Čuječnost in AEQ metoda

Dvig samozavedanja in nadzora nad svojim gibanjem in vedenjem, ki je temelj AEQ metode ima veliko skupnega z čuječnostjo in meditacijo. Dejansko gre pri AEQ za celosten coaching, kjer je izhodišče (tako pogosto pozabljeno) telo….

Podobnost pa vključuje tudi razliko. Med tem, ko je pri čuječnosti poudarek na opazovanju in zaznavanju misli in čustev, v katere se ne vmešavamo in jih ne poskušamo spreminjati, je pri AEQ metodi poudarek, da se na misli in čustva, ki jih vedno bolje zaznavamo in razumemo, odzivamo in odzive nanje zavestno spreminjamo v primernejše in potrebne za drugačen odnos do sebe in okolja, v katerem živimo in delamo.

Preberite še:

Dvig samozavedanja in nadzora nad svojim gibanjem in vedenjem, ki je temelj AEQ metode ima veliko skupnega z čuječnostjo in meditacijo. Dejansko gre pri AEQ za celosten coaching, kjer je izhodišče (tako pogosto pozabljeno) telo....