Seminar za učitelja AEQ dihanja® 2. stopnje

Seminar 2. stopnje nadaljuje spoznavanja dihanja tam, kjer se zaključi seminar 1. stopnje. V petih dneh seminarja boste osnovnem znanju o pomembnosti pravilnega dihanja, kako pravilno dihamo in kako pravilno dihanje vpliva na naše življenje bom dodal poglobljeno razumevanje povezanosti dihanja in življenjske energije ter gibanja, vedenja in čustvenega delovanja.

Največji poudarek bo na seminarju namenjen razumevanju pravilnega dihanja na raven življenjske energije ter vplivu, ki ga mora SMA imeti v zmanjševanju učinkovitosti dihanja za dosego čustvene učinkovitosti in zrelosti primerne za sprejemanje v okolico in njihovo vedenje ter odnose.

Seminar bo dvignil sposobnost razumevanja, zakaj se je oseba v določenem življenjskem obdobju izgubila sposobnost primernega in učinkovitega dihanja in zakaj njeno dihanje ni odraz realnega stanja v njej in okolici v sedanjem trenutku. Razlaga bo usmerjena v pomen ravni CO2 v krvi vezano na stanje sproščenosti ali alergije na sproščenost, ki nastane, ko oseba dlje časa preživi v okolju, ki ustvari kronično aktiviran simpatični odziv avtonome veje živčnega sistema in se mu tako učenje pravilnega dihanja in dvig tolerance na višanje CO2 v krvi upira ter ga paradoksalno vodi v višjo anksioznost in napetost.

Sestavni del seminarja bo poglobljeno preučevanje funkcije vdiha, izdiha in dihalne prekinitve na sposobnost priprave na dejanja, dejanje in sposobnost sprejemanja reakcija ne dejanja. Posebni dihalni moduli, ki jih boste spoznali na seminarju in se učili njegove pravilne uporabe ter izvedbe omogočajo spoznanja izvajalca o tem kakšen je v določenih stanjih svojega vedenja in kako je z potlačitvijo dihanja ter gibanja zmanjšal verjetnost za dejanja, ki sprožijo reakcijo okolice premočno, da bi jo lahko prenesel. Razumevanje teh povezav in procesov v telesu in živčnem sistemu bo učitelju 2. stopnje omogočalo širše razumevanje dogajanja v strankinem sistemu ter primerno razlago za dvig razumevanja teh procesov in vaje, ki bodo stranki omogočile spoznanja ter spremembe potrebne za ureditev dihanja in življenja.

V učenje dihanja 2. stopnje je vključeno spoznavanje razlik pomena in vpliva izvajanja dihalnih vaj in dihalnih modulov v sedečem in stoječem položaju, saj je za dvig pravilnosti dihanja in zmanjšanje strahu pred učinkovitim dihanjem zelo pomembna pravilna razlaga izkušnje, ki jo sprememba položaja telesa pri izvedbi vaj in modulov prinese izvajalcu vaj ali modulov.

Za udeležbo na seminarju je močno priporočljiva udeležba na spletnih programih AEQ dihanja, saj bo tako udeleženec seminarja lahko primerno sledil in sodeloval na seminarju ter doživel osebno izkušnjo vsakodnevnega povezovanja potlačitve čustev in vpliva SMA na dihanje. Tako bo lahko pošteno vodil svoje stranke po isti poti v učinkovitejše dihanje in višjo sproščenost brez strahu pred prebojem oklepa membrane.

AEQ dihanje 2. stopnje bo še povečalo prednost v učinkovitosti učenja učitelja AEQ dihanja pred ostalimi metodami in pristopi izboljševanja dihanja, ki jih je vedno več, a vse ignorirajo obstoj SMA v sistemu uporabnika ter ne znajo razložiti odpor do pozitivnih sprememb, ki jih metode omogočajo in tako uporabniku ne nudijo dolgoročnih ter celostnih sprememb.

Znanje in spoznanja pridobljena na seminarju 2. stopnje omogočijo razumevanje resničnih razlogov za športno dejavnost in z njo povezane težave tako rekreativnih kot profesionalnih športnikov in za paradoksalno močno nepravilno dihanje tistih ki učinkovito dihanje najbolj potrebujejo.

