Sprememba strukture in funkcije zavesti, podzavesti in telesa

Učenje AEQ metode s hkratnim delovanjem na telo in zavest omogoča resnično spremembo podzavesti, če je ta proces, ki je vse prej kot lahek in hiter, oseba pripravljena izvesti, kot je treba. Ta sprememba vpliva na obliko spirale in omogoči spremembo delovanja, ki je pogoj za drugačno stanje (Definicija norosti: Delati vedno znova iste stvari in pričakovati drugačne rezultate; A. Einstein). Tu se običajno pojavi upor podzavesti, ki sprememb na telesni in podzavestni ravni ne omogoča zlahka. Kot kontrast pa se zavest zlahka in kar naprej spreminja. Kontrast v istem sistemu je nujen za dvig učinkovitosti sistema, a le če je med kontrastoma dovolj povezav in medsebojnega dialoga, ki spodbuja urejenost in učinkovitost obeh strani.

Continue ReadingSprememba strukture in funkcije zavesti, podzavesti in telesa

Več kot vložimo časa in pozornosti, manj je potrebno vložiti energije. Manj kot vložimo časa in pozornosti, več moramo vložiti energije.

Vse tri količine so medsebojno odvisne in manj kot je ene, več je potrebno vložiti druge ali tretje. Močan vpliv na razmerja med njimi pa ima znanje in gibalna inteligenca.…

Continue ReadingVeč kot vložimo časa in pozornosti, manj je potrebno vložiti energije. Manj kot vložimo časa in pozornosti, več moramo vložiti energije.

Celovitnost in zavestnost

Človek brez zavesti bi bil kot robot: popoln v svojem gibanju, niti giba preveč ali premalo ne bi napravil v brezpogojni usmerjenosti k cilju. Bil bi brez čustev in občutkov, skrbno zaščiten pred bolečino. A ker človek ni stroj, je prav, da se tej svoji zavestnosti skrbno posveča. Zavedati se sebe nam je prirojeno in nam omogoča odločati se in izbirati. Bolj svobodni smo v telesu in duhu, lažje usmerjamo svoje življenje, medtem ko nas ignoranca naredi ujetnike začaranega kroga težav in bolezni. Naš organizem je kompleksen in spreminjajoč se sistem, zato nas nenehno sili, da negujemo njegovo celovitost: da se ga v polnosti zavedamo in skušamo napredovati na vseh nivojih bivanja. Človekova zavest je tista, ki omogoči, da so vsi deli sistema učinkoviti in kooperativni. Zavedanje samega sebe je tisto, kar omogoča začutiti pomanjkljivosti v delovanju tega našega sistema, le nenehno učenje nas ubrani, da bi ne klonili pred težavami.

Continue ReadingCelovitnost in zavestnost

Telo in podzavest

Telo in podzavest imata nalogo, da stanje čeprav navidezne homeostaze (proces, ki omogoča, da se fiziološki procesi in telesna zgradba organizma kljub večjim spremembam v okolici ne spreminjajo bistveno) kronično vzdržujeta. Predvsem zato, ker smo se kot otroci morali prilagoditi homeostazi družine, četudi je bila ta samo navidezna zaradi SMA pri obeh starših, ki sta resničnost dojemala prek SMA popačenosti in podzavestno sledila tradiciji, čeprav jima je zavest omogočala spremembe, ki so bile večje in hitrejše kot kadar koli prej v človeški zgodovini. Kronične bolečine in bolezni so torej posledica nemoči zavesti, da vpliva na telo in podzavest in ju spreminja, ko telo in podzavest ne omogočata primerne resnične stabilnosti homeostaze in s SMA omogočata navidezno ravnovesje. Telesno pa kronična stanja jasno kažejo, da nekaj že dolgo ni, kot bi moralo biti.

Continue ReadingTelo in podzavest

Celostna sprememba

Če želimo spremeniti sebe celostno – govorimo tako o zavesti, telesu kot o podzavesti –, potrebujemo čas in energijo. Če teh dveh komponent nimamo ali pa se jima odpovemo zaradi različnih, bolj ali manj pametnih ali opravičenih razlogov, ne moremo spreminjati svoje podzavesti in s tem ne moremo vplivati na krožnico. Se pravi, če hočemo spreminjati svojo prihodnost, potrebujemo čas in energijo. Podzavest je ustvarjena, da ohranja red, čeprav je ta zdaj neučinkovit, nas poskuša na različne, včasih zelo navihane in pretkane načine odvrniti od tega, da bi imeli dovolj časa in dovolj energije za to. Predvsem zato, ker je s tradicijo nastavljena na odpor do sprememb vedenja, ki bi lahko privedlo do upora okolice, ki se ne želi ali ne more spremeniti, in ogrožanja okolja do nas, kar se je v resnici tudi zgodilo v otroštvu. Takrat smo bili nebogljeni, odvisni in smo dejansko imeli le nekaj možnosti – umreti,  biti zapuščeni ali pa se prilagoditi.

Continue ReadingCelostna sprememba
Read more about the article Boriti se proti bolečini prinese le še več bolečine
Woman gets rid of pain and remove the problem . Sends a paper abstract airplane with the word Pain.

Boriti se proti bolečini prinese le še več bolečine

Le vztrajno, zavestno, pozorno in radovedno raziskovanje in iskanje lažjega načina izvajanja giba in učinkovito izražanje čustev bolečino odpravi in spremeni mišljenje. Čutno motorična amnezija in primanjkovanje časa prisilita...

Continue ReadingBoriti se proti bolečini prinese le še več bolečine