistven, danes pa živimo, kot da bi se venomer vozili po avtocesti, kar nam omogoča prihranek časa, hkrati pa pomeni tudi večjo porabo goriva (energije) ter večjo obrabo. Obenem je prilagodljivost, to manipulacijsko polje, ko se zgodi nekaj nepredvidljivega, manjša.

Ko je treba z avtoceste zaviti na makadamsko pot in voziti zlagoma, smo zmedeni in negotovi. Skorajda pod stresom, čeprav smo kot vrsta preživeli milijone let in se razvijali v neprilagojenem sovražnem okolju.

Ugotavljam, da nas hitrost ubija dobesedno ali posredno, nas dela napete, trde in toge. Nastaja bolečina, ki opozarja na neučinkovitost. Temeljni namen AEQ metode® je, da si vzamemo čas in opazujemo, kaj počnemo ter ob povečani pozornosti iščemo boljšo rešitev.

Boljša rešitev je tista, kjer z manj truda (energije) naredimo enako ali več kot prej. Povedano drugače: dvakrat premisli, enkrat naredi. Kot če bi z avtoceste zavili na poligon spretnostne vožnje.

Naslednji korak je rezervacija klica z Alešem Ernstom, ustanoviteljem metode, kjer boste spoznali, kako lahko šolanje pomaga vam na vaši življenski in/ali karierni poti ter določili, kaj so naslednji korak za vas. Za dodatne informacije in vprašanja pišite na naslov: [email protected].

Za prijavo na šolanje 1. stopnje AEQ metode dodatna predznanja niso potrebna. Potreben pa je jasen motiv, zakaj bi želeli postati učitelj AEQ metode in pripravljenost prepoznavati svoje vzorce in pogojne odzive v podzavesti ter skozi proces lastne transformacije pridobiti zmožnost in pravico pomagati drugim v podobnih težavah.

Primerno je za vse, ki želijo pomagati najprej sebi, nato pa tudi drugim iz senzorno-motorne amnezije, kroničnih bolečin in kroničnih bolezni.

Po opravljeni prvi stopnji, boste prejeli certifikat, ki vam omogoča izvajanje AEQ učenja s svojim strankami. 

Po opravljeni tretji stopnji boste prejeli certtifikat za izvajanje aktivnega učenja s svojimi strankami.