AEQ AND SPORTS

Več napora in manj čustev ne pomeni bolje

Pogost vzrok za težave s sklepi pri športnikih sta senzorno motorična amnezija (SMA) in previsok mišični tonus, ki onemogoča pravilno gibanje medenice in telesa.

 

Od rojstva naprej se učimo uskladiti delovanje mišic med gibanjem. Ta usklajenost je evolucijsko pogojena. Ob rojstvu je vsakomur dodeljen določen potencial in otrok se ob gibanju nenehno uči nadzorovati mišice ter tako napreduje v okviru svojih zmožnosti. A njegova mišična moč se šele razvija, zato z voljo in trudom ne zmore doseči več, kot bi želel.

 

Dvig koordinacije omogoči večjo učinkovitost, kar je prijeten občutek. Nasprotno pa manj učinkovito gibanje, ki je posledica slabše koordinacije, poraja neprijetno občutje, in če to traja dlje, postane boleče. Tudi otrok se pri učenju ravna po načelu prijetnega, sploh ker mu to sporoča okolje. Če je gibanje neprijetno, želi bodisi spremeniti bodisi prekiniti neko dejavnost. Ker pa ohranitev prijetnega občutka učinkovitost dviga razmeroma hitro, otrok usvoji usklajenost mišic za določen gib. Zato je otroško gibanje lahkotno, igrivo in že na pogled prijetno.

 

READ MORE

Od preživeti do živeti ali kako je AEQ metoda rešila moje življenje

Minilo je leto dni od moje zadnje objave na blogu, in to zaradi dobrega razloga. Nisem imel pojma, o čem naj pišem: o treniranju, prehrani, dirkanju? Obstaja na tisoče kolesarjev, ki dan za dnem počnejo enako kot jaz.

 

V preteklem letu ste me lahko malo bolje spoznali. Majhen vpogled v moje življenje, trpljenje, boj proti prehranski motnji, pozitiven test na virus, in poskušam se vrniti h kolesarjenju.

 

Vendar ste dobili samo tisto, kar sem hotel, da vidite. Še več se dogaja. In vse do tega poletja nisem imel pojma, kaj je bilo. Nisem imel odgovorov, samo vprašanja.

 

Zakaj se mi dogaja toliko krivice, nesreče in nasilništva. Zakaj ne morem govoriti z drugimi ljudmi in se ob njih počutim neudobno. Zakaj se mi je težko iskreno izražati o svojih čustvih in občutkih.

 

Skozi leta so se stvari tako poslabšale, da nisem zmogel prositi za pomoč. V svojem boju sem bil osamljen.

READ MORE

Kako najti mentalno moč, potrebno za tek

Ob iskanju razloga za pomanjkanje motivacije za tek je potrebno dobro razumeti vlogo razmerja vloženo-dobljeno, ki je vsajeno globoko v naš limbični sistem.

 

Razmerje med vloženim in dobljenim definira učinkovitost dejanja ali odločitve ter določa naš odnos do rezultata. Za preživetje v preteklosti in razvoj človeške vrste je bila ključnega pomena dovolj visoka učinkovitost, ki je omogočila obstoj. Evolucija in entropija brišeta neučinkovite sisteme ter dvigujeta tiste bolj učinkovite. Učinkovitost gibanja je bila ključna za preživetje. Zato tudi bolj učinkovito gibanje občutimo kot prijetno in dobro, neučinkovito pa kot neprijetno in boleče. Skozi odraščanje se otrok uči urejenosti in tako izboljšuje svojo učinkovitost. Ko je dovolj učinkovit za obvladovanje trenutnih zahtev in obremenitev, ga radovednost žene naprej.

 

Učinkovitost je osnova za življenje brez bolečin in nam omogoča učinkovito zmanjševanje entropije. Z opazovanjem in izboljševanjem učinkovitosti ustvarjamo pogoje za življenje, rast in veselje.

READ MORE

HEALING INJURIES AND PREVENTING NEW ONES

In the treatment and reduction of the probability of recurrence of injury in the AEQ method, the rule is that the movement must first be normalized, then optimized, and finally improved. The injury alone, caused by sports, shows inconsistency, maladaptation and inefficiency in movement that would be optimal for this sport. Let’s mention a well-known alpine skier who went on active AEQ method therapy sessions due to unbearable pain in his knee. The only way he could tie his shoes was by kneeling, a position from which he couldn’t stand up from without help, but the pain still hasn’t stopped him from taking a leap down Petelinji greben. Sadly, I have far too many patients like this. They can lift up to 200kg in weights but can’t put their sock on without pain.

 

With injuries like these, especially recurring ones, there is always an abnormal moving pattern accompanying it and the torso and limbs aren’t connected when moving. A teacher of the AEQ method first figures out the current state of motor intelligence and integrity.

READ MORE

RUNNING AND MINDFULNESS OF THE MIND OVER THE BODY

Consciousness is usually directed to reaching a certain goal no matter the cost, rather than going faster toward the goal using conscious learning, better feeling, and consciously improved movement, as the AEQ method teaches.

 

If we refresh our memory: the AEQ method and breathing are about dealing with the causes of chronic pain and illnesses, which result from permanently raised muscle tone and a change in posture and movement of a person. These conditions also strongly influence breathing processes, which are especially susceptible to body influences and emotional stress. Learning is more efficient if we internalize it. Every jogger should pay attention not only to physical fitness but also on his mind's mindfulness over the body. In the AEQ method, we call this control over the body or being conscious of oneself. It's important to detect movement changes, which makes pinning the cause of pain or preventing even minor injuries easier. 

 

We consciously check both posture and the way we sit, as well as walking and running. Some movements that we constantly perform unconsciously and automatically should also be observed and corrected. Then again, other moves are done actively – during sports and exercise or doing manual labor (behind a manufacturing belt or long hours behind an office computer, …).

 

READ MORE

OBSERVE THE WAY YOU BREATHE AND YOU’LL FIND OUT WHO YOU REALLY ARE

Nasal breathing moisturizes and heats the air, prevents the drying of the mucous membrane, removes many pathogens, and raises nitric oxide in one's blood.  

 

Competition is not a time for an athlete to focus on how well he breathes, but he should be completely focused on the competition.

 

After training and less difficult exercises or other regular activities, you should breathe through your nose. 

 

Athletes who are determined to beat competitors or engage in sports to satisfy a desire for prestige or calm internal tensions will do whatever it takes to win. They will change with even more difficult training, the results of which are uncomfortable or painful body sensations. 

 

The balance between exercise and training will collapse, and the increase in effort will not be coordinated with the increase in movement efficiency. Due to his belief that pain is the confirmation of sufficient effort and determination, to the athlete, it doesn't represent a warning on his approach's inappropriateness, but a confirmation that he is on the correct path.

READ MORE

SIGNS THAT OUR EXERCISE ISN’T HEALTHY

Our consciousness often uses an exaggeration in the movement to redirect emotional energy towards movement, with which we do not fix the relationships that burden us. Artificial pleasure is born, which brings us to the emergency lane.

 

 As beings with free will, we almost always have the choice to slow down, fix ourselves up, and raise our "soma" though better cooperation, understanding, and respect between the body and consciousness. 

 

Due to lack of time and a too-large focus on technology and being addicted to it, we are getting worse in understanding ourselves. We are becoming more and more dependent on professionals or applications from which we expect to tell us what is wrong with us. 

 

Sadly, such a program or device that could measure or show what and how we feel ourselves in our own body doesn't exist.

 

Consequently, the possibility that sports are making our lives worse in the long term is far greater than we could ever imagine. Thus, it is not an unexpected result of a study in which they followed 60 runners for a year - they found that 39 of them developed 55 injuries.

READ MORE

WHAT IS MY TRUE SPORTS GOAL?

How to find out - with a quality connection within ourselves and accept feelings and insights even when they are inconsistent with our plans and desires.

 

To become better, we need to exit our comfort zone and go beyond our current abilities, but not always and not at any cost.

 

The fact is that athletes find it increasingly difficult to progress and remain unharmed due to their reduced ability to concentrate, as today's workouts take place too much by force. What's missing is paying attention to motor intelligence. An athlete should train accordingly for a natural increase in strength and speed, without unwanted side effects and understanding of the equal importance of emotional stability and intelligence for healthy progression towards a set goal.

There are multiple reasons for the state of disconnect between the mind and body. Man's upright posture raised the head above everything else. The human brain is extraordinary, and the most complex thing known to man created by nature. A human's ability to understand and thing surprises and inspires us.

READ MORE

CONTROLLING THE EGO

Who is the ego? Ego allows us to change our surroundings to fulfill our needs and wishes or changes us to suit the environment. 

 

Life has been long and increasingly alienated from the body and the natural laws and rules by which the body must function. That's why we constantly face more and more obstacles in a shorter period, which creates a larger need for the ego to intervene – that's how the ego takes the main role in the body-subconscious-conscious system. 

 

Ego is the state of our consciousness that occurs when an obstacle is in our way, and it allows us to defeat or avoid it. Then we direct consciousness to a constricted state and change the mind's functioning to direct the body's functioning and create the appropriate pressure and movement needed to regulate the imbalance and increase homeostasis - thus perceiving a sense of satisfaction and state that we are okay.

 

The ego itself is neither good nor bad. It is necessary to regulate the environment's attitude and provide the necessary conditions for life, satisfying needs, solving problems, and fulfilling desires.

READ MORE

THINKING PATTERNS DURING EXERCISE

The point of the story is that no matter how strong the effort put in the wrong direction is, it will not bring the desired or planned results.

 

With too many unwanted results, injuries, rapid mood swings, chronic fatigue, and an emotional inability to deal with disordered interpersonal relationships, we need to honestly ask and look for answers to why we exercise or train this way.

 

A well-known tale talks about a master, who, during a talk with a student, picks up a brick and starts polishing it. When the student asks him what he is doing, the master replies, "I am making myself a mirror."

The point of the story is that no matter how strong the effort put in the wrong direction is,it will not bring the desired or planned results.

 

Determining the correct path of our exercise

 

Exercise is directing time and effort to change the current state and solve a problem, fulfill a need or a wish to, for example, feel better, be better or gain more abilities that we will need to reach a certain goal. So, it is important to use the limited energy we have for exercise as efficiently as possible. Otherwise, we are losing both time and energy, which increases our lives' inefficiency.

READ MORE

GOOD PERFORMANCE IN SPORTS

GOOD PERFORMANCE IN SPORTS

 

As an experienced cyclist and a long-time owner of a bicycle shop, I have often observed the consequences of the wrong approach to sports and the wrong motive for success in sports with my clients. Most of the time, the runner wanted to buy a bike to relieve the knees and tendons, as he was advised - a friend, an orthopedist, a physiotherapist… - to ride a bike at least a few days a week instead of running. Simultaneously, the runner says that he has had more and more pain and injuries in recent years. It is becoming increasingly difficult to maintain a level of results that suits his ambition or plan. He usually bought a road bike to keep fit. Subsequently, most switched from running to cycling; there was less running, more cycling. The attitude towards the body, however, remained unchanged.

 

Tendon and knee problems were slowly being replaced by hip, back, and arm problems.

READ MORE

THE AEQ METHOD AND RUNNING

Every runner should master conscious movement and the things happening inside his body. 

 

This means that he should constantly observe and learn to feel and understand changes while moving. That would help him pinpoint the cause of pain or injury and prevent it while getting a better result. 

 

The body's normal functioning demands our consciousness to check posture and how we sit, running, and walking. Some moves that we constantly perform unconsciously and automatically should also be observed and corrected. Again, we perform other movements actively - in sports and recreation or work (behind the conveyor belt, several hours of sitting at the computer, long drive…) - these require more of our energy, and more energy means more responsibility, which requires more attention. However, we can all see that more energy in athletes does not increase the attention to what they perform with this energy.

 

READ MORE

Povratek in vzdrževanje vrhunske forme

Z dvigovanjem telesnih sposobnosti se povečuje uporaba avtomatizacije, z več avtomatizacije se zmanjšuje zavestna kontrola nad gibanjem. Manj zavestne kontrole nad gibanjem zmanjšuje občutek in nadzor nad mišicami in propriocepcijo telesa. Zato se povečuje podzavestna kontrola nad mišicami ter s tem vedno večja in trajna napetost teh mišic. S tem se poveča utrujenost, občutek šibkosti in slabša koordinacija gibov kot tudi sodelovanja med agonisti in antagonisti.

 

Tako zmanjšujemo učinkovitost giba kot tudi gibanje v celoti. Športnik porabi vedno več energije za isto gibanje. Zmanjša se sposobnost koncentracije, hitrost percepcije in reakcijski čas na spremembe, ki zahtevajo zavestno reakcijo. Nekaj časa se zmanjšanje učinkovitosti uspešno nadomešča z več kondicije, moči, vadbe, refleksnih reakcij in kompenzacijo skozi vedno bolj napačno uporabo sklepov in mišičnih skupin v rokah, nogah in vratu.

READ MORE

STRETCHING VS. PENDICULATION

The central nervous system (CNS) controls movement by using signals which it receives from muscles. 
When we move, our brains constantly receive information about our body's current state and surroundings. Based on this information, commands are created, which travel to the muscles via the motor part of our nervous system. This sensory-motor feedback loop allows us to move our body and perform the desired/needed movement. We learn to perform moves with more complexity and efficiency (mainly through playing) by investing our time and attention. Gradually we develop motor intelligence, which is dependent on the surroundings we live in and the habits that we gain and develop through the demands of our environment. 

 

A person living in an environment where disorder is high (wilderness), the possibility of multitasking is lower, and dependence on one's own body for survival is high will have significantly higher motor intelligence and flexibility. His joints are less worn and suffer from less chronic pain, unlike a person who lives in a tidy environment (city) and is torn between multiple tasks but doesn't have to fight for survival.

READ MORE

THE INFLUENCE OF BREATHING OVER SPORTS ACCOMPLISHMENTS

To achieve a goal, the athlete will undergo the most difficult training, the consequences of which will be pain or uncomfortable bodily sensations. The balance between exercise and training will collapse and the effort he put in is followed by inefficiency. That happens because of his belief, that pain is only confirmation for the effectiveness of his training and not to warn him about the dangers of his actions. When he observes other athletes, he sees that they are training the same way, pain is a normal companion, so he does not see the need for change. Chronic pain, wear and tear and recurrent injuries accumulate. Chronic pain, wear and tear and recurrent injuries accumulate. But this does not follow the premise that sport should be a healthy mind in a healthy body. The need for a super ego is too great, the influence of the body on the mind is too small.

 

The AEQ method also includes a way of breathing that increases the athlete’s abilities and his attention to movement. It also affects unconscious internal connections, athlete correctness and self-awareness internally.

READ MORE

UNDERSTANDING PAIN

What is pain and what is it telling us

The online Oxford dictionary defines pain as a "highly unpleasant physical sensation caused by illness or injury", and lists as its second meaning "mental suffering or distress". Since pain can result from both physical and mental discomfort, it is clear that both body and mind are susceptible to it. Pain takes many forms. Scratch. Blow. Contusion. Illness. Sleeping disorder. Threat. Stomach pain. Hand or leg numbness. Pain can be severe or mild, but we always know it is there – and it is usually trying to tell us something.

 

Sometimes the message is clear. If we have stomach ache during the week but not on weekends, maybe we should change our job.

READ MORE

THE AEQ METHOD AND MOVEMENT

Everyone should master sensing the movement of their body. This means that he should observe and learn to change the changes that happen to him during movement on a daily basis and consciously change them. This would make it easier to determine the cause of the pain, even prevent it, all of which would lead to better movement.

Movement that we constantly perform and will eventually become subconscious and automated, has to be regularly monitored and corrected. The same goes for movement that is actively performed – during sports and exercise or during work (behind a manufacturing belt, sitting behind a computer for hours, long drives…) – require more of our energy and attention. Regular conscious observation of movement is very important for maintaining and increasing efficiency. Such movement awareness as well as its control allow our moves to be fluid, elegant and performed with the least effort possible. If there is less effort, there is more movement - we are talking about rationality or the rule less for more. The energy input is smaller, the effect is greater. Most importantly, such a movement gives us more pleasure, and therefore we prefer to perform it.

READ MORE

Moj avto se giblje bolje kot jaz

Ob prebiranju testa novega avtomobila, ki je ravno prišel na trg, sem ugledal očiten trend, ki je zelo zaskrbljujoč. Medtem ko tehnologija pri avtomobilih v zadnjih 50 letih nenehno napreduje, se vztrajno slabšala učinkovitost gibanja in samozavedanja ljudi. Učinkovitost in zanesljivost človeka postajata obratno sorazmerni z učinkovitostjo in zanesljivostjo avtomobila.

 

Še pred pol stoletja so se ljudje še tudi v zrelih letih gibali relativno lahkotno in učinkovito, zdravniško pomoč so pretežno potrebovali zaradi poškodb pri delu. Avtomobili tega časa so bili glasni, potratni in nezanesljivi, lastnik konjička je bil tudi njegov mehanik. Upravljanje z vozilom je zahtevalo več prakse, znanja, izkušenj, občutka in razmišljanja, o bolečinah v hrbtu, vratu, križu in ramenih, o išiasu in glavobolih se je vedelo manj in razpravljalo manj. Danes je ravno obratno.

READ MORE

MOTION IN THE CENTRE OF THE BODY HAS TO BE EFFICIENT

We are learning from the birth on how to engage muscles correctly and democratically when moving. A democratic application of a muscle means that a muscle works in harmony with other muscles in a move and according to strength and lever assigned by the evolution. A child is improving quality of control of the muscles by learning how to move. Better knowledge about the motion and gaining the skills can only be the result of learning how to move, and the learning enables a child increasingly better control of the movement potential given to him at birth. However, a child has only limited muscle strength so he does not have other options but to discover and perfect the correct democratic use of his muscles to be able to perform the moves. Better coordination of large number of muscles used in a movement enables better efficiency, which we sense as a pleasant movement (pleasure).

 

On the contrary, less efficient movement, deriving from poor coordination, is perceived as unpleasant and, if it lasts for a long time, as painful feeling (pain). As seen in observations, a child learning new moves obviously follows a principle: when it is a pleasant motion, he continues exploring and developing in same direction, but when it is unpleasant and painful, he wants to change and end the activity. However, because a pleasant feeling arises from efficiency, a child is still able to gain correct, democratic use of his muscles quite fast. Consequently, a child's movement can be described as light, playful and delightful to watch. Motion that we rarely see in adults. We need to understand that we use the muscles to make a move in two ways: by shortening a muscle (contract) as well as by lengthening it (relax). Most people have a misconception that creating a move means a muscle only gets shorter (contraction).

READ MORE

LET’S LEARN HOW TO CHANGE OUR MOVEMENT PATTERNS

Think about how you would walk if a bee stung you on your left foot. Would you burden both legs the same or would you ‘’take care’’ of your left leg by overburdening the right?

Injury always influences established movement patterns: in order to avoid pain we alter our movement because we don’t want to burden the painful areas of our body. We call that favoring an injured area. This leads to bad posture, the consequence of which is loss of free mobility, or in other words, faster aging. At this point we can decide whether to persist in adjusted – wrong – movement or begin with exercising and endure the pain. But not every exercise will bring relief.

 

It is commonly known that movement strengthens the current movement pattern. This means that exercising after an injury strengthens the wrong pattern movement that developed as a result of the injury.

READ MORE

SPORTS INJURIES

Sports: order, rules and orderliness

 

The meaning of order, rules and orderliness can be better understood by comparing sports similar to one another, such as running on the long track and speed walking.

 

Injuries that athletes get when running are common and expected. Runners finish their careers way to early and commonly suffer from pain even when they aren’t running. The condition of a speed walker is usually better.

 

Rules of running do not require good control over the execution of movements, but the movement is regulated by the route from start to finish, correct start, effort, endurance and strength. Most believe that running doesn’t even require special training. The runner spends most of his time and attention to speed and endurance. This increases primarily by consolidating better pain tolerance as an integral part of training and matches. There is not enough conscious improvement of skills and increase of knowledge. Professionalism is limited to blood and urine control.

 

But when we observe speed walking we notice a different approach: there is more rules regarding the athlete’s movement, learning how to move and constant control over walking.

READ MORE

FROM THE CENTER OF THE BODY TOWARDS THE PERIPHERY

The body's structure, the shape of the pelvis, and the state of the strongest central muscles tell us that the body's movement originates from the center of the body and spreads towards the periphery.

 

In clinical somatics, movement irregularities in the periphery (neck, elbows, shoulders, knees, feet…) are solved by working and learning the correct movements in the center of the body (hips, back, abdomen, and torso as a whole). Only when the control and feeling in the center of the body change do we focus on the periphery and eliminate the irregularity. All of these properly learned movements, however, must slowly transition into a movement pattern.

 

Usually, after changes in the center of the body and a better understanding of proper movement, most seemingly unsolvable problems on the periphery are significantly reduced or even disappear.

 

READ MORE

MOVEMENT IS FOUNDED ON COOPERATION

Several muscles participate in the movement simultaneously, and the sensory-motor system is responsible for it, which is based on the cooperation (synergy) of agonist and antagonist muscles.

 

The agonist is the muscle that contracts (shortens) when moving, while the antagonist is the one that relaxes (expands).

 

 

Normalno in učinkovito gibanje telesa zahteva skladno sodelovanje med napenjanjem agonista ter sproščanjem antagonista. Ko sklenemo izvesti določen gib, tudi če ga bomo napravili nezavedno, običajno kontroliramo mišice, potrebne za izvedbo giba. Obenem del možganov (mali možgani), kjer poteka koordinacija, poskrbi, da se antagonisti sprostijo. Povezanosti med mišicami, ki se krčijo, in med onimi, ki se sproščajo oziroma skladno s prvimi podaljšujejo, se učimo od vsega začetka našega življenja. Skozi gibanje se naučimo usklajevati motorne vzorce na način, ki nam omogoča uporabo najmanjšega potrebnega napora in največjo učinkovitost.

READ MORE

AEQ BREATHING

Accepting/giving, opening/closing, expanding/shrinking are all words that can be compared to breathing – inhale/exhale.

The purpose of breathing is to exchange gasses between air and blood in our lungs as efficiently as we can. The oxygen that comes from the air, which the most important substance for a human, thus becomes accessible to all body cells, and in the presence of oxygen, the cells release the energy that the cells need to function. On the other hand, carbon dioxide is excreted from the body, which is a cellular metabolism product. If appropriate, breathing allows for balance in the body and homeostasis in the cells. Our breathing quality depends on how we feel, our health, our immune system, our state of mind, and our emotional responses.

 

But what is the realistic picture of breathing in most cases? Deep, slow, and silent abdominal breathing or breathing with the diaphragm is more common with babies and small children than in teenagers and grownups. Why do changes in the way people breathe occur? 

READ MORE

HOW TO IMPROVE THROUGH PROGRESSION

From the moment you decide to change to the moment you feel the change, there is a period of progression.

 

You swing between the old and new, despite knowing, understanding, and feeling that the old doesn't suit you anymore, disturbs you, or even harms you. And despite that, you're still swinging between what once was and what you wish to be or wish to have. Progression is needed if we wish to survive. When I explain to a client how to solve problems with the AEQ method®, I often hear, "I've known a lot about this for a long time, but it hasn't helped me so far." To which I then ask, "Do you actually understand and comprehend this and actively deal with pain and problems?"

There is a big difference between knowing what needs to be done and learning from both successes and failures. We need to take our time and deal with change; conscious actions are required.

 

READ MORE

CONTROLLING THE MUSCLES

The main purpose of learning better muscle control is to achieve mastery. Muscle control involves much more than improving the ability to contract them. It includes increasing the ability to relax (expand) muscles, which is just as important as contracting them. It allows better selective control over the muscles and, consequently, the development and improvement of selective muscle use, which are important for performing the movement in a more appropriate way (agonists/antagonists).

 

That way, we increase the efficiency of energy usage on two different levels. On the first one, the energy is diverted towards agonists so that they can contract muscles. In contrast, energy diverted to the second level frees the muscles that were supposed to expand for movement to occur. That way, we increase the efficiency of converting energy into labor and, thus, lower entropy.

