Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje, Blaž Jurečič

Spomnim se prvega srečanja z Alešom, ko je razlagal o posledicah kronično zakrčenih mišicah, na telo in psiho. Vse takrat se mi je zdelo, kot znanstvena fantastika, da pretirava pri vsem skupaj. Sedaj skozi prakso, razumem, da ni.

Tri leta nazaj, ko sem se prvič udeležil AEQ izobraževanja, sem spoznal globino AEQ metode in vpliv psihe na telo. Na vse skupaj sem začel gledati drugače.

Kot zadnje tri leta, sem tudi letos, nadgradil AEQ znanje z udeležbo na 3. stopnji. To sem si želel od trenutka, odkar sem vstopil v svet AEQ-ja. Občutek sem imel kot, da sem se vpisal na željeni faks. Z eno razliko, da moje navdušanje ni že po prvem tednu minilo:)

Ko le iz verbalnega vodenja AEQ vaj, prestopiš v aktivno delo s stranko na mizi je občutek popolnoma drugačen. Za stranko in učitelja. Stranka dobi več kvalitetnih povratnih informacij iz svojega telesa, kar ji omogoča hitrejši napredek, manj bolečin in večjo kvaliteto življenja na vseh področjih.

Podajanje informacij, teoretičnih in praktičnih je vrhunsko. Glede na šolanje 1 in 2 stopnje je precejšni preskok v globini informaciji in še večjem razumevanjem s katerimi se tradicionalno telo/človek, srečuje v sodobnem načinu življenja.

Z večjim znanjem in dvigovanjem lastne kompetentnosti, strankam vedno bolje pomagam pri razumevanju njihovih težav in kako iz navidezno začaranega kroga, stopiti ven.

Osebno je AEQ izobraževanje izpolnilo pričakovanja, ves čas, energijo in denarj, ki jo namenjam. Pozitivno vpliva na moje zasebno in poslovno življenje.

Blaž Jurečič, Učitelj AEQ metode 2. stopnje, Učenec AEQ metode 3. stopnje 1/5

Preberite še: