Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje, Tjaša Garin

Vsakemu, ki je že prišel v stik z AEQ metodo, naj si bo preko delavnice ali aktivne terapije in je občutil razliko stanja v telesu po AEQ vajah, priporočam, da se udeleži seminarja za učitelja. Če ste se po prvi delavnici in začetnem učenju AEQ vaj še mučili z odporom do rednega učenja vaj, vam po prvi stopnji seminarja to dejstvo sploh ne bo več vprašanje.

Izobraževanje za 1. stopnjo učitelja AEQ metode vam da razlago kroničnega stanja v družbi, razlago zakaj je do tega prišlo, razumevanje, kam nas ta način in hitrost življenja pelje. In kako se tako stanje odraža na posamezniku in njegovem telesu. Celotna teorija pa sloni na treh osnovnih fizikalnih zakonih ( 1. zakon termodinamike, 2. zakon termodinamike, 3. Newtonov zakon) skozi katere spoznaš, da naš obstoj in stanje v telesu definira fizika. Če tega dejstva ne upoštevamo, nas le-ta zopet po lastnem zakonu entropije (2. zakon termodinamike) samo še hitreje pripelje do skrajnega stanja, do katerega imamo ljudje veliko stigmo, strah in upor (smrt).

Na seminarju 1 v nadaljevanju spoznate 11 osnovnih AEQ somatskih vaj, ki vam daje odlično podlago, tako za raziskovanje lastnega telesa, kot tudi učenje le-teh na strankah. S pozornostjo in časom, ki ga skozi vaje namenjate svojemu telesu, v sebi prepoznate lastne napačne vzorce delovanja, kot tudi neželene reakcije na spremembe v vaši okolici. S tem si dvignete zavedanje lastnega telesa in občutkov, in s tem moč, da na to lahko s spremembo gibanja po lastni presoji in hitrosti vplivate. S časom razvijete več občutka za lastno telo in posledično tudi več občutka za svoje življenje in sprejemanje pravih odločitev na podlagi bolj realnih občutkov iz telesa. Bolj, ko živite v stiku s svojim telesom (in samim sabo), bolj vam lastno telo vrača s hvaležnostjo – manj vnetij, manj glavobolov, manj kilogramov, manj kroničnih bolečin nasploh in negativnih posledic napačnega načina življenja……

Seminar stopnje 2 je logično nadaljevanje, potem, ko ste skozi stopnjo 1 prepoznali, na kakšen način živite (v iluziji, ali depresiji) in ste skozi vaje že spremenili odnos do lastnega telesa in postopoma začeli spreminjati način življenja. Potem, ko ste na lastni izkušnji v dobrem letu intenzivnega raziskovanja lastnih telesnih občutkov in razumevanja teorije skozi tedenske pisne obnove iz učbenika očitno spremenili svoj vsak dan. Na stopnji 2 dobite novo, bolj globoko razlago vzrokov za kronično stanje v telesu (vpliv neizraženih in potlačenih čustev na telo, vpliv zgodnjega otroštva, vpliv medosebnih odnosov, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, itd.).

Na seminarju 2 v nadaljevanju spoznate 12 nadgrajenih vaj, ki vam dajejo osnovo za še bolj globoko raziskovanje lastnega telesa, in razumevanje vpliva lastne preteklosti na stanje v katerem ste. Vsaka vaja vam da vpogled v princip realnosti, vsaka vaja vam da več občutka za to, kar je prav in ne samo to kar je »fajn« (besedi prav in fajn se nanašata na besedišče Vesne Vuk Godina in na njeno definicijo funkcionalno neodraslih ljudi).

Ustavite se. In najprej opazite. Kako ste?

Če lahko to opazite, potem občutite. Kaj občutite? Bolečino, vnetje morda bolezen ali sproščeno, zdravo telo?

Večkrat, ko si boste to dovolili, lažje si boste odgovorili zakaj ste, tako kot ste.
Kje ste oz. kam vas je dosedanji način pripeljal? Kdo ste v vsem tem času postali? In kam vas ta pot pelje? Kaj lahko naredite, spremenite? In kdaj bo to? Zdaj.

Vse kar vidimo okrog sebe je fizika. Je najbolj temeljna znanstvena veda in verjetno najstarejša veda o naravi (vir Wikipedia). Vse kar vidimo okrog sebe določajo fizikalni zakoni. Zakaj hiša stoji? Zakaj je posijalo sonce? Zakaj reka teče? Pravo vesolje pa se začne znotraj nas.

Tjaša Garin, Ljubljana, Učitelj AEQ metode 2. stopnje

Preberite še:

Vsakemu, ki je že prišel v stik z AEQ metodo, naj si bo preko delavnice ali aktivne terapije in je občutil razliko stanja v telesu po AEQ vajah, priporočam, da se udeleži seminarja za učitelja. Če ste se po prvi delavnici in začetnem učenju AEQ vaj še mučili z odporom...