AKTIVNO UČENJE

Tu se metodo učite skozi osebni stik z učiteljem AEQ metode 5. stopnje, ki izvaja aktivno učenje z pogovorom in na mizi skozi posebne protokole in tako zmanjšujete  senzorno amnezijo ter tako povečujete sposobnost zavestnega zaznavanja realnega stanja v telesu in višate čustveno zrelost in učinkovitost.

Aktivno učenje AEQ metode pri Alešu Ernstu, učitelju 5. stopnje

Če se boste odločili zmanjševati kronične bolečine s pomočjo učitelja 5. stopnje, bo najučinkovitejša kombinacija sodelovanja v  spletnih programih, ki ga izvajam prek ZOOM-a, in individualnega učenja v centru AEQ metode v Brežicah.

Najprej učenje poteka preko programov, katere vodim in tam spoznate vedno več ozadja kroničnih bolečin ter se naučite vlagati čas in pozornost vase na način kot ga učim v programih. Tako vedno bolj razumete zakaj imate kronične težave in kaj je potrebno spremeniti, da jih lahko odpravite. V programu se učite tudi pravilno razumevanje smisla in namena AEQ vaj in ob vodenju v živo dobivate dovolj podpore in razlage, da ne odnehate ko iz telesa začutite iz preteklosti znana in neželjena počutja, temveč se lahko spustite raven globlje vase in v zgodovino katere potlačitev in blokada je glaven razlog, da telo z vami komunicira preko kronične bolečine.

Če se v programih pokažejo področja, ki jih sami ne morete urediti pa določimo termine za individualno aktivno učenje  pri meni ali pa pri katerem od mojih učencev. O tem se odločam na podlagi vaših izkušenj in občutkov pridobljenih na programu/programih. 

Tak pristop omogoča postopno spoznavanje, ob tem pa vse boljše razumevanje principov, potrebnih za zmanjšanje senzorno motorične amnezije. Vadili boste rednost in urejenost, ki sta nujni za uspešno izvajanje vaj. To je še posebej pomembno za optimalno izrabo vašega vsakodnevnega časa in primerno usmerjenost v vašo notranjo bit.

Razlage in odgovori na vaša vprašanja, ki se vam bodo porajala med izvajanjem programa, vam bodo omogočili vpogled v razloge za kronične bolečine. Če se to zgodi v intimnosti lastnega doma, je zdravljenje toliko bolj učinkovito.

Priporočam obisk vsaj dveh programov pred prihodom na individualno aktivno učenje!

Objave spletnih programov, ki jih vodim 

Redno sodelovanje v vsaj enem od 30-dnevnih programov je pogoj za individualno aktivno učenje, saj s tem dokažete resnost in odločenost hoditi po poti sprememb. Pot je vse prej kot lahkotna, a le tako vplivate na bremeneča kronična stanja.

Aktivno učenje stranki omogoča, da sama prepozna in izbere, ali je refleks v določenem trenutku potreben in primeren ali pa je star vzorec, ki je v sedanjosti neprimeren in celo škodljiv. Samo aktivno učenje, da stranki bistveno močnejši občutek spremembe. S tem se zaveda, kako močen je vpliv uma na naše počutje in našo sposobnost spreminjanja na videz nespremenljivih navad. Tako lahko stranka dobro občuti in razume vzroke in posledice, zaradi katerih je v trenutnem stanju. Nauči se spreminjati okoliščine, v katerih se znajde, ter si s tem da možnost za drugačen rezultat in drugačno počutje, čeprav ima določeno težavo vrsto let. Če je vzrok za težavo v trenutnih okliščinah nepravilna mišična napetost, jo lahko z aktivnim učenjem hitreje spremenimo v pravilno, sploh ker bolj jasno in razumljivo zaznavamo da je nekaj do sedaj normalnega, nepotrebno in razlog za kronična stanja.

Mišica sama nima spomina ter vztrajnosti, je popolni služabnik, poslušno izvaja ukaze, ki prihajajo iz možganov, niti ne razlikuje, ali so ukazi dobri ali ”slabi”. Ima pa na stanje mišic velik vpliv preteklost v obliki spremenjenega vedenja in spremenjenih gibalnih vzorcev ki iz podzavesti in fascije držijo določene mišične skupine v konstantni zakrčenosti. Aktivno učenje vključuje tudi učiteljevo delo na fasciji po AEQ metodi, kjer s posebnimi prijemi in razumevanjem pretoka impulzov, energije in senzacij odkriva področja fascije, ki so stisnjena in suha. Ta postopek je lahko tudi zelo boleč in poteka po goli koži. Pristop se uporablja pri težjih primerih senzorno motorne amnezije ki so posledica močnih sprememb vedenja zaradi čustvenih travm, kjer fascija pomaga ohranjevati določeno vedenje, čeprav je v globokem nasprotju od tega, kar si oseba resnično želi izraziti.

Med aktivnim učenjem se stranka nauči eno ali dve AEQ vaji, ki poustvarjajo na novo osvojeno znanje in nadzor ter nato z vsakodnevnem zavestnim ponavljanjem in razvojem kompleksnosti gibanja to znanje vtirajo bolj globoko in zagotovijo trajno spremembo senzorno motorne povezave med telesom in umom. S tem utrjujejo nove vzorce gibanja in vedenja. Vedno težje se vrnemo nazaj na stare navade, pa tudi takoj občutimo, če smo aktivirali star vzorec, kar nam daje zavestno možnost izbire: v njem ostati ali oditi.

S tem se bistveno povečuje povezanost uma, telesa in tal kar omogoča višjo čustveno zrelost in sposobnost ob enaki preteklosti drugače živeti sedanjost in si s tem oblikovati drugačno prihodnost. Vse stranke ki pridejo na aktivno učenje so nezadovoljne s sedanjim stanjem in jih je strah prihodnosti če se nekaj ne spremeni. Aktivno učenje AEQ metode omogoča razumsko in s telesom usklajeno spremembo vedenja in s tem spremembo dejanj ki določijo in omogočajo spremembe ter tako povečajo verjetnost da dosegamo željeno.

Pri vsakem obisku boste spoznali in se naučili primerne AEQ vaje, ki jih nato izvajate doma. Vsakodnevna 30 do 40 minutna vadba in raziskovanje gibov bo okrepilo nova spoznanja, ki jih boste osvojili med aktivnim učenjem. To je recept za odpravo kroničnih bolečin in za vzpostavitev stanja, ko se bolečina več ne vrne.

Aktivno učenje omogoča, da ego spozna, da je telo lahko zaveznik in ne nasprotnik, če se mu primerno pristopi, ter da lahko tako oba dosežeta v sodelovanju veliko več kot ego sam zase.

Namen učenja je zaustaviti vaše posebne vzorce kronične mišične napetosti. Najprej se jih boste zavedeli in jih ozavestili, nato pa vas bo učitelj naučil, kako prekvalificirati svoje možgane, da bodo spremenili ukaze in sprostili boleče mišice ter znali bolj pravilno nastaviti njihovo dolžino in funkcijo. Postali boste sposobnejši za samonadziranje, pravilno in samostojno prilagoditev drže, gibanje in odzive na stres. Na vsakem srečanju se osredotočimo na vaše specifično stanje, vedenje, zgodovino mišične bolečine in gibalne vzorce. Ker aktivna terapija vključuje telesno gibanje, so potrebna ohlapna, udobna oblačila (kavbojke, poslovna obleka in krila niso primerni).

Učenje se začne s pogovorom: učitelj poišče najmočnejše podzavestne vzorce. Obenem se dogovarjata o AEQ protokolu, ki je odvisen od trenutnega stanja stranke, njenih spoznanj doseženih v predhodnem učenju in blokad ki jih zazna med izvajanjem vaj doma. Učitelj ji pomaga – jo vodi s svojima rokama in kasneje nadzoruje pravilnost gibov. Gibi so počasni, s pomočjo dotika učitelja stranka vedno bolj občuti, kako pomanjkljivo se zaveda gibov in motorike telesa. Namreč razlika med gibom, ki ga človek izvede, in gibom, ki ga je hotel izvesti, je posledica vpliva čutno-gibalne amnezije na t. i. čutno gibalno povratno zanko. Občutek nepopolnega nadzora, ki ga stranka občuti kot tudi nelogično cukanje pri počasnem sproščanju napeteh mišic, opozori zavestni del možganov, da usmeri več pozornosti v telo in gib ter pridobi več senzornih informacij ter s tem poveča nadzor in tako gibanje izboljša. Učiteljev dotik olajša in vodi usmerjanje pozornosti na prava mesta, njegov glas pa omogoča pravilno izvedbo giba ter tako preusmeri čutno gibalni nadzor na pravo pot.

