Kako razumeti in odpraviti ali preprečiti izgorelost in kronično utrujenost ob 20.30 uri

Spletni program je namenjen vsem, ki se ne zmorete sprostiti. Če ste prenapeti že dalj časa, se pretirano odzivate na presenečenja in preveč energije namenjate načrtovanju prihodnosti, saj vas je strah, kaj bo jutri.

Izgorelost

To stanje čustvene, kognitivne in telesne izčrpanosti se razvije zaradi dolgotrajnega stresa; počutimo se ujeti v zahteve, naloge, v občutek, da smo nesposobni tem zahtevam zadostiti. Posledice izgorelosti občutimo na vseh področjih, poklicnem, družinskem, partnerskem, socialnem. Zaradi padca odpornosti smo bolj izpostavljeni telesnim boleznim: prehladom, srčno-žilnim boleznim, boleznim prebavil, glavobolom, nespečnosti itd. Pojavljajo se nam motnje pozornosti in pozabljivost ter depresija. Naše čustvene reakcije postajajo impulzivne. Vse to vpliva na našo delovno ali študijsko uspešnost ter navsezadnje na kakovost življenja.

Namen delavnice je dobiti drugačen pogled na vzroke izgorelosti. Ta stanja so posledica pomanjkanja časa, prevelike hitrosti in plitkih odnosov, ki vse povzroči pomanjkanje časa in preveč opravil. Zato izgubimo živost, širino in globino izražanja čustev, vero vase ter svoje občutke. Raziskovalci fenomena izgorelosti ugotavljajo, da izgorelost ni zgolj izčrpanost zaradi preobremenjenosti, ampak vključuje tudi izgubo vere v to, kar delamo in kar smo.

Kronična utrujenost

Povečana aktivnost je presenetljiva posledica zmanjšane živosti, potlačenih čustev in preizkus, ali si zaslužimo ljubezen. Večina, ki so kot otroci občutili pomanjkanje ljubezni, živi v zavedanju ali pa imajo to v nezavednem, da je do te izgube prišlo zaradi napak, ki so jih storili, zato jih je bilo težko imeti rad. Starši sami so ta občutek še povečali z očitki o otrokovi prezahtevnosti, neubogljivosti, nezadovoljstvu, preveč živahnosti. Otrok tako hitro spozna da se mora prilagoditi starševskim zahtevam, če želi biti ljubljen. Prepričanje, da si mora ljubezen zaslužiti, pogosto prenese v odraslost, kar se običajno odraža v premočni želji po vidnih dosežkih. To pelje v samouničujoče vedenje in nezdrav odnos do telesa.

Našteto je razlog za kronično zakrčenost mišic, kajti to pripomore k omejevanju premočnih občutkov in čustev.

-Poučili se boste, kako se v telesu hrana spreminja v biološko energijo, ki je osnova za občutke in čustva ter misli, odločitve in dejanja.

-Spoznali boste, kaj je membrana in njeno vlogo ter zakaj sodobni način življenja membrano izloča iz zavestnih procesov odločanja in delovanja; kako skozi to izločevanje in popačenje občutkov postopoma preidemo v zakrčenost in nerealen odnos do časa, energije in življenja – tu korenini vzrok za izgorelost, kronično utrujenost in nespečnost.

-Na delavnici boste delovanje avtonomnega živčnega sistema spoznali še drugače, kajti z njim so močno povezana zgoraj omenjena stanja; učili se bomo uravnotežiti in urediti živčevje in aktivirati parasimpatično stanje, kar omogoča izhod iz izgorelosti. Vse to bo omogočilo zmanjšanje mišične zakrčenosti.

-Delo nog pri vračanju sposobnosti samoregulacije in zaznavanju realnih pritiskov iz okolja odigra veliko vlogo.

-Učili se bomo zaznavanja počutja telesa in nepravilnega dihanja, da se boste znali pravočasno ustavili, po tem ko boste s hitenjem prestopili mejo zdravega življenja in vstopili v nenehen stres.

-Naučili se boste urediti in uskladiti potrebe in obveznosti ter tako dvigniti nadzor nad dejanji in s tem dvigniti verjetnost doseganja željenega rezultata.

-Ponudil vam bom AEQ vaje in AEQ dihalne vaje, ki vam bodo z raziskovanjem telesa in občutkov omogočile povezavo telesa in uma.

Da se bomo s stresom spoprijeli uspešno, moramo spremeniti odnos do dihanja; tako bomo zmanjšali nepotrebno porabo energije.

Glaven vzrok za izgorelost sta maska in oklep, ki blokirata živost organizma. Oseba ne more dvigniti ravni energije zgolj z večjim vnosom hrane ali kisika. Povečanje osnovne energijske ravni dosežemo z resničnimi izrazi občutkov in čustev, pri tem nas blokirajo potlačena čustva in slabo dojemanje občutkov, kar pa hkrati povzroči, da se ne zavedamo dovolj pravočasno, da tonemo v izgorelost.

Veliko jih ne zmore reči, ”ne morem”, ”nočem”, ”nimam časa”, kajti to bi pomenilo priznati poraz. Pa tudi da smo nevredni ljubezni.

Namen programa je omogočiti odkriti vzroke za težave in naučiti izvedbo  vaj, po katerih se bo izboljšala psihofizična povezava.

Program sestavlja 2-urno predavanje, kjer bom razložil osnove fizikalnih zakonitosti, katerih nezavedno kršenje vodi v nastanek vnetij in bolečin dne 7.12. 2021 od 17. do 19. ure. Uvodno predavanje bo posneto in ga bo mogoče še dvakrat pogledati med trajanjem programa.

Sledi 30 vodenj izbranih AEQ vaj in spoznavanja AEQ metode. Program bo trajal vsak dan od 20.20 do 21.20 razen petka.

Skupaj torej 30 dni po 50-60 minut dnevno. V 30 minut bom vodil izbrano vajo ter 20-30 minut namenil razlagi AEQ metode in odgovoril na nekaj vprašanj sodelujočih. V 30 dneh se boste naučili 4 AEQ vaje. Torej bomo vsaki vaji namenili 220 minut časa. Vajo bom vodil na več različnih načinov in zaporedij ter s tem povečal razumevanje vaje in njen vpliv na zmanjševanje SMA. V mesecu dni boste torej v učenje AEQ metode in AEQ vaj vložili 24 ur časa in pozornosti. Tako boste bistveno spremenili sposobnost osredotočanja na to kako ste in kako razumeti in spremeniti tisto, kar vam ne koristi ali pa vam celo škoduje.

Spoznali boste:

– kako se v telesu hrana spreminja v bioenergijo kot osnovo za občutke, odločitve, dejanja

– kaj je membrana in katere pomembne funkcije ima ter zakaj sodobni način življenja membrano izloča iz zavestnih procesov odločanja in delovanja

– kako zaradi nepoznavanja občutkov nastane zakrčenost in nerealen odnos do časa, energije in življenja (to so vzroki za nastanek izgorelosti, kronične utrujenosti in nespečnosti)

– vlogo nog pri vračanju sposobnosti samoregulacije in zaznavanja realnih pritiskov iz okolja.

Naučili se boste:

-osnov delovanja avtonomnega živčnega sistema, to znanje pa vam bo omogočilo zmanjšanje mišične zakrčenosti

-zaznati telesno počutje, kar pomaga oceniti mejne sposobnosti delovanja

-pravil, ki vam omogočajo urediti in uskladiti potrebe in obveznosti ter tako dvigniti nadzor nad dejanji

-AEQ vaje, ki vam bodo z vsakodnevnim raziskovanjem in boljšim občutenjem telesa omogočile povezavo telesa in uma ter bolj usklajeno delovanje, ki zmanjšuje samodestruktivno vedenje

-kako spreminjati odnos do dihanja in dihati pravilno, kar bo zmanjšalo nepotrebno porabo energije, telesu pa omogočilo višji nivo življenjske energije.

Kronične bolečine nastanejo zaradi oklepa, ki blokira živost organizma. Oseba preprosto ne zmore zgolj z vnosom hrane dovolj dvigniti ravni energije. Povečanje osnovne energetske ravni posameznika je mogoče doseči z živostjo telesa in prostim izražanjem čustev. Pomanjkanje živosti je rezultat potlačenih čustev in občutkov, kar pa hkrati povzroči, da se dovolj dobro ne zavedamo telesnega stanja, kar lahko pripelje do izgorelosti.

Veliko jih ne zmore reči ”ne morem”, ”nočem”, ”nimam časa”.

Ko rečemo ”ne morem”, priznamo poraz, in s tem mislimo, da nismo vredni ljubezni.

AEQ pristop omogoča odpraviti izgorelost, kronično utrujenost in kronične bolečine. Temelji na štirih korakih:

 1. Učiti se in razumeti – razlaga (zmanjša strah) ter raziskovati in občutiti – AEQ vaje® (povečajo občutek in nadzor).
 2. Razumevanje in občutenje omogoča spoznanja, ki so potrebna za določitev resničnega stanja brez iluzij.
 3. Spoznanja omogočajo sprejetje resničnega stanja v nas in odnosov, ki na nas vplivajo slabšalno.
 4. Spremembe zajemajo tako um kot telo in zato prestanejo pritiske okolja, zaradi katerih bi se povrnili na prejšnje preživete vzorce.

Program sem sestavil na podlagi večletnih izkušenj ob delu z osebami s senzorno motorično amnezijo. Zasnoval sem ga tako, da omogoča dobro in postopno spreminjanje urejenosti in povezanosti, ki pri celovitem spreminjanju ne sme biti ne prehitra ne prepočasna. Glavna ovira pri stanjih kronične zakrčenosti je nerazložljiv odpor do AEQ vaj, ki se osebi upirajo, čeprav razume, koliko ji lahko pomagajo. Vsakodnevno izvajanje vaj pod vodstvom bo ta odpor bistveno zmanjšalo ter vam tako omogočilo primeren napredek. Ta se bo stopnjeval, ob vztrajanju pa ga boste nadgradili sami.

Naglica sodobnega življenja ne dopusti časa za posvečanje psihofizični kondiciji. Med izvajanjem vaj boste spoznavali, kako je, ko se povezujeta telo in razumsko delovanje.

Vaje bom vodil vsak dan, ob 20.30 uri . Za 50-60 minut se bomo povezali prek aplikacije ZOOM, da vas bom vodil skozi izbrano vajo, učil AEQ metodo ter odgovarjal na vaša vprašanja.

Če udeleženec zaradi nepredvidene situacije ne bo mogel prisostvovati vodenju vaje v živo, bo prejel dostop do posnetka, ki si ga bo lahko enkrat ogledal v naslednjih 24 urah. Dodelitev posnetka je urejena s pravilnikom, ki ga prejmete na začetku programa. V primeru, da se programa  večinoma ne morete udeleževati v živo, vam sodelovanja ne priporočam, saj učinek programa ne bo primeren. Pravilnik o upravičenosti do  pošiljanja posnetkov vodenja vaj.

Na ta način boste redno in pravilno izvajali vaje, kar je zelo pomembno za dovolj veliko spremembo odnosa do sebe.

Raznovrstno vodenje vaj zmanjša občutek začetne enoličnosti, ki je pogost razlog, da se v vas razvije odpor do vaj.

Program sem sestavil na podlagi večletnih izkušenj ob delu z osebami s senzorno motorično amnezijo. Zasnoval sem ga tako, da omogoča dobro in postopno spreminjanje urejenosti in povezanosti, ki pri celovitem spreminjanju ne sme biti ne prehitra ne prepočasna. Glavna ovira pri stanjih kronične zakrčenosti je nerazložljiv odpor do AEQ vaj, ki se osebi upirajo, čeprav razume, koliko ji lahko pomagajo. Vsakodnevno izvajanje vaj pod vodstvom bo ta odpor bistveno zmanjšalo ter vam tako omogočilo primeren napredek. Ta se bo stopnjeval, ob vztrajanju pa ga boste nadgradili sami.

Pri 30-dnevnih programih je največ pozornosti namenjene vodenju vaj in je zato treba zagotoviti primerno kakovost slike, da bom lahko videl, kako izvajate vajo, ki jo vodim. Vodenje AEQ vaj bo raznovrstno in ne bo vedno vodeno po opisih vaj, ki jih prejmete v PDF obliki. Takšno vodenje vam bo omogočilo vedno boljše dojemanje smisla vaje in ohranjalo pozornost na vaji in telesu, kar je tudi namen vaje in programa. Zato ne bo mogoče preko ene kamere spremljati več kot enega udeleženca, saj je takrat pogled na izvajalca preveč oddaljen ter razpršen in ne omogoča primernega vodenja. Pred ali po vodneju vaje bom nekaj minut namenil razlagi smisla in namena vaje ali odzivov in sprememb ki jih lahko med vajo čutite. Tako bo zagotovljeno najboljše mogoče celostno učenje AEQ metode.

Vaje bodo vodene šest dni v tednu.

Skupen čas programa je 26 ur.

Cena programa je 220 €.

V programu prejmete tudi učbenik in podrobne opise 4 vaj.

Program vodim Aleš Ernst, učitelj AEQ metode 5. stopnje

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

ŽELIM SE PRIJAVITI NA PROGRAM

30-DNEVNI SPLETNI PROGRAM ZA UREJANJE KRONIČNIH STANJ
Razpoložljive Karte: Unlimited
The 30-DNEVNI SPLETNI PROGRAM ZA UREJANJE KRONIČNIH STANJ ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

Dec 12 2021 - Jan 16 2022

Cena

220.00€

Lokacija

Zoom on line delavnica
Kategorije
Aleš Ernst

Organizator

Aleš Ernst
Phone
+38630322396
Email
info@aeq.si
REGISTRACIJA