Seminar za učitelja AEQ dihanja® 2. stopnje

  500.002,500.00

  Datum: 4. Nov. – 7. Nov 2024

  Lokacija: Ulica bratov Gerjevič 1a, 8250 Brežice

  Organizator: Aleš Ernst

  Email: [email protected]

  Šifra: Ni na voljo Kategorija:

  Opis

  Seminar 2. stopnje nadaljuje spoznavanja dihanja tam, kjer se zaključi seminar AEQ metode 2. stopnje. V štirih dneh seminarja boste osnovnem znanju o pomembnosti pravilnega dihanja, kako pravilno dihamo in kako pravilno dihanje vpliva na naše življenje bom dodal poglobljeno razumevanje povezanosti dihanja in življenjske energije ter gibanja, vedenja in čustvenega delovanja.

  Največji poudarek bo na seminarju namenjen razumevanju pravilnega dihanja na raven življenjske energije ter vplivu, ki ga mora SMA imeti v zmanjševanju učinkovitosti dihanja za dosego čustvene učinkovitosti in zrelosti primerne za sprejemanje v okolico in njihovo vedenje ter odnose.

  Seminar bo dvignil sposobnost razumevanja, zakaj se je oseba v določenem življenjskem obdobju izgubila sposobnost primernega in učinkovitega dihanja in zakaj njeno dihanje ni odraz realnega stanja v njej in okolici v sedanjem trenutku. Razlaga bo usmerjena v pomen ravni CO2 v krvi vezano na stanje sproščenosti ali alergije na sproščenost, ki nastane, ko oseba dlje časa preživi v okolju, ki ustvari kronično aktiviran simpatični odziv avtonome veje živčnega sistema in se mu tako učenje pravilnega dihanja in dvig tolerance na višanje CO2 v krvi upira ter ga paradoksalno vodi v višjo anksioznost in napetost.

  Sestavni del seminarja bo poglobljeno preučevanje funkcije vdiha, izdiha in dihalne prekinitve na sposobnost priprave na dejanja, dejanje in sposobnost sprejemanja reakcija ne dejanja. Posebni dihalni moduli, ki jih boste spoznali na seminarju in se učili njegove pravilne uporabe ter izvedbe omogočajo spoznanja izvajalca o tem kakšen je v določenih stanjih svojega vedenja in kako je z potlačitvijo dihanja ter gibanja zmanjšal verjetnost za dejanja, ki sprožijo reakcijo okolice premočno, da bi jo lahko prenesel. Razumevanje teh povezav in procesov v telesu in živčnem sistemu bo učitelju 2. stopnje omogočalo širše razumevanje dogajanja v strankinem sistemu ter primerno razlago za dvig razumevanja teh procesov in vaje, ki bodo stranki omogočile spoznanja ter spremembe potrebne za ureditev dihanja in življenja.

  V učenje dihanja 2. stopnje je vključeno spoznavanje razlik pomena in vpliva izvajanja dihalnih vaj in dihalnih modulov v sedečem in stoječem položaju, saj je za dvig pravilnosti dihanja in zmanjšanje strahu pred učinkovitim dihanjem zelo pomembna pravilna razlaga izkušnje, ki jo sprememba položaja telesa pri izvedbi vaj in modulov prinese izvajalcu vaj ali modulov.

  Za udeležbo na seminarju je močno priporočljiva udeležba na spletnih programih AEQ dihanja, saj bo tako udeleženec seminarja lahko primerno sledil in sodeloval na seminarju ter doživel osebno izkušnjo vsakodnevnega povezovanja potlačitve čustev in vpliva SMA na dihanje. Tako bo lahko pošteno vodil svoje stranke po isti poti v učinkovitejše dihanje in višjo sproščenost brez strahu pred prebojem oklepa membrane.

  AEQ dihanje 2. stopnje bo še povečalo prednost v učinkovitosti učenja učitelja AEQ dihanja pred ostalimi metodami in pristopi izboljševanja dihanja, ki jih je vedno več, a vse ignorirajo obstoj SMA v sistemu uporabnika ter ne znajo razložiti odpor do pozitivnih sprememb, ki jih metode omogočajo in tako uporabniku ne nudijo dolgoročnih ter celostnih sprememb.

  Znanje in spoznanja pridobljena na seminarju 2. stopnje omogočijo razumevanje resničnih razlogov za športno dejavnost in z njo povezane težave tako rekreativnih kot profesionalnih športnikov in za paradoksalno močno nepravilno dihanje tistih ki učinkovito dihanje najbolj potrebujejo.

  Glaven namen učitelja AEQ dihanja 2. stopnje je, da dovolj dobro razloži, kako onemogočanje spontanega in avtentičnega vedenja v otroštvu ali kasneje v življenju negativno vpliva na dihanje in kako takšna prisila okolja na vedenje kronično spremeni dihalni ritem in način dihanja.
  Če ta pritisk traja dlje časa oseba tako spremenjeno dihanje prenese v podzavestne dele živčnega sistema in ga dojame kot normalno dihanje. Zato ga ne spreminja ali pa pri spreminjanju prehitro odneha. Če dihanje, ki ste ga na ravni podzavesti določili, kot pravilno spreminjate brez razlage, kakšni so možni vzroki, da ste izgubili pravilno dihanje, ustvarite notranji konflikt med interesi zavesti in podzavestnimi vzorci. V tem primeru bo učenje pravilnega dihanja po katerikoli metodi na osebo dolgoročno delovalo nezdravo in ga bo prej ali slej opustila.

  AEQ dihanje temelji na tem, da tisti, ki se ga uči, opazi ter z razlago vedno bolje razume in dojame, da je spreminjanje dihanja iz nezdravega v zdravo dolgoročen proces, ker je neposredno vezan in odvisen od dviga čustvene zrelosti. Če oseba ne dviguje čustveno zrelost spreminja pa učinkovitost dihanja bo imela energijo in notranje počutje na ravni, ki je obstoječa raven čustvene zrelosti ne bo znala primerno uporabiti in urejati odnose na bolj učinkovit način. Bolj pravilno dihanje lahko ohranimo le v bolj urejenih odnosih in ob zavedanju višje učinkovitosti uporabe čustev. V nasprotnem primeru bo prisiljena energijo spreminjati v druge oblike ter njeno neučinkovito porabo. Neučinkovitost povzroča neprijetno počutje in vodi osebo v depresijo učenja pravilnega dihanja. Namen seminarja je, da to preprečite.

  Zdravo dihanje je prilagojeno trenutnemu položaju in okoliščinah, v katerih oseba je. Če je v mirnem okolju, je dihanje počasno, mehko in umirjeno in omogoča počitek in obnovitev, če je v stresnem položaju, je dihanje hitrejše, močnejše, globlje in omogoča, da dihanje pomaga telesu ustvariti dovolj energije in podpore za ureditev stanja. Omogoči, da oseba čuti dejansko moč, jo primerno uporabi ter se potem primerno umiri in sprosti tako tonusno kot dihalno.

  Zdravo dihanje je dinamično in primerno potrebam some v določenem trenutku.

  Za tako dihanje mora oseba imeti dovolj dober občutek (odsotnost ali močno zmanjšana SMI) in nadzor nad tonusom, da nima kronične mišične in vedenjske zakrčenosti, neuravnovešenosti in nemoči. Če ima oseba kronično zakrčenost v trupu vratu in glavi ne more pravilno dihati, saj kronična zakrčenost mišic onemogoča dinamično in trenutnemu stanju prilagojeno dihanje onemogoča.

   

  UVOD V AEQ DIHANJE 2. STOPNJE

   

  ZAKON O RAVNOVESJU

  • Vzgon
  • Gravitacija
  • Aequitas
  • Odvisnost

   

  ČUSTVA NEKOČ IN SEDAJ

  • Čustva 3., 2. in 1. stopnje

   

  EVSTRES IN DISTRES

  • Primer evstresa in distresa iz vsakdanjega življenja
  • Kako na zaznavanje stresa vpliva čustvena zrelost?
  • Kako lahko pomagajo AEQ vaje pri prepoznavanju stresa?
  • Ljudje, ki uspešno rešujejo svoje probleme, so privlačni za ljudi, ki jim to ne uspeva

   

  ŽIVLJENJSKA ENERGIJA IN DIHANJE

  • Začetek z anaerobno fotosintezo
  • Aerobno in anaerobno

   

  PROPRIOCEPCIJA, INTEROCEPCIJA, ALOSTAZA IN HOMEOSTAZA

  • Vloga pravilne zaznave mišičnega tonusa v zavesti za doseganje homeostaze
  • Propriocepcija in mišični tonus
  • Vpliv kroničnega tonusa na zaznavo telesa
  • Vpliv AEQ na spremembo zaznave telesa

   

  KAKŠNO JE PRAVILNO DIHANJE MED GIBANJEM

  • Spiralni zasuk
  • Učenje gibanja
  • Vpliv preobremenjenosti na gibanje in dihanje
  • Dihanje skozi nos
  • Dihanje skozi usta
  • Difuzija plinov v mešičkih

   

  SPANJE IN DIHANJE

  • Tlak in spanje
  • Smrčanje
  • Škrtanje z zobmi
  • Spanje je rezultat naše budnosti
  • Kako lahko AEQ vpliva na spanje?
  • Kako pomembno je, na kakšni podlagi spimo?

   

  PRAVILNO DIHANJE PRI ŠPORTU

  • Nosno dihanje
  • AEQ dihanje
  • Vloga nemoči

   

  OTROCI IN DIHANJE

  • Odnos do otroka in vpliv odnosa na otrokovo dihanje
  • Če zaviramo dihanje, se izoliramo od okolice, v kateri živimo.
  • Vzorec zadrževanja dihanja

   

  ŠTIRJE TIPI VEDENJA PO AEQ METODI

  • Letalo
  • Podmornica
  • Aktivator
  • Zombi
  • Dinamičen oklep
  • Čas in energija

   

  »FLOW« – NASPROTJE IN ZDRAVILO ZA ANHEDONIJO IN ZAKRČENOST

  • Kaj vpliva na sposobnost, da dosežemo »flow«?
  • AEQ vaje in »flow«
  • Sprememba SA in SO kot pogoj za dvig verjetnosti za stanje »flowa«
  • Pogled na vpliv AEQ-ja prek prizme zakonov električne energije

   

  AEQ DIHANJE IN DVIG RAVNI HOMEOSTAZE

  • Dinamičen proces homeostaze
  • Dve veji vpliva AEQ-ja na homeostazo

   

  DALJŠANJE SKELETNIH MIŠIC

  • Raztegovanje mišic
  • Pretegovanje mišic
  • Sproščanje skeletnih mišic
  • Raztezanje vs. Sproščanje
  • AEQ in daljšanje mišic

   

  STRAH PRED SPROŠČENOSTJO IN ALERGIJA NA SPROŠČANJE

  • Izguba spontanega in avtentičnega izražanja
  • Odvisna reakcija
  • Vloga učitelja AEQ metode in AEQ dihanja v tem procesu
  • Pomen primerne, razumljive in pravočasne razlage
  • Povezanosti ali ločenost

   

  RAZLAGA ASTME PO AEQ METODI

  • Zakaj se astma pri otroku pogosto izboljša med odraščanjem?
  • Podzavest in AEQ dihanje
  • Astmatik, ki se uči AEQ dihanje

   

  POMEMBNA PRAVILA ZA PRIMEREN PROCES UČENJA

  VAJE IN MODULI AEQ DIHANJA 2. STOPNJE

  AGRESIVNI DIHALNI LOK HRBTA

  DIHALNI LOK HRBTA – IZDIH

  DIHALNI LOK HRBTA – VDIH

  DIHALNI NOGOMET

  VAJA ZA AKTIVACIJO TREBUŠNE PREPONE

  VAJA ZA IZBOLJŠEVANJE UČINKOVITOSTI AGRESIVNEGA VEDENJA

  VAJA ZA DVIG POTENCIALA V ZGORNJEM DELU TELESA

  STOJEČE NIHALO

  STOJEČI POLMESEC

  DIHALNI TRAJEKT

   

  VAJA ZA VRAT IN ČELJUST

  1. variacija
  2. variacija
  3. variacija

   

  VAJA ZA RAME

  1. variacija
  2. variacija
  3. variacija

   

  PROTOKOL ZA VEČANJE DIHALNE DINAMIKE

  • MODUL 1
  • MODUL 2
  • MODUL 3
  • MODUL 4
  • MODUL 5

   

  PRIPOROČENI MODULI ZA PREPREČEVANJE KRONIČNE OBLIKE VEDENJA PO AEQ KLASIFIKACIJI

  POSEBNOSTI PRISTOPA DO STRANKE

   

   

  Dodatne informacije

  Prijava

  Seminar učitelja dihanja 2. stopnje, Rezervacija mesta na seminarju