Povzetek raziskave o učinkovitosti AEQ programov (2021-2022)

Raziskava je bila izvedena na programih, ki jih je izvajal Aleš Ernst, ustanovitelj AEQ metode. Zato rezultatov raziskave ne moremo posplošiti na AEQ programe, ki jih vodijo učitelji nižjih stopenj. Rezultatov raziskave tudi ne moremo posploševati na učinkovitost somatike, klinične somatike ali Feldenkreis metode.

V raziskavi, ki je potekala od septembra 2021 do julija 2022, je sodelovalo 749 udeležencev. Več kot 80% udeležencev izraža dolgoročno skrb glede njihovega zdravja. Njihove kronične bolečine (strokovni izraz: medicinsko nepojasnjena stanja) so precej večje kot v splošni populaciji. Za merjenje kroničnih bolečin smo uporabili vprašalnik za merjenje kroničnih bolečin. Z izrazom kronične bolečine (oz. medicinsko nepojasnjena stanja) opredeljujemo: bolečine v želodcu, hrbtu, prsnem košu, rokah, nogah in sklepih, težave s spanjem, občutek utrujenosti ali pomanjkanje energije, slabost, vetrovi ali druge težave s prebavo, zaprtje ali driska, bolečina ali težave med spolnim odnosom, plitko dihanje, pospešeno bitje srca, omedlevica, vrtoglavica, glavobol, menstrualni krči in druge menstrualne težave).

Za merjenje čustvenih vsebin pa smo uporabili vprašalnik spremembe v sistemski terapiji.

V raziskavi nas je najbolj zanimalo, ali se nivo medicinsko nepojasnjenih stanj (kroničnih bolečin) pred in po udeležbi v AEQ-programu, statistično razlikuje. Preprosto zapisano: ali udeležba na AEQ programih, ki jih vodi Aleš Ernst, v povprečju zmanjša nivo kroničnih bolečin. Rezultat je zelo jasen:

 

Slika 1. Prikaz razlik medicinsko nepojasnjenih stanj pred in po udeležbi v AEQ-programu po treh, šestih in devetih mesecih po zaključku AEQ-programa

Iz grafa na sliki 1 je razvidna, statistično pomembna razlika v medicinsko nepojasnjenih stanjih (kroničnih bolečinah) pred udeležbo in po udeležbi v AEQ-programih. Torej v povprečju se zmanjša nivo kroničnih bolečin, kar je glavni cilj udeležencev, ki že dlje časa močno trpijo zaradi kroničnih bolečin. Učinek udeležbe na AEQ programih je viden po enem mesecu, treh mesecih, šestih mesecih kot tudi po devetih mesecih.

Raziskovali smo tudi s katerimi poddimenzijami vprašalnika sprememb v sistemski terapiji se kronične bolečine najbolj močno povezujejo. Navajamo le najmočnejše povezave. Vse povezave pa so razvide iz tabel v glavnem poročilu raziskave. Povezave smo merili z korelacijskimi koeficienti. Torej ne govorimo o vzroku in posledici, temveč o povezavi kroničnih bolečin in drugimi poddimenzijami.

Kronične bolečine (medicinsko nepojasnjena stanja) se najmočneje (0,565) povezujejo z izražanjem negativnih afektov. Preprosto zapisano: več kot je izražanje negativnih afektov, več je kroničnih bolečin. In obratno – več kot je kroničnih bolečin, več je izražanja negativnih afektov. Lahko zapišemo, da gre za visoko pozitivno povezavo.

Nadalje se kronične bolečine srednje močno in pozitivno povezujejo z odsotnostjo inhibicije močnih impulzov (preprosto nezmožnost kontrole izbruhov jeze in besa) in nerazumevanjem samega sebe. Torej, več kot je v udeležencih nekontrolirane jeze in besa, večje so kronične bolečine, večje kot je nerazumevanje samega sebe udeležencev raziskave večje so kronične bolečine. In obratno. Zmerna pozitivna povezava kroničnih bolečin je tudi z negativnostjo vzdušij v primarni družini – več kot je bilo v primarni družini negativnih vzdušij, več je kroničnih bolečin danes.

V raziskavi pa smo ugotovili zmerne negativne povezave kroničnih bolečin z življenjsko funkcionalnostjo, samosprejemanjem ter fleksibilnostjo in odpornostjo. Razlaga: več kot je življenjske funkcionalnosti, več kot je samosprejemanja, več kot je fleksibilnosti in odpornosti pri udeležencih raziskave, manj je kroničnih bolečin pri udeležencih raziskave. In obratno.

Za vse navedene povezave velja, da so statistično značilne na nivoju 1%. Torej na osnovi raziskave (na osnovi vzorca) skoraj zagotovo lahko posplošimo ugotovitve na splošno populacijo (tveganje za napako je le 1%).

 

Brežice, Kranj, julij 2022

Aleš Ernst, ustanovitelj AEQ metode in ustanovitelj AEQ dihanja

Janez Logar, mag. zakonske in družinske terapije, psihoterapevt, učitelj AEQ metode 1. stopnje

 

 

 

 

 

 

Raziskava je bila izvedena na programih, ki jih je izvajal Aleš Ernst, ustanovitelj AEQ metode in učitelj 5. stopnje AEQ metode. Zato rezultatov raziskave ne moremo posplošiti na AEQ programe, ki jih vodijo učitelji nižjih stopenj.