Potlačenje misli

Je proces, ki se imenuje potlačenje misli, poskus odrivanja neželenih misli in čustev.   Pokojni Daniel Wegener, socialni psiholog iz Harvarda, je naletel na zapis velikega ruskega pisatelja Fjodorja Dostojevskega: ''Poskusite sledeče opravilo: poskušajte NErazmišljati o polarnem medvedu, in edino stvar, ki jo boš videl v mislih, bo prekleti severni medved.'' Wegener, ki je verjel, da je ta trditev resnična, se je odločil, da jo bo preizkusil. Skozi serijo raziskav in eksperimentov je odkril fenomen in ga poimenoval »ironična napaka«, ki pomeni, da bolj kot skušamo potiskati svoje misli stran, hitreje in bolj bodo prihajale nazaj. Do tega pride, ker je potlačenje misli za um težko opravilo. Um mora stalno nadzirati mentalne aktivnosti za odkrivanje prepovedanih misli: Je kje tukaj kakšen polarni medved? Možgani dolgo ne morejo vzdrževati takšnega nadzora. Utrudijo se. Polarnega medveda poskušajo skriti pod debelim ledom, ampak se njegova glava pojavi spet nad vodo, za dobro mero pa s sabo pripelje še nekaj prijateljev. Rezultat potlačitve misli je, da še bolj razmišljamo o polarnih medvedih. Ironična napaka je eden izmed razlogov, zakaj kadilci, ki skušajo opustiti kajenje, neprestano razmišljajo o kajenju, in zakaj ljudje, ki so na dieti in skušajo ne razmišljati o hrani, razmišljajo o sladkih prigrizkih.

Continue ReadingPotlačenje misli

Nelahke poti, za katere rabimo pogum

Da bo izkušnja Monike bralcu bolj razumljiva, naj dodam, da je prišla do mene skoraj brez občutka za telo in gibanje. Zavestno je sicer lahko premaknila določen del telesa, a ga ni dovolj zaznavala. Njeno samozanikanje zaradi močne senzorno motorične amnezije je koreninilo globoko, zato je bilo potrebno proces izvajati počasi in previdno. Hvala za pogum in pripravljenost delitve vse prej kot prijetnega procesa premikanja v višjo povezanost. "Preden sem prišla na prvo AEQ terapijo, sem mislila, da se bom tam naučila nekaj vaj, ki jih bom redno izvajala nekaj mesecev in da se bodo moje kronične neopredeljene bolečine v telesu zmanjšale ali celo izginile.  

Continue ReadingNelahke poti, za katere rabimo pogum
Read more about the article Ostajati v notranjem ravnovesju
Zen meditation background - balanced stones stack close up on sea beach

Ostajati v notranjem ravnovesju

Naučeni in vzgojeni smo, da moramo neprestano nekaj početi. To prepričanje izvira iz moderne potrošniške družbe. Podležemo mu le, če naše telo in občutki ne morejo vplivati na naše misli, odločitve in dejanja.   Nepovezanost vodi v premlevanje in načine delovanja zavesti, ki dvigajo njeno hitrost. Telo temu ne zmore slediti, kajti podrejene je realnemu stanju in zavezan sinhronizaciji življenjskih procesov. Zavest ima na delovanje telesa manjši vpliv, večina življenjskih procesov se odvija avtonomno. Kolikor vpliva pa zavest vendarle ima, to s pridom lahko izkoristimo za spreminjanje telesnega delovanja. To je še posebno pomembno, ko se prilagajamo spremembam v naši okolici in okolju. Prevelika neskladnost med zavestjo in telesom škoduje dolgoročno: vodi v neučinkovitost, bolečino in bolezen.   Za stanje nepovezanosti uma in telesa obstaja več razlogov. Človekova pokončna drža je dvignila glavo nad telo. Človeški možgani so izjemna, do sedaj najkompleksnejša nam znana stvaritev narave.

Continue ReadingOstajati v notranjem ravnovesju
Read more about the article Zavedanje lastnega telesa ali stik z realnostjo
Hand holding a match burning at both ends

Zavedanje lastnega telesa ali stik z realnostjo

Skozi svoje telo občutimo svoj notranji in zunanji svet in se skozi telo na oba svetova odzovemo. Skozi učenje AEQ metode spreminjamo te odnose in ustvarjamo močnejši in jasnejši stik z realnostjo telesa.

