Raziskava o spremembah v vedenju udeležencev po obisku treh AEQ programov (2021-2022)

Metoda AEQ, ki jo je razvil Aleš Ernst, je v Sloveniji prisotna od leta 2015, z njo pa se je srečalo na individualnih ter skupinskih programih pod vodstvom Aleša Ernsta več kot 10.000 oseb, pod vodstvom ostalih AEQ učiteljev pa čez 20.000 posameznikov.

Continue ReadingRaziskava o spremembah v vedenju udeležencev po obisku treh AEQ programov (2021-2022)

Povzetek raziskave o spremembah v vedenju udeležencev po obisku treh AEQ programov (2021-2022)

Cilj kvalitativne raziskave, ki je potekala med aprilom 2022 in marcem 2023, je bil ugotovitiali in na kakšen način se je pri osebah, ki so se udeležile vsaj treh skupinskih programov AEQ-ja, spremenilo vedenje oz. odnos do sebe, vedenje v partnerskem odnosu...

Continue ReadingPovzetek raziskave o spremembah v vedenju udeležencev po obisku treh AEQ programov (2021-2022)

Zaključno poročilo o učinku sodelovanja v spletnih programih AEQ metode (2021-2022)

V nalogi smo preverjali razlike v dimenziji medicinsko nepojasnjena stanja (kronične bolečine) pred in po udeležbi na AEQ programu. Preverjali smo tudi, kakšne povezave ima navedena dimenzija glede na dimenzije vprašalnika spremembe v sistemski terapiji (glej spodaj).

Continue ReadingZaključno poročilo o učinku sodelovanja v spletnih programih AEQ metode (2021-2022)