Če si uravnovešen

Ko se dva nasprotno neuravnovešena sistema združita v en sistem, dobimo uravnovešen sistem, ki začasno ne krši zakona o ravnovesju. Zato je dvema lažje skupaj, če sta si ravno nasprotno neuravnovešena. Seveda pa to ni enako, kot če je ena sama oseba uravnovešena, saj je povezanost med dvema somama manjša, kot je lahko znotraj ene some. Tako kot bi se združili skupaj osebi, kjer ima ena samo levo roko, druga pa samo desno roko, in bi jima bilo življenje lažje, ker imata obe roki. Usklajenost med njima ne bi bila enaka kot znotraj osebe, ki ima obe roki, a bi bilo vendarle bolje, kot imeti le eno roko.

Če si uravnovešen, potem ljubiš to osebo, ker te dopolnjuje. Ne za to, ker jo potrebuješ, ampak ker jo želiš imeti ob sebi, in to je ljubezen. Če želiš ljubiti drugega, potem moraš najprej ljubiti sebe. Če so te starši ljubili brez pogojev ali motivov in imeli sami primerno čustveno zrelost, ki so jo dvigovali primerno dvigovanju kompleksnosti življenja, je to dobra popotnica. A na žalost je tega zelo malo.

Danes je večina ljubezni izpeljane iz »rabim te«. In si rečeš: »Rabim te je enako kot ljubim te.« Ampak princesa rabi viteza, da se reši pred zmajem, kar ne pomeni, da ga ljubi, temveč ga mora ljubiti, ker jo je rešil. Postaja jasno, da če začneš odnos, ker nekoga potrebuješ in ga zato ljubiš, ustvariš neučinkovit odnos, ker ne temelji na ljubezni, temveč na potrebi. In če temelji na potrebi, potem je logično, da se eden počuti odvisnega od drugega. In bolj ko se počutiš odvisnega od nekoga, začneš tisto, od česar si odvisen, sovražiti, saj te spravlja v nemoč. Če pa si nemočen, razviješ sovraštvo. In potem začneš osebo, ki te je rešila iz zmajeve votline ali te je rešila pred očetom in mamo, čez nekaj let sovražiti, ker si nemočen pred njo, ker nimaš dovolj visoke čustvene zrelosti, da bi lahko bil samostojen. To osebo potrebuješ, da te uravnoteži, ona pa potrebuje tebe in postopoma začneta sovražiti drug drugega. Tak odnos, ki pa temelji na sovraštvu, mora razpasti, ker je sovraštvo energija za razpadanje, ki omogoča razkroj, ločitev in entropijo. Morate pa ločiti med sovraštvom in jezo.

Aleš Ernst, avtor AEQ metode in avtor AEQ dihanja

Na programu za dvig čustvene zrelosti podrobno razlagam povezave in vzroke za neželene odnose in nemoč v njih, ter učim vaje, ki omogočijo postopno celostno spremembo, potrebno za drugačno življenje.

Preberite še:

Pomembno je, da sprejmemo obstoj več ravni homeostaze. V grobem lahko delujemo na ravni osnovne homeostaze, ki nam omogoča preživetje, ali na višjih ravneh homeostaze (sintropije), ki nam omogoča živeti.