Erik Mlinar, Učitelj AEQ metode 2. stopnje – Modeli razmišljanja

Zavest je potrebno spodbujati k razmišljanju, saj je to njen namen in osnovna funkcija. Razmišljanje nas lahko privede do kreativnih rezultatov in dosežkov. Brez tega samo plujemo s tokom in smo prepuščeni na milost in nemilost naših podzavestnih vzorcev. Večkrat rečemo, da razmišljamo in delujemo znotraj posameznih okvirjev. To pomeni, da se že vnaprej omejimo in ne znamo preseči teh okvirjev in navideznih meja.

Ravno zato je pomembno, da razmišljamo tudi zunaj teh okvirjev. Pri tem nam pomagajo različni modeli razmišljanja, ki pojasnijo kako nekaj deluje. Model razmišljanja je koncept, okvir ali pogled na svet, ki ga imamo v mislih. Pomembno je, da znamo različne modele razmišljanja kombinirati in jih kreativno uporabljati. Ni za vsako situacijo primeren enak model razmišljanja. Pač pa moramo imeti zrelost, da smo sposobni v različnih razmerah odločiti se za pravi model razmišljanja. Veliko ljudi deluje le po nekaj modelih razmišljanja, ki jim morda na enem področju prinesejo uspeh, medtem ko so za neko drugo področje povsem neprimerni.

Modeli razmišljanja vodijo našo percepcijo in vedenje. So naše orodje za razmišljanje, ki ga uporabimo za razumevanje življenja, sprejemanje odločitev in reševanje problemov. Več modelov razmišljanja poznamo, več različnih pogledov na situacijo imamo in jih lahko kombiniramo. Tako nobena teorija ali resnica ni zacementirana, ampak je odvisna od njene uporabnosti. Sprejemanje boljših in pametnejših odločitev je posledica. Zato je za jasno, da je za učinkovito in racionalno razmišljanje pomembno razvijanje širšega mentalnega modela.

Izbira modela razmišljanja je instinktivna iz naše podzavesti. Vsak ima svoje najljubše po katerih deluje večino časa, ne glede na okoliščine. Če želimo spremeniti rezultate in posledice našega delovanja, moramo širiti globino in raznovrstnost modelov razmišljanja. Tako spreminjano tudi našo podzavest in instinktivno uporabo posameznega modela razmišljanja. To nam pomaga, da se izognemo pasti ozkoglednosti, ki je značilna za strokovnjake na posameznih področjih. Le ti namreč obvladujejo specifično strokovno področje in tam dosegajo vrhunske rezultate. Težava pa nastane ker enak model razmišljanja uporabljajo tudi za druga področja življenja, kar jih pogosto privede v propad. Radi rečemo, da » z ritjo podrejo kar z rokami naredijo.«

Težava strokovnjakov je običajno, da ne vidijo celotne slike. Vsak posamezni model razmišljanja ima le en pogled na svet in situacijo. Izzivi, s katerimi se soočamo v življenju, ne morejo biti pojasnjeni le z enim modelom. Bolj ozek nabor miselnih naborov imamo, bolj omejen potencial za iskanje rešitev imamo. Da lahko sprostimo ves svoj potencial, pa moramo spoznavati, sprejemati in uporabljati veliko različnih modelov razmišljanja, kar nam potem omogoči pot do visoke učinkovitosti.

Za čim bolj celosten in razločen pogled na celotno sliko, moramo nenehno nadgrajevati svoje znanje. Branje knjig iz različnih področij, spremljanje in analiziranje uspešnih ljudi, preučevanje nam še nepoznanih panog, ter razmišljanje o praktični uporabi vsega našteta. S tem razvijamo nove rešitve in nova spoznanja. Poveča se polje delovanja zavesti, spoznanja in zavedanja. Več virov informacij imamo, bolj nam je jasna slika celote in večje rezultate lahko dosežemo.

Tudi največji svetovni misleci so običajno široke zavesti. Razvijajo prilagodljivo znanje in znajo preiti iz enega modela razmišljanja v drugega. Izogibajo se uokvirjanju, ki ga običajno prakticirajo šolski sistemi. Pomembno je učenje in povezovanje novih modelov. Kreativnost in inovativnost se večata s kombiniranjem različnih idej. Tako uspešna podjetja investirajo veliko denarja v sestavo primernih teamov, ki so kombinirani iz strokovnjakov različnih področij in značajev. Ta kombinacija celote potem lahko da tudi nadpovprečne rezultate in iznajdbe. Če imamo sami težave pri kombiniranju modelov, si lahko omislimo svojo svetovalno skupino. Naredimo si imaginarno skupino strokovnjakov in se vprašamo kaj bi v določenimi situaciji naredil vsak od njih. Ko imamo vse poglede, jih kombiniramo v celoto po naših zmožnostih in dobimo nadpovprečen kreativen rezultat.

AEQ model razmišljanja je zelo specifičen. Omogoča rast širine in zavesti. Vključuje širok spekter znanj s področja fizike, kvantne fizike, biologije, astronomije, kineziologije, nevrologije, medicine, filozofije, psihologije, s področja gibanja telesa (aikido, tai chi, judo),…. Omogoča širok temelj znanja, na katerem se lahko zgradi stabilna piramida. Omogoča razumevanje stanj s katerimi se srečujemo. Daje širino pogleda ter učinkovito in hitro možnost presoje in filtriranje informacij iz okolja.

Izvajanje gibov ob katerih čutimo entropijo in sintropijo, nam omogoča učinkovit prenos znanja in razumevanja v dojemanje in praktično uporabo tega modela razmišljanja pri sprejemanju odločitev, ki definirajo rezultate našega življenja. Celosten pristop omogoča reševanje tako mišično skeletnih težav kot težav v življenju nasploh. Razvijanje in širjenje novih modelov razmišljanja omogoča široko in vsestransko uporabnost za odpravo težav in doseganje rezultatov.

S širitvijo modelov razmišljanja zaposlimo zavest in ji omogočimo povezovanje s telesom, v katerem so vtisnjena prepričanja in mišljenja. Okviri in koncepti, ki jih imamo v sebi, omogočajo percepcijo in razumevanje kako nekaj deluje. S širitvijo modelov razmišljanja si širimo obzorje in imamo več perspektiv pogleda na svet. Večja kot je uporabnost širitve modelov, pametnejše in boljše odločitve sprejemamo. To pa nam omogoča kvalitetnejše življenje z manj bolečin in več užitka.

Erik Mlinar, učitelj AEQ metode 2. stopnje, učitelj AEQ dihanja 2. stopnje

Preberite še:

Zavest je potrebno spodbujati k razmišljanju, saj je to njen namen in osnovna funkcija. Razmišljanje nas lahko privede do kreativnih rezultatov in dosežkov. Brez tega samo plujemo s tokom in smo prepuščeni na milost in nemilost naših podzavestnih vzorcev. Večkrat...