Pogost razlog za izčrpanost

Nizka življenjska energija je pogosta pri osebah z nevrotičnim odnosom do dela ali gibanja (šport). Sprostitev mišic ni mogoča, saj se oseba niti ne zaveda, da so mišice napete zaradi slabše sposobnosti zaznavnja stanja v membrani. Nizka življenjska energija tudi zniža moč senzacij iz membrane, poveča raven SMA, zniža pa se tudi zmožnost opazovanja ega. Kar je logična posledica potrebe potlačenja občutkov in čustev iz obdobja, ko smo bili nemočni in nebogljeni, ali pa dejstva, da ne smemo popustiti ali si priznati, da ne zmoremo.

Ta soodvisnost je pomemben del učenja AEQ metode, učitelj naj bi se ga pri delu s stranko dobro zavedal. Kajti če je stranka pogosto utrujena in izčrpana, se ne more sprostiti ne glede na to, ali dela vaje ali ne. Zato ji je potrebno večkrat razložiti, da je za uspešno uporabo metode AEQ nujno potrebno zagotoviti višek časa in energije, da bi se lahko učila. Saj metoda, ki uči, kako povečati sproščenost in zmanjšati povprečen mišični tonus, ne more delovati, če ni zagotovljenega osnovnega pogoja za mišično sprostitev – višek življenjske energije in boljša uravnoteženost med polnjenjem in praznjenjem.

Vsakdo lahko razume, da je pametno zmanjšati vsakodnevne obremenitve in pritiske, če se želi primerno pripraviti na pomemben izpit. Tako stanje težje razumejo tisti z dolgoletno SMA, nezmožni so zaznavanja realnega stanja mišičnega tonusa. Navsezadnje na tem temeljijo življenjske navade in odnosi do okolice ter obratno. Tega se ne da spremeniti čez noč. Tudi večanje zavedanja trenutnega stanja s pomočjo metode AEQ še ni zagotovilo, da bo oseba spremenila svoje življenje, pogosto ga niti ne more.

Stranka se boji sprostiti se in zmehčati, saj lahko edino napeta obdrži bodisi nadzor bodisi odnos ter izpolni pričakovanja okolice (ki jih oseba običajno ustvari z egom). V takih primerih je še posebej pomembno, da ji učitelj AEQ metode razumljivo razlaga fizikalne zakonitosti in zakaj jih nihče ne more kršiti v nedogled. Pri tem je pomembno dobro razumevanje vsebine poglavij Valovanje življenske energije in Pomen prepoznavanja stanja avtonomnega živčnega sistema za primerno učenje vaj.

Ko je oseba preutrujena in njena energija nizka, se zlahka razdraži, podobno kot manično-depresivna oseba, katere hipervzburjenost in hiperaktivnost napovedujeta pojav depresije. Najjasnejši primer tega stanja je otrokova nemirnost – čeprav je utrujen, ne more zaspati. To spravlja starše v obup, če nanj kričijo ali ga celo stresajo, se odzove s strahom in solzami, na kar se starši odzovejo s tolaženjem. Ta sprememba pri starših šele otroku nudi dovolj energije, da se pomiri in zaspi. Po globokem joku zaspi, a jok ima vpliv na poglabljanje njegovega dihanja, na energijo in sproščanje.

Aleš Ernst, avtor AEQ metode in avtor AEQ dihanja

 

Če imate občutek, da ste od dela ali športa odvisni, ker lahko le dovolj utrujeni prenašate določeno okolje in odnose v njem, se boste na programu učili, zakaj je tako. Če opažate, da se ne morete sprostiti brez zunanje pomoči ali pa da se vam sproščeno stanje upira ali vas spravi v slabo počutje, boste v programu našli odgovore in orodja, kako to spremeniti na bolje.

Preberite še:

Pomembno je, da sprejmemo obstoj več ravni homeostaze. V grobem lahko delujemo na ravni osnovne homeostaze, ki nam omogoča preživetje, ali na višjih ravneh homeostaze (sintropije), ki nam omogoča živeti.