AKTIVNO UČENJE

Tu se metodo učite skozi osebni stik z učiteljem AEQ metode 5. stopnje, ki je usposobljen za aktivno delo na mizi skozi posebne protokole med katerimi izvajate vodene gibe in tako odpravljate  senzorno amnezijo ter tako povečujete sposobnost zavestnega zaznavanja realnega stanja v telesu.

Aktivno učenje AEQ metode® pri učitelju 5. stopnje

Namen učenja je zaustaviti vaše posebne vzorce kronične mišične napetosti. Najprej se jih boste zavedeli in jih ozavestili, nato pa vas bo učitelj naučil, kako prekvalificirati svoje možgane, da bodo spremenili ukaze in sprostili boleče mišice ter znali bolj pravilno nastaviti njihovo dolžino in funkcijo. Postali boste sposobnejši za samonadziranje, pravilno in samostojno prilagoditev drže, gibanje in odzive na stres. Na vsakem srečanju se osredotočimo na vaše specifično stanje, vedenje, zgodovino mišične bolečine in gibalne vzorce. Ker aktivna terapija vključuje telesno gibanje, so potrebna ohlapna, udobna oblačila (kavbojke, poslovna obleka in krila niso primerni).

Učenje se začne s pogovorom: učitelj poišče najmočnejše podzavestne vzorce. Obenem se dogovarjata o AEQ protokolu, ki je odvisen od trenutnega stanja stranke, njenih spoznanj doseženih v predhodnem učenju in blokad ki jih zazna med izvajanjem vaj doma. Učitelj ji pomaga – jo vodi s svojima rokama in kasneje nadzoruje pravilnost gibov. Gibi so počasni, s pomočjo dotika učitelja stranka vedno bolj občuti, kako pomanjkljivo se zaveda gibov in motorike telesa. Namreč razlika med gibom, ki ga človek izvede, in gibom, ki ga je hotel izvesti, je posledica vpliva čutno-gibalne amnezije na t. i. čutno gibalno povratno zanko. Občutek nepopolnega nadzora, ki ga stranka občuti kot tudi nelogično cukanje pri počasnem sproščanju napeteh mišic, opozori zavestni del možganov, da usmeri več pozornosti v telo in gib ter pridobi več senzornih informacij ter s tem poveča nadzor in tako gibanje izboljša. Učiteljev dotik olajša in vodi usmerjanje pozornosti na prava mesta, njegov glas pa omogoča pravilno izvedbo giba ter tako preusmeri čutno gibalni nadzor na pravo pot.

Gibe povežemo v gibalni vzorec, ki replicira enega ali več somatskih refleksov. Stranka se uči občutiti, poustvariti in nato zapustiti reflekse, ko ji ti niso potrebni, nadzor nad lastnimi gibi se ji poveča, opušča nezavedne vzorce gibanja. To je še posebej pomembno, ker gibanje definira vedenje in ker je v otroštvu potrebno prilagajati vedenje zahtevam in pričakovanjem okolja in za dosego drugačnega vedenja močno blokirati določeno gibanje.

Aktivno učenje stranki omogoča, da sama prepozna in izbere, ali je refleks v določenem trenutku potreben in primeren ali pa je star vzorec, ki je v sedanjosti neprimeren in celo škodljiv. Samo aktivno učenje, da stranki bistveno močnejši občutek spremembe. S tem se zaveda, kako močen je vpliv uma na naše počutje in našo sposobnost spreminjanja na videz nespremenljivih navad. Tako lahko stranka dobro občuti in razume vzroke in posledice, zaradi katerih je v trenutnem stanju. Nauči se spreminjati okoliščine, v katerih se znajde, ter si s tem da možnost za drugačen rezultat in drugačno počutje, čeprav ima določeno težavo vrsto let. Če je vzrok za težavo v trenutnih okliščinah nepravilna mišična napetost, jo lahko z aktivnim učenjem hitreje spremenimo v pravilno, sploh ker bolj jasno in razumljivo zaznavamo da je nekaj do sedaj normalnega, nepotrebno in razlog za kronična stanja.

Mišica sama nima spomina ter vztrajnosti, je popolni služabnik, poslušno izvaja ukaze, ki prihajajo iz možganov, niti ne razlikuje, ali so ukazi dobri ali ”slabi”. Ima pa na stanje mišic velik vpliv preteklost v obliki spremenjenega vedenja in spremenjenih gibalnih vzorcev ki iz podzavesti in fascije držijo določene mišične skupine v konstantni zakrčenosti. Aktivno učenje vključuje tudi učiteljevo delo na fasciji po AEQ metodi, kjer s posebnimi prijemi in razumevanjem pretoka impulzov, energije in senzacij odkriva področja fascije, ki so stisnjena in suha. Ta postopek je lahko tudi zelo boleč in poteka po goli koži. Pristop se uporablja pri težjih primerih senzorno motorne amnezije ki so posledica močnih sprememb vedenja zaradi čustvenih travm, kjer fascija pomaga ohranjevati določeno vedenje, čeprav je v globokem nasprotju od tega, kar si oseba resnično želi izraziti.

