Mnenje o AEQ dihanju® 1. stopnje, Alja Kep

Seminar Dihanja 1. stopnje sem doživljala bolj in drugače intenzivno, kar razumem kot posledico aktivnega raziskovanja in delovanja ter uvajanja sprememb v življenje na podlagi vsega znanja iz seminarja Metode 1. stopnje in udeležbe na programih ter individualnih obravnavah. Menim, da je k tej intenzivnosti, ki sem jo čutila, prav tako prispevala manjša številčnost udeležencev in sem seminar doživela res osebno, odprto in ranljivo. Kljub temu, da smo tako drugačni, s tako različnimi zgodbami, smo ustvarili okolje zaupanja in sprejemanja, kar je omogočalo večji vpogled v globine in soočanje s spet novimi dejstvi preteklosti, ki so nas zaznamovala in nas oblikovala. Z odličnim vodenjem smo prišli do spominov na dogodke in situacije, ki so nas zaznamovale mnogo bolj, kot smo se tega zavedali in danes vplivajo na naše življenje. Seminar je v meni ponovno porušil mnoge iluzije preteklosti in me soočil z (bolečimi) dejstvi iz preteklosti, ki me danes ovirajo in močno vplivajo na sedanjost. Po seminarju dojemam resničen pomen dviga čustvene zrelosti ter pomen opuščanja mnogih družinskih vzorcev in potrebne spremembe odnosa – naprej do same sebe, nato do sprememb v okolju.

Na seminarju smo se zares z zaupanjem poglobili v vzroke za neurejenost in neučinkovitost na področjih vsakega izmed nas. Spoznavali smo vzroke za stopnjo naše trenutne SMA, SMO in SMI, kje in kako se lotiti sprememb, skladno s tem spreminjati uporabo agresivnih čustev ter z njimi urejati

življenje in s tem dihanje. Spoznavali smo predvsem odnos med čustveno zrelostjo, učinkovitostjo uporabe čustev in dihanjem. AEQ dihanje temelji na vprašanju, zakaj je človek nehal učinkovito dihati ter kakšen vpliv ima preteklost človeka na njegovo življenje in dihanje danes. Kaj v nas vzbuja odpor do sprememb, čeprav na zavestni ravni razumemo, da so te dolgoročno dobre in koristne, ter zakaj tako podzavestno, nezavedno, krepimo omejenost vdiha ali izdiha ter dihamo neučinkovito, kar onemogoča zadostno mero življenjske energije, s katero bi urejali življenje.

Učenje dihalnih vaj in protokolov je bilo mnogo več, kot le dihanje. Na podlagi razumevanja, sledenja in načina izvajanja vaj ter zmožnosti zavestne kontrole med učenjem sem odkrivala zakaj in kako delujem oziroma diham kot diham. Danes vem, da na temu primeren in podoben način tudi živim in funkcioniram. Učim se sprva odpravljati vzroke v okolju, ki imajo na to velik vpliv, ter nato spreminjati vzorce same.

Z učenjem in vodenjem smo razbili mnogo iluzij, se soočili z mnogimi neprijetnimi, bolečimi dejstvi in se vrnili z novim znanjem, s katerim se podajamo v urejanje sebe in okolja, v katerem živimo.

Po seminarju me v mislih spremljajo Aleševe besede: »Neuspeh ne obstaja, če se iz napak učimo in smo namenjeni k spremembam.«

 

Alja Kep, učiteljica AEQ metode® 1.stopnje in AEQ dihanja® 1.stopnje

Preberite še:

Seminar Dihanja 1. stopnje sem doživljala bolj in drugače intenzivno, kar razumem kot posledico aktivnega raziskovanja in delovanja ter uvajanja sprememb v življenje na podlagi vsega znanja iz seminarja Metode 1. stopnje in udeležbe na programih ter individualnih...