Povzetek raziskave o spremembah v vedenju udeležencev po obisku treh AEQ programov (2021-2022)

Cilj kvalitativne raziskave, ki je potekala med aprilom 2022 in marcem 2023, je bil ugotovitiali in na kakšen način se je pri osebah, ki so se udeležile vsaj treh skupinskih programov AEQ-ja, spremenilo vedenje oz. odnos do sebe, vedenje v partnerskem odnosu...