READ MORE

PLANTAR FASCIITIS

Plantar fasciitis is recognized as a stabbing pain on the bottom of a foot, near the heel, and can spread to the foot arch and the toes. It is caused by an injury of the plantar fascia, a connective band of tissue that runs from the heel bone to the toes and supports the foot arch. The causes of inflammation are frequent walking, running and standing on a hard surface, sports (volleyball, handball, football, athletics), shortened tibia, inflexible Achilles tendon, flat foot. Problems develop gradually, usually on one foot only. The pain is often the worst with the first few steps after awakening, although it can also be triggered by long periods of standing or rising from sitting. The pain is usually worse after exercise, not during it. Damage to the plantar fascia leads to inflammation of adjacent tissues and eventually to the formation of the heel spur and heel calcification. If not thoroughly repaired, these can develop into chronic problems. Due to the changed mechanics of walking, pain in the foot is compounded by issues with knees, hips and spine.

READ MORE

HIPS, KNEES AND FEET

Knee injuries, cartilage degeneration and meniscus injuries are common and frequent injuries.

 

Especially active sporty people are prone to these injuries. Many of my clients decided to take up learning of the AEQ method because of their knee problems. Furthermore, I’ve noticed the majority of my clients have the same cause for recurring knee problems and pain: severely tight, tense muscles of the center of the body, the core. The core is the part that ties rib cage with legs, it is strong and stable. However, the core muscles seem to be unable to relax. The primary function of the core is to move the rib cage and pelvis in all directions with about the same efficiency. Thus, muscles need to be able to contract as well as relax, and at the same time, be able to move the torso coherently and efficiently. Focus just on strengthening the muscles and effort-based progress is the main drawback of the modern way of life, training and rehabilitation. The latter approach is logical when considering a human being as a machine; it also gives good short-term results. However, ever more significant muscle contraction and feeling of stiff movement are the long-term results.

READ MORE

HERNIATED DISC

What is herniated disc (spinal disc herniation)?

 

The intervertebral disc consists of a jelly-like center (nucleus pulposus) and an outer fibrous ring. After puberty, because the disc is not vascularized and therefore has more reduced ability to regenerate, degenerative changes begin to occur. First degenerative changes appear with the loss of water, as a consequence, the height of the intervertebral discs is reduced, and cracks in the rubbery outer ring may occur. A herniated disc occurs when some of the nuclei push out through a tear in the outer ring and presses on the nerve; it is also called a slipped disc or ruptured disc (spinal disc herniation).The intervertebral disc consists of a jelly-like center (nucleus pulposus) and an outer fibrous ring. After puberty, because the disc is not vascularized and therefore has more reduced ability to regenerate, degenerative changes begin to occur. First degenerative changes appear with the loss of water, as a consequence, the height of the intervertebral discs is reduced, and cracks in the rubbery outer ring may occur. A herniated disc occurs when some of the nuclei push out through a tear in the outer ring and presses on the nerve; it is also called a slipped disc or ruptured disc (spinal disc herniation).

 

According to Dr Vengusta, spinal disc herniation affects relatively young people, most commonly occurring between the ages of 25 and 45. The disc usually herniates in the morning when it is better hydrated and thus has a larger volume. Then, even sneezing or getting out of bed can cause the jelly-like core to penetrate through the crack. Therefore, it is a micro-injury or micro-pressure that causes the pressure of the nucleus on the nerve. Excessive strain or trauma also affects the increased incidence of herniation, with the leading cause being genetic factors and weakness of connective tissue.

READ MORE

Kot Ferrari po makedamu

Da bi vam podrobno razložila, kako se je Aleš Ernst srečal s klinično somatiko, kdaj in zakaj, bi vzela dragocen prostor za vse to, kar mi je povedal na tokratnem Zajtrku – ima pa vse napisano na spletni strani (aeq.si), tako da ne boste prikrajšani.

 

Skupaj z njegovo ženo Vesno smo namreč sedeli skoraj štiri ure. Prikovana, malce zategnjena, kot je opazil Aleš, sem poslušala modrosti, ki jih morda vsi v nekem pradelčku sebe poznamo, a niso tukaj in zdaj, ker nas tempo življenja odmika daleč stran od nas samih. Od osnov. Od gibanja. Od mehkobe gibanja in užitkov v njem. Ne, ker ne zmoremo, ampak ker smo se nekje na poti nehali učiti. Ne znamo upočasniti. Tule je zapisanih nekaj krepkih resnic o našem drvenju skozi življenje.

READ MORE