Že sama odločitev za sodelovanje v programu pri udeležencu pokaže neko mero zrelosti in prevzem odgovornosti za sebe.

Mnenje o 30 dnevnem programu za zgornji del trupa

Programa sem se udeležil na podlagi pozitivnih izkušenj po udeležbi na 60 dnevnem programu izboljševanja dihanja.

Izvajanje AEQ vaj mi je omogočilo občutiti in ozavestiti v katerih refleksnih vzorcih se nahajam. Tekom programa dihanja pa sem močneje občutil in dobil razumevanje, kako me ti vzorci, povezani s težavami v zgornjem delu trupa omejujejo ne samo pri dihanju, temveč me omejujejo pri učinkovitem izražanju mojih čustev. S tem pa težje podam svoje mnenje in vplivam na okolico na željen način.

Tekom programa sem s pomočjo stalne razlage, vodenega izvajanja skrbno izbranih vaj in vodenja s stalnim usmerjanjem pozornosti na občutke iz telesa dodatno občutil in spoznal močno povezanost med posameznimi deli telesa. Program je usmerjen v zgornji del telesa, a hkrati omogoča globoka spoznanja, kako močno na zgornji del telesa vpliva tudi spodnji del telesa, kako močno kronične napetosti mišic pod ramenskim obročem onemogočajo sprostitev napetosti v ramenskem obroču in vratu, predvsem pa kako močno to preprečuje jasno zaznavanje občutkov iz notranjosti našega telesa. Kako to onemogoča, da ti občutki jasno pridejo do naše zavesti.

Učenje in spoznanja tekom programa so mi omogočili dodatno napredovati ne zgolj pri sprostitvi napetosti v zgornjem delu telesa, temveč pri izboljšanju moje komunikacije in izražanja. Tudi po zaključku programa sem veliko bolje razumel, kje potrebujem dodatno vajo in učenje.

Za vse programe velja, da mi organiziranost dneva pomaga pri uskladitvi nalog v preostalem delu dneva in presejati, katere naloge res moram izvajati. In ne toliko zaradi tega, da imam vsak dan uro časa za izvajanje vaj, temveč da imam ob večerni uri še dovolj pozornosti in energije, da lahko osredotočeno spremljam vodenje vaj in jih izvajam. To mi omogoča, da sem osredotočen nase, lažje raziskujem in se lahko veliko bolje spoznavam. Biti voden pri vaji v primerjavi z lastnim izvajanjem tako predstavlja možnost veliko bolj poglobljenega zavedanja in napredka.

Že sama odločitev za sodelovanje v programu pri udeležencu pokaže neko mero zrelosti in prevzem odgovornosti za sebe. Neglede na to, da sem tudi sam učitelj in sem v procesu nadaljnjega izobraževanja, sodelovanje v programu predstavlja novo, dodatno dimenzijo učenja. Za nekoga, ki si želi napredka z uporabo AEQ metode, predstavlja najučinkovitejšo možnost, da ostaja v stiku z razvojem metode in ima hkrati v času trajanja dnevni stik z učiteljem. Zato je odločitev za sodelovanje na programu večkrat letno smiselna in jo priporočam.

Gorazd Ažman