30-dnevni AEQ progr...
 
Notifications
Clear all

30-dnevni AEQ program: Pot do učinkovitega dihanja in urejanja kroničnih težav

1 Posts
1 Users
0 Likes
53 Views
Posts: 51
Topic starter
(@karim)
Estimable Member
Joined: 3 leta ago

Z AEQ dihanjem:

-sproščamo kronično zakrčene mišice

-povečamo amplitudo pulsiranja telesa

-izboljšamo organsko učenje in predelavo informacij, ki jih prejmemo skozi dan

-usklajujemo funkcijo s strukturo telesa

-dvigujemo čustveno in telesno zrelost

-povečamo splošno, gibalno in čustveno inteligenco

-povečamo sposobnost nadziranja in urejanja misli in miselnih procesov

-izboljšamo čutenje telesa in s tem znamo bolje definirati kako smo in kaj bi si želeli spremeniti, da bi se počutili bolje

-izboljšamo govor in splošne motorične in vedenjske sposobnosti

-učimo se kako prepoznati in vplivati na delovanje živčnega sistema(simpatično, parasimpatično)

-povečamo nivo razpoložljive življenjske energije s tem dosegamo večjo učinkovitost na vseh področij življenja

– AEQ dihanje pozitivno vpliva na mentalni, telesni in čustven vidik some

 

Na naslednjem 30 dnevnem spletnem programu bom čas namenil razlagam o čustveni nemoči in kako čustvena nemoč vpliva na razvoj kroničnih bolečin. Čustvena nemoč nastopi takrat, kadar z agresivnimi čustvi(veselje, ljubezen, radost, jeza, bes in protest) ne znamo, ne smemo ali nemoremo vplivati na okolje, ko nas ta moti, omejuje, ovira ali ogroža. Da čustvo zadržimo ali potlačimo, pa moramo spremeniti dihanje in povečati mišični tonus, da bi lahko pritisk oz. potencialno energijo, ki se poveča v našem trupu zadržali znotraj sebe in s tem preprečili nujno potreben odziv, ki bi nam omogočal spremembe v odnosu do okolja. Ustvari se upor in odpor v obliki mišične zakčrenosti in popačenega dihanja, ki preprečuje prost pretok potencialne energije po telesu. Zaradi višjega okoliškega pritiska, mora biti upor v telesu vse večji in s tem se zakrčenost mišic povečuje in ko ta preide v kronično stanje, se ustvarijo pogoji za vnetja ta vodijo v bolečino in takrat se potencialna energija spremeni v kinetično znotraj telesa, da naši možgani dobijo informacijo, da je nekaj narobe in da bo potrebna sprememba v funkciji osebe in okolja

Na programu bomo učil AEQ vaje, ki zmanjšujejo kronično zakrčenost mišic in fascije ter tako zmanjšujejo upor telesa pri prenosu kinetične energije impulzov in občutkov v bolj avtentični obliki in višji jakosti v centralni živčni sistem ali pa na površino telesa, kjer se lahko spremeni v v gibanje oz. vedenje, ki omogoča prenos kinetične energije v okolico in s tem vpliv osebe na okolje

Program bo omogočil razumevanje pojma čustvene zrelosti in učinkovitosti ter njune vloge pri urejanju odnosov v in okoli osebe. Razumljivo je, da višji tok zahteva višjo čustveno zrelost, ker višji tok omogoči višjo moč in je ob prenizki zrelosti ta moč navadno neprimerno uporabljena ter vodi v entropijo osebe ali odnosov med osebo in okolico. Višja čustvena zrelost dopušča nižjo jakost mišičnega oklepa saj smo manj preobčutljivi na močna čustva, ki jih prejemamo ali oddajamo ter bolj vemo, kakor hitro in učinkovito urediti neravnovesje. To vodi v manjši strah pred sproščenim stanjem, ki se tako viša, s tem pa so bolj sproščene mišice vedno bolj sposobne ustvariti pogoje za hitro, čisto in jasno izražanje osebe, ki uredi potrebno in se nato vrne v stanje sproščenosti.

AEQ dihalne vaje in protokoli izboljšujejo učinkovitost delovanja dihalnega sistema in viša možnost, da energijo ustvarjamo aerobno ter tako hitreje dobimo višje vrednosti življenjske energije, s tem pa višjo potencialno energijo v telesnih votlinah(trebušna, prsna, možganska). 

To pomeni višjo napetost(več potencialne energije), ki ob manjšem uporu(nižja zakrčenost mišic) in višjem toku(močnejše čustvo) daje večjo moč oziroma delo, ki ga lahko opravimo. Pristopi, znanje in vaje, ki sestavljajo AEQ dihanje, nudijo razumljivo in izvedljivo tvorbo višje napetosti, ko je to potrebno, a hkrati nudijo dovolj znanja za razvoj zrelosti, da se tega potenciala ne ustrašimo, temveč ga učinkoviteje uporabimo.

Učenje AEQ-ja na 30-dnevnem  programu, dviguje zavedanje vloge časa in njegovega vpliva na učinkovitost dejanj. Povezovanje dihanja s časom(metronom) viša sposobnost zavesti, da sprejme dejanski tek časa in dejstvo, da je za vsako delo potreben primeren čas ter da so poznavanje in odnos do časa ter razumevanje zakona časa ključni za odpravo kroničnih stanj. Ko se osredotočamo na različne časovne kombinacije v dihalnih modulih, to vse bolj razumemo. Začnemo čutiti vpliv časa na naše telo in počutje. To vodi v višjo sposobnost pravočasnosti in določanje primerne dolžine časa, ko nekaj delamo. V modulih lahko vedno jasneje razumemo in vadimo primernost dolgoročnega vpliva na določeno področje življenja in živlnenje vedno bolj razumemo kot proces, sestavljen iz veliko dogodkov in izzivov, kjer zmaga na koncu tisti, ki ima več zmag kot porazov. Omogoča nam, da tekmujemo skupinsko in ne samo posamično ter da izboljšamo sposobnost tempiranja in progresije v svojih dejanjih in odzivih.

 

Glavni namen aktivnega učenja AEQ dihanja je, da vam dovolj dobro razložim in predstavim, kako onemogočanje spontanega in avtentičnega vedenja v otroštvu ali pozneje v življenju negativno vpliva na dihanje in gibanje ter kako takšna prisila okolja na vedenje človeka, kronično spremeni dihalni ritem, držo, gibalne vzorce in način dihanja. Če ta pritisk traja dlje časa, oseba spremenjeno gibanje, držo in dihanje prenese v podzavestne dele živčnega sistema in te vzorce dojame kot normalne. Zaradi navidezne normalnosti, katere se pogosto sami pri sebi ne zavedamo, ne čutimo potrebe po tem, da bi se spremenili, ali če se že začnemo spreminjati, pri spreminjanju prehitro odnehamo.

Če vzorce, navade in odzive, ki smo jih na ravni podzavesti določili kot pravilne, spreminjamo brez razlage in morebitnih vzrokov, ustvarimo notranji konflikt med interesi zavesti in podzavestnimi vzorci. V tem primeru bo učenje pravilnega gibanja in dihanja dolgoročno delovalo nezdravo in ga bomo prej ali slej opustili. 

Moje mentorstvo temelji na tem, da tisti, ki se tega uči, opazi ter z razlago vedno bolje razume in dojame, da je spreminjanje gibanja in dihanja iz nezdravega v zdravo dolgoročen proces, ker je neposredno vezan in odvisen tudi od dviga čustvene zrelosti. Če oseba ne dviguje čustvene zrelosti, spreminja pa učinkovitost gibanja in dihanja, bo imela energijo in notranje počutje na ravni, ki je obstoječa raven čustvene zrelosti ne bo znala primerno uporabiti ter urejati odnose na bolj učinkovit način. Bolj pravilno gibanje in dihanje lahko ohranimo le v bolj urejenih odnosih in ob zavedanju višje učinkovitosti uporabe čustev. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni energijo spremeniti v druge oblike in njeno neučinkovito porabo. Neučinkovitost povzroča neprijetno počutje in nas vodi v opustitev učenja pravilnega gibanja in dihanja. Namen aktivnega učenja z učiteljem AEQ dihanja 2.stopnje je prav to, da to preprečimo.

Zdravo dihanje in gibanje je prilagojeno trenutnemu položaju in okoliščinam, v katerih je oseba. Če je v mirnem okolju, je dihanje počasno, mehko in umirjeno, mišice so sproščene in avtonomni živčni sistem je v parasimpatičnem delovanju, tako si omogočimo počitek in obnovitev. Če je v stresnem položaju, je dihanje hitrejše močnejše in globlje, mišice so bolj napete in avtonomni živčni sistem je v simpatičnem delovanju to omogoča, da je dihanje in gibanje prilagojeno temu, da pomaga telesu ustvariti dovolj energije in podpore za ureditev stanja. Omogoči, da oseba čuti dejansko moč, jo primerno uporabi ter se potem primerno umiri in sprosti, tako v mišičnem tonusu kot v živčnem sistemu in dihanju. Zdravo dihanje in gibanje je dinamično in primerno potrebam some v določenem trenutku. Za tako dihanje in gibanje moramo imeti dovolj dober občutek in nadzor nad mišičnimi tonusi, da nima kronične mišične, vedenjske zakrčenosti, neuravnovešenosti ter nemoči. Če je pristona kronična zakrčenost v trupu, vratu in glavi, ne moremo pravilno dihati in gibati, saj kronično zakrčenost mišic onemogoča dinamično in trenutnemu stanju prilagojeno dihanje in gibanje.

 

30-dnevni AEQ program: Pot do učinkovitega dihanja in urejanja kroničnih težav
 
Kdaj? med 9.10. in 11.11.2023 od ponedeljka do sobote med 19.00-20:00 uro
 
Kje? Preko spletne aplikacije ZOOM
 
Zakaj? Učenje pravilnega dihanja, dvig čustvene zrelosti in urejanje kroničnih bolečin
 
Koliko? 240 eur na osebo
 
 
*Opis vaj, ki jih učim na programu dobite v pdf obliki.

 

 

Čustva so tesno vezana na telo in desno možgansko poloblo, ki je v sodobnem svetu vse bolj odtujena in zamrznjena. Večino časa delujemo racionalno, razumsko ter smo z mislimi v prihodnosti, preteklosti in raznih iluzijah v katerih se lahko ujamemo v začaran krog miselnih vzorcev, kjer z mislimi begamo, premlevamo,jih potlačujemo ali pa smo z mislimi v večopravilnosti ali ciničnosti. Biti povezan s čustvi pomeni imeti dobro integrirano vertikalno integracijo med telesom in desno možgansko poloblo in horizontalno integracijo med desno možgansko poloblo in levo možgansko poloblo. Za takšno integrirano delovanje pa ne sme biti prisotne Senzorno-motorne amnezije (SMA), Senzorno-motorne odtujenosti (SMO) in Senzorno-motorne iluzije (SMI). S stanji kot so SMA, SMO in SMI si preprečujemo čutiti svoje telo. Za odpravo teh stanj je pomembno urediti odnos svojega uma do svojega telesa.

Ustvariti je potrebno odnos, ki temelji na zdravem partnerskem odnosu, med katerima se pretakajo primarno sintropična/konstruktivna čustva kot so ljubezen, veselje, radost in jeza. Zdrav odnos do lastnega telesa je temelj za vse ostale odnose v katere vstopamo. Vendar zdrav odnos zahteva dobro povezanost leve možganske poloble z desno možgansko poloblo in dobro povezanost med desno možgansko poloblo in telesom.

Stik s telesom pa pomeni tudi stik s svojo preteklostjo, predniki, potlačenimi čustvi, spomini, senzoričnostjo, občutljivostjo na dražljaje iz notranjega in zunanjega okolja. Stik s telesom pomeni tudi stik z realnostjo in sedanjostjo. Ravno zaradi vse te odgovornosti in kompleksnosti pa se pogosto ljudje raje odrežemo oz. ločimo od tega dela sebe in si kratkoročno olajšamo življenje in ga ohranimo v nižji kompleksnosti in raznih iluzijah, vendar zaradi tega življenje dolgoročno postane vse bolj komplicirano in težko. Za višjo kompleksnost in urejenost se je pomembno znati soočiti z bolečino, neprijetnimi občutki, čustvi. Pomembno je urejati medsebojne odnose in jih redoljubno gojiti in jih negovati.

Biti v stiku s telesom in biti vertikalno in horizontalno integriran je kratkoročno težje, saj takšno delovanje prinese za sabo en velik kup odgovornosti, vendar je ravno zaradi vedno večje učinkovitosti v principu realnosti dolgoročno lažje in bolj urejeno, saj na takšen način več težav uredimo kot naredimo ter tako iz entropije ustvarjamo vse večjo sintropijo. Dolgoročno gledano je tako zaradi višjega nadzora nad kompleksnostjo življenja vedno več užitkov, ljubezni, veselja, radosti in miru.

 

-Redno in poglobljeno ukvarjanje s svojim telesom tako poveča delovanje desne možganske poloble in povezanost uma in telesa. 

-Poveča se zavestni nadzor nad mislimi, odločitvami, dejanji in rezultati. 

-Naučimo se spreminjati svoje odzive, navade in vzorce. Izboljšamo svojo energetsko učinkovitost. Telo postane naš zaveznik in ne nasprotnik. 

-Lažje prepoznamo nevarnosti, toksičnost in strupenost. Naučimo se ločiti med uporabo, izrabo in zlorabo telesa in tudi vseh ostalih področij. 

-Znamo ločiti med preveč, premalo, malo in veliko. Izboljša se naša orientacija in organizacija v prostoru. Poveča se pretok podatkov po interocepciji in propriocepciji. 

-Povečamo vpliv telesne intuicije na zavest in s tem pridobimo dolgoročno in široko razmišljanje in pogled na življenje.

-Naučimo se samoregulacije živčnega sistema in procesov samozdravljenja.

-Usklajujemo voljo z mišljenjem in um s telesom. Integriramo se iz centra proti periferij tako čustveno kot fizično.

 

Poglobljeno delo na sebi  pomeni spreminjati in integrirati  telo, podzavest in zavest. V procesu učenja AEQ metode izkušnje iz preteklosti  uporabimo kot modrost za analizo in razmislek, da določimo katera vedenja so v preteklosti bila konstruktivna in katera škodljiva ter v  sedanjosti reguliramo svoje odzive, ki nam v prihodnosti omogočajo boljše rezultate kot v preteklosti.

AEQ metoda® je aktiven in kreativen proces učenja novih vzorcev gibanja, dihanja in vedenja. Skozi AEQ program in AEQ vaje, ki so sestavni del programa lažje opazimo in z rednim učenjem spremenimo tiste vzorce, ki nam povzročajo nelagodje in bolečino. Zaradi današnjega vse hitrejšega tempa življenja je učenje težje kot kdajkoli prej. Pomanjkanje časa pogosto nadomestimo tako, da prepustimo svoje telo v roke drugih. Navajeni smo, da nekdo drug dela za nas ali dela na nas. Vendar pa nič, kar nam stori nekdo drug, ne more povzročiti dolgoročne spremembe. Nihče ne more spremeniti načina, kako uporabljamo lastno telo namesto nas samih. Z učenjem AEQ metode® raziskujemo in odkrivamo vzroke neprijetnih občutkov in bolečine ter se s prevzemanjem odgovornosti za lastno počutje na somatski način učimo novih gibov, popravljamo napačno naučene vzorce in dolgoročno spreminjamo svoje stanje in živlnjenje na bolje.

AEQ pristop odprave dihalnih nepravilnosti in omejitev ne temelji na raztezanju in jačanju dihalnih mišic, temveč na odpravi kronično zakrčenih mišic v delovanju čustvenega in respiratornega sistema.

 

Vodenje bo potekalo med 9.10. in 11.11.2023 od ponedeljka do sobote med 19.00-20:00 uro v popodanskem času. Aktivno vas bom vodil 30 ur. Na ta način boste redno izvajali vaje v prvem mesecu, kar je zelo pomembno za dovolj veliko spremembo odnosa do sebe. S tem boste tudi lažje ohranili zdravo navado in kreativnost pri izbiri in izvajanju vaj kasneje, ko se program zaključi. Vodenje v živo tudi bistveno poveča usmerjanje pozornosti v telo in povezovanje zavesti in telesa ter zmanjša čutno-gibalno amnezijo. Pri 30-dnevnih programih je največ pozornosti namenjene vodenju vaj in je zato treba zagotoviti primerno kakovost slike, da bom lahko videl, kako izvajate vajo, ki jo vodim. Pred ali po vodenju vaje bom nekaj minut namenil razlagi smisla in namena vaje ali odzivov in sprememb, ki jih lahko med vajo čutite. Tako bo zagotovljeno najboljše mogoče celostno učenje AEQ dihanja.

 

*Naknadni posnetki vaj niso mogoči in je pomembno, da ste vsaj 4x na teden prisotni v živo na programu, če boste želeli napredovati in izboljševati svoje gibanje, dihanje, držo in čustveno zrelost.

*Vse vaje, ki jih učim na programu pošljem opisane v pdf obliki.

 

Teme na programu:

-Osnove AEQ dihanja in AEQ metode

– štiri AEQ vaje in dihalni protokol za večanje dihalne dinamike

-AEQ dihalne vaje za dvig čustvene zrelosti in učinkovitosti

-Kaj nam sporoča bolečina ter kako jo obvladovati

-Kaj je senzorično-motorna amnezija, senzorično-motorna odtujenost in senzorično motorna iluzija

-Razlike med raztezanjem, daljšanjem in pretegovanjem mišic

-Kateri so osnovni somatski refleksi v telesu in kako dobiti nadzor nad njimi;
Boj/akcija, beg/umik, zamrznitev/šok in izogibanje bolečine/travma

-Kako nezavedno aktivirani refleksi vplivajo na našo držo, miselne procese, čustvene odzive , gibanje in dihanje

-Kako delujeta naš avtonomni in centralni živčni sistem

-Zakaj razvijemo strah pred sproščenosjto

-Učili se bomo učinkovitega tri-delnega dihanja s trebušno prepono in celostnih telesnih gibalnih vzorcev

-Vloga ženske in vloga moškega v partnerskem odnosu

 

30-dnevni AEQ program: Pot do učinkovitega dihanja in urejanja kroničnih težav
 
Kdaj? med 9.10. in 11.11.2023 od ponedeljka do sobote med 19.00-20:00 uro
 
Kje? Preko spletne aplikacije ZOOM
 
Zakaj? Učenje pravilnega dihanja, dvig čustvene zrelosti in urejanje kroničnih bolečin
 
Koliko? 240 eur na osebo
 
 
*Opis vaj, ki jih učim na programu dobite v pdf obliki.

 

Share: