Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje, Uroš Petan

Seminar 2 stopnje ni le nadgradnja 1 stopnje. Poleg logične/pričakovane nadgradnje fizičnega-gibalnega dela metode – učenje novih vaj in sklopov vaj za odpravo specifičnih bolezni/bolečin, seznani udeležence z najpomembnejšo povezavo med zavednim delom uma, nezavednim delom uma, membrano, čustvi,…. te povezave so ključni manjkajoči del uradne medicine pri obravnavi mnogih pacientov. Psihiatrija se ukvarja le z “glavo”; ortopedija in fizioterapija le s telesom; AEQ pa z obojim in zato lahko zelo uspešno sanira kronična obolenja, ki so za psihiatrijo, ortopedijo in fizioterapijo večinoma nerešljive uganke. AEQ metoda vleče niti iz mnogoterih znanstvenih smeri in jih vrhunsko potrdi ter poveže v zelo smiselno/uporabno celoto.

Seminar 2 stopnje zelo jasno in logično poda orodja za konkretne razlage vzrokov bolečin/bolezni/gibalnih omejitev ter navodila kako jih trajno odpraviti ali vsaj omiliti. Globina znanja in razumevanja povezav med sposobnostjo dobrega čutenja muskulatuire ter dobre medmišične koordinacije/usklajenosti ki se v primeru izboljšanja (rednega kvalitetnega izvajanja vaj) obojega prenaša na mnoga za človeka zelo pomembna področja bivanja je skoraj neskončna. Udeležence zelo jasno seznani z dejstvom, da brez lastnega angažmaja ne gre pričakovati dobrega razumevanja in posledično dobrega opravljanja dela kot učitelja AEQ metode.

Seminar je odlično organiziran; gostoljubje, pogostitev in splošno vzdušje so na enako visokem nivoju kot metoda sama – vrhunskem!

Zame osebno je ves čas, energija, pozornost in denar ki sem jih namenil AEQ izobraževanju zelo dobra investicija. Izboljšalo se mi je osebno življenje (počutje, zdravje, odnosi, učinkovitost, telesne sposobnosti,…) in uspešnost pri opravljanju dela.

Uroš Petan, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 2. stopnje

Preberite še: