Bistvo AEQ pristopa je v celostnem spreminjanju vedenja in s tem življenja

Bolj globoko, kot razumemo vlogo aktivnih čustev in vlogo kinetične energije, ki jo lahko skozi roki in obraz izražamo v okolje in z njo vplivamo na druge ljudi ali pa na okolje kot tako, bolj se zavedamo pomembnosti in odgovornosti svojega vpliva. To vodi v potrebo in dolžnost določiti  in sprejeti, kateri odnosi so tisti, kjer imamo previsoko čustveno neučinkovitost. To prepoznamo v odnosih, ki nas kronično motijo, delajo nesrečne in čutimo, da smo v neravnovesju, ki se ga lahko tudi zavedamo, a ne moremo doseči trajno pozitivno spremembo. Skozi razumljeno na AEQ programu in občuteno skozi izvajanje AEQ vaj, ki so sestavni del programa, lahko vedno bolj spremljamo in spreminjamo svoje vedenje v dolgoročno učinkovitejšega na področjih, ki se jih zaradi naučenega in občutenega v programu upamo določiti kot kronično neurejena.

Zaradi zmanjšane senzorno-motorne iluzije, kar je tudi glavni namen izvajanja AEQ vaj in AEQ pristopa, bomo lahko prej opazili, da se na določeno čustveno stanje, v katerem smo, oziroma na določene odnose, v katerih smo, odzovemo z neprimernimi telesnimi napetostmi in stanji. To pomeni, da preveč močno zakrčimo določene dele telesa, spremenimo dihanje, napnemo na primer prsne mišice, zategnemo vrat ali izgubimo sposobnost, da imamo sproščeno čeljust. Zaradi boljše povezanosti telesa in zavesti ter večjega poguma čutiti tudi tisto, kar nam je bilo prej prezahtevno, bomo ugotovili, v katerih delih življenja podzavestni vzorci vplivajo na naše odločitve in dejanja, na način, ki za nas dejansko ni ugoden oziroma konstruktiven. Vendar je ta takšen, kot smo bili naučeni v preteklosti ali pa smo te vzorce, kako se odzvati v določenih okoliščinah, enostavno podedovali. Čeprav danes ali pa morda tudi že takrat, ko smo jih podedovali, niso bili več primerni. To je še posebej pogosto v partnerskih odnosih, ki pa so hkrati osnova zmožnosti biti učinkovit v reševanju problemov in dokončen v njihovem urejanju, saj sta za to potreba oba pristopa tako ženski kot moški. Če je njun odnos neprimeren, je tudi učinkovitost in trajnost reševanja problemov neprimerna in vodi v kronične težave tako posameznika v partnerskem odnosu kot odnosa do partnerja in okolice. Neučinkovitost pa vodi v izčrpanost, izgorelost, apatijo, depresijo in odtujitev od realnih tal ter pobeg v iluzijo, kjer iščemo začasno rešitev, ki nas vedno več stane. Zaradi tiščanja glave v pesek, ki je še edini mogoč pristop pa najbolj trpijo otroci, ki se tako razvijejo v nove odrasle osebe s še močnejšo senzorno motorno iluzijo in odtujenost od sebe in realnosti, kar onemogoča primeren pristop in učinkovitost reševanja problemov, ki vodi v anhedonijo in kronične težave, ki jih je vedno težje blažiti in od njih bežati. Vrč gre po vodo, dokler se ne razbije in lahko jasno vidimo, da je razbiti h vrčev vedno več in da jih običajni pristopi njihovega krpanja ne morejo več sestaviti nazaj.

To lahko vodi v depresijo kjer izgubimo občutek, da je sploh še za kaj vredno živeti. Depresija nam omogoči, da čutimo manj in tako pobegnemo pred za našo raven čustvene zrelosti prezahtevno realnost. Torej je smiselno uporabiti pristop, ki omogoča dvigniti celostno čustveno zrelost se zavedati svoje unikatnosti in potrebe, da jo enakovredno povežemo z unikatnostjo tistih, ki nas dopolnjujejo in spoštujejo. Tako ni čudno, da je raziskava o občutkih tesnobe, depresije, osamljenosti in občutka nesmiselnosti življenja pokazala da so ti občutki in stanja 5-8-krat višji kot leta 1930. To nam mora zelo zelo skrbet in spodbuditi, da sprejmemo odločitev in vložimo čas ter pozornost v celostno spremembo saj je to, kako smo sedaj očitno neustrezno.

Namen AEQ spletnih programov je, da ob primernem vodenju, pri vsakodnevnem stiku, nadzoru in podpori primerno dovolj celostno čustveno zrelega AEQ učitelja lažje začutimo stvari v svojem telesu, ki jih prej nismo. Postopoma si vedno bolj upamo soočiti s tem, da imamo v telesu senzorno-motorno amnezijo in živimo pod vplivom senzorno motorne iluzije ter razumemo, zakaj smo jo sploh razvili in kaj vse nam jemlje in onemogoča. Tako si zaradi vpliva in zgleda AEQ učitelja, ki je v tem istem procesu pred nami upamo zmanjšati senzorno-motorno amnezijo, kar pa ni lahka naloga, saj odkriva boleče posledice življenja v senzorno motorni iluziji. Ko gremo v zmanjševanje senzorno-motorne amnezije dejansko, začnemo, iz telesa dobivati vedno več občutkov, spominov in senzacij, ki smo jih v preteklosti tja potisnili zaradi tega, ker jih nismo smeli čutiti ali izraziti ter delovati za dosego manj toksičnega okolja. Saj to lahko in tudi moramo, da bo dolgoročno bolje nam in drugim, ki nam nekaj pomenijo.

Preberite še:

Če kot otroci (ali tudi kasneje) opazimo, da nas neka oseba, od katere smo odvisni, ne gleda z najlepšim ali odobravajočim pogledom oziroma ima ta oseba morda celo podzavestno izjemno sovražen pogled, potem poskušamo...