Dušica Gabrijel, Učiteljica AEQ metode 1. stopnje – Informacijski vakum in pomen razlage

Pri iskanju za odpravo bolečin se pri ljudeh zaradi nerazumevanja dejanskih vzrokov njihovega slabega počutja in neustreznih pojasnil ter informacij s strani medicine in farmacije, pojavi stanje, ki mu rečeno…

Continue ReadingDušica Gabrijel, Učiteljica AEQ metode 1. stopnje – Informacijski vakum in pomen razlage

Tadej Paščinski, Učitelj AEQ metode 2. stopnje – Spreminjanje in prevzemanje odgovornosti

Danes se veliko ljudi sprašuje, kaj je smisel življenja in kako v svojem življenju najti bistvo. Odgovor na to ni sprejamanje, oproščanje, odobravanje in početje samo tistiga kar nam prija…

Continue ReadingTadej Paščinski, Učitelj AEQ metode 2. stopnje – Spreminjanje in prevzemanje odgovornosti

Janez Bitenc, Učitelj AEQ metode 1. stopnje – Entropija in smisel bolečine

Ker živimo v pomanjkaju časa in preobilici energije imata učenje in čas, ki ga namenimo učenju vse manjši pomen. Posledica tega je zmanjševanje sposobnosti daljšanja mišic, čemer sledi zmanjševanje usklajenosti…

Continue ReadingJanez Bitenc, Učitelj AEQ metode 1. stopnje – Entropija in smisel bolečine

Klemen Žagar, Učitelj AEQ metode 2. stopnje – Urejanje zavesti in (razis)kovanje nezavednega s pomočjo AEQ metode

Vrsto let so živa bitja za delovanje uporabljala podzavest. Nato pa se je podzavesti zaradi potrebe po dovolj hitremu prilagajanju človeške vrste na spreminjajoče se okolje v evolucijskem procesu pridružila…

Continue ReadingKlemen Žagar, Učitelj AEQ metode 2. stopnje – Urejanje zavesti in (razis)kovanje nezavednega s pomočjo AEQ metode