Dvig čustvene zrelosti z AEQ dihanjem®; pet tedenski spletni program z vodenjem vaj ob 20.30 uri

V 30 dneh do višje čustvene zrelosti z AEQ dihanjem

KAJ Učimo se skupaj

ZA KAJ kako izboljšati čustveno zrelost in učinkovitost

KAKO ob vodeni vadbi in razlagi ter odgovorom na vaša vprašanja

KDAJ 30 dni (6 krat tedensko) ob  20.30 uri

 30-dnevni spletni program je namenjen:

 30-dnevni spletni program je namenjen:

-Razumevanju vpliva čustvenih travm, preobremenitev pri športu ali delu, izgorelosti in kroničnih bolečin ter njihovemu vplivu na dihanje.

-Spoznavanju, zakaj kronična hiperventilacija slabšalno vpliva na zmožnost učinkovitega izražanja, počutje, učinkovitost urejanja neskladji v nas in okolju; zakaj je neučinkovito dihanje danes prisotno pri večini otrok in odraslih, kako okoljek ki nas postavi v nemoč vpliva na osebnost, značaj in razmišljanje – navsezadnje je dihanje osnovni proces zagotavljanja življenjske energije, ki določa, kdo smo, kako se počutimo, kako se odločamo in kaj storimo ter kako se odzivamo na reakcijo okolja na naša dejanja.

-Učenju višje učinkovitosti dihanja; AEQ metoda vpliva na spremembo gibalnih vzorcev in izboljšuje sposobnost spreminjanja oblike prsnega koša, ki je pri stanjih potlačenih čustev običajno zamrznem v določeni obliki in nam tako onemogoča prilagodljivost dihanja ter vedenja dinamičnosti življenja.

-Učenju pravilnega dihanja glede na trenutni položaj. Nezmožnost zavestne spremembe dihalnega vzorca nam odvzame pomemben del zavestnega vpliva na vedenje v odnosih, kjer se praviloma odzovemo neučinkovito in ne dosegamo želenega rezultata izražanja čustev ali pa se tega izražanja tako bojimo, da gremo raje v samouničevanje in nezmožnost sprostitve in zadovoljitve svojih potreb in želja.

-Razlagi procesov, ki privedejo do zakrčenja mišic prsnega koša, diafragme, ramen in vratu ter vodijo v spremembe drže, gibanja in uporabe glasu, besed in pogleda za spremembo odnosov. Te spremembe z leti postanejo nezavedni del nas, kar slabo vpliva na telo in um.

Program je primeren za vse, ki AEQ že poznajo in želijo znanje poglobiti. Lahko sproži močnejša čustvena stanja in zavedanja lastne nemoči v določenih čustvenih stanjih ter povzroči močnejše telesne bolečine zaradi višje sproščenosti trupa in trebušne prepone. Udeleženci občasno poročajo o spremembi spalnega vzorca in veliko bolj živih sanjah.

Delavnica dovolj na široko odpre vrata v AEQ pristop reševanja težav, da si pomagate sami. AEQ dihanje vam približa do te mere, da se lahko celosto drugače odreagirate v situacijah, kjer je potrebna višja čustvena zrelost in učinkovitost od obstoječe. Sestaven del programa bodo stoječe dihalne vaje, ki so za izvajalca ob vodenju učitelja AEQ dihanja 3. stopnje lahko zahtevne in precej neprijetne, saj omogočajo bistveno spremembo notranje razdeljenosti in omogočajo vsetelesno povezano gibanje pri izražanju močnejših in jasnejših čustev, skozi usta, ograz, roki in oči.

Vpliv učenja AEQ dihanja na 3. stopnji na sposobnost dviga urejenosti odnosov.
Prva smer izboljšuje učinkovitost delovanja dihalnega sistema in viša aeroben način ustvarjanja energije za delovanje. Tako hitreje in ob pravem času dobimo višjo življenjsko energijo ter s tem višjo potencialno energijo v telesu. To pomeni višjo notranjo napetost, ko jo potrebujemo (stres). Hkrati AEQ niža kronično mišično zakrčenost ter tako niža notranji telesni upor do določenih dejanj, ki so nam bila v preteklosti prepovedana, omejevana ali odsvetovana. Višja napetost ob manjšem uporu omogoči višji tok ter tako ustvari višjo moč oziroma delo, ki ga lahko učinkovito opravimo. To je pomembno vedeti, ker okolje pogosto pritiska na nas, da nimamo prave moči vpliva na okolje. Če nas okolje ne bi držalo v nemoči, ki se je ne zavedamo, saj smo nanjo navajeni bi naše vedenje in spontanost preveč izpostavilo njihove napake in pomanjkljivosti ter izpostavilo dejstvo, da je cesar gol ali vsaj kriv za to, da stanje ni, kot bi lahko bilo.
Razvoj osebnosti v pogojih toksičnega stresa, ki je mogoč, ko okolica nima primerno razvite čustvene zrelosti neizogibno, vodi v zmanjševanje učinkovitosti dihanja, kar vodi v padec potenciala in s tem napetosti, ki jo je oseba sposobna razviti. Nižja napetost ne omogoča enake moči ali pa mora za dosego enake moči ob nižji napetosti tok višji. To vodi v pregrevanje membrane in s tem padanje učinkovitosti. Nižanje učinkovitosti viša upor do dejanj, ki bi dejansko omogočila spremembo (zaradi strahu pred posledicami), ter nižanje samozaupanja vase in v okolje.
Principi, znanje in vaje, ki sestavljajo AEQ dihanje, nudijo razumljivo in izvedljivo pot v tvorbo višje napetosti, ko je to potrebno in hkrati nudijo dovolj znanja za razvoj zrelosti, da se tega potenciala ne ustrašimo, temveč ga vedno učinkoviteje in bolj modro uporabimo.
Druga smer dviguje zavedanje vloge časa in njegovega vpliva na učinkovitost dejanj. Povezovanje dihanja s časom viša sposobnost zavesti, da sprejme dejanski tek časa in sprejme dejstvo, da je za vsako delo potreben primeren čas ter da je poznavanje in odnos do časa ter razumevanje zakona časa ključno za odpravo kroničnih stanj tako v nas kot v okolju, v katerem živimo. Ko se osredotočamo na različne časovne kombinacije v dihalnih protokolih to vedno bolj razumemo. Začnemo čutiti vpliv časa na svoje telo in počutje. Hkrati spoznavamo, da časa ne moremo spreminjati, lahko pa ga primerneje uporabimo za blaginjo ali pa škodo. Večinoma imamo to izbiro, a se je premalo zavedamo.
To omogoča višjo verjetnost pravočasnosti in določanje primerne potrebe po času, ko načrtujemo, ali delamo. V modulih lahko vedno jasneje razumemo in vadimo primernost dolgoročnega vpliva na določeno področje življenja in življenje vedno bolj razumemo, kot proces sestavljen, iz veliko dogodkov in izzivov, kjer zmaga na koncu tisti, ki ima več zmag kot porazov in to znanje prenese na svoje otoke, kar je najpomembnejša zmaga, ki jo lahko človek doseže. Omogoča nam, da tekmujemo na skupno in ne samo na posamično zmago, in da izboljšamo sposobnost tempiranja in progresije v svojih dejanjih in odzivih.

Graf kaže na rezultate sodelujočih, kako AEQ programi, ki  jih vodi Aleš Ernst učinkujejo na stanje negativnih čustev v človeku. Poleg udeležencev, ki so se udeležili programov od septembra 2021, so v raziskavo vključeni še udeleženci iz programov pred tem obdobjem. Skupno število udeležencev je 510. Negativna čustva smo preverjali z naslednjimi trditvami: »Kako pogosto ste imeli vsako od naslednjih izkušenj v ZADNJEM MESECU: Ste vedno znova imeli misli ali podobe, ki se jih niste mogli znebiti? Ste bili napeti ali tesnobni? Ste bili žalostni večino dneva? Ste razmišljali, da bi končali svoje življenje? Ste bili obupani glede prihodnosti? V stvareh niste tako uživali, kot ste ponavadi?«

Obrazložitev: udeleženci AEQ programov v povprečju izkazujejo močno zmanjšanje negativnih čustev že takoj po zaključku programa. Podoben učinek je tudi po treh oz. šestih mesecih. Najprej pridemo do zavedanja in ozaveščenja negativnih čustev kar je osnova za spremembo vedenja.

Prikazane razlike so statistično značilne in jih zagovarjamo z manj kot 1% tveganjem. Torej z veliko verjetnostjo (99%) lahkot trdimo, da bomo z udeležbo na AEQ programih pričeli ozaveščati in zmanjševati negativna čustva v sebi.

Rezultati so preverjeni z vsemi potrebnimi statističnimi testi. Raziskava bo zaključena in v celoti objavljena na spletni strani www. aeq.si julija 2022.

Psihoterapevt in učitelj 1. stopnje AEQ Janez Logar

 

Poseben vpliv učenja AEQ metode v živo 

SMA se bomo naučili odpraviti z manjšanjem podzavestnega in telesnega odpora do pravilnejšega izražanja čustev; svoje zavedno bomo s pomočjo vaj in razlage in  razmisleka približali pravilni reakciji in gibanju telesa in tako združevali zavedni in nezavedni del v nas. Sami, brez učiteljeve skrbne podpore in njegovega dovolj visokega razumevanja procesov, ki so aktivni v takšnih situacijah, tako stanje ne bi mogli doseči in se iz njega dovolj naučiti. Delo skupaj z učiteljem je dodatni motiv, da dvignemo čustveno zrelost nad raven, ki smo jo prenesli od svojih staršev.

Spoznali boste:

 • kaj je čustvena zrelost in kako določa naše življenje in učinkovitost našega vpliva na okolico
 • vpliv dihanja na občutek notranje moči in povezanosti ter medsebojne podpore med telesom, podzavestjo in zavestjo
 • kako z izboljšanjem dihanja izboljšamo zavedanje telesnih reakcij na spremembe, kako prepoznamo neželjene in kronično nekoristne podzavestne odzive, ki nam leta grenijo življenje in vodijo v kronična stanja.

Delavnica zajema izkustveno, didaktično in praktično učenje AEQ dihanja . Z njihovo pomočjo boste raziskovali lastne sposobnosti za nadzor vedenja, drže in izražanja.

O AEQ metodi

Je proces učenja, ki vrača izgubljeno kakovost in pomen zavestnega nadzora nad mišicami in gibanjem. S tem vzpostavimo možnost kreativnega in originalnega reševanja težav in si omogočimo lažje ter manj stresno življe. Omogoči razumevanje vzrokov za telesne nepravilnosti, ki koreninijo v čustvenih in fizičnih travmah. Ko so se te zgodile, se nam je zmanjšal zavestni nadzor nad mišicami, gibi so se avtomatizirali, telo pa otrdelo. Zato se niti ne zavedamo, da pravzaprav imamo možnost vplivati na izboljšanje gibanja in s tem odpraviti bolečine in omejitve. V nasprotnem primeru smo čedalje bolj robotizirani in iste probleme rešujemo na enake, a ne najboljše načine.

AEQ nam omogoča odpraviti izgorelost, kronično utrujenost in kronične bolečine. Temelji na štirih korakih:
1. Učiti se in razumeti, raziskovati in občutiti; AEQ vaje povečajo občutek in nadzor.
2. Razumevanje in občutenje omogoča spoznanja, ki so potrebna za določitev resničnega stanja brez iluzij.
3. Spoznanja omogočajo sprejetje resničnega stanja v nas in odnosov, ki na nas vplivajo slabšalno.
4. Spremembe zajemajo tako um kot telo in zato prestanejo pritiske okolja, zaradi katerih bi se povrnili na prejšnje preživete vzorce.

Program sestavlja  90 minutno predavanje, kjer bom razložil in logiko, po kateri z AEQ dihanjem odpravljate dihalne omejitve in težave, povezane z neučinkovitim dihanjem.

AEQ dihalne vaje bom vodil šestkrat na teden, ob 20.30 uri. Za 60 minut se bomo povezali prek aplikacije ZOOM, da vas bom vodil skozi izbrano vajo in učil potrebno znanje za razumevanje vloge dihanja na življenske procese in čustva.

Na ta način boste dober mesec redno izvajali vaje , kar je zelo pomembno za dovolj veliko spremembo odnosa do sebe. Vodenje v živo tudi bistveno poveča usmerjanje pozornosti v telo in povezovanje zavesti in telesa ter zmanjša SMA.

Raznovrstno vodenje vaj zmanjša občutek začetne enoličnosti, ki je pogost razlog za nenadni odpor do vaj.

Program sem sestavil na podlagi večletnih izkušenj. Omogoča dobro in postopno spreminjanje urejenosti in povezanosti, ki pri celovitem spreminjanju ne sme biti ne prehitra ne prepočasna. Glavna ovira pri stanjih kronične zakrčenosti je nzmožnost pravilnega dihanja. Vsakodnevno izvajanje vaj pod vodstvom bo odpor telesa in podzavesti in tesnobo bistveno zmanjšalo ter omogočilo primeren napredek. Ta se bo stopnjeval, ob vztrajanju pa ga boste nadgradili sami.

15. 10. 2022 od 18. do 19.30 ure: začetek z  uvodnim predavanjem prek spleta. Uvodno predavanje bo posneto in ga bo mogoče še dvakrat  pogledati med 30-dnevnim trajanjem programa.

Sledi pet tednov vodenih izbranih AEQ dihalnih vaj. Vodenje vaj in učenje AEQ dihanja bo  vsak dan razen petka od 20.20 ure do 21.20 ure.

Če udeleženec zaradi nepredvidene situacije ne bo mogel prisostvovati vodenju vaje v živo, bo prejel dostop do posnetka, ki si ga bo lahko enkrat ogledal v naslednjih 24 urah. Dodelitev posnetka je urejena s pravilnikom, ki ga lahko preberete v spodnji povezavi. V primeru, da se programa  večinoma ne morete udeleževati v živo, vam sodelovanja ne priporočam, saj učinek programa ne bo primeren. Pravilnik o upravičenosti do  pošiljanja posnetkov vodenja vaj.

Skupaj torej 30 dni po 60 minut učenja dnevno, 6-krat tedensko. 30 minut bom vodil izbrano vajo ter 30 minut namenil razlagi vzrokov za vedenje, ki jih bom opazil pri udeležencihin odgovarjal na njihova vprašanja. V 30 dneh se boste dobro naučili tri AEQ vaje za dvig čustvene zrelosti in modula za dvig gibljivosti trebušne prepone, trebušne votline in prsnega koša. Vaje boste izvajali leže in stoje. Torej bomo vsaki vaji in protokolu namenili 250 minut časa, razlagi čustvene zrelosti in odgovorom na vaša vprašanja pa 24 ur. Vaje in protokole  bom vodil na več različnih načinov in zaporedij ter s tem povečal razumevanje vaje in njen vpliv na zmanjševanje SMA.

Pri spletnih AEQ  programih je največ pozornosti namenjene vodenju vaj in je zato treba zagotoviti primerno kakovost slike, da bom lahko videl, kako izvajate vajo, ki jo vodim. Vodenje AEQ dihalnih vaj bo raznovrstno in ne bo vedno vodeno po opisih vaj, ki jih prejmete v PDF obliki. Takšno vodenje vam bo omogočilo boljše dojemanje smisla vaje in ohranjalo pozornost na vaji ter telesu, kar je tudi namen vaje in programa. Zato ne bo mogoče prek ene kamere spremljati več kot enega udeleženca, saj je takrat pogled na izvajalca preveč oddaljen ter razpršen.

Pred ali po vodenju vaje bom nekaj minut namenil razlagi smisla in namena vaje ali odzivov in sprememb, ki jih lahko med vajo čutite. Tako bo zagotovljeno najboljše mogoče celostno učenje AEQ metode.

Vaje bodo vodene šest dni v tednu.

Cena programa je 300 evrov.

V programu prejmete tudi učbenik in podrobne opise petih AEQ vaje za dvig čustvene zrelosti.

Program vodim Aleš Ernst, učitelj AEQ dihanja 3. stopnje.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

ŽELIM SE PRIJAVITI NA PROGRAM

Razpoložljive Karte: 98
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

Okt 15 2022 - Nov 20 2022

Cena

300.00€

Lokacija

Zoom on line program
Aleš Ernst

Organizator

Aleš Ernst
Phone
+38630322396
Email
info@aeq.si
REGISTRACIJA

Dodaj odgovor