IZKUŠNJE | Janja R.

Janja R. Študentka

Izkušnja z AEQ metodo

AEQ metoda, proces učenja nadzora nad sabo. Postopek, ki spreminja pogled na lastno telo, način razmišljanja,videnja in čutenja. Proces, pri katerem začenjaš opažati majhne toda ogromne spremembe. Spoznavanje svojega telesa, čutenje le tega in zavesten nadzor nad njim je nekaj izjemnega. Ko si pripravljen videti sebe, si pripravljen na učenje. Sama menim, da ni lepšega odkritja, kot to, da imamo sposobnost da se učimo in dopolnjujemo in ko si pripravljen na ta proces se začnejo dogajati majhne, toda ogromne spremembe. In ker se vsak individualist deluje nanj na njegovi ravni. Lahko so to najbolj preproste ali pa zelo kompleksne spremembe, ki jih posameznik želi občutiti, kot na primer bolj lahkotno gibanje in opravljanje vsakodnevnih opravil, boljša organiziranost,sposobnost odločanja, spreminjanje vzorcev, ki smo jih prejeli iz otroštva in skozi življenje samo. AEQ omogoča posamezniku možnost sprememb, ki si jih želi v odnosu najprej do sebe ter v odnosu do drugih, seveda če si sam želi teh sprememb.

Z AEQ metodo sem spoznala ogromno in vem, da bo spoznanj še absolutno. Je orodje, ki na mentalnem nivoju deluje izjemno. Pomaga postopno odkrivati tista čustva, ki so bila potlačena, bodisi zaradi vzorcev, doživljanja travm, zunanjih faktorjev, ki jih vnašamo v telo, da bi ta čustva potlačili. Ker določena čustva potlačimo, izbruhnejo nato v preveliki količini in ker nanj nismo pripravljeni, se to odraža v številnih boleznih. Sama spoznavam na moji lastni izkušnji kako sploh preide do mentalnih »bolezni«. Zaradi določenega dogodka ali skupka le teh začnemo najprej zavedno, nato pa nezavedno tlačiti lastna občutenja. Vse se začne odražati postopoma. Najprej preide na akutne bolezni, ki se nato razvijajo v kronične bolezni in če sami ne začenjamo sprejemati oziroma spustiti lasnih občutenj se to razvija v mentalne bolezni, ki jih zdravstvo opiše kot anksioznost, napadi panike, huda tesnoba, depresivne epizode, panične motnje in podobno. Seveda je to moje laično spoznanje, ki ga počasi odkrivam z učenjem. S tem zapisom sem želela opozoriti na to, da je AEQ odlična preventivna dejavnost, ki lahko prepreči marsikatero mentalno bolezen ali pa jo začne postopoma odkrivati,spoznavati in odpravljati. Hiter tempo življenja in prevelika količina informacij pripelje posameznika, do hudih zmed povezanih z samim zdravljenjem mentalnih »bolezni«. V nekaj letih preizkušanja in radovednosti na tem področju sem preizkusila veliko načinov, tehnik in metod. AEQ je preprosta, a hkrati globoka, kompleksna ter izrazita tehnika, ki mi omogoča teoretične vprašanja in vedenja začutiti in odkrivati.

Janja R. študentka

tel. : 00386(0)30 322396 
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook
Oxygen-Advantage-Instructor