Jasmina Rome, učenka AEQ metode 4. stopnje 2/5 – Koncept pravičnosti

To, kar učimo, moramo doživeti tudi sami. Prvoosebna izkušnja nam da možnost, da ustvarimo podobno izkušnjo tudi za druge. Učitelj mora zmanjšati svojo SMA, da lahko nadzoruje in koordinira delo svojih rok in tako lahko ustvari za stranke natanko takšno izkušnjo, kot želi.

Pri svojem delu moramo osebam pokazati pot, da prično zopet čutiti. Smo ustvarjalci izkušnje za drugo osebo in želimo priti na drugo stran ogledala. Pri tem izstopamo iz avtoritativnega modela dela, ki vsiljuje naše znanje, modrost. Izhajamo iz brezpogojnega spoštovanja do strank, prvoosebne izkušnje in misli, da smo si vsi podobni, le da smo trenutno v nekoliko drugačnih/različnih situacijah.

Ustvariti želimo določene izkušnje/občutke svojim strankam, da ponovno začutijo svobodo in avtonomijo, učimo jih odkrivanja samih sebe – kaj so in kaj lahko naredijo, da postanejo drugačni, se preobrazijo.

Ravno občutki so tisto, iz česar izhaja vsa motivacija za delovanje.

Ne gre samo za to, da pomagamo ljudem odpraviti bolečine, ampak jih učimo, kako lahko vplivajo na svojo fiziologijo  in jo nadzorujejo. To je možno, ker gremo v smeri povezovanja uma in telesa ter boljšega občutenja.

Kot učitelji želimo doseči stopnjo, ko se pri manipulativnih tehnikah ne ukvarjamo več s tem, kako pritisniti, pod kakšnim kotom,… ko to presežemo, o tem več ne razmišljamo in smo samo v direktni komunikaciji s svojo stranko, za katero želimo, da občuti določene izkušnje.

Hanna v tekstu razglablja o besedi fair – pravičnost, ki opisuje tudi naše delo in delovanje.

V slovarju Oxford English Dictionary je beseda res opisana na različne načine, navedeni so posebni pomeni uporabe, česar pa ni v SSKJu. OED besedo fair opredeli kot: pošteno, dobro, lepo, pravično, zaželeno, ugledno, brez madežev, učinkovito, gladko, nenasilno, mirno, jasno, civilizirano vljudno,…

V konceptu pravičnosti je opis tega, kar skušamo ustvariti in je rezultat našega dela s strankami. Želimo, da se njihov življenjski proces prosto giblje, se odvija sam od sebe, je neoporečen, ni neučinkovit, poteka gladko in se dobro razvija. Gre torej za izboljšanje življenja ljudi (da gre vse gladko, lepo, učinkovito, brezhibne kakovosti),  kar je precej več, kot zgolj znebiti se bolečine.

Svojim strankam skušamo dati izkušnjo pravičnega in učinkovitega gibanja. Tako njihova življenja tečejo bolje, dlje, z manjšo porabo energije. Ker smo ljudje proces/ sistemi, ki potekajo v času, je najboljše, kar lahko storimo, da smo v pomoč pri spremembi sistema, da bo bolje deloval. Učimo, kako spremeniti živi sistem od možganov/zavesti navzven – na periferijo.

Če želimo biti v življenju uspešni, moramo biti prilagodljivi. Prilagodljiv pa si lahko le, če si sproščen in brez ovir ter imaš nadzor nad svojim življenjem.

Pogosto se dogaja, da zdravniki postavijo napačno diagnozo. Ne gre za njihovo neumnost in nesposobnost, ampak za drugačen pristop oziroma percepcijo. Hanna ocenjuje, da je 50% diagnoz napačnih. Ker gre zgolj za ugibanje na osnovi določenih simptomov.

Celostno opazovanje osebe, poznavanje njene življenjske zgodbe, njene zgodovine, poslušanje kaj in kako govori, kakšna je na izgled, kje je stisnjena, kaj ima morda močno poudarjeno,.. omogoča drugačen vpogled in dojemanje.

Kronično napete mišice na eni strani telesa, kot posledice poškodbe, padca, operacije; mišice zelene luči, ki jih je več kot 8x več kot mišic spredaj in so pri skoraj vseh odraslih od dvajsetega leta dalje, ali pa še prej, v pretiranem tonusu, mnogokrat povzročijo bolečine in razne simptome. Če tega ne dojemamo tako, ne vidimo realne slike. Na primer oseba, ki je stisnjena po desni strani, in bolj visi v to stran, bo imela kronično napete adduktorje na levi nogi in tam imam lahko bolečine in težave.

Običajno se problemi in patologija pojavljajo na eni strani telesa. Večina ljudi nima uravnotežene leve in desne strani. Hanna opisuje to kot posledico travm, so pa razlogi lahko tudi neprimerno izraženo moško vedenje pri ženskah in obratno žensko vedenje/delovanje pri moških. Zloraba funkcije, ki vodi do sprememb strukture. Ob tem lahko pomislimo na povečan in neprimeren vpliv matere ali očeta.

Zato je pomembno, da pri manipulaciji oziroma delu s stranko izberemo pravo stran.

Večja zategnjenost je na strani, ki je bila enkrat poškodovana. Takšna stisnjenost po eni strani telesa odločilno vpliva pri padcih, saj osebo potegne ravno v tej smeri. Zato ljudje vedno padajo na isto stran.

Jasmina Rome, učenka AEQ metode 4. stopnje 2/5

Preberite še: