ODPOR

V človeku vsakršno dejanje, ki mu ni v takojšnje zadovoljstvo, torej ki bi omogočilo osebnostno rast, zdravje in celovitost brez določenega vložka, ustvarja upor.

 

Zavzetost in razmišljanje nam omogočita, da dejanje prevetrimo iz različnih zornih kotov. Odpor, ki se porodi v človeku, je navsezadnje nastal zaradi nenehnega boja praljudi, da bi preživeli. Tudi hoja v hrib pomeni za telo upiranje. Upiramo se tako fizično kot razumsko ali čustveno. Nadzor nad čustvi je nujen, da bi živeli uravnovešeno, in kot smo čustva razvijali hkrati z učenjem gibanja in uma, tako jih v odrasli dobi nadzorujemo lahko hkrati z usmerjenim nadzorovanim gibanjem. Ob vajah klinične somatike smo lahko zelo uspešni. Senzorno motorna amnezija namreč je le ena od oblik odpora proti našem napredku, in somatski gibi jo zmanjšujejo.

 

Do AEQ vaj® boste pogosto čutili nerazložljiv odpor in iskali razloge, zakaj vam ne more pomagati. Najboljši motivator je bolečina, ko je imamo dovolj ali postane neznosna, se odločimo nekaj storiti. Klinična somatika je dobra izbira, ker je nežna in dobrotljiva telesu. Ko gibe usvojimo, odpor do rednega izvajanja popušča. Ko zjutraj in zvečer izvedete AEQ vaje® z največjim možnim zavedanjem, ustvarite rutino, ki poskrbi, da premagujete odpor vedno bolje in takrat pritegnete inspiracijo in zamisli.

 

Rodi se s sposobnost, z manj truda narediti več, spremeni se funkcionalnost gibanja in s tem obremenitve ter tako zmanjša in/ali odpravi bolečina. Vedno bolj začnete čutiti svobodno gibanje, ki pogojuje osebnostno, celovito svobodo. Ta je možna le do meja, ki jih določata naše samoobvladovanje in samozavedanje. Spremeniti tok življenja je mogoče le, kadar imamo svobodo in moč.

 

Odpor

tel. : 00386(0)74990871 
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook
Oxygen-Advantage-Instructor