Tadej Paščinski, Učitelj AEQ metode 2. stopnje – Razlike med 1. in 2. stopnjo AEQ metode

AEQ metoda nas postopoma popelje skozi proces odkrivanja neučinkovitega delovanja v našem življenju. To vključuje naše gibanje, vedenje izražanje, čustvovanje in mišlenje. Problem, ki je vsesplošno prisoten v modernem svetu je, da lahko hitro postanemo učinkoviti v izvajanju neučinkovitega. Ta trditev se zdi kontradiktorna, a je še kako resnična. Hiter način življenja, preveč opravil in dejanj ter neprimerna razmerja v naših družinah in skupnostih nam otežujejo napredek in urejanje naše učinkovitosti v neučinkovitem vedenju.

AEQ metoda prve stopnje nas uči osnove njenih zakonistosti, ukvarja se predvsem s telesnim stanjem in našim zavedanjem le tega. Uči nas kako aktivno spreminjati način delovanja našega živčnega sistema v katerem so šifrirani naši vzorci vedenja in izražanja. S pomočjo boljšega čutenja in razumevanja, ki ga pridobimo z AEQ metodo prve stopnje nam ta omogoča začetek analize našega življenja. Omogoča nam spoznavanje, kje v našem življenju smo učinkoviti v neučinkovitem, s pomočjo tega začnemo odkrivati senčne strani naše osebnosti in življenja kar pa je pogoj za urejanje in napredovanje.

Prva stopnja AEQ metode nas uči princip, ki pravi da je način in kvaliteta našega gibanja odvisen od načina in kvalitete našega čutenja, naše čutenje pa je odvisno od našega gibanja. To zanko se sprva učimo s pomočjo AEQ vaj prve stopnje, te pa nam omogočajo umestitev tega znanja in izkušenj v preostala področja našega življenja pa naj bo to šport ali poslovni svet.

S pomočjo teh lastnosti AEQ metode prve stopnje začnemo razumevati SMA od kje prihaja in zakaj je prisotna. Omogoča nam začetek odpravljanja SMA ustvarjanje novih vzorcev gibanja in vedenja.

AEQ metoda druge stopnje gre korak dlje in začne raziskovati predvsem čustveni del nas in naše osebnosti. Kaj to sploh pomeni? Danes prepogosto ne znamo, se bojimo in včasih ne smemo poglobljeno občutiti in izražati našega čustvenega stanja, za to obstaja veliko razlogov, a je vsem skupno to, da bi takšno početje preveč zanihalo barko naše družine in življenja, glede na pričakovanja in standarde naše družbe. Ob tem lahko pade veliko mask, tudi naša kar pa je za nekatere v krogu ljudi s katerimi imamo največ skupnega lahko zelo boleče. Prav iz teh razlogov tega raje ne počnemo in preživljamo življenje naprej, ki pa nas zaradi nemoči in mnogih laži utruja in izčrpava ter nam onemogoča biti tisto zaradi česar smo »tu«.

AEQ motoda druge stopnje se začenja ukvarjati s to problematiko. Vaje, ki se jih učimo na tej stopnji imajo drugačen namen in vlogo pri učenju AEQ metode. So manj prijetne in nam omogčajo prodreti globje v živčni sistem, s tem nam pomagajo ustvariti čustveno močnejšo izkušnjo iz katere se lahko veliko naučimo. Po končanem seminarji AEQ metode druge stopnje, iz mojih izkušenj pričnemo odkrivati spoznanja, ki močno zanihajo naš celoten obstoj, a s tem lahko pričnemo bolj korenito reformiranje našega delovanja in odnosov, ki nam največ pomenijo.

Večino jih pravi, pa zakaj bi »drozal« v takšne reči, pusti naj se življenje odvije kot ti je usojeno. Z AEQ metodo lahko hitro spoznaš, da tovrsto mišlenje, ki to ni, temveč je le plitko mnenje brez trdne podlage, lahko vodi v hudo entropične odnose tako do nas samih kot tudi z našimi bližnjimi. Učimo se, kako lahko z razumevanjem dinamike naših sedanjih in preteklih odnosov ter čustev, ki te odnose vedno spremljajo, začnemo spreminjati našo učinkovitost v neučinkovitem. To pa je po mojem mnenju ena izmed glavnih sestavin izpopolnjenega življenja.

Tadej Paščinski, Učitelj AEQ metode 2. stopnje

Preberite še:

AEQ metoda nas postopoma popelje skozi proces odkrivanja neučinkovitega delovanja v našem življenju. To vključuje naše gibanje, vedenje izražanje, čustvovanje in mišlenje. Problem, ki je vsesplošno prisoten v modernem svetu...