PROGRAM ZA ŠPORTNIKE IN POSLOVNEŽE; KAKO ZMANJŠATI NEGATIVEN VPLIV PODZAVESTI NA ŠPORTNE IN POSLOVNE REZULTATE

Pri delu s športniki in vrhunskimi športniki opažam ponavljajoče se vzorce vedenja in odnosov, ki so v preteklosti športniku omogočili vrhunske rezultate, a mu hkrati vedno bolj omejujejo in otežujejo zadrževanje forme in ravni rezultata. Pogosto sem tudi priča nerealno velikega razkoraka med dosežki na treningih in pripravah in doseženih rezultatov na tekmovanjih. »Pomanjkanje športne sreče« zelo pogosto opisuje prepogoste dogodke, ki se zgodijo določenemu športniku, takrat ko naredi napako, ki ga stane tako želeno ali potrebno uvrstitev ali športni dosežek.

Komu je program namenjen:

Športnikom, ki želijo spremeniti odnos in vlogo športa v svojem življenju iz zlorabe športa, ki se kaže v vedno pogostejših poškodbah in vedno težjem dvigu rezultatov ali pa vsaj ohranitvi na doseženi ravni brez vedno več telesnih in psihičnih težav.

Vrhunskim športnikom, ki od športa živijo in iščejo razlage in rešitve za:

 • vedno težje doseganje zahtevanih ravni psihofizičnih sposobnosti
 • ohranitev zdravja
 • večanje poslovno uspešnost športnika in njegove prihodke z naslova športne dejavnosti
 • zmanjševanje resnosti in pogostosti kroničnih težav niža stroške podpornega zdravljenja, sanacije poškodb, rehabilitacije in izpada prihodkov zaradi odsotnosti iz športnega dogajanja.
 • dvig vrednosti in razumevanja pomembnosti in sposobnosti sodelovanja pri športniku, kar v primernem času vpliva na višanje vrednosti, ki jo dosega športnik za klub ali ekipo.
 • hitrejšo regeneracijo in boljši spanec

Poslovnežem, ki želijo ali potrebujejo:

 • višjo ustvarjalnost, večjo vlogo zavesti pri odločanju o prihodnjih poslovnih korakih
 • Manj težav v zasebnem in družinskem življenju zaradi poslovnega uspeha
 • preprečiti izgorelost in nespečnost ter odvisnost od kemičnih snovi, ki jih zlorabljajo za poživitev ali umiritev
 • Izboljšati učinkovitost svojega dela kot tudi dela zaposlenih

Pravila, povezave in logiko delovanja telesa, živčnega sistema, podzavesti in zavesti, ki jih bom učil na programu določajo rezultate naših dejanj tako v športu kot poslu ali katerem koli drugem področju, ko želimo doseči najvišjo mogočo raven rezultata. Zato ta program ni priporočljiv le za športnike, temveč tudi za poslovneže in vse tiste, ki želijo na pravilen način doseči vrhunsko raven in ob tem, ne plačati visoko ceno na drugih področjih življenja in v kroničnih telesnih stanjih.

Tako športnik kot poslovnež se morata dovolj zavedati pravila, da tisto kar nas pripelje na vrh nas tam ne more obdržati in nas iz njega tudi odstrani.Višje kot oseba pride, večji je vložek energije. Sploh če v rasti ne dvigujemo tudi nadgradnje in dopolnitve podzavestnih vzorcev.

Primer, ki je pri vrhunskih športnikih zelo pogost:
Oče je bil lahko zelo dober športnik, ni pa obvladal odnosov z javnostjo, ki v njegovem času niso bili tako kompleksni in zahtevni kot danes. To pomeni, da tudi njegov otrok, sedaj vrhunski športnik od očeta ni prenesel dobrih vzorcev komunikacije z javnostjo in naravnega vedenja pred mikrofoni in kamerami. Zato se mu javno nastopanje upira, kar je zadosten impulz, da mu podzavest na misli, odločitve in dejanja vpliva na način, ki verjetnost nastopa pred kamerami manjša in niža pričakovanja javnosti.

Zato je še toliko bolj pomembno, da se oseba na vrhunski ravni znaš sprostiti, ko je delo dobro opravljeno, kar je vedno pogosteje, ker je boljši. V resnici pa se zaradi močne zakrčenosti, ki je nastala zaradi nemoči vedno težje sprosti ter tako viša verjetnost za poškodbo, napako in poraz ter padec forme.

Druga enako pomembna zakonitost je, da višje kot si manj je pomembno, da si priden in bolj pomembno je, da si ustvarjalen. Pogoj za ustvarjalnost pa je domišljija te pa brez telesne sproščenosti ni.

AEQ metoda naslavlja stanja notranje odtujenosti in kronične neučinkovitosti delovanja človeka kot celote. Obe stanji vodita v kronične bolečine, težave, poškodbe in bolezni, ki so pri športnikih zaradi močne potrebe po spremembi previsoke napetosti v okolju, v katerem so odraščali v gibanje še posebej pogoste. To še posebno velja, če se AEQ učite pri učitelju 5. stopnje.

Običajen opis otroštva športno zelo aktivnega otroka in najstnika, ki se je potem zaradi tega lahko razvil v športnika ali vrhunskega športnika, je, da je živel v družini ali okolju, kjer je bila zelo visoka napetost in zelo nizka zmožnost odraslih v okolju, da so napetosti učinkovito uredili odpravili in umirili okolje, v katerem se je razvijal otrok ter tako otroku omogočili mir in sproščenost.

Variacij okolja s previsoko napetostjo je zelo veliko, a skupno jim je to, da je bil otrok zelo nemiren, živ, aktiven, naporen in je našel rešitev v obliki preusmeritve notranje napetosti v športu, ki je bil na voljo v njegovem okolju, ali mu je določen šport, omogoča učinkovito izražanje določenega vedenja (agresivni športi, adrenalinski športi, ekipni športi) ali pa je ta šport imel tradicijo v njegovi družini in z njo povezana pričakovanja enega ali obeh staršev, da bo otrok nasledil ali nadgradil športno pot njegovih prednikov. V vseh primerih je šport izboljšal učinkovitost njegovega življenja mu s tem predstavljal manj slabšo izbiro ali pa pozitiven odziv okolice na njegovo športno dejavnost in s tem ustvaril pogoje za odvisnost od športa, ki je prvi pogoj, da lahko že kot otrok ali pa mladostnik v šport usmeri dovolj časa, pozornosti in energije, potrebne za razvoj nadpovprečnosti na tem področju.

Stanja, ki se tako razvijejo, postanejo normalno vedenje in normalen način odnosa do sebe. Takšna oseba mora iti preko sebe in zna ter zmore nadpovprečno dobro potlačiti občutke iz telesa, ki bi morali vplivati na njegove odločitve in dejanja, a se to v določenih okoliščinah ne dogaja. Takšna oseba gre lahko veliko višje, hitreje in močneje, kot pa to njeno telo ne glede na vrhunsko fizično pripravljenost zmore. Več let takšnega odnosa do sebe jasno pusti na telesu in psihi določene posledice, ki se dojemajo kot sestavni del športa in kot cena, ki jo je treba plačati za doseganje vrhunskosti.

AEQ omogoča, da zgoraj opisana razmerja in pogojne posledice športnik bolje razume in to razumevanje uporabi z namenom in rezultatom, da z manj doseže več. Tako poveča integriteto znotraj sebe in tako zmanjša notranje nasprotovanje in prisilo uma nad telesom, ki sicer omogoča nadpovprečne rezultate, a zraven dobi doda nepotrebno trpljenje in neželene posledice za telo in psiho športnika in njegove ekipe in družine. Program je zasnovan na način, da bo športnik ali trener bolje razumel kaj vse vpliva na počutje in dosežke športnika ali ekipe in odnose znotraj kolektiva, ki za športnika skrbi ali športnik v njem sodeluje kot del ekipe. AEQ vaje, ki so del programa, omogočajo spoznavanje notranje ločenosti in nasprotovanj znotraj telesa, ki so običajno kopija nasprotovanj med staršema ali v okolici, v kateri je športnik kot otrok živel in jo je takrat moral sprejeti kot edino mogočo ter razviti strategije, potrebne za preživetje. Te strategije mu tudi v odrasli dobi omogočajo preživetje na športnem področju. Težava pa nastane, kadar jih uporablja na podzavestni ravni tudi takrat, ko zanje ni nobene potrebe in mu na ta način otežujejo doseganje višje ravni ali ohranitev dosežene ravni športnih dosežkov.

Kronične zakrčenosti, ki so pri takšnem otroštvu, logična posledica s časom in višanjem stresa postajajo vedno močnejše in najbolj negativno vplivajo na učinkovitost spiralnega zasuka in dihanje športnika. Zato bo tema dvema področjema posvečeno največ časa na programu. Negativen vpliv stresa na kronično napetost je jasno viden tako zaradi pozitivnega stresa, ki ga prinesejo športni uspehi in s tem večja pozornost okolice, višje zahteve in pričakovanja ekipe, sponzorjev in javnosti do športnika kot tudi negativen stres, ki nastane kot posledica neuspehov, napak in upadanja forme ali pa kot posledica poškodb, izgube podpore sponzorjev, težav z opremo ali ekipo, sotekmovalci ali javnostjo.

Spiralni zasuk

Pravilno in s skrukturo telesa usklajeno gibanje temelji na spiralnem zasuku v trupu med medenico in ramenskim obročem. Teorija hrbteničnega motorja določa, da je zasuk v trupu glaven vir energije za gibanje in da trup ni pasiven pri gibanju. Splošno prepričanje pa je, da sta nogi tisti, ki ustvarjata primarno energijo gibanja, predvsem za hojo in tek. Torej je pomembno, da se medenica in prsni koš z ramenskim obročem gibata v nasprotnih smereh, kar zahteva primerno dinamiko spremembe mišičnih tonusov v trupu. Glavno vlogo pri učinkovitem in pravilnem gibanju imajo torej mišice prsnega koša in trebušne votline.

Onemogočenost ali omejenost spiralnega zasuka otežuje primerno učinkovito spremembo oblike trupa ter tako otežuje ali onemogoča dihanje skozi nos. Tudi zato, da telo na tak način sporoča zavesti, da učinkovitost gibanja ni na ravni obremenitve in da je treba spremeniti obremenitev ali dvigniti kompleksnost gibanja, povrniti primeren spiralni zasuk v gibanja ter dihanje skozi nos. To je še posebej opazno pri teku. Odsotnost ali prisotnost dihanja skozi nos pri teku lahko tudi jasno povežemo s pogostostjo in resnostjo poškodb ter bolezni, ki pestijo tekača ter mu onemogočajo tek, ker ga ne izvaja v skladu s strukturo telesa.

Vrhunski športnik se pri izboljševanju dihanja sooča z dvema ovirama.

Prva je kronično previsok pritisk v trebušni votlini, ki je pretiran in stalen ter onemogoča spremembo oblike trebušne votline iz ravne v upognjeno. Glede na to, da je primaren vzrok za zakrčenost trupa potreba po nižji čustveni učinkovitosti in z njo povezana ohranitev nemoči, ki se prenese s podzavstnimi vzorci tudi v obdobje življenja, kjer bi po zakonu časa morali prevzemati odgovornost za svoje življenje in življenja partnerja in otrok, kronična zakrčenost mišic ni presenetljiva. Dvom, strah, pogosto tudi žalost so v takih razmerah pogosto in močno potlačeni ali popačeni, ker zahteva potlačitev ali popačitev gibanja telesa, da do avtentičnosti in spontanosti izražanja teh čustev in občutkov ne pride. Hkrati pa oseba zaradi močne SMA in SMO ter stanja SMI ni zmožna realno oceniti jakosti pritiska, pod katerim je ali mora biti, da normalno deluje in tako ne more primerno delovati, da te obremenitve drži znotraj tega, kar lahko realno prenese.

Druga je v tem, da so v isti kinestetični verigi (rdeča luč), kot je trebušna mišica, tudi medrebrne in notranje stegenske mišice. Če ima oseba kronično napet trebuh, ima potem kronično napete tudi medrebrne in notranje stegenske mišice, kar hkrati negativno vpliva tako na dihanje kot na dolžino koraka. Višjo imate kronično napetost v teh mišicah, težje naredite daljši korak. Težje ko naredimo daljši korak, težje naredimo daljši vdih ali izdih. Bolj ko hodimo na kratko, bolj smo nestabilni in nesamozavestni ter manj se želimo zavedati, kaj in kako smo v resnici. Bolj ko dihamo na kratko, bolj smo čustveno neučinkoviti in bolj ponavljamo vedenja, ki so se v preteklosti že velikokrat izkazala kot neprimerna. Če povzamem: krajši imate korak pri hoji, bolj ste podobni kolesarju, ki se pelje zelo počasi. Krajši imate vdih ali izdih, bolj ste podobni osebi, ki jo je strah ali dvomi vase.

Medenica s kolki in ramenski obroč z rameni delujejo na podoben način kot žiroskop ali vrteče se kolo pri kolesarju. Če poenostavim, hitreje ko se vrtita kolesi, manj dela in pozornosti mora vlagati kolesar, da ne pade. Bolj ko se kolesar pelje počasi, bolj mora delati in biti napet, da ohranja stabilnost in se ne prevrne. In popolnoma enako je pri hoji. Krajši imamo korak, bolj moramo biti trdi v trupu. Bolj ko smo trdi v sredini trupa, bolj hodimo narobe. Zaradi povišane trdnosti v sredini trupa se spremeni tudi dihanje, saj ne moremo primerno spreminjati oblike trebušne votline. S tem postanemo manj učinkoviti pri dihanju in dihamo vedno manj aerobno ker veča nemoč in nestabilnost ter zmanjšuje avtentičnost in spontanost vedenja.

Z raziskavo dokazan pozitiven vpliv sodelovanja v programih, ki jih vodim lahko najdete v obliki povzetka TUKAJ.

Celotno raziskavo lahko najdete TUKAJ.

60-dnevni spletni program je namenjen:

-Razumevanju vpliva čustvenih travm, preobremenitev pri športu ali delu, izgorelosti in kroničnih bolečin ter njihovemu vplivu na športnika.

-Spoznavanju, zakaj kronična hiperventilacija slabšalno vpliva na telesne zmožnosti, počutje, odpornost ter učinkovitost gibanja in dela; zakaj neučinkovito dihanje, ki je danes prisotno pri večini otrok in odraslih, vpliva na karakter in razmišljanje – navsezadnje je dihanje osnovni proces zagotavljanja življenjske energije, ki določa, kdo smo, kako se počutimo in kako se odločamo.

-Učenju učinkovitosti gibanja in dihanja; AEQ metoda vpliva na spremembo gibalnih vzorcev in izboljšuje stanja, kot so bolečine v hrbtu, sklepih in ligamentih. Zmanjšujejo verjetnost ponavljajočih poškodb in dogodkov ter verjetnosti pomanjkanja športne sreče. Zmanjšuje se  verjetnost ali jakosr dihalnih alergij, alergije na hrano, kronični glavobolov in migrene ter bolečin v rodilih in nerednih, bolečih menstruacij zaradi kronično povišanega pritiska v trebušni votlini.

-Učenju pravilnega dihanja ob sproščanju in jačanju mišic – te so pri večini zadosti močne (dihalne nepravilnosti večinoma nastanejo zaradi izgube sposobnosti daljšanja mišic, povezanih z dihanjem), a težave povzroča odsotnost sproščenosti v respiratornih mišicah.

-Razlagi procesov, ki v otroštvu privedejo do zakrčenja mišic prsnega koša, diafragme, ramen in vratu ter vodijo v spremembe drže, gibanja in dihanja. Te spremembe z leti postanejo nezavedni del nas, kar slabo vpliva na telo in um.

-Program omogoča izboljšanje učinkovitosti vadbe in treninga ter zmanjšuje nejasno komunikacijo med trenerjem in športnikom in obratno. Zmanjšuje vedno višjo odvisnost od merilnih naprav in tehnologije, verjetnost ponovnih poškodb ter dviguje natančnost iskanja vzrokov za slabšo formo, počutje in mentalno pripravljenost. Program šolanja bo osredotočen na stanja , ki so pogosta pri športniku in ga silijo v napredovanje z vedno več truda ter vedno manj občutka iz telesa v zavest. Tako izgublja možnost dviga zmožnosti in znanja potrebne za boljše dosežke skozi učenje temveč je obsojena na vedno večje obremenjevanje telesa, kar pa ne more početi v nedogled. Tako se povečuje verjetnost poškodb in psihičnih težav ter veča verjetnost padca forme.

Do sedaj sem uspešno sodeloval s preko 50 vrhuskimi športniki iz različnih športnih panog, največ iz atletike, smučanja in kolesarstva. Jasno opažam vedno večje težave športnikov in strokovnih ekip pri doseganju vrhuskih rezultatov ter ohranitvi primerne ravni za njihovo ohranitev. Pogoste poškodbe so postale neizogibni del športne poti in tu vam bo razumevanje telesa in psihe skozi principe AEQ metode največ pomagalo doseči več z manj pretiravanja, bolečin in premagovanja samega sebe.

Naučite se uporabljati občutke in zaznave ki jih telo dostavlja v centralni živčni sistem, a se jih zaradi senzorno motorne amnezije športnik ne zaveda, tehnologija ne pokaže in trener ne zazna. Tako gre ogromna količina najpomembnejših podatkov v nič in povečuje ugibanje in neprimerne odločitve kako naprej.

Ni slučajno da direktorji ekip formule ena, kljub vsej najbolj napredni telemetriji, ki jo uporabljajo še vedno povedo, da je za dobre rezultate moštva najpomembnejši občutek voznika, in kako dobro ga zna prenesti svoji ekipi.

Prejeto znanje in veščine na programu udeležencu omogoča:

–           Jasnejše zaznavanje nesimetričnega gibanja in razumevanje vzrokov zanj

–          Jasnejše zaznavanje področji telesa z visokim tonusom in slabšo možnostjo sproščanja mišičnega tonusa.

–          Jasnejše zaznavanje in razumevanje negativnih učinkov neučinkovitosti gibanja zaradi neusklajenosti med agonisti in antagonisti.

–          Jasnejše zaznavanje in razumevanje športnikovega stanja avtonomnega živčnega sistema in omogočanje višje aktivacije parasimpatičnega stanja za potrebe          regeneracije in rehabilitacije.

–          Dvig sposobnosti jasno razložiti in voditi sebe ali športnika do višje gibalne inteligence zaradi dviga sposobnosti čutenja gibanja telesa in nadzora nad mišičnim tonusom tako v smer krčenja kot sprostitve.

–           Izboljšanje natančnosti delovanja senzorno motorne zanke mišica – zavest – mišica

–          Večanje sposobnosti osredotočenja in uskladitev takta delovanja zavesti s taktom delovanja telesa ter povečanje sposobnosti vstopanja športnika v »zono« in »flow«

–          Zaznavanje in odpravo področji slabega nadzora nad gibanjem skozi AEQ vaje, kjer se lahko gibanje testira in izboljšuje brez nevarnosti poškodb ali izgube motivacije za napredek

–          Večanje natančnosti določanja časa in načina vadbe ter treninga in boljše razumevanje vloge in namena bolečine ter primernejše določevanje načinov in pogostosti premagovanja telesa skozi trening.

–          Velik poudarek je na izboljšanju rezultatov in regeneracije, zmanjšanju pogostosti poškodb in višje osredotočenosti.

–           razumevanje, kako stres in travma vplivata na človeka in njegovo življenje

–           učenje veščin, kako omejiti in zmanjšati učinke stresa in travme

–           izboljšano somatsko zavedanje, interocepcija, propriocepcija, gibanje in dihanje.

Program sem sestavil na podlagi večletnih izkušenj. Omogoča dobro in postopno spreminjanje urejenosti in povezanosti, ki pri celovitem spreminjanju ne sme biti ne prehitra ne prepočasna. Glavna ovira pri stanjih kronične zakrčenosti je nerazložljiv odpor do pravilnega dihanja. Vsakodnevno izvajanje vaj pod vodstvom bo ta odpor in tesnobo bistveno zmanjšalo ter omogočilo primeren napredek. Ta se bo stopnjeval, ob vztrajanju pa ga boste nadgradili sami.

7. 1. 2023 od 18. do 19.30 ure: začetek z 90 minutnim uvodnimpredavanjem prek spleta. Uvodno predavanje bo posneto in ga bo mogoče še dvakrat pogledati med 60-dnevnim trajanjem programa.

Sledi 60 dni vodenih izbranih AEQ dihalnih vaj. Vodenje vaj in učenje AEQ dihanja bo  vsak dan razen petka od 20 do 21 ure.

Če udeleženec zaradi nepredvidene situacije ne bo mogel prisostvovati vodenju vaje v živo, bo prejel dostop do posnetka, ki si ga bo lahko enkrat ogledal v naslednjih 24 urah. Dodelitev posnetka je urejena s pravilnikom, ki ga lahko preberete v spodnji povezavi. V primeru, da se programa  večinoma ne morete udeleževati v živo, vam sodelovanja ne priporočam, saj učinek programa ne bo primeren. Pravilnik o upravičenosti do  pošiljanja posnetkov vodenja vaj.

Skupaj torej 60 dni po 60 minut učenja dnevno, 6-krat tedensko. 30 minut bom vodil izbrano vajo ter 30 minut namenil razlagi in odgovorom na vprašanja udeležencev. V 60 dneh se boste dobro naučili 5 AEQ vaj za večanje spiralnega zasuka, dihalni protokol za urejanje tolerance na dvig CO2 v krvi ter protokol za zmanjšanje kronične zakrčenosti trebušne prepone in višje integriranosti agresivnih čustev v osebnostno strukturo.  Vaje in protokole bom vodil na več različnih načinov in zaporedij ter s tem povečal razumevanje vaje in njen vpliv na zmanjševanje SMA.

Pri 60-dnevnih programih je največ pozornosti namenjene vodenju vaj in je zato treba zagotoviti primerno kakovost slike, da bom lahko videl, kako izvajate vajo, ki jo vodim. Vodenje AEQ dihalnih vaj bo raznovrstno in ne bo vedno vodeno po opisih vaj, ki jih prejmete v PDF obliki. Takšno vodenje vam bo omogočilo boljše dojemanje smisla vaje in ohranjalo pozornost na vaji ter telesu, kar je tudi namen vaje in programa. Zato ne bo mogoče prek ene kamere spremljati več kot enega udeleženca, saj je takrat pogled na izvajalca preveč oddaljen ter razpršen.

Pred ali po vodenju vaje bom nekaj minut namenil razlagi smisla in namena vaje ali odzivov in sprememb, ki jih lahko med vajo čutite. Tako bo zagotovljeno najboljše mogoče celostno učenje AEQ metode.

Vaje bodo vodene šest dni v tednu.

Skupen čas programa je 62 ur.

Cena programa je 700 evrov.

V programu prejmete tudi učbenik in podrobne opise na programu vodenih vaj in protokolu skladno z njihovim učenjem na programu

Program vodim Aleš Ernst, učitelj AEQ metode 5. stopnje, AEQ dihanja 3. stopnje in AEQ odnosov 5.stopnje.

V primeru, da v prvih štirih dnevih programa ugotovite, da za vas ni primeren, vam vrnemo celoten znesek vplačane prijavnine. Po tem datumu vračilo denarja ali prenos na drug program ni več mogoč. Zato dobro premislite ali boste lahko posvetili mesec dni časa med 20. in 21. uro sodelovanju v programu in v njem vztrajali  do konca. Način vodenja vaj, ki ga uporabljam na programih, lahko najdete v opisih AEQ programov.

 

 

 

 

 

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

ŽELIM SE PRIJAVITI NA PROGRAM

Razpoložljive Karte: 60
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

Jan 07 2023 - Mar 18 2023

Time

8:00 pm - 9:00 pm

Cena

700.00€

Lokacija

Zoom on line program
Aleš Ernst

Organizator

Aleš Ernst
Phone
+38630322396
Email
info@aeq.si
REGISTRACIJA

Dodaj odgovor