AEQ metoda, učenje samonadzora

Metoda AEQ ponudi postopek, ki spreminja pogled na lastno telo, način razmišljanja, videnja in čutenja. Spoznavanje lastnega telesa, čutenje le tega in zavesten nadzor nad njim je nekaj izjemnega. Ko si pripravljen videti sebe, si pripravljen na učenje. Sama menim, da ni lepšega odkritja, kot je dojeti, da smo sposobni učiti se in znanje dopolnjevati. Ob tem se začnejo dogajati majhne, toda občutne spremembe, recimo lahkotnejše gibanje in opravljanje vsakodnevnih opravil, boljša organiziranost in sposobnost odločanja, spreminjanje vzorcev, ki smo jih prejeli iz otroštva in skozi življenje samo. AEQ posamezniku omogoča možnost sprememb, ki si jih želi v odnosu do sebe in do drugih.

AEQ je orodje, s katerim vplivamo na mentalni nivo. Pomaga odkrivati potlačena čustva, ki lahko nenadoma izbruhnejo in nanje nismo pripravljeni, poleg tega posredno povzročajo različna obolenja. Zaradi določenega dogodka ali skupka le teh začnemo najprej zavedno, nato pa nezavedno tlačiti lastna občutenja. Vse se začne odražati postopoma. Akutne bolezni se lahko razvijajo v kronične in če sami ne začenjamo sprejemati oziroma spustiti lastnih občutenj, se to razvija v anksioznosti, napade panike, hujše tesnobe, depresijo, panične motnje in podobno. Seveda je to moje spoznanje laično. S tem zapisom sem želela opozoriti na to, da je AEQ odlična preventivna dejavnost, ki lahko prepreči marsikatero mentalno bolezen ali pa jo začne postopoma razkrivati. Z njeno pomočjo jo zaznamo in odpravimo. V nekaj letih sem preizkusila veliko načinov, tehnik in metod. AEQ je preprosta, a hkrati globoka, kompleksna ter izrazita tehnika, ki mi omogoča začutiti in odkrivati.

Janja R., študentka

Preberite še: