Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje, Samo Šinik

Kot vsa šolanja, seminarji in delavnice v režiji Aleša Ernsta je tudi šolanje za učitelja 3. stopnje organizirano in izvajano na izdelan, premišljen in zelo učinkovit način. Šolanje je razdeljeno na 5 modulov, ki si sledijo na pol leta. Na vsakem od modulov se učimo tehnik in protokolov, ki nam omogočajo naš lastni razvoj in večjo učinkovitost dela s strankami. Na prvih dveh stopnjah smo pridobili znanja za vodenje AEQ delavnic® in učenje AEQ vaj®. S 3. stopnjo pa pridobivamo znanja, ki razkrivajo veliko večjo globino in širino AEQ metode®. Vsak modul pričnemo z deljenjem naših izkušenj in spoznanj, s čimer zelo jasno lahko vidimo napredek samega sebe in vsakega posameznika v procesu izobraževanja za učitelja 3. stopnje. Nadaljujemo s teorijo, ki nam takoj naznani novo globino in širino, ki jo bo potrebno osvojiti, se je naučiti v času trajanja modula in nato poglobiti in ponotranjiti v naslednje pol leta. Teorijo dopolnjujemo s praktičnim delom, učenjem posameznih protokolov, ki jih uporabljamo ob izvajanju aktivnega učenja. V procesu učenja se izmenjujmo v treh vlogah: od opazovalca, učitelja (izvajalca) do vloge stranke. Skozi vse tri vloge pridobimo potrebne izkušnje, ki jih kot učitelji nujno potrebujemo, da znanje učinkoviteje prenašamo naprej na naše stranke, tako na delavnicah, predvsem pa skozi aktivna učenja, kjer gredo stranke skozi bolj globoke procese zorenja in spreminjanja.

Skozi vsak modul posebej nas Aleš popelje skozi potrebne faze učenja, zorenja in spreminjanja, kar ni vedno ravno najbolj prijetno, saj se soočamo s samim sabo, svojimi gibalnimi omejitvami in vzroki za to, ki so v nas globoko zasidrani v obliki fizičnih in čustvenih travm. Skupinsko in skoncentrirano v en intenziven teden, so spremembe res velike. Po končanem modulu včasih nedojemljivo velike, kar pa skozi čas, ki je v vsakem procesu učenja nujno potreben, počasi in z razumevanjem uredimo, se spremenimo. Skupaj s »sošolci« in Alešem se učimo, rastemo, spreminjamo in omogočamo, da smo pri učenju in pomoči drugim vedno bolj učinkoviti, AEQ metoda® postaja bolj prepoznana in priznana.

Vesel sem, da sem se odločil za AEQ metodo®.

Hvala Aleš!

Samo Šinik, učitelj AEQ metode® 2. stopnje, učenec AEQ metode 3. stopnje 2/5

Preberite še:

Kot vsa šolanja, seminarji in delavnice v režiji Aleša Ernsta je tudi šolanje za učitelja 3. stopnje organizirano in izvajano na izdelan, premišljen in zelo učinkovit način. Šolanje je razdeljeno na 5 modulov, ki si sledijo na pol leta. Na vsakem od modulov se učimo...