 

Na podlagi resničnosti telesnih občutij ima naša identiteta vsebino in strukturo.

 

Za vsakega od nas je osnovna realnost naše telo. Izguba vpliva telesnih občutkov na delovanje uma in ravnovesja spremeni življenje in ustvari kronično zakrčenost in nepravilno delovanje senzorno motorne povratne zanke. Za človeka v takšnem stanju je značilno, da:

 

(1) sledi nerealnim ciljem ali pa se oklepa iluzije,

 

(2) ni prizemljen in ima močan občutek telesne nemoči,

 

(3) izgubil je upanje in vero.

  Verjetno je najboljši način, kako to povedati, takšen, da je oseba, ki je v stiku z realnostjo, prizemljena in ima vero vase, a takšno stanje je dandanes izjemno redko, saj način sodobnega življenja to povezanost onemogoča.

Continue ReadingZavedanje lastnega telesa ali stik z realnostjo
Read more about the article Če bi bil še enkrat otrok, bi …
One-year baby girl playing upside down on the street

Če bi bil še enkrat otrok, bi …

Branje za močnejše živce: kako poteka samouničevanje z najboljšimi nameni? Podobnost z samouničevanjem v športni rekreaciji ni slučajna.

 

Že v zgodnjem otroštvu ima nenadzorovan dostop do spleta in vse pogosteje lasten pameten telefon. Pogosto je bolj v podporo odraslim kot odrasli njemu.

 

Zdravje je osnovna potreba življenja. Zdravje bi moralo biti normalno stanje celote, bolezen pa izjema. Bolezen nastane kadar je kompleksnost delovanja celote nižja od zahtev okolja, iz česar sledi, da bolezen ne more biti osnovno življenjsko stanje, saj se takrat življenje sploh ne bi moglo razviti.

 

Pri svojem delu pa ugotavljam, da je stanje večine ljudi ravno nasprotno in da je večino v bolezen privedlo samouničevanje z dobrimi nameni. Podlago zanj so razvili že v zgodnjem otroštvu.

Continue ReadingČe bi bil še enkrat otrok, bi …

Bolečina

Kaj je bolečina in kaj nam sporoča. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je bolečina opredeljena kot »neugoden telesni občutek zaradi bolezni, udarca«, v drugotnem pomenu pa kot »občutek duševnega trpljenja«. Ker je lahko posledica telesnega ali umskega neugodja, je jasno, da sta zanjo dovzetna tako telo kot um. Pojavlja se v mnogih oblikah. Praska. Udarec. Zmečkanina. Obolenje. Moten spanec. Grožnja. Črvičenje v trebuhu. Otrplost v roki ali nogi. Včasih je bolečina izredno močna, včasih bolj blaga, vendar vedno čutimo, da je prisotna. Največkrat nam skuša nekaj dopovedati.   Včasih je sporočilo očitno. Želodec, ki nas boli med delovnim tednom, med vikendom pa z njim nimamo težav, lahko kaže na to, da bi morali zamenjati službo.

Continue ReadingBolečina

Sprememba in prehod

Sprememba je navadno tisto, kar želimo od drugih ljudi, mar ne?

  Sami se ne želimo spremeniti, čeprav pričakujemo, da se bodo vsi drugi, kar bi nato spremenilo naša življenja. Pa vendar je nujno, da vse spremembe, ki jih moramo izpeljati, izhajajo iz naše notranjosti. Sprememba pomeni, da se osvobodimo občutkov ločenosti, osamitve, osamljenosti, jeze, strahu in bolečine. Ustvarjamo življenje, v katerem se lahko sprostimo in uživamo življenje, kakršno se nam kaže – kjer vemo, da se bo najlepše izteklo. Lahko mislite na spremembo kot na notranje pospravljanje? Če vam uspeva sproti in po malo, bo sčasoma vse urejeno. Sploh vam ni treba postoriti vsega, da bi začeli opažati rezultate. Če se zmorete vsaj malce spremeniti, se boste prav kmalu bolje počutili.  

Continue ReadingSprememba in prehod