S temi znanji se bodo lahko vpisali na seminar učitelja AEQ dihanja 3. stopnje, ki bo usmerjen predvsem v področja razumevanja in učenja dihanja za potrebe izboljšanja telesnih in psihičnih sposobnosti potrebnih za nadpovprečne rezultate, tako na področju športa, dela ali drugih področji človeške dejavnosti, kjer oseba želi doseči višji potencial od tega, ki mu je bil položen v zibelko.

Glaven namen učitelja AEQ dihanja 2. stopnje je, da dovolj dobro razloži, kako onemogočanje spontanega in avtentičnega vedenja v otroštvu ali kasneje v življenju negativno vpliva na dihanje in kako takšna prisila okolja na vedenje kronično spremeni dihalni ritem in način dihanja.
Če ta pritisk traja dlje časa oseba tako spremenjeno dihanje prenese v podzavestne dele živčnega sistema in ga dojame kot normalno dihanje. Zato ga ne spreminja ali pa pri spreminjanju prehitro odneha. Če dihanje, ki ste ga na ravni podzavesti določili, kot pravilno spreminjate brez razlage, kakšni so možni vzroki, da ste izgubili pravilno dihanje, ustvarite notranji konflikt med interesi zavesti in podzavestnimi vzorci. V tem primeru bo učenje pravilnega dihanja po katerikoli metodi na osebo dolgoročno delovalo nezdravo in ga bo prej ali slej opustila.

AEQ dihanje temelji na tem, da tisti, ki se ga uči, opazi ter z razlago vedno bolje razume in dojame, da je spreminjanje dihanja iz nezdravega v zdravo dolgoročen proces, ker je neposredno vezan in odvisen od dviga čustvene zrelosti. Če oseba ne dviguje čustveno zrelost spreminja pa učinkovitost dihanja bo imela energijo in notranje počutje na ravni, ki je obstoječa raven čustvene zrelosti ne bo znala primerno uporabiti in urejati odnose na bolj učinkovit način. Bolj pravilno dihanje lahko ohranimo le v bolj urejenih odnosih in ob zavedanju višje učinkovitosti uporabe čustev. V nasprotnem primeru bo prisiljena energijo spreminjati v druge oblike ter njeno neučinkovito porabo. Neučinkovitost povzroča neprijetno počutje in vodi osebo v depresijo učenja pravilnega dihanja. Namen seminarja je, da to preprečite.

Zdravo dihanje je prilagojeno trenutnemu položaju in okoliščinah, v katerih oseba je. Če je v mirnem okolju, je dihanje počasno, mehko in umirjeno in omogoča počitek in obnovitev, če je v stresnem položaju, je dihanje hitrejše, močnejše, globlje in omogoča, da dihanje pomaga telesu ustvariti dovolj energije in podpore za ureditev stanja. Omogoči, da oseba čuti dejansko moč, jo primerno uporabi ter se potem primerno umiri in sprosti tako tonusno kot dihalno.

Zdravo dihanje je dinamično in primerno potrebam some v določenem trenutku.

Za tako dihanje mora oseba imeti dovolj dober občutek (odsotnost ali močno zmanjšana SMI) in nadzor nad tonusom, da nima kronične mišične in vedenjske zakrčenosti, neuravnovešenosti in nemoči. Če ima oseba kronično zakrčenost v trupu vratu in glavi ne more pravilno dihati, saj kronična zakrčenost mišic onemogoča dinamično in trenutnemu stanju prilagojeno dihanje onemogoča.

UVOD V AEQ DIHANJE 2. STOPNJE.

ZAKON O RAVNOVESJU

Vzgon

Gravitacija

AEQUITAS

Odvisnost

ŽIVLJENJSKA ENERGIJA IN DIHANJE

Začetek z anaerobno fotosintezo

Aerobno in anaerobno

Vpliv dihanja na raven življenjske energije in primarni razlog izgube pravilnega dihanja

PROPRIOCEPCIJA, INTEROCEPCIJA, ALOSTAZA IN HOMEOSTAZA

Vloga pravilne zaznave mišičnega tonusa v zavesti za doseganje homeostaze

Propriocepcija in mišični tonus

Vpliv kroničnega tonusa na zaznavo telesa

Vpliv AEQ na spremembo zaznave telesa

KAKŠNO JE PRAVILNO DIHANJE MED GIBANJEM

Spiralni zasuk

Učenje gibanja

Vpliv preobremenjenosti na gibanje in dihanje

Dihanje skozi nos

Dihanje skozi usta

Difuzija plinov v mešičkih

PRAVILNO DIHANJE PRI ŠPORTU

Nosno dihanje

AEQ dihanje

Vloga nemoči

OTROCI IN DIHANJE

Odnos do otroka in vpliv odnosa na otrokovo dihanje

Vzorec zadrževanja dihanja

DEPRESIJA IZRAŽANJA IN ANHEDONIJA KOT GLAVNI RAZLOG NEPRAVILNEGA DIHANJA

DEPRESIJO RAZUMEMO NAROBE. POSKUŠA NAS REŠITI

Depresija se začne z zamrznitvijo

Ima depresija kakšno vrednost?

DEPRESIJA IZRAŽANJA ČUSTEV ZAHTEVA ZAMRZNITEV GIBANJA MEMBRANE

Vpliv življenjske poti staršev na verjetnost depresije

Letalo

Podmornica

Aktivator

Zombi

Dinamičen oklep

Čas in energija

Energija, potrebna za odpravo depresije

»FLOW« – NASPROTJE IN ZDRAVILO ZA DEPRESIJO

Kaj vpliva na sposobnost, da dosežemo »flow«?

AEQ vaje in »flow«

Sprememba SA in SO kot pogoj za dvig verjetnosti za stanje »flowa«

Pogled na vpliv AEQ-ja prek prizme zakonov električne energije

AEQ IN DVIG RAVNI HOMEOSTAZE

Dinamičen proces homeostaze

Dve veji vpliva AEQ-ja na homeostazo

SENZORNO MOTORNA ILUZIJA

Navidezno popačena normalnost

Popačitev resnice

Vpliv zmanjšanja omejitev okolja na nastanek in rast SMI

Razkroj omejitev okolja

Kako in zakaj pride do višanja mišične zakrčenosti, potrebne za SMI

Neskladje

AEQ in SMI

DALJŠANJE SKELETNIH MIŠIC

Raztegovanje mišic

Pretegovanje mišic

Sproščanje skeletnih mišic

Raztezanje vs. Sproščanje

AEQ in daljšanje mišic

STRAH PRED SPROŠČENOSTJO IN ALERGIJA NA SPROŠČANJE

Izguba spontanega in avtentičnega izražanja

Odvisna reakcija

Vloga učitelja AEQ metode in AEQ dihanja v tem procesu

Pomen primerne, razumljive in pravočasne razlage

Povezanosti ali ločenost

POMEMBNA PRAVILA ZA PRIMEREN PROCES UČENJA

VAJE IN MODULI AEQ DIHANJA 2. STOPNJE

AGRESIVNI DIHALNI LOK HRBTA

DIHALNI LOK HRBTA – IZDIH

DIHALNI LOK HRBTA – VDIH

DIHALNI NOGOMET

VAJA ZA AKTIVACIJO TREBUŠNE PREPONE

VAJA ZA IZBOLJŠEVANJE UČINKOVITOSTI AGRESIVNEGA VEDENJA

VAJA ZA DVIG POTENCIALA V ZGORNJEM DELU TELESA

STOJEČE NIHALO

STOJEČI POLMESEC

DIHALNI TRAJEKT

VAJA ZA VRAT IN ČELJUST

VAJA ZA RAME

PROTOKOL ZA VEČANJE DIHALNE DINAMIKE

PRIPOROČENI MODULI ZA PREPREČEVANJE KRONIČNE OBLIKE VEDENJA PO AEQ KLASIFIKACIJI

Zaradi vedno večje inflacije, se bo cena seminarja lahko spremenila. Cena bo spremenjena za odstotek inflacije med 1.9.2022 in 15.12.2022

500€ rezervacije nakažite ob prijavi, razliko pa nakažite tri tedne pred pričetkom seminarja. Končna cena seminarja bo določena 15. 12. 2022. Takrat boste prejeli obvestilo o višini razlike.

ŽELIM SE PRIJAVITI NA PROGRAM

Seminar učitelja dihanja 2. stopnje
2400
Available Karte: 9
The Seminar učitelja dihanja 2. stopnje ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Rezervacija mesta na seminarju
500
Available Karte: 9
The Rezervacija mesta na seminarju ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Tags:

Date

12 - 15 Jun 2023

Cena

2,400.00€

Lokacija

Ulica bratov Gerjevič 1a
8250 Brežice
Aleš Ernst

Organizator

Aleš Ernst
Email
info@aeq.si
REGISTRACIJA

Dodaj odgovor