Med aktivnim učenjem se stranka nauči eno ali dve AEQ vaji, ki poustvarjajo na novo osvojeno znanje in nadzor ter nato z vsakodnevnem zavestnim ponavljanjem in razvojem kompleksnosti gibanja to znanje vtirajo bolj globoko in zagotovijo trajno spremembo senzorno motorne povezave med telesom in umom. S tem utrjujejo nove vzorve gibanja in vedenja. Vedno težje se vrnemo nazaj na stare navade, pa tudi takoj občutimo, če smo aktivirali star vzorec, kar nam daje zavestno možnost izbire: v njem ostati ali oditi.

S tem se bistveno povečuje povezanost uma, telesa in tal kar omogoča višjo čustveno zrelost in sposobnost ob enaki preteklosti drugače živeti sedanjost in si s tem oblikovati drugačno prihodnost. Vse stranke ki pridejo na aktivno učenje so nezadovoljne s sedanjim stanjem in jih je strah prihodnosti če se nekaj ne spremeni. Aktivno učenje AEQ metode omogoča razumsko in s telesom usklajeno spremembo vedenja in s tem spremembo dejanj ki določijo in omogočajo spremembe ter tako povečajo verjetnost da dosegamo željeno.

Pri vsakem obisku boste spoznali in se naučili primerne AEQ vaje, ki jih nato izvajate doma. Vsakodnevna 30 do 40 minutna vadba in raziskovanje gibov bo okrepilo nova spoznanja, ki jih boste osvojili med aktivnim učenjem. To je recept za odpravo kroničnih bolečin in za vzpostavitev stanja, ko se bolečina več ne vrne.

Aktivno učenje omogoča, da ego spozna, da je telo lahko zaveznik in ne nasprotnik, če se mu primerno pristopi, ter da lahko tako oba dosežeta v sodelovanju veliko več kot ego sam zase.

Najučinkovitejši pristop je pet do šest obiskov v treh mesecih. Prvi trije obiski v razmaku sedem do deset dni ostali pa v razmaku dveh do treh tednov. Pri zelo močnih zakrčenostih povezanih z čustvenimi travmami je pa običajno potrebnih 8-10 obiskov v šestih do osmih mesecih. Pri odpravi skolioze ali močnih čustvenih neravnovesji pa je potrebno 10 – 15 obiskov v obdobju dveh let.

Aktivno učenje se izvaja od ponedeljka do petka ob 10.00, 15.00 in 17.00 v centru AEQ metode®, Ulica bratov Gerjevič 1a Brežice.

Cena aktivnega učenja :

90 min 120€

105 min 140€

120 min 160€

 

Prvi obisk pri učitelju 5. stopnje vključuje:

Vsak naslednji obisk pri učitelju 5. stopnje vključuje:

Zaradi velikega zanimanja je trenutna čakalna doba za pričetek cikla obiskov (5-10 terapij v treh do šestih mesecih) 11 mesecev.

Učenje AEQ metode® na daljavo

Učenje na daljavo je mogoče preko Face time-aFB video chat-a ali aplikacije ZOOM

V primerih, ko za nadaljevanje napredka v razumevanju AEQ metode®,  odnosov med umom in telesom ni potrebna aktivna terapija ali oseben stik, je primerno učenje preko video povezave ali telefonskega pogovora.

Na tak način si razjasnite vprašanja in dvome do katerih pridete skozi redno izvajanje AEQ vaj® in spreminjanja karakternih in gibalnih vzorcev. Tako odpade vožnja na terapijo v Brežice, kar omogoči zmanjšanje stroškov in prihranek časa ob enakem pozitivnem učinku skupnega dela. 

S tem si omogočite bistveno krajše čakanje na termin učenja, kar omogoča hitrejši napredek.

Pogosto nejasnosti niso tako velike, da bi zahtevale čas celotne terapije (90 minut), zato je učenje na daljavo mogoče tudi v krajših intervalih, kar omogoči višjo učinkovitost porabe vašega časa.

Delo preko video povezave je primerno tudi za pojasnitev in dopolnitev nejasnosti pravilne izvedbe AEQ vaj® (v tem primeru pri naročilu termina navedite, da bi radi pregledali pravilno izvedbo vaj za prejem navodil o primerni postavitvi kamere in ureditvi okolja za dobro izvedbo vaje).

Pogovor preko video povezave je primeren tudi za pregled/posvet pred prvim obiskom aktivne terapije v fazi dogovarjanja in določanja najprimernejšega pristopa do učenja AEQ metode® kot tudi pri kompleksnejših primerih (skolioza, močno izražene avtoimunske bolezni…), ko dogovarjanje preko elektronske pošte ali telefona ni primerno, ali pa je premalo natančno. 

30 minut 40 €
60 minut 80 €
90 minut 120 €

Vprašalnik AEQ metode®

V vprašalnik vnesite potrebne podatke in opišite trenutno stanje, kot tudi razloge za katere menite, da so vas v trenutno stanje privedli. Vzemite si čas in dovolj podrobno opišite potrebno, saj bo s tem določitev najprimernejšega načina učenja AEQ metode boljša.

V zahtevnejših primerih bo mogoče potreben tudi pregled/posvet preko video povezave.