Mnenje o AEQ dihanju® 2. stopnje, Gorazd Ažman

Lani konec leta sem se udeležil 60 dnevnega programa dihanja, iskreno zapisano predvsem zato, ker je bil to tudi pogoj za sodelovanje na Seminarju AEQ dihanja 2. stopnje. Že sodelovanje na programu je v meni sprožilo močne spremembe in me še bolj motiviralo za sodelovanje na Seminarju. Danes, dva tedna po Seminarju, veliko bolj razumem kako pomembno je na uspešno izvedbo Seminarja vplivalo predhodno sodelovanje vseh učencev na programu. Proces izobraževanja se je začel že tekom programa, hkrati pa pripomogel k naši pripravi na zelo zahteven pet dnevni Seminar.

Z dvotedensko distanco tudi bolje razumem, kako pomemben je odnos, ki ga ima Učitelj Aleš Ernst vzpostavljenega z učenci. Ta je bil predpogoj, da je bilo od prvega dne med učenci in učiteljem vzpostavljeno zaupanje. Je namreč plod večletnega dela in učenja. Tako vzpostavljeno zaupanje je omogočilo, da se je zaupanje hitreje vzpostavilo tudi med udeleženci seminarja, ki se pred tem nismo poznali. Tako vzpostavljeno okolje in odnosi so nam omogočili seči globje in se odkritejše pogovarjati ter deliti medsebojne izkušnje in spoznanja.

Oboje je bilo po moji oceni ključno, da smo bili tekom Seminarja lahko vsi izpostavljeni močnim spoznanjem svojih preteklih dogodkov, njihovih izidov in vplivov na naša življenja. To ni bila enosmerna cesta, temveč je izmenjava spoznanj stalno potekala v obeh smereh. Učitelj Aleš Ernst je večkrat skozi lasten primer in vzor izkazal, kako se tudi težka spoznanja urejuje čustveno zrelo in kako pomembno to pripomore k urejanju medsebojnih odnosov. Na seminarju smo tako poleg lastnih spoznanj močno poglobili tudi medsebojne odnose in si omogočili učinkovitejše nadaljevanje učenja. Samo skozi lasten napredek in povečevanje čustvene zrelosti lahko takšno znanje ustrezno predajamo naprej tudi sami.

Ob tem so nam močna, a zaradi višje čustvene zrelosti kontrolirana, čustva omogočila, da so se nam izkušnje in znanje jasneje in krepkeje vtisnila v spomin. Hkrati je Učitelj ves čas primerno razporejal svojo pozornost med delom s skupino in pozornost usmerjal do posameznikov, ki so pri posamezni tematiki potrebovali več osebne izkušnje. S tem je bil stalno prisoten občutek, da je proces učenja kontroliran in hitrost prilagojena vsakemu članu. S tem smo kot skupina lahko napredovali bistveno hitreje in si pridobili več izkušenj.

Pripraviti Seminar s povsem novo vsebino je zahtevno in napisati učbenik prav tako. Ta seminar pa je bil hkrati izpeljan v stalni interakciji z udeleženci ob ohranjanju visoke pripravljenosti in zmožnosti za učenje vseh. Vsebine so bile podane tako, kot jih je smiselno uporabljati pri povečevanju lastne čustvene zrelosti in kasneje pri učenju teh vsebin – prepletene, soodvisne in enakovredne. Na podlagi dosedanjih izkušen z zahtevnimi izobraževanji menim, da le tak način podajanja znanja omogoča ohranjanje visoke pozornosti vseh učencev tekom petih dni izobraževanja. Nismo zgolj poslušali, temveč tudi slišali in bili postavljeni v situacijo, da smo slišano razumeli in občutili. Marsikaj takšnega, kar bi bilo precej lažje preslišati. A prav jasna razlaga, kako pomembno je slišati in izkusiti resnico, če želimo spremeniti prave stvari in živeti učinkovitejše, je bila pomembna, da smo ohranjali prisotnost s celo somo.

Le tako pripravljeni smo šli lahko v svet. Prav v tem delu še toliko bolj cenim vse, česar sem bi deležen zadnji teden maja v Brežicah. Izobraževanje in nabiranje izkušenj se je z zaključkom Seminarja v resnici začelo. Bo bolj postopno, manj intenzivno, a še vedno zahtevno. Spoznanja in izkušnje, ki smo jih dobili, zaupanje vase česa smo zmožni, nam bodo pomagali na nadaljnji poti učenja. Sam v tednih po Seminarju veliko jasneje čutim, kako sem pri vseh vrstah dela pretiraval. Prej zaznam, da sem utrujen in potreben počitka. Hkrati bolje zaznavam, kaj se dogaja znotraj mene in v moji okolici ter kako nanjo vplivam. Precej več informacij, s katerimi še ne znam v celoti živeti mi je vedno pogosteje v pomoč, me občasno upočasni ter kdaj pa kdaj ujezi. Prav slednje bi še pred časom predstavljalo moj glavni način delovanja, sedaj pa bolje razumem, da mi bo omogočilo učinkoviteje delovati in vzpostavljati ter ohranjati odnose kot si jih želim.

Gorazd Ažman, Učitelj AEQ dihanja 2. stopnje

Preberite še: