PROGRAM ZA IZBOLJŠANJE PARTNERSKE ZVEZE PO AEQ METODI

Program poteka vsak dan razen petka od 20 do 21 ure v med 26. 11. in 30. 12. 2022

Komu je program namenjen:

Program je namenjen vsem, ki imajo težave v partnerskem razmerju, so dlje časa samski, ali pa ne morejo ustvariti stabilne povezave z nasprotnim spolom. Priporočam ga žrtvam čustvenega incesta in tistim, ki so otroštvo preživeli, v okolju nezaupanja in prepirov med staršema, ali pa so zaradi ločitve staršev živeli v enostarševski družini. Program je namenjen večanju zavedanja pomena in sposobnosti odgovornega vedenja moškega in višanja sposobnosti ženskega zaupanja v moškega, kar je osnova za delujoč partnerski odnos. Dober ali vsaj boljši partnerski odnos je najpomembnejša podlaga za primeren razvoj otroka, saj močno vpliva na spočetje in potek nosečnosti, saj je neprimeren odnos vzrok za kronično napetost v ženski, kar pa negativno vpliva na njeno materinsko vlogo.

Cilji programa:

– Doseči dovolj dobro razumevanje principov delovanja odnosov med dvema osebama, da lahko opazimo, kako se telesno odzivamo v določenih okoliščinah.

– Dvig učinkovitost in natančnost zaznavanja dejanskega stanja, izboljšanju sposobnost predvidevanja, kako bo določeno vedenje v sedanjosti vplivalo na našo prihodnost in prihodnost tistih, s katerimi smo interesno povezani, ter kako lahko za spremembo prihodnosti uporabimo znano preteklost.

– Kako je odnos med očetom in mamo, v katerem smo rastli ustvaril vzorce vedenja, ki močno, a pogosto nezavedno vplivajo na naše partnerske zveze. To znanje vam bo omogočilo prepoznavanje in preprečitev ponavljanja napak in neučinkovitega vedenja v zvezi.

– Spremembe in napredek na področju čutenja in uporabe občutenega za sistematično spreminjanje določenih vzorcev vedenja v bolj primerne in učinkovite nam omogočajo višjo učinkovitost in pravilnost odločanja, vedenja in tako izboljšajo rezultate. Boljši rezultati in višja zanesljivost osebi omogoči boljšo zvezo s seboj in tako omogoča boljšo zvezo z drugo osebo.

-Višje razumevanje vpliva čustvenih travm, preobremenitev pri športu ali delu, izgorelosti in kroničnih bolečin ter njihovemu vplivu na obliko odnosov v partnerski zvezi.

-Razlaga procesov, ki privedejo do zakrčenja mišic prsnega koša, diafragme, ramen in vratu ter vodijo v spremembe drže, gibanja in uporabe glasu, besed in pogleda za spremembo odnosov. Te spremembe z leti postanejo nezavedni del nas, kar slabo vpliva na telo in um.

– Dovolj dobro razumeti pomen sproščenosti za primerno čutenje občutkov užitka in uporabo čustev, katerih vloga je, da krepijo povezanost med dvema osebama (jeza, ljubezen, veselje, radost).

Čustvena zrelost po AEQ metodi določa, kako močno in kompleksno čustvo lahko oseba sprejme ali izrazi ob ohranitvi primernega zavedanja in zavestnega nadzora, da lahko energijo čustva uporabi na način, ki omogoča boljše rezultate kot v preteklosti.

Proces učenja AEQ metode je primarno namenjen, da omogoči vedno več razumevanja sebe, prenosov energije znotraj sebe in med sabo ter okolico, kot pogoj za življenje. Bolj, ko razumemo te procese bolj jih lahko pri sebi opažamo, občutimo in s tem pravilneje vplivamo nanje ter tako spoznavamo, kje smo primerno in kje neprimerno razviti za učinkovito delovanje v sedanjosti ter boljše urejanje odnosov v okolju, v katerem živimo in delujemo. Tako postopoma spoznavamo lastno raven čustvene zrelosti na določenem področju življenja in oblikujemo »katalog« sposobnosti in pomanjkljivosti lastne some. Proces učenja konstantno usmerja, spodbuja, nagrajuje in kaznuje na poti dviga ravni povprečne čustvene zrelosti in dviga ravni čustvene zrelosti na področjih, kjer je bila v preteklosti premalo ali neprimerno razvita. Sposobnost zaznavanja občutkov in čustev, tako svojih kot partnerjevih je osnova za delujoč partnerski odnos. Brez tega ne moremo poznati sebe in ne moremo vedeti, kaj želimo in kaj potrebujemo in tako to kar ne znamo urediti sami prenesemo na partnerja. Tako postanemo od njega vedno bolj odvisni in na tem področju nemočni. Nemoč pa postopno ustvari bes, prezir in protest proti partnerju, kar vedno bolj razdirajoče vpliva na zvezo in jo lahko tudi uniči.

Če smo dovolj čustveno zreli, potem ljubimo osebo, ker nas dopolnjuje in jaz njo. Ne za to, ker jo potrebujemo, ampak ker jo želimo imeti ob sebi, in to je ljubezen. Če želimo ljubiti drugega, potem moram najprej ljubiti sebe. Če so me starši ljubili brez pogojev ali motivov in imeli sami primerno čustveno zrelost, ki so jo dvigovali primerno dvigovanju kompleksnosti življenja, je to dobra popotnica. A na žalost je tega zelo malo. Program bo usmerjem v to področje ob hkratnem zmanjševanju senzorne amnezije in odtujenosti od sebe, ki onemogoča sprejemanje in spreminjanje sebe, da bi tako partnerska zveza delovala bolje ali pa bi lahko tako spremenjen našel partnerja, s katerim bom lahko ustvaril trdnejšo zvezo.

Danes je večina ljubezni izpeljane iz »potrebujem te«. In si rečemo:  Potrebujem te je enako, kot ljubim te.«; a to ni res. Ampak princesa potrebuje viteza, da se reši pred zmajem, kar ne pomeni, da ga ljubi, temveč ga mora ljubiti, ker jo je rešil. Postaja jasno, da če začneš odnos, ker nekoga potrebuješ in ga zato »ljubiš«, ustvariš neučinkovit odnos, ker ne temelji na ljubezni, temveč na potrebi. In če temelji na potrebi, potem je logično, da se eden počuti odvisnega od drugega. Bolj, ko se počutimo odvisnega od nekoga, bolj začnemo tisto, od česar smo odvisni, sovražiti, saj nas spravlja v nemoč. Če pa smo nemočni, razvijemo sovraštvo. In potem začnemo osebo, ki nas je rešila iz zmajeve votline ali nas je rešila pred očetom in mamo, čez nekaj let sovražiti, ker smo pred njo nemočni in od nje odvisni tako kot smo bili prej odvisni od staršev, ker nimamo dovolj visoke čustvene zrelosti, da bi lahko bili najprej celostno samostojni in odvisni od sebe. To osebo potrebujemo, da nas uravnoteži, ona pa iz podobnih razlogov potrebuje nas in postopoma začneta sovražiti drug drugega. Tak odnos, ki temelji na sovraštvu, mora razpasti, ker je sovraštvo energija za razpadanje, ki omogoča razkroj, ločitev in entropijo in s tem rešitev iz nemoči.

Jeza, ljubezen in veselje so kinetične energije, ki dvigujejo urejenost ter omogočajo sintropijo. Sovraštvo, bes, maščevanje, prezir, protest pa so kinetične energije, ki ločujejo in nudijo možnost, da se ločiš od tistega, ki te postavlja v nemočen položaj. Če nočemo samega sebe uničiti, moramo uničiti odnos, ki nas postavlja v nemoč.

Program je primeren za vse, ki AEQ že poznajo in želijo znanje poglobiti. Lahko sproži močnejša čustvena stanja in zavedanja lastne nemoči v določenih čustvenih stanjih ter povzroči močnejše telesne bolečine zaradi višje sproščenosti trupa in trebušne prepone. Udeleženci poročajo o spremembi spalnega vzorca in veliko bolj živih sanjah.

Graf kaže na rezultate sodelujočih, kako AEQ programi, ki  jih vodi Aleš Ernst učinkujejo na stanje negativnih čustev v človeku. Poleg udeležencev, ki so se udeležili programov od septembra 2021, so v raziskavo vključeni še udeleženci iz programov pred tem obdobjem. Skupno število udeležencev je 510. Negativna čustva smo preverjali z naslednjimi trditvami: »Kako pogosto ste imeli vsako od naslednjih izkušenj v ZADNJEM MESECU: Ste vedno znova imeli misli ali podobe, ki se jih niste mogli znebiti? Ste bili napeti ali tesnobni? Ste bili žalostni večino dneva? Ste razmišljali, da bi končali svoje življenje? Ste bili obupani glede prihodnosti? V stvareh niste tako uživali, kot ste ponavadi?«

Obrazložitev: udeleženci AEQ programov v povprečju izkazujejo močno zmanjšanje negativnih čustev že takoj po zaključku programa. Podoben učinek je tudi po treh oz. šestih mesecih. Najprej pridemo do zavedanja in ozaveščenja negativnih čustev kar je osnova za spremembo vedenja.

Prikazane razlike so statistično značilne in jih zagovarjamo z manj kot 1% tveganjem. Torej z veliko verjetnostjo (99%) lahkot trdimo, da bomo z udeležbo na AEQ programih pričeli ozaveščati in zmanjševati negativna čustva v sebi.

Rezultati so preverjeni z vsemi potrebnimi statističnimi testi. Raziskava bo zaključena in v celoti objavljena na spletni strani www. aeq.si julija 2022.

Psihoterapevt in učitelj 1. stopnje AEQ Janez Logar

Z raziskavo dokazan pozitiven vpliv sodelovanja v programih, ki jih vodim lahko najdete v obliki povzetka TUKAJ.

Celotno raziskavo lahko najdete TUKAJ.

O AEQ metodi

Je proces učenja, ki vrača izgubljeno kakovost in pomen zavestnega nadzora nad mišicami in gibanjem. S tem vzpostavimo možnost kreativnega in originalnega reševanja težav in si omogočimo lažje ter manj stresno življe. Omogoči razumevanje vzrokov za telesne nepravilnosti, ki koreninijo v čustvenih in fizičnih travmah. Ko so se te zgodile, se nam je zmanjšal zavestni nadzor nad mišicami, gibi so se avtomatizirali, telo pa otrdelo. Zato se niti ne zavedamo, da pravzaprav imamo možnost vplivati na izboljšanje gibanja in s tem odpraviti bolečine in omejitve. V nasprotnem primeru smo čedalje bolj robotizirani in iste probleme rešujemo na enake, a ne najboljše načine.

AEQ nam omogoča dvigniti čustveno zrelost. Proces temelji na štirih korakih:
1. Učiti se in razumeti, raziskovati in občutiti; AEQ vaje povečajo občutek in nadzor.
2. Razumevanje in občutenje omogoča spoznanja, ki so potrebna za določitev resničnega stanja brez iluzij.
3. Spoznanja omogočajo sprejetje resničnega stanja v nas in odnosov, ki na nas vplivajo slabšalno.
4. Spremembe zajemajo tako um kot telo in zato prestanejo pritiske okolja, zaradi katerih bi se povrnili na prejšnje preživete vzorce.

Program sestavlja  90 minutno predavanje, kjer bom razložil in logiko, po kateri z AEQ metodo določite in dvigujete čustveno zrelost.

Vaje bom vodil šestkrat na teden, ob 20 uri. Za 60 minut se bomo povezali prek aplikacije ZOOM, da vas bom vodil skozi izbrano vajo in učil potrebno znanje za razumevanje vloge dihanja na življenske procese in čustva.

Na ta način boste dober mesec redno izvajali vaje , kar je zelo pomembno za dovolj veliko spremembo odnosa do sebe. Vodenje v živo tudi bistveno poveča usmerjanje pozornosti v telo in povezovanje zavesti in telesa ter zmanjša SMA.

Raznovrstno vodenje vaj zmanjša občutek začetne enoličnosti, ki je pogost razlog za nenadni odpor do vaj.

Program sem sestavil na podlagi večletnih izkušenj. Omogoča dobro in postopno spreminjanje urejenosti in povezanosti, ki pri celovitem spreminjanju ne sme biti ne prehitra ne prepočasna. Glavna ovira pri stanjih kronične zakrčenosti je nzmožnost pravilnega dihanja. Vsakodnevno izvajanje vaj pod vodstvom bo odpor telesa in podzavesti in tesnobo bistveno zmanjšalo ter omogočilo primeren napredek. Ta se bo stopnjeval, ob vztrajanju pa ga boste nadgradili sami.

26. 11. 2022 od 16. do 17.30 ure: začetekuvodnim predavanjem prek spleta. Uvodno predavanje bo posneto in ga bo mogoče še dvakrat  pogledati med 30-dnevnim trajanjem programa.

Sledi pet tednov vodenih izbranih AEQ vaj. Vodenje vaj in učenje AEQ dihanja bo  vsak dan razen petka od 20 ure do 21 ure.

Če udeleženec zaradi nepredvidene situacije ne bo mogel prisostvovati vodenju vaje v živo, bo prejel dostop do posnetka, ki si ga bo lahko enkrat ogledal v naslednjih 24 urah. Dodelitev posnetka je urejena s pravilnikom, ki ga lahko preberete v spodnji povezavi. V primeru, da se programa  večinoma ne morete udeleževati v živo, vam sodelovanja ne priporočam, saj učinek programa ne bo primeren. Pravilnik o upravičenosti do  pošiljanja posnetkov vodenja vaj.

Skupaj torej 30 dni po 60 minut učenja dnevno, 6-krat tedensko. 30 minut bom vodil izbrano vajo ter 30 minut namenil razlagi vzrokov za vedenje, ki jih bom opazil pri udeležencih in odgovarjal na njihova vprašanja.

V 30 dneh se boste dobro naučili tri AEQ vaje za dvig čustvene zrelosti in modul za dvig gibljivosti trebušne prepone, trebušne votline in prsnega koša. Vaje boste izvajali leže in stoje

Vaje in protokole  bom vodil na več različnih načinov in zaporedij ter s tem povečal razumevanje vaje in njen vpliv na zmanjševanje SMA.

Pri spletnih AEQ  programih je največ pozornosti namenjene vodenju vaj in je zato treba zagotoviti primerno kakovost slike, da bom lahko videl, kako izvajate vajo, ki jo vodim. Vodenje AEQ dihalnih vaj bo raznovrstno in ne bo vedno vodeno po opisih vaj, ki jih prejmete v PDF obliki. Takšno vodenje vam bo omogočilo boljše dojemanje smisla vaje in ohranjalo pozornost na vaji ter telesu, kar je tudi namen vaje in programa. Zato ne bo mogoče prek ene kamere spremljati več kot enega udeleženca, saj je takrat pogled na izvajalca preveč oddaljen ter razpršen.

Pred ali po vodenju vaje bom nekaj minut namenil razlagi smisla in namena vaje ali odzivov in sprememb, ki jih lahko med vajo čutite. Tako bo zagotovljeno najboljše mogoče celostno učenje AEQ metode.

Cena programa je 320 evrov. V primeru, da bosta oba partnerja na isti kameri, ima drugi partner 50% popusta pri prijavnini. V tem primeru prijavo izvedite na mail program2@aeq.si

V programu prejmete tudi učbenik in podrobne opise štirih AEQ vaj za dvig čustvene zrelosti.

Program vodim Aleš Ernst, učitelj AEQ odnosov 5. stopnje.

V primeru, da v prvih štirih dnevih programa ugotovite, da za vas ni primeren, vam vrnemo celoten znesek vplačane prijavnine. Po tem datumu vračilo denarja ali prenos na drug program ni več mogoč. Zato dobro premislite ali boste lahko posvetili mesec dni časa med 20. in 21. uro sodelovanju v programu in v njem vztrajali  do konca. Način vodenja vaj, ki ga uporabljam na programih, lahko najdete v opisih AEQ programov.

 

 

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

ŽELIM SE PRIJAVITI NA PROGRAM

Razpoložljive Karte: 100
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

Nov 26 2022 - Dec 30 2022

Time

8:00 pm - 9:00 pm

Cena

320.00€

Lokacija

Zoom on line program
Kategorije
Aleš Ernst

Organizator

Aleš Ernst
Phone
+38630322396
Email
info@aeq.si
REGISTRACIJA

Dodaj odgovor