PROGRAM ZA POSLOVNEŽE; Kako zmanjšati negativen vpliv podzavesti na poslovne rezultate in osebno življenje poslovneža

Pri delu s poslovneži opažam ponavljajoče se vzorce vedenja in odnosov, ki so v preteklosti poslovnežu omogočili vrhunske rezultate, a mu hkrati vedno bolj omejujejo in otežujejo rast poslovnih rezultatov ali pa onemogočajo primerno urejenost in stabilnost odnosov v družini ali pa ohranitev fizičnega in duševnega zdravja.

Komu je program namenjen:

Poslovnežem, ki želijo spremeniti odnos in vlogo posla v svojem življenju in zmanjšati zlorabe posla, družine ali sebe, ki se kaže v vedno pogostejših poškodbah in vedno težjem doseganju potrebnih poslovnih rezultatov ali pa vsaj ohranitvi na doseženi ravni brez vedno več družinskih telesnih in psihičnih težav.

Poslovnežem, ki iščejo razlage in rešitve za:

 • vedno težje doseganje zahtevanih ravni psihofizičnih sposobnosti
 • ohranitev zdravja
 • zmanjševanje resnosti in pogostosti kroničnih težav, nižanje stroškov  zdravljenja, rehabilitacije in izpada prihodkov zaradi odsotnosti iz poslovnega dogajanja.
 • dvig vrednosti in razumevanja pomembnosti in sposobnosti sodelovanja s podrejenimi ali partnerji, kar v primernem času vpliva na višanje poslovne uspešnosti.
 • hitrejšo regeneracijo in boljši spanec

Poslovnežem, ki želijo ali potrebujejo:

 • Višjo ustvarjalnost, večjo vlogo zavesti pri odločanju o prihodnjih poslovnih korakih
 • Manj težav v zasebnem in družinskem življenju zaradi poslovnega uspeha
 • Preprečiti izgorelost in nespečnost ter odvisnost od kemičnih snovi, ki jih zlorabljajo za poživitev ali umiritev
 • Izboljšati učinkovitost svojega dela kot tudi dela zaposlenih
 • Razumeti vlogo avtonomnega živčnega sistema in vpliv kemijskih procesov v možganih na izvirnost in ustvarjalnost

Pravila, povezave in logiko delovanja telesa, živčnega sistema, podzavesti in zavesti, ki jih bom učil na programu določajo rezultate naših dejanj tako v poslu ali katerem koli drugem področju, ko želimo doseči nam dosegljivo najvišjo mogočo raven rezultata. Zato je ta program priporočljiv za poslovneže in vse tiste, ki želijo na pravilen način doseči vrhunsko raven in ob tem, ne plačati visoko ceno na drugih področjih življenja in v kroničnih telesnih stanjih.

Za boljši učinek programa priporočam udeležbo na programu za izboljšanje partnerskih odnosov, ki ga začnem 26. 11. 2022. Programa sta povezana in dopolnjujoča.

Poslovnež se mora dovolj zavedati pravila, da tisto kar nas pripelje na vrh nas tam ne more obdržati in nas iz njega tudi odstrani.Višje kot oseba pride, večji je vložek energije. Sploh če v rasti ne dvigujemo tudi nadgradnje in dopolnitve podzavestnih vzorcev.

Zato je še toliko bolj pomembno, da se oseba na vrhunski ravni zna sprostiti, ko je delo dobro opravljeno, kar je vedno pogosteje, ker je boljši. V resnici pa se zaradi močne zakrčenosti, ki je nastala zaradi nemoči vedno težje sprosti ter tako viša verjetnost za poškodbo, napako in poraz.

Druga enako pomembna zakonitost je, da višje kot si, manj je pomembno, da si priden in bolj pomembno je, da si ustvarjalen. Pogoj za ustvarjalnost pa je domišljija te pa brez telesne sproščenosti ni. Odsotnost sproščenega parasimpatičnega stanja pa je v poslu izjema in ne pravilo. To pa močno vpliva na sposobnost poslovneža, da ko je to potrebno na okolico gleda široko in dolgoročno.

AEQ metoda naslavlja stanja notranje odtujenosti in kronične neučinkovitosti delovanja človeka kot celote. Obe stanji vodita v kronične bolečine, težave, poškodbe in bolezni, ki so pri športnikih zaradi močne potrebe po spremembi previsoke napetosti v okolju, v katerem so odraščali v gibanje še posebej pogoste. To še posebno velja, če se AEQ učite pri učitelju 5. stopnje.

AEQ omogoča, da zgoraj opisana razmerja in pogojne posledice poslovnež bolje razume in to razumevanje uporabi z namenom in rezultatom, da z manj doseže več. Tako poveča integriteto znotraj sebe in tako zmanjša notranje nasprotovanje in prisilo uma nad telesom, ki sicer omogoča nadpovprečne rezultate, a zraven dobi doda nepotrebno trpljenje in neželene posledice za telo in psiho poslovneža, njegove ekipe in družine. Program je zasnovan na način, da bo udeleženec bolje razumel kaj vse vpliva na počutje in dosežke tako njega kot ekipe in odnose znotraj kolektiva. AEQ vaje, ki so del programa, omogočajo spoznavanje notranje ločenosti in nasprotovanj znotraj telesa, ki so običajno kopija nasprotovanj med staršema ali v okolici, v kateri je kot otrok živel in jo je takrat moral sprejeti kot edino mogočo ter razviti strategije, potrebne za preživetje. Te strategije mu tudi v odrasli dobi omogočajo preživetje in uspeh na poslovnem področju. Težava pa nastane, kadar jih uporablja na podzavestni ravni tudi takrat, ko zanje ni nobene potrebe, ali pa jih nezavedno uporablja za oteževanje doseganja željenega in mu na ta način otežujejo doseganje višje ravni ali ohranitev dosežene ravni dosežkov.

Kronične zakrčenosti, ki so pri takšnem otroštvu, logična posledica s časom in višanjem stresa postajajo vedno močnejše in najbolj negativno vplivajo na učinkovitost spiralnega zasuka in dihanja. Zato bo tem področjem posvečeno največ časa na programu. Negativen vpliv stresa na kronično napetost je jasno viden tako zaradi pozitivnega stresa, ki ga prinesejo športni uspehi in s tem večja pozornost okolice, višje osebne zahteve in pričakovanja kot tudi zahteve in pričakovanja družine, ekipe in javnosti, kot tudi negativen stres, ki nastane kot posledica neuspehov, napak, ali pa kot posledica poškodb, izgube podpore , težav z ekipo ali javnostjo.

Poslovnež se zaradi stresa sooča z dvema ovirama.

Prva je kronično previsok pritisk v trebušni votlini, ki je pretiran in stalen ter onemogoča spremembo oblike trebušne votline iz ravne v upognjeno. Glede na to, da je primaren vzrok za zakrčenost trupa potreba po nižji čustveni učinkovitosti in z njo povezana ohranitev nemoči, ki se prenese s podzavstnimi vzorci tudi v obdobje življenja, kjer bi po zakonu časa morali prevzemati odgovornost za svoje življenje in življenja partnerja in otrok, kronična zakrčenost mišic ni presenetljiva. Dvom, strah, pogosto tudi žalost so v takih razmerah pogosto in močno potlačeni ali popačeni, ker zahteva potlačitev ali popačitev gibanja telesa, da do avtentičnosti in spontanosti izražanja teh čustev in občutkov ne pride. Hkrati pa oseba zaradi močne SMA in SMO ter stanja SMI ni zmožna realno oceniti jakosti pritiska, pod katerim je ali mora biti, da normalno deluje in tako ne more primerno delovati, da te obremenitve drži znotraj tega, kar lahko realno prenese.

Druga je v tem, da so v isti kinestetični verigi (rdeča luč), kot je trebušna mišica, tudi medrebrne in notranje stegenske mišice. Če ima oseba kronično napet trebuh, ima potem kronično napete tudi medrebrne in notranje stegenske mišice, kar hkrati negativno vpliva tako na dihanje kot na dolžino koraka. Višjo imate kronično napetost v teh mišicah, težje naredite daljši korak. Težje ko naredimo daljši korak, težje naredimo daljši vdih ali izdih. Bolj ko hodimo na kratko, bolj smo nestabilni in nesamozavestni ter manj se želimo zavedati, kaj in kako smo v resnici. Bolj ko dihamo na kratko, bolj smo čustveno neučinkoviti in bolj ponavljamo vedenja, ki so se v preteklosti že velikokrat izkazala kot neprimerna. Če povzamem: krajši imate korak pri hoji, bolj ste podobni kolesarju, ki se pelje zelo počasi. Krajši imate vdih ali izdih, bolj ste podobni osebi, ki jo je strah ali dvomi vase. To pa zmanjšuje motiviranost, odločenost in jasnost delovanja. Kronične težave poslovneža se hitro prenesejo v kronične težave podjetja, ki ga vodi.

Z raziskavo dokazan pozitiven vpliv sodelovanja v programih, ki jih vodim lahko najdete v obliki povzetka TUKAJ.

Celotno raziskavo lahko najdete TUKAJ.

30-dnevni spletni program omogoča:

-Razumevanju vpliva čustvenih travm, preobremenitev pri športu ali delu, izgorelosti in kroničnih bolečin ter njihovemu vplivu na poslovne in osebne rezultate.

-Spoznavanju, zakaj kronična hiperventilacija slabšalno vpliva na telesne zmožnosti, počutje, odpornost ter učinkovitost gibanja in dela; zakaj neučinkovito dihanje, ki je danes prisotno pri večini otrok in odraslih, vpliva na karakter in razmišljanje – navsezadnje je dihanje osnovni proces zagotavljanja življenjske energije, ki določa, kdo smo, kako se počutimo in kako se odločamo.

-Učenju učinkovitosti gibanja in dihanja; AEQ metoda vpliva na spremembo gibalnih vzorcev in izboljšuje stanja, kot so bolečine v hrbtu, sklepih in ligamentih. Zmanjšujejo verjetnost ponavljajočih poškodb in dogodkov ter verjetnosti pomanjkanja športne sreče. Zmanjšuje se  verjetnost ali jakosr dihalnih alergij, alergije na hrano, kronični glavobolov in migrene ter bolečin v rodilih in nerednih, bolečih menstruacij zaradi kronično povišanega pritiska v trebušni votlini.

-Učenju pravilnega dihanja ob sproščanju in jačanju mišic – te so pri večini zadosti močne (dihalne nepravilnosti večinoma nastanejo zaradi izgube sposobnosti daljšanja mišic, povezanih z dihanjem), a težave povzroča odsotnost sproščenosti v respiratornih mišicah.

-Razlagi procesov, ki v otroštvu privedejo do zakrčenja mišic prsnega koša, diafragme, ramen in vratu ter vodijo v spremembe drže, gibanja in dihanja. Te spremembe z leti postanejo nezavedni del nas, kar slabo vpliva na telo in um.

-Program omogoča izboljšanje učinkovitosti  ter zmanjšuje nejasno komunikacijo v poslovnih odnosih. Tako se povečuje verjetnost poškodb in psihičnih težav ter veča verjetnost padca poslovnih rezultatov.

Program sem sestavil na podlagi večletnih izkušenj. Omogoča dobro in postopno spreminjanje urejenosti in povezanosti, ki pri celovitem spreminjanju ne sme biti ne prehitra ne prepočasna. Glavna ovira pri stanjih kronične zakrčenosti je nerazložljiv odpor do pravilnega dihanja. Vsakodnevno izvajanje vaj pod vodstvom bo ta odpor in tesnobo bistveno zmanjšalo ter omogočilo primeren napredek. Ta se bo stopnjeval, ob vztrajanju pa ga boste nadgradili sami.

7. 1. 2023 od 18. do 19.30 ure: začetek z 90 minutnim uvodnimpredavanjem prek spleta. Uvodno predavanje bo posneto in ga bo mogoče še dvakrat pogledati med 60-dnevnim trajanjem programa.

Sledi 30 dni vodenih izbranih AEQ dihalnih vaj. Vodenje vaj in učenje AEQ dihanja bo  vsak dan razen petka od 20 do 21 ure.

Če udeleženec zaradi nepredvidene situacije ne bo mogel prisostvovati vodenju vaje v živo, bo prejel dostop do posnetka, ki si ga bo lahko enkrat ogledal v naslednjih 24 urah. Dodelitev posnetka je urejena s pravilnikom, ki ga lahko preberete v spodnji povezavi. V primeru, da se programa  večinoma ne morete udeleževati v živo, vam sodelovanja ne priporočam, saj učinek programa ne bo primeren. Pravilnik o upravičenosti do  pošiljanja posnetkov vodenja vaj.

Skupaj torej 30 dni po 60 minut učenja dnevno, 6-krat tedensko. 30 minut bom vodil izbrano vajo ter 30 minut namenil razlagi in odgovorom na vprašanja udeležencev. V 30 dneh se boste dobro naučili 3 AEQ vaje za večanje spiralnega zasuka, ter protokol za zmanjšanje kronične zakrčenosti trebušne prepone in višje integriranosti agresivnih čustev v osebnostno strukturo.  Vaje in protokole bom vodil na več različnih načinov in zaporedij ter s tem povečal razumevanje vaje in njen vpliv na zmanjševanje SMA.

Pri 30-dnevnih programih je največ pozornosti namenjene vodenju vaj in je zato treba zagotoviti primerno kakovost slike, da bom lahko videl, kako izvajate vajo, ki jo vodim. Vodenje AEQ dihalnih vaj bo raznovrstno in ne bo vedno vodeno po opisih vaj, ki jih prejmete v PDF obliki. Takšno vodenje vam bo omogočilo boljše dojemanje smisla vaje in ohranjalo pozornost na vaji ter telesu, kar je tudi namen vaje in programa. Zato ne bo mogoče prek ene kamere spremljati več kot enega udeleženca, saj je takrat pogled na izvajalca preveč oddaljen ter razpršen.

Pred ali po vodenju vaje bom nekaj minut namenil razlagi smisla in namena vaje ali odzivov in sprememb, ki jih lahko med vajo čutite. Tako bo zagotovljeno najboljše mogoče celostno učenje AEQ metode.

Vaje bodo vodene šest dni v tednu.

Skupen čas programa je 32 ur.

Cena programa je 500 evrov.

Število udeležencev je omejeno na največ 40.

V programu prejmete tudi učbenik in podrobne opise na programu vodenih vaj in protokolu skladno z njihovim učenjem na programu

Program vodim Aleš Ernst, avtor AEQ metode.

V primeru, da v prvih štirih dnevih programa ugotovite, da za vas ni primeren, vam vrnemo celoten znesek vplačane prijavnine. Po tem datumu vračilo denarja ali prenos na drug program ni več mogoč. Zato dobro premislite ali boste lahko posvetili mesec dni časa med 20. in 21. uro sodelovanju v programu in v njem vztrajali  do konca. Način vodenja vaj, ki ga uporabljam na programih, lahko najdete v opisih AEQ programov.

 

 

 

 

 

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

ŽELIM SE PRIJAVITI NA PROGRAM

Razpoložljive Karte: 40
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

Jan 07 2023 - Feb 11 2023

Time

8:00 pm - 9:00 pm

Cena

500.00€

Lokacija

Zoom on line program
Kategorije
Aleš Ernst

Organizator

Aleš Ernst
Phone
+38630322396
Email
info@aeq.si
REGISTRACIJA

Dodaj odgovor