Gibe povežemo v gibalni vzorec, ki replicira enega ali več somatskih refleksov. Stranka se uči občutiti, poustvariti in nato zapustiti reflekse, ko ji ti niso potrebni, nadzor nad lastnimi gibi se ji poveča, opušča nezavedne vzorce gibanja. To je še posebej pomembno, ker gibanje definira vedenje in ker je v otroštvu potrebno prilagajati vedenje zahtevam in pričakovanjem okolja in za dosego drugačnega vedenja močno blokirati določeno gibanje.

Učitelj AEQ metode 5. stopnje je vaš vodič in sopotnik na tej poti, ne pa vaš nosač!

Ob rednem sodelovanju v spletnih  programih urejanje kroničnih težav  nadaljujete s dvemi do štirimi obiski pri meni.

Pri zelo močnih zakrčenostih, povezanih z globokimi čustvenimi travmami, je običajno potrebnih 5 do 10 obiskov v šestih do osmih mesecih. V teh stanjih je treba najprej doreči, ali in kdaj je sodelovanje v 30-dnevnih programih primerno ter se dogovoriti o morebitnem usklajenem sodelovanju s psiho-terapevtom.

Opozorilo: za skoliozna stanja je izbira primernega načina učenja odvisna od vzroka za ukrivljenost hrbtenice kot tudi, ali je potrebno v proces vključiti starše. Zato je tu potreben uvodni posvet v živo ali pa on-line posvet. Podobno velja tudi za stanje fibromialgije.

Prvi obisk pri učitelju 5. stopnje vključuje:

Vsak naslednji obisk pri učitelju 5. stopnje vključuje:

Trenutna čakalna doba za individualno učenje  je mesec dni od začetka prvega programa, na katerega se prijavite. Termini individualnega učenja se prilagajajo spoznanjem in spremembam razumevanja sebe in okolice, do katerih pride v programih. Glaven napredek se dosega z rednim sodelovanjem v programih, v individualnih srečanjih pa podrobneje obdelamo določena področja vašega življenja in z aktivnim delom na mizi in AEQ fascijo zmanjšamo SMA na delih telesa, kjer je najmočnejša ter tako povečamo napredek zavedanja telesa in vpliv telesa na vašo zavest in dejanja.

 

Za naročilo na aktivno individualno učenje AEQ metode mi pišite na info@aeq.si 


Učenje AEQ metode® na daljavo

Učenje na daljavo je mogoče preko Face time-aFB video chat-a ali aplikacije ZOOM

V primerih, ko za nadaljevanje napredka v razumevanju AEQ metode®,  odnosov med umom in telesom ni potrebna aktivna terapija ali oseben stik, je primerno učenje preko video povezave ali telefonskega pogovora.

Na tak način si razjasnite vprašanja in dvome do katerih pridete skozi redno izvajanje AEQ vaj® in spreminjanja karakternih in gibalnih vzorcev. Tako odpade vožnja na terapijo v Brežice, kar omogoči zmanjšanje stroškov in prihranek časa ob enakem pozitivnem učinku skupnega dela. 

S tem si omogočite bistveno krajše čakanje na termin učenja, kar omogoča hitrejši napredek.

Pogosto nejasnosti niso tako velike, da bi zahtevale čas celotne terapije (90 minut), zato je učenje na daljavo mogoče tudi v krajših intervalih, kar omogoči višjo učinkovitost porabe vašega časa.

Delo preko video povezave je primerno tudi za pojasnitev in dopolnitev nejasnosti pravilne izvedbe AEQ vaj® (v tem primeru pri naročilu termina navedite, da bi radi pregledali pravilno izvedbo vaj za prejem navodil o primerni postavitvi kamere in ureditvi okolja za dobro izvedbo vaje).

Pogovor preko video povezave je primeren tudi za pregled/posvet pred prvim obiskom aktivne terapije v fazi dogovarjanja in določanja najprimernejšega pristopa do učenja AEQ metode® kot tudi pri kompleksnejših primerih (skolioza, močno izražene avtoimunske bolezni…), ko dogovarjanje preko elektronske pošte ali telefona ni primerno, ali pa je premalo natančno. 

 90  minut 140 €          
105 minut 160 €
120 minut 180 €

V primeru dogovorjnega odpoveda termina mora biti ta storjena  24 ur pred storjenim terminom, sicer je potrebno neizvedeno srečanje plačati v celoti (90 minut).

Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. Cenik je veljaven od 01.04.2021